7 сынып Қазақ тілі 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау спецификациясы жиынтық бағалауға шолуДата30.10.2019
өлшемі43.16 Kb.
#447348
ТЖБ 16

Баянхан ХарашашБ бөлімі

7 сынып Қазақ тілі

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

Жиынтық бағалауға шолу
2-тоқсандағы жиынтық бағалаудың матрицасыБөлім

Тақырыптар
Оқу мақсаттары
*Тапсырма

Балл
түрлері


Сүйіспеншілік

7.Т/А3.
Тыңдалған

мәтіннің

бір

10пен достық

мазмұнын

түсіну,

ұсынылған

жауапты

ақпарат
бойынша
факті

мен

қажет ететін

көзқарасты ажырата білу
сұрақтар


Музыка өнері

7.Т/А2.Әлеуметтік-қоғамдық, оқу –

және қазақтың

еңбек тақырыптарына

байланысты


Тыңдалым,

киелі

диалог,

монолог,

полилогтердегі


айтылым

домбырасы

(интервью, пікірталас, жаңалық, ән,


және әдеби
көркем
әдеби

шығармалардан


тіл
үзінді) автор көзқарасы мен


нормалары
көтерілген мәселені талдау7.Т/А4.Мәтін тақырыбы,сөйлеушінің дауыс ырғағы мен
сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды
анықтау7.ӘТН4.2. Еліктеу сөздердіңстильдік мәнін түсініп қолдану
7.О7. Ғаламтор, энциклопедия,

Көп таңдауы

10


газет-журналдар, оқулықтардан

бар жәнеОқылым
алынған деректерді қолдану,
қысқа


авторына сілтеме жасаужауаптыжәне әдеби7.О4. Идеясы ұқсас


қажет ететінтіл


публицистикалық және көркем

сұрақтарнормалары

әдебиет стиліндегі мәтіндердіңтақырыбы, құрылымы, мақсатты
аудиториясы, тілдік ерекшелігін
салыстыра талдау

7.ӘТН2.Сөйлеу тіліндегіинтонация, кідіріс, логикалық
екпіннің мәнін түсініп қолдану
7.Ж4.Эссе құрылымы мен даму

Толық

10


желісін сақтап, тақырыпқа
жауапты

байланысты берілген мәселенің

қажет ететін

оңтайлы шешілу жолдары немесе

сұрақтар

себептеріне өз көзқарасын жазу.


Жазылым
(дискуссивті эссе)


7.Ж5. Оқылым және тыңдалым


және әдеби
материалдары бойынша тірек

тілсөздер мен сөз тіркестерін

нормаларысинонимдік қатармен ауыстыра
отырып, жинақы мәтін жазу.7.ӘТН5.Сөйлем соңында және
сөйлем

ішінде қойылатын

тыныс
белгілерін

(даралаушы

және
ерекшелеуші) дұрыс қолдану.


Уақыт ұзақтыға 40 минут

Оқылым – 15 минут

Жазылым – 25 минут

Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі

Балл саны: 30Тапсырмалар түрлері

Бір таңдауы бар сұрақтар

Қысқа әрі нақты жауапты қажет ететін сұрақтар

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарЖиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсандық жиынтық бағалаудың нұсқасы 3 компоненттен тұрады: біріншісі -


тыңдалым, айтылым және әдеби тіл нормаларын, екіншісі - оқылым және әдеби тіл нормаларын, үшіншісі - жазылым және әдеби тіл нормаларын тексеруге арналған

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

*Тапсырма

Қамтылатын мақсаттар

Тапсырмалар түрлері

*Тапсырмалар сипаттамасы

*Орындау уақыты, минуты

Балл

1

7.Т/А3.

Тыңдалған

мәтіннің

мазмұнын

түсіну,

ұсынылған

ақпарат

бойынша
факті мен

көзқарасты ажырата білу

7.Т/А2.Әлеуметтік-қоғамдық, оқу –

еңбек тақырыптарына

байланысты

диалог, монолог,

полилогтердегі

(интервью, пікірталас, жаңалық, ән,

көркем

әдеби

шығармалардан

үзінді) автор көзқарасы мен

көтерілген мәселені талдау

7.Т/А4.Мәтін тақырыбы,сөйлеушінің дауыс ырғағы мен

сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды

анықтау


7.ӘТН4.2. Еліктеу сөздердің

стильдік мәнін түсініп қолдануБір жауапты қажет ететін тапсырмаларТапсырма жұппен орындалады. Білім

алушыларға 120-150 сөзден тұратын

тақырыпқа қатысты мәтіндер беріледі,

оқушы жеке отырып оқиды (немесе

аудио арқылы тыңдатуға болады).

Білім алушылар мәтінді тыңдау немесе

оқу барысында тақырыбын ашып, автор

көзқарасы мен көтерілген мәселені

талдап, мазмұндауда қолдануы қажет.

Тыңдаушы жұбы мәтін мазмұны

бойынша сұрақтар қояды. Дәл осылай

екінші оқушы тапсырманы қайталайды.

Бағалау екі оқушыға жеке-жеке

қойылады. Тапсырма оқушының

тыңдаған мәтінін көркемдегіш құралдар

арқылы жеткізуін бағалайды.
5

10

2-4

7.О7. Ғаламтор, энциклопедия,

газет-журналдар, оқулықтардан

алынған деректерді қолдану,

авторына сілтеме жасау

7.О4. Идеясы ұқсас

публицистикалық және көркем

әдебиет стиліндегі мәтіндердің

тақырыбы, құрылымы, мақсатты

аудиториясы, тілдік ерекшелігін

салыстыра талдау7.ӘТН2.Сөйлеу тіліндегі

интонация, кідіріс, логикалық

екпіннің мәнін түсініп қолдануКөп таңдауы бар қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарМәтінді оқып, мазмұны негізінде

берілген сұрақтарға жауап береді және

мәтінге қатысты өз пікірін, көзқарасын 4-

5 сөйлеммен жазады.

Ғаламтор, энциклопедия, газет-

журналдар, оқулықтардан алынған

деректерді қолдану, авторына сілтеме

жасайды.

Идеясы ұқсас публицистикалық және

көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің

тақырыбы, құрылымы, мақсаттыаудиториясы, тілдік ерекшелігін

салыстыра талдайды.Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс,

логикалық екпіннің мәнін түсініп

қолданады.
10

10


5


7.Ж4.Эссе құрылымы мен даму

желісін сақтап, тақырыпқа

байланысты берілген мәселенің

оңтайлы шешілу жолдары немесе

себептеріне өз көзқарасын жазу

(дискуссивті эссе)

7.Ж5. Оқылым және тыңдалым

материалдары бойынша тірек

сөздер мен сөз тіркестерін

синонимдік қатармен ауыстыра

отырып, жинақы мәтін жазу

7.ӘТН5.Сөйлем соңында және

сөйлем ішінде қойылатын тыныс

белгілерін (даралаушы және

ерекшелеуші) дұрыс қолдануЖазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар


Білім

алушылар

ұсынылған

екі

тақырыптың бірін таңдап, 200-250 сөзден

тұратын жазба жұмысын орындайды.

Жазылым жұмысында жанрлық, стильдікерекшеліктерді

ескеруі,

көркемдегіш

құралдарды

орынды

қолдануы,

орфографиялық

нормаға

сай

жазуы

бағаланады.
25

10

40

30Тапсырмалар және балл қою кестеcі үлгісі

«Қазақ тілі Т1» пәнінен 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары
Тыңдалым мен айтылым

Тапсырма

  1. Мәтінді оқып шығыңыз. Тақырыбын ашып, автор көзқарасын талдап, мазмұндауда қолданыңыз, көтерілген басты мәселені анықтаңыз. Өз көзқарасыңызды жан-жақты тұжырымдап, мысалдар арқылы дамытып, дәлелдеңіз.

  2. Өз жұбыңызды мұқият тыңдауға тырысыңыз. Оның мәтіні бойынша маңызды деп санайтын екі сұрақ қойыңыз. Оның мәтінінің басты идеясын анықтауға белсенді қатысып, пікіріңізді білдіріңіз.

10

1 мәтін

Махаббат - өмір көркі. Абай Құнанбаев Махаббат – күшті мен керемет сезім. Отанға, өз үйіне, ата-аналарына, айналадағы дүниеге махаббат болады. Махаббатсыз адамға өмір сүру өте қиын, ол сезімсіз, жансыз болады. Дәл ол бұл әлемді мейірімдірек пен жарыктау жасайды. Махаббат пен құрмет - адамдардың қарым-қатынасының басты ұстанымдары.Алайда махаббат сияқты сондай сезім жиі басқа сезімдер асып түседі. Мысалы: ашуы, қызғаныш, өшпенділік, сараңдық, ашкөздік. Алтынға махаббат бар, бірақ ата-аналарға жоқ; ақшаға махаббат бар, адамдарға – жоқ. Сәндік заттар махаббатқа адам мұқтаждығын қанағаттандыру алмайды. Адам неліктен өз тәні үшін ақшаны аямайды: әсем киім, қымбатты әшекейлер, дәмді тамақ. Алайда өз жаны, ішкі әлемі туралы адам өте жиі ұмытады. Өйткені егер онда тек қана бостық болса, адам өмірдің мәнін жоғалтады. Егер ағаш ішінде сасып кетсе, бос болса, онда оны жеңіл боран құлатады. Адам жанының бораны оны ішінде бұздыру алады. Сондықтан сүю мен сүйікті болу өте маңызды. Менің пікірімше, махаббат – біздің өмірімізде сирек мен асыл сезім. Көптеген тек махаббат туралы айтады, ал істе осы қандай болса да қанағатсыздық болады. Менің ойымша, тек ер мен әйел арасында махаббатын қарау дұрыс емес. «Тәрбие отбасынан басталады», және махаббат онда туады. Ана мен бала арасында , мүмкін, әлемде ең күшті сезім. Табиғатта ана өз төлін қорғау ақырғы дем таусылғанша болады ғой. Осы махаббат түйсігі өз табиғат-ана салады. Табиғатты, туған өлкені, Отанды сүю міндетті. Себебі ол бізге достарды, ата-аналарды, өмірді сыйлайды. Бірақ көптеген адамдар осы аңғартпайды, дұрысырақ түсінгісі келмейді. Дүние жүзінде әрбірдің сүйгісі мен өз махабаттын сыйлағысы келеді. Осы өз табиғатымен салған. Ашуланғандық пен күншілдік тек жанда махабат алауын ашуланғандықеді. Махаббат күші шексіз. Оның арқасында біз бекзат, ал кейде жеңілтек әрекеттерге қабілетті. Махаббат күші – үйлесімде, даналықта мен шамасын сезуінде. Махаббат неден басталады? Ол достықтан, өзара түсінушіліктен, жалпы мақсаттардан, қызықтардан, ұмтылыстардан басталады. Ал махабаттан не басталады? Махабаттан барлық басталады: өмір, жұмыс, арман, өнер, батырлық. Өшпенділік, қызғаншақтық, күншілдік сияқты сезімдері махаббаттан басталады. Сөйтіп, махаббат – ең жақсы өмір жағы.


Толығырақ; http://referatikz.ru/forum/6-31-1

2 мәтін


Ерте, ерте, ерте заманда, «ер етігімен су кешкен» келте заманда, елім деп егіліп, тоғыз тарау елдің тарихын жадында сақтаған қарт жыршы болыпты. Кәрілік жеңіп, дәм таусылар сәт таянғанын сезінген ол, бүкіл ел-жұртын, үрім-бұтағын жинап: «Уа, жарандар, қазір менің көкірегімде тоғыз тараудың шежіресі қаттаулы. Ел есінде қалар шаруаны өзіммен бірге жасасып, бірге қартайған осы бір ескі домбырамның көмегімен үлкен-кішіге паш етіп келдім. Көз жұмар шақта білгенімді кімге қалдырам деп жүз ойланып, мың толғанып, шешімін таппадым. Ендігісін өздерің біліңдер», – деген екен.

Жас-кәрісі, ерлі-зайыптысы, жарлы-жақыбайы түгелдей жиналған жұрт өзара кеңесіп, тоғыз тарауды қарт жыраудың домбырасының шанағына құю керек деп шешкен екен. Сонда осынша байлық оның қуыс мойнынан шығып кетпесін һәм тоғыз тараудың белгісі болсын деп бүкіл ел болып домбыраға тоғыз тосқауыл перне, ал қарт жыраудың құрметіне аспаптың бетіне екінші ішек таққан екен. Осыдан барып оның шанағы кеңейіп, мойны ұзарып, шежірелі сыр шертетін халық мұрасы – алтын домбыра болып сол заманнан қалған екен».

Бұл мифте домбыраның екінші ішегі, тоғыз пернесінің қалай пайда болғандығы әңгімеленеді. Яғни домбыраның мойны ұзарып, қос ішекті болып жетілдірілгені таңбаланған. Бұнда домбыра бұрыннан бар, тек оның пернелері мен екінші ішегінің пайда болу тарихы айтылады.Сонымен бірге домбыраның қос ішегінің пайда болу тарихын кейде «Тауқұдірет» күйінің аңызымен де байланыстырады. «Тауқұдірет деген құс жалқы қанатты болып жаралғандықтан ұша алмай, қиналып, қор болады. Құсаланған ол келесі бір сыңар қанат тауқұдіретпен құшақтасып, екеу болып, бірін-бірі демеп, аспанға көтеріледі. Біреуі ұрғашы, келесі бірі еркек екен. Олардан туған балапанға қос қанат біткен. Осы берекелі тірлікке қарап отырып, күйші домбыраға қос ішек тағып, «Тауқұдірет» деген күйді шығарған екен».3 Мәтін

Қазақ халқының басқа халықтардан ерекшеліктерінің бірі ол өзінің ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға жеткен, қадірлеп көзінің қарашығындай сақталып, қымбат қазынаға айналды. Қаймағы бұзылмай жеткен бұл өнердің бір шыңы домбыра күйлері. Бұл мұра ғасырдан ғасырға іріктеліп, сұрыпталып, сүргіленіп, түрленіп жеткен халықтың өзімен бірге дамып, қалыптасып отырған. Байырғы кезде қазақ үйінің төрінде әрдайым домбыра ілулі тұрған немесе үй-ішінің біреуі домбырада күй шертпейтін отбасы қазақ арасында кемде-кем болған. Осы орайда халық арасында сұрақтар пайда болуы мүмкін. Осы домбыра, күй сөздері қайдан шыққан? Нені білдіреді? Ол қай кезден бар? Неге домбыра қазақ арасында соншама кең таралған? Осындай сұрақтарға жауап іздеп көрелік.Белгілі зерттеуші Хайролла Жүзбасовтың пікірінше домбыра сөзі «дөпбұра», «дәлбұра», «дембұра» деген сөздердің тізбегі арқалы жасалған. Бұл белгілі бір логикаға бағындырылған қызғылықты жорамал. Тағы бір болжамды этнограф Ерік Көкеев еңбектерінен табуға болады. Ғалымның пікірінше «том» деп түюлі жұдырық немесе қолдың саласы айтылыды. Кейіннен бұл түбір ұяңданып « домға» айналған, «быра» тіркесі бір нәрсені шерту, тарту, дыбыс шығару деген мағына береді-мыс. Яғни домбыра сөзі «қолдың саласымен немесе бес саусақпен шекті шерту» деген мағына береді.Кейбір деректерде «домбыра» сөзі арабтың « дунбаһи бурра» тіркесінен, яғни «қозы құйрық» деген сөзінен қалыптасқан деген долбар әңгіме бар. Бұлай дегенде шамасы домбыраның шанағының сүйірленіп барып, қозы құйыршықтанып бітетіндігін негізге алған болуы керек. «Күй» сөзі түрік тілдерінің деректерінде XI ғасырдан бері белгілі.Махмұд Қашқаридің әйгілі еңбегі «Дивани лұғат ит түрік» атты сөздігіндегі «көк» (қазақта күй болып айтылады) деген атау аспапты музыканы да , әнді де білдіреді. Осы күнгі татар тілінде де «күй» сөзі аспапты музыка мен вокалдық музыкаға ортақ қолданылады. XVI ғасырдан бермен қарай «күй» сөзі тек аспапты музыканы ғана білдіретін мағынаға ие болады.Халық арасында күй өнерінің саз-сарындары бойынша айырып тану үшін «төкпе күй» және «шертпе күй» деген атаулар қолданып жүр. Ақселеу Сейдімбектің айтуынша, «төкпе», «шертпе» сөздері жеке күйлердің табиғатына қатысты анықтауыш бола алар. Ал, тұтас бір күйшілік мектептің қасиет – болмысына анықтауыш бола алмайды. Себебі, тұтас бір өңір – аймақта қалыптасқан күйшілік мектептер былай тұрсын, бір ғана күйші-композитор туындыларында шертіп тартылатын күй де, дауылдата төгіп тартылатын күй де кездеседі. Мәселен, бір ғана Тәттімбеттің «Саржайлау», «Былқылдақ», «Сылқылдақ» шертіп тартылса, «Бес төре» күйі жігерлі серпінмен тартылады. Оны былай қойғанда, жалқы тұрған бір ған күйдің өн бойыныңда бірте шертіп қағуды, бірте серпе төгіп қағуды, енді бірде іліп қағуды қажет ететін сәттер бар. Мәселен, Әшімтайдың «Қоңыр қаз», Дайрабайдың «Дайрабай» сияқты күйлері сол бір ғана күйдің өн бойында бірісе шертіліп, біресе дауылдата төгіліп тартылады. Қазіргі кезеңде күйшілік өнер қанатын кең жая, қазақ деген ұлттың дәстүрлі мәдениетінде самғауда. Бодандық кезеңнен аман – есен өткен домбыра аспабы елімізде айырықша орын алуда. Қазақ Ұлттық Музыка академиясы, Құрманғазы атындағы Ұлтық консерваторияда, еліміз бойынша көптеген колледждерде қаншама болашақ домбырашы мамандар білім алуда. Оған жұмыс істеп жүрген осы оқу орындарының түлектерін қосайық...Әрине, қиынға соққан мәселелер де бар, бірақ өте келе адам түзеліп, адаммен заман да түзеліп бәрі орнына келеді. Тек уақыт қажет. Жалпы қорыта айтып тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: «Қазақтың ұлттық өнері болған, қазірде бар және де болашақта да өз қасиетін жоғалтпай қала береді» !
Оқылым

Берілген тапсырманы орындаңыз

А мәтіні


Достығымыз әлемге әйгілі

Қазақстан көпұлтты Республика екені бұрыннан белгілі. Кеңестік дәуірде ҚСРО-дағы жалғыз интернационалды ел аталғанымыз тегін емес. Ежелден бауырмал, қайырымды қазақ халқы тағдыр-тәлкегіне ұшырап, әлемнің әр тарапынан келген ұлттарды жатсынбай, оларды туған-туыстарындай жақсы көрді. Міне, сондықтан, қазір Қазақстан көпұлтты мемлекет атанып отыр. Дәл Қазақстан сияқты ұлттар достығы өнеге, халықтар достығы үлгі – дүниежүзінде ел жоқ. Біздегі халықтың ынтымақ, бірлігіне, жарастығына тәнті болған шетелдік саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері «Қазақстаннан үйрену керек» дегенді жиі айтады. Барлық ұлттардың терезесі тең, мүдде-мақсаты бір және олардың еркін еңбек етуіне, кәсіппен шұғылдануына, саясатпен айналысуына барлық жағдай жасалған ғой. Ең ерекшелік сол – кейбір ұлт өкілдерінің балалары мектепте өз ана тілінде оқиды. Мысалы, Ресейде мұндай үрдіс жоқ.

Қазір адал еңбектерінің арқасында кәсіппен шұғылданып, байып жатқан отбасылар көбейіп, қауымға айнала бастаған ұлт диаспоралары бар. Ұлттық салт -дәстүрлерін сақтап, өз діндерін ұстанып, бір шаңырақ аясында тату-тәтті өмір сүріп жатқан халық тек Қазақстанда жасап жатыр. Бұған әрине, қуанасың және мақтанышпен айтасың. Осындай ел бірлігі мен тұтастығы жолында өз бағдарламасы мен мақсаты бар Қазақстан Халық Ассамблеясының жұмысына дүниежүзі риза десек артық айтпаймыз. Әрине, оның басында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тұрғаны айтпаса да түсінікті.

Бақытхан Дәулетбақов,

ғылым докторы

1


Тұжырымның дұрыс нұсқасын + белгісімен көрсетіңіз.

дұрыс

бұрыс

А

Қазақ елі бауырмалдығымен әлемге әйгіліВ

Қазақстанда өзге ұлттың тілінде оқытылатын мектептер жоқС

Елімізде өзге ұлт өкілдерінің мәдениеті де дәріптеледі

«Қазақтың кең пейілділігі әлемді таңдандырады» Берілген тұжырымды 4-5 сөйлеммен дәлелдеп жазыңыз.

Ә мәтіні
Достар

Екі дос бір егістікте жұмыс істейтін. Бірі үйленген, 3 баласы бар. Екіншісі - бойдақ. Күн батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе-тең етіп екіге бөліп алатын. Күннің бірінде бойдақ жігіт ішінен: «Өнімді және шыққан пайданы тепе-тең бөлгеніміз дұрыс болмады », – деп ойлайды. «Мен жалғыз тұрамын , сондықтан да айтарлықтай көп қажеттілігім де жоқ». Осындай оймен, түн сайын үйінен шығып, бір қап өнімді жасырын түрде досының үйі алдындағы қорасына апарып тұратын болады. Досы да ішінен: «Өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес, мен үйленгенмін, жұбайым мен балаларым бар – қартайғанымда олар маған қарайтын болады. Досымның болса ешкімі жоқ, қартайған кезінде оған қарайтын адам болмайды», – дейді. Осылайша бұл досы да түн жамылып , үйден шығып, досының қорасына бір қап өнім апаратын болады. Екеуі қорадағы қаптар саны неліктен еш азаймағанын түсінбей жүреді. Бір түні жасырын түрде бір-бірінің қорасына қап тасып жатқанда, бір-біріне соғысып қалады. Сонда ғана болған жағдайды түсінеді. Қаптарды жерге қоя салып, достар бір-біріне деген адал ниеті мен достығы алдында көз жастарын тия алмады.https://angimeler.wordpress.com/categoryТұжырымның дұрыс нұсқасын + белгісімен көрсетіңіз

Дұрыс

бұрыс

А

Достықтың адалдығы тек жомарттықтаВ

Жаман дос дауға қалдырады, досы көпті жау алмайдыС

Адал дос басыңа іс түскеде қасыңнан табылады, Жаман дос юасыңа іс түскенде табалайды
  1. Екі достың біреуімен ғана келісу қажет болса, қайсысының іс-әрекетін құптар едіңіз. 4-5 сөйлеммен жауап беріңіз


Жазылым

Төменде берілген тақырыптардың біріне тиісті құрылым мен стильді (ресми, бейресми) қолдана отырып, жазба жұмысын ( мақала, әңгіме немесе хат) жазыңыз. Шамамен 150-200 сөз болуы тиіс.

  1. Өзің ұнататын өнер адамдарын өнерін байланыстыра отырып «Өнерлі өрге жүзер» тақырыбында жаңалық жазыңыз.

  2. «Өмірде шынайы, адал достың болуы мүмкін емес» деген пікірмен келісесіз бе? Өз ойыңызды жазыңыз.

Балл қою кестесі

Тыңдалым айтылым
Балл

Граммтика мен лексиканы дұрыс қолдануы


Сұрақты түсінуі мен толықжауап беру қабілеті

1

9-10

Граматикалық және лексикалық құрылымдардың қолдану аясын өте жақсы түсінеді

Сөз саптауы дұрыс, анда-санда мардымсыз қателер жібередіТақырыпты өте жақсы түсінеді.

Күтпеген сұрақтарға жауабы тез әрі орынды.

Талқылау кезінде өз ойын толық жеткізе алады


2

7-8

Граматикалық және лексикалық құрылымдардың қолдану аясын өте жақсы түсінеді

Сөз саптауы дұрыс, анда-санда қателер жібередіТақырыпты жақсы түсінеді.

Күтпеген сұрақтарға жауабын ойланып,әрі орынды жеткізеді.

Талқылау кезінде өз ойын түсініктіжеткізе алады, бірақ кейде сырттан қолдауды қажет етеді


5-6

Граматикалық және лексикалық құрылымдардың қолдану аясын өте орташа түсінеді

Сөз саптауы дұрыс, қателері байқалғанмен, түсінуге кедергі тудырмайдыТақырыптың негізгі тараптарын түсінеді, бірақ күрделі сұрақтарда едәуір қиналады.

Күтпеген сұрақтарға жауап беруде қиналады.

Талқылау кезінде қолдауды қажет етеді


3-4

Граматикалық және лексикалық құрылымдардың қолдану аясын аздап түсінеді

Сөз саптауы нақты емес, түсінеспеушілік тудырадыТақырыпты түсінуде қиналады.

Күтпеген сұрақтарға жауап беруде қиналады, тақырыпты ашуды дамыта алмайды. Талқылау кезінде жақсы қолдаусыз өзін көрсете алмайды1-2

Граматикалық және лексикалық құрылымдардың қолдану аясын өте аз түсінеді

Сөз саптауы мүлдем нашар, түсінеспеушілік тудыратын, қайталана беретін қателері өте көпТақырыпты түсінуде қатты қиналады.

Күтпеген сұрақтарға жауап беруде тосалады, жауап бере алмайды.Талқылауға өте аз қатысады


Оқылым
Жауап

балл

1

А

С

1

1

2

Ықтимал жауабы: Қазақтың кеңпейілділігіне шек жоқ.

Пейілінің кеңдігінен қиын – қыстау кезеңде көмек қолын созғанда ұлтқа, ұлысқа бөлмейді.

Оған мына сөздің мазмұны дәлел бола алады «Дархан көңілді –қазағам»

1

1

1

3

В

С

1

1

4

Ықтимал жауабы: Жаман жолдас жолда қалдырады, өз басының амандығын, қамын ойлайды.

Достың адалдығы ағаңның қадірімен тең.

Адал дос азығымен бөлісе біледі

1

1

1

Жазылым

Балл

сипаттамасы1

9-10

Оқырманға ерекше әсер беру мақсатымен көркем тіл құралдары орынды қолданылған.
Ойын еркін әрі толық жеткізеді, күрделі әсерлерді жеткізе алады, техникалық қателерді жібермейді.


7-8

Оқырманға ерекше әсер беру мақсатымен тіл құралдары үйлесімді түрде қолданылған.
Ойын анық әрі еркін білдіруі тиісті әсерді береді, жіберілген кейбір техникалық қателер түсінуді қиындатпайды.

5-6

Оқырманға ерекше әсер беру мақсатымен кейбір сипаттау құралдары қолданылған.
Ойын анық білдіреді, бірақ бір сарыннан шықпайды, техникалық қателер (мәтіндегі сөздердің байланысу түрлерінің дұрыс қолданылмауы, шақтардың, бастауыш пен етістіктердің ұйқаспауы, орфографиялық қателер, пунктуацияның жоқтығы) жалпы әсерді бұзады.


3-4

Құрылымы жүйесіз немесе анық емес, нақты суреттеу мен қарама – қайшылықтарды баяндау қабілеті жетіспейді. Сөз саптауы нақты болғанымен, жүйесіздік байқалады, жиі техникалық қателер (сөздердің байланысу түрлерінің дұрыс қолданылмауы, шақтардың, бастауыш пен етістіктердің ұйқаспауы, орфографиялық қателер, пунктуацияның жоқтығы) жібереді.


1-2

Көркем тіл құралдары аз қолданылған немесе мүлдем қолданылмаған.
Сөздер кейде анық емес, техникалық және құрылымдық қателер (сөздердің байланысу түрлерінің дұрыс қолданылмауы, шақтардың, бастауыш пен етістіктердің ұйқаспауы, орфографиялық қателер, пунктуацияның жоқтығы) мағынаны толық түсінуге қиындық келтіреді.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет