1. Импульсы 40 дененің жылдамдығы 4 болса, дененің массасыДата03.07.2016
өлшемі191 Kb.
#174010

1. Импульсы 40 дененің жылдамдығы 4 болса, дененің массасы

A) 10 кг


B) 160 кг

C) 44 кг


D) 40 кг

E) 4 кг


2. Массасы 260 кг штангіні 1м биіктікке бірқалыпты көтерген ауыр атлет атқарған жұмыс (g=10 м/с2)

A) 360 Дж.

B) 450 Дж.

C) 2600 Дж.

D) 261 Дж.

E) 260 Дж.3. Суреттегі вольтметрдің көрсетуі

A) 8 В


B) 2 В

C) 0,25 В

D) 0,5 В

E) 4 В


4. Суреттегі тізбектің жалпы кедергісі

A) 15 Ом


B) 6 Ом

C) 12,5 Ом

D) 10 Ом

E) 25 Ом


5. Тербеліс теңдеуі болса, онда тербелістің бастапқы фазасы

A) 2 Гц


B) 0,02 м

C)

D) 0,5 с

E)6. Центрге тартқыш үдеудің модулін анықтайтын өрнек

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .7. 1 г судағы зат мөлшері (мольмен):

A) 0,058 моль.

B) 0,061 моль.

C) 0,056 моль.

D) 0,054 моль.

E) 0,052 моль.8. Жүйедегі процесс адиабаталық деп аталады, егер жүйе ...

A) жылудан оқшауланған болса.

B) температурасы өзгеріссіз қалса.

C) қоршаған ортамен жылулық тепе-теңдік күйге келсе.

D) жылу алатын болса.

E) жылуын (беретін) алмастыратын болса.9. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясын анықтайтын формула

A) .

B) E=.

C) U=.

D) U=.

E) U=.10. Радиусы 30 см металл шарикке 6 нКл заряд берілген (1). Шар бетіндегі электр өрісінің кернеулігі (k = 9109 Нм2/Кл2)

A) 900 .

B) 600 .

C) 800 .

D) 500 .

E) 700 .11. Өткізгіштегі ток күшін 2 есе азайтқанда, тогы бар өткізгіштегі бөлінетін жылу мөлшері:

A) Өзгермейді.

B) 2 есе артады.

C) 4 есе кемиді.

D) 2 есе кемиді.

E) 4 есе артады.12. Контурдағы индукцияның ЭҚК-і анықталатын шама

A) Контурдағы магнит индукциясымен.

B) Контур индуктивтілігімен.

C) Контурдан өтетін магнит ағынымен.

D) Контурдан өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығымен.

E) Контурдың электр кедергісімен.13. Электрондарының шығу жұмысы А бет үшін фотоэффектінің қызыл шекарасын анықтайтын формула:

A) E = h - A.

B)  =A/h.

C) h = E + A.

D)  = E + A/h.

E) A = E - h.14. Атом ядросының құрамы:

A) Протон және электрон.

B) Нейтрон.

C) Протон, нейтрон және электрон.

D) Протон және нейтрон.

E) Электрон және нейтрон.15. Графигі суретте көрсетілген қозғалыстың теңдеуі

A) х = 15t.

B) х = -7,5t.

C) х = 30 + 7,5t.

D) х = 7,5t.

E) х = 30 - 7,5t.16. Үйдің төбесінен еркін түскен бүтін кірпіш Жер бетіне 2 с-та жетеді. Сол төбеден еркін түскен жарты кірпіштің түсу уақыты:

A) 2 c.

B) 2 c.

C) 1 c.


D) 4 c.

E) с.17. Дененің импульсі 10 кгм/с, ал кинетикалық энергиясы 20 Дж. Дененің жылдамдығы:

A) 100 м/с.

B) 0,4 м/с.

C) 1 м/с.

D) 4 км/с.

E) 4 м/с.18. Сутегінің 1моліндегі молекулалар саны

A) 61026.

B) 121023.

C) 1023.

D) 61023.

E) 121026.19. ЭҚК-i 2 В, iшкi кедергiсi 0,8 Ом ток көзiнің полюстары кедергісі 4,2 Ом сыммен жалғастырылған. Ток көзi қысқыштарындағы кернеу:

A) 1,64 В.

B) 1,66 В.

C) 1,70 В.

D) 1,62 В.

E) 1,68 В.20. Ток жүрген кезде зат тасымалы болатын өткізгіштерді анықтаңыз

1. Электролиттерде;

2. Вакуумде;

3. Газдарда.

A) Тек қана 3.

B) Тек қана 2.

C) 1 және 2.

D) 1 және 3.

E) Тек қана 1.


21. Екі көзден таралған толқындардың интерференция құбылысы байқалу үшін төмендегі шарттардың қайсылары міндетті емес:

1. Жиіліктері бірдей.

2. Уақыт бірлігіндегі тербеліс фазаларының айырмасы тұрақты.

3. Амплитудалары бірдей.

A) Тек қана 2.

B) Тек қана 1.

C) 1 және 2.

D) 1, 2 және 3.

E) Тек қана 3.


22. Радиоқабылдағыш антеннасының қызметі

A) Барлық толқындары қабылдап және қажеттісін бөліп алады.

B) Барлық электромагниттік толқындарды қабылдайды.

C) Жиілігі сәйкес барлық толқындарды бөліп алады.

D) Электромагниттік толқыннан модуляцияланған сигналды бөледі.

E) Таңдалған сигналды күшейтеді.23. Кернеуі 50 кВ рентген түтікшесінің анодына жеткен электронның кинетикалық энергиясын анықтаңыз. (е=1,610-19 Кл)

A) 710-15 Дж.

B) 810-15 Дж.

C) 610-15 Дж.

D) 510-15 Дж.

E) 910-15 Дж.24. Жарық жылдамдығына жуық жылдамдықпен қозғалатын санақ жүйелеріндегі дене массасының ұлғаюының релятивисттік эффектісінің формуласы.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .25. Ғарышкердің (космонавт) Жердегі салмағы 800 Н. Оның тік жоғары 3g үдеумен қозғалатын ғарыш кемесіндегі салмағы:

A) 1600 Н.

B) 800 Н.

C) 4000 Н.

D) 3200 Н.

E) 830 Н.26. Бір серіппенің қатаңдығы k . Тізбектеп қосылған осындай екі серіппе жүйесінің қатаңдығы

A) .

B) 4 k.

C) .D) k.

E) 2 k.


27. Қуаты 70 кВт, двигателінің тарту күші 7 кН өрге көтеріліп бара жатқан автобустың жылдамдығы:

A) 36 км/сағ.

B) 10 см/с.

C) 10 м/сағ.

D) 36 м/с.

E) 3,6 км/сағ.28. Вакуумда бір-бірінен 4,8 мм қашықтықта, горизонталь орналасқан екі пластинаның арасында, массасы 10-11 кг теріс зарядталған май тамшысы тепе-тендікте тұр. Пластиналар арасындағы кернеу 1 кВ болса, тамшыдағы артық электрондар саны: (e=1,610-19 Кл, g=10 м/с2)

A) 3500.


B) 2000.

C) 3000.


D) 1000.

E) 2500.29. Айнымалы ток тізбегіне шам мен конденсатор тізбектей қосылған. Егер конденсатор істен шықса, шамның жарығы

A) 2 есе кемиді.

B) Кемиді.

C) Артады.

D) Өзгермейді.

E) Тізбек үзіледі.30. Массасы m электрон мен массасы m позитронның аннигиляциясы нәтижесінде пайда болған электромагниттік сәуленің максимал жиілігі:

A) мұндай процесс болмайды.

B) mc2/h.

C) mc/h.


D) mc2/2h.

E) 2mc2/h.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ФИЗИКА (каз)

A

C

A

E

C

E

C

A

A

B

C

D

B

D

D

B

E

D

E

D

E

B

B

B

D

A

A

C

C

E


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет