Адміністративний центр м. Середина-Буда АдресаДата12.07.2016
өлшемі175.5 Kb.
#193453
Адміністративний центр м. Середина-Буда

Адреса Середино-Будська районна рада:

Поштовий індекс 41000 м. Середина-Буда вул. Радянська, 25

Код 05451 Телефон, факс 7 14 57

Електрона пошта sbdr@sm.ukrtel.netАдреса Середино-Будська районна державна адміністрація:

Поштовий індекс 41000 м. Середина-Буда вул. Радянська, 25

Код 05451 Телефони 7 13 54, факс 7 16 56

Електрона пошта sbds – r @obimail


Загальні відомості про район
Дата утворення: 1936 рік

Площа: 1,1 тис. кв. км 4,6 % від території області

Відстані: від м. Середина-Буда до м. Суми залізницею 250 км

автошляхом 220 км


Коротка історична довідка: Середино-Будський район розташований у північній частині Сумської області. З півночі і сходу він межує з Брянською областю Росії, на заході з Чернігівською областю України, на півдні Ямпільським та Шосткінським районами Сумської області.

Територія району розташована в басейні лівобережних притоків Десни на південному схилі середньо-російського узвишшя. Русла рік дуже широкі, хоч самі річки в порівнянні з розмірами долин незначні.

Район порівняно небагатий на корисні копалини. В основному це крейда, глина, торф, які використовуються в дуже малих обсягах. За природно-кліматичними умовами територія району належить до Поліської зони.

Указом Президента України від 23.02.1996 року створено Деснянсько-Старогутський національний природний парк, який знаходиться в лівобережній частині України, площа його становить 16 тис. га .

Середина-Буда стає районним центром у 1923 році, спочатку в складі Новгород-Сіверського, а с 1925 року Глухівського округу. З січня 1939 року Середина-Буда переведена до складу новоствореної Сумської області.

За однією з легенд Середина-Буда заснована козаком Середою, від якого і виникла назва міста. Історичні джерела свідчать, що в 1648 році Середина-Буда була містечком «торговим і людним при річці Варі». Тобто люди заселяли ці місця ще на початку 17 століття. Це були козаки, селяни - втікачі з Правобережної України і розкольники, які переселилися з Росії в Стародубський полк, щоб позбутися релігійних утисків царського уряду. У цей період з’являються інші поселення: Ромашкове, Порохонь, Зноб-Новгородське, Кривоносівка, Голубівка, Уралове та інші.

В кінці 17 століття Середина-Буда стала значним поселенням, яке в 1689 році гетьман Іван Мазепа віддав своєму прибічникові А.Гамалію. На початок 18 століття Середина-Буда перейшла в розряд рангових сіл. ЇЇ жителі, посполиті, платили грошові та інші податки. У 1727 році доходи з містечка були визначені на утримання таємного радника Наумова, а у 1764 році на утримання Рум’янцева.

Протягом багатьох років Середина-Буда називалася селом а після «Жалуваної грамоти містам Російської імперії (1785 рік) с. Середина-Буда стає містечком або ж посадом, а її жителі – деякі з торгових людей гільдійськими купцями, а власники з посполитих - міщанами.


Географічні дані. Природні ресурси.

Регіон розташований у Поліській кліматичній зоні.

На території регіону є ріки: Знобівка, Свіга, Бичиха

з них найбільші: Знобівка, Свіга


Кордони: межує з Шосткинським і Ямпільським районами Сумської області, Чернігівською областю України та з Брянською областю Російської Федерації.
Структура земельного фонду :

Територія, усього 112,3 тис. га

у тому числі: сільськогосподарські угіддя 68,2 тис. га

4 % від площ с/г угідь області

із них : рілля 34,9 тис. га

Ліси і інші лісовкриті площі 35,2 тис. га

Забудовані землі 2,4 тис. га

Землі водного фонду 1,3 тис. га

Інші землі 5,2 тис. га

Частка розпайованої землі 44,6 тис. га
Чисельність наявного населення станом на 01.01.2012 17,4 тис. чол.

1,5 % від населення області

у тому числі: сільського 8,1 тис. осіб

міського 9,3 тис. осіб


Кількість адміністративно-територіальних одиниць:


міст обласного значення –

міст районного значення – 1

селищ міського типу – 1

селищ –


сіл – 61
Всього населених пунктів – 63

районних рад – 1

міських рад – 1

районних рад у містах –

селищних рад – 1сільських рад – 16
Органи місцевого самоврядування

Кількісний склад ради

Міські ради (міст обласного значення)
Міські ради

30

Районні ради/районні в містах

36

Селищні ради

16

Сільські ради

198

Всього

280
Питома вага міста (району) в економіці області за обсягом:

(за даними 2012 року у відсотках)

реалізованої промислової продукції

0,1

в тому числі інноваційної
продукції сільського господарства

0,7

інвестицій в основний капітал

0,1

доходів місцевих бюджетів (без трансфертів)

0,7

роздрібного товарообороту (станом на 01.10.2012)

8,2


Промисловість

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, одиницьПоказники
2011 рік
Станом на 01.12.2012 року

Обсяги реалізованої промислової продукції, тис. грн.

8517,5

8598,5

у % до 2011 року

107,5

118,7

Обсяги реалізованої промислової продукції у розрахунку
на 1 особу, грн.

481,6

490,5Транспортний комплекс і зв'язок


Основні показники


Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Залізничний транспортНаявність підприємств, одиницьЗалізничних станцій, одиниць

1

1

Автомобільний транспортПідприємств (АТП), одиницьВиконують перевезення:пасажирськівантажніНаявність автомобільних доріг, км

277,9

277,9

ЗагальнодержавногоРеспубліканськогоМісцевого значення

277,9

277,9

Зв'язок загального користування:Наявність телефонного зв’язку, тис. апаратів

3,4

3,3

у містах

2,2

2,2

селах

1,2

1,1

Міських телефонних станцій, одиниць

1

1

Сільських телефонних станцій, одиниць

19

19

Кількість основних телефонів на 100 жителів, одиниць

12,6

19,1

Поштові заклади – всього, одиниць

9

9

в т.ч. в сільській місцевості

8

8


Сільське господарство

Основні показники


Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Кількість агропромислових формувань, всього, одиниць

19

20

у тому числі:9


Колективних сільгосппідприємств, одиниць

9

9

Приватні підприємства, одиниць

5

5

Господарські товариства, одиницьФермерські господарства, одиниць

-

1

Інші суб'єкти господарювання, одиниць

5

5


Структура валового виробництва сільського господарства, %

100

100

рослинництво

65

61

тваринництво

35

39

Виробництво сільгосппродукції на одну особу (усі категорії господарств), гривень

8047

7922Споживчий ринок
Основні показники


Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Кількість, одиниць

Підприємств торгівлі

138

139

з них: магазинів

133

133

Підприємств ресторанного господарства

9

8

Зареєстрованих ринків

1

1

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу, гривень

448,7

258,8 (за 9 місяців)


Мале підприємництво
Основні показники


Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

21

21

Кількість найманих працівників малих підприємств, осіб

447

456

Обсяг виробленої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами, тис. гривень

19402,3

18820,2 (очікуване)

Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до бюджету міста, району, %

26,0

21,0

Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб

499

482

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціальний захист
Основні показники


Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Всього населення, осіб

17437

17268

у тому числі:працездатне населення у працездатному віці, осіб

8246

8116

пенсіонери, осіб

5288

5166

Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього, осіб

2679

3182

у тому числі:у промисловості

434

414

у сільському господарстві

374

368

в інших галузях

1500

2441

в державному управлінні

371

375

Виплата пенсій, соціальних допомогМісячна потреба на виплату пенсій, тис. гривень

5636

6196

Місячна потреба для виплати соціальних допомог, тис. гривень

991,4

1568

Заборгованість з виплати пенсій, гривень

-

-

Заборгованість з виплати соціальних допомог, гривень

189200

391400

Заробітна платаСередньомісячна заробітна плата, гривень

1398

1928

номінальнареальнаМісячний фонд оплати праці, тис. гривень

3604

4976

Демографічні дані, тенденціїНародилось, осіб

163

148

Померло, осіб

375

285

Природний приріст, %

-43,5

-51,9

Щільність населення на 1 кв.км, осіб

15,4

15,3


Гуманітарна сфера

Наука


Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Кількість організацій, які виконують наукові дослідження і розробки, одиниць

-

-

Чисельність науковців, осіб

-

-

Чисельність докторів наук, осіб

-

-

Чисельність кандидатів наук, осіб

-

-

Освіта

Навчальні заклади


Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, одиницьЧисельність учнів, осібЧисельність вчителів, осібКількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, одиницьЧисельність учнів, осібЧисельність вчителів, осібКількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць

1

1

Чисельність учнів, осіб

223

200

Чисельність вчителів, осіб

13

24

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць

18

18

Чисельність учнів, осіб

1524

1439

Чисельність вчителів, осіб

293

314

Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів), одиницьЧисельність дітей, осібКількість персоналу, осібКількість постійних дошкільних закладів, одиниць

18

18

Чисельність дітей, осіб

507

540

Кількість персоналу, осіб

82

85

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-автолюбителів, інші), одиниць

2

2

Чисельність дітей, осіб

800

835

Кількість шкільних бібліотек/бібліотечний фонд, одиниць

18/109504

18/109564


Охорона здоров'я

Основні показники


Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Кількість лікарняних закладів, одиниць

29

28

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

120

110

Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, одиниць

6,9

6,4

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, одиниць

3

3

Чисельність лікарів, осіб

34

30,4

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб

20,0

17,6

Кількість санаторіїв-профілакторіїв/ліжок, одиниць

-

-

Кількість курортно-оздоровчих будинків відпочинку/ліжок, одиниць

-

-

Кількість аптек, одиниць

4

2Культура

Основні показники


Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Кількість, одиницьтеатрівмузеїв (включаючи філіали)

3

3

філармонійкінотеатрівбібліотек

25

25

будинків культури

11

11

центрів дозвілля

5

5

сільських клубів

11

11

клубів за інтересами

1

1

дитячих музичних шкілдитячих шкіл мистецтв

1

1

дитячих художніх шкіл
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет