Амантаева майра ТұрғанқызыДата25.02.2016
өлшемі50.81 Kb.
#21039
АМАНТАЕВА Майра Тұрғанқызы
1947 жылы туған, қазақ, жоғары білімді, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтын орта мектептің математика мұғалімі мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 1969 жылы Алматы облысының Талғар ауданындағы «Қызыл-Ту-3» аулының орта мектебінде мұғалім болып бастады. Бұдан соң Шелек ауданының Шелек селосындағы Абай атындағы орта мектепте 9 жылдан аса мұғалім болып істеді. Мұғалім бола жүріп, ол КСРО Жоғарғы Кеңесінің 9-ші шақырылуына депутат болып сайланды. Ең соңғы КСРО Конституциясы қабылданарда ол түзетулер еңгізуге қатысты.

1979 жылғы ақпанда М.Т.Амантаева оқу ағарту, жоғары мектеп және ғылым мекемелері қызметкерлері кәсіподағы Республикалық Комитетінің хатшысы болып сайланды.

1990 жылғы желтоқсанда Қазақ КСР білім беру және ғылым қызметкерлері кәсіподағы Орталық Комитеті төрағасының орынбасарлығына сайланды. Ал 1995 жылы желтоқсаннан – Қазақстан Республикасы білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы Орталық Комитетінің төрайымы. Майра Тұрғанқызы салалық кәсіподақта қызмет істеген кезінде өз ісін жетік білетін белсенді және іскер ұйымдастырушы ретінде танылды. Оның ықпалымен білім қызметкерлерін әлеуметтік қорғау бойынша үлкен жұмыстар жүзеге асырылды. Қатардағы мұғалімдік жолдан өткен ол сала қызметкерлерінің проблемалары мен мұқтаждықтарын жақсы біледі және ол мәселелерді тиісті органдар алдына дер кезінде қояды. Мұғалімдердің, ұстаздардың, оқу-қосымша қызметкерлер мен оқушы жастардың құқығын және мүдделерін қорғап отырады. Оның белсенді түрде қатысуымен студенттер ісі бойынша Республикалық Кеңес құрылды. Оның мақсаты оқушы жастардың материалдық жағдайларын жақсартуға және медициналық қамтуға, жоғары сапалы мамандар даярлауға, олардың қызметке орналасуына және т.б. арналған. Ол қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырудың, бұқаралық ақпарат құралдарын қолданудың барлық тиімді түрлері мен әдістерін пайдаланады. Жүйелі түрде теледидардан сөйлеп, газет-журналдарға мақала жариялайды. Әлеуметтік-экономикалық мәселелер бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында «Дөңгелек үстел» ұйымдастырады. Ол бастауыш ұйымдарда жиі болып, білім мекемелері қызметкерлері ұжымдарымен кездеседі, білім мәселелерімен шұғылданатын министрліктер және ведомстволармен іскер қарым-қатынас жасайды. Майра Тұрғанқызынаң белсенді қатысуымен саладағы бюджет бойынша, реформалау заңдылықтарының сақталуы жөнінде кәсіподақ ұсыныстарының құжаттарын әзірлеуде аянбай еңбек етуде. Ол кәсіподақты мемлекеттік органдарда және Қазақстан Республикасының өзге де ұйымдарында, шетел мемлекеттерінің қоғамдық ұйымдарында салалық кәсіподақтың өкілеттігін атқарады.

Өзіне де, өзгеге де талапшыл, көпшілік арасында беделді, өзінің кәсіптік және интеллектуалдық дәрежесін ұдайы арттырып отырады. Сала қызметкерлерінің әлеуметтік-экономикалық мүдделерін барынша қорғаудың нәтіжесінде заңдылықтардың бұзылуына жол бермейді, сөйтіп қоғамда тұрақтылықтың сақталуына үлес қосып отыр.

Ол Еңбек Қызыл Ту орденімен, «Қазақ КСР ағарту ұздігі» белгісімен, Жалпыға бірдей кәсіподақтар конфедерациясының «Кәсіподақ қозғалысы алдындағы қызметі үшін» күміс белгісімен марапатталған. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен оған «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері» құрметті атағы берілген және «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10 жыл» мерекелік медалімен, Қазақстан Республикасы кәсіподақтар Федерациясының «Қазақстан кәсіподақтарына сіңірген еңбек үшін» тосбелгісімен, КР Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері», Ахмет Байтурсынов атындағы медальдармен марапатталды. 2008 қараша айында Президенттің жарлығымен «Ерен Еңбегі үшін» медальмен марапатталды. Сондай ақ еліміздің коптеген құрмет грамоталардың иесі, бірқатар жылдар бойы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Алқасының және басқа да әртүрлі комиссиялардың мүшесі.

Жанұясында бір қыз, екі ұл тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған бақытты ана, алты немеренің әжесі.

АМАНТАЕВА Майра Тургановна
1947 года рождения, казашка, образование высшее, окончила Казахский государственный педагогический институт им. Абая, по специаль­ности учитель математики средней школы. Трудовую деятельность начала в 1969 году, учительницей села „Кызыл-Ту-3" Талгарского района Алматинской области. Затем больше девяти лет работала учительницей средней школы им. Абая села Чилик Чиликского района. Работая учителем, она была избрана депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва. Когда принималась последняя Конституция СССР, ею была внесена и принята поправка.

В феврале 1979 года Амантаева М.Т. избирается секретарем Республиканского коми­тета профсоюза работников просвещения, выс­шей школы и научных учреждений,

С декабря 1990 года избирается замести­телем председателя ЦК профсоюза работников народного образования и науки Казахской ССР. С декабря 1995 года - председателем ЦК проф­союза работников образования и науки Республики Казахстан.

За время работы в отраслевом профсоюзе Амантаева М.Т. проявила себя как активный и способный организатор, знающий свое дело. Ее усилиями осуществляется большая работа по со­циальной защите работников образования. Пройдя путь рядового учителя, она хорошо знает нужды, проблемы работников отрасли и ставит их перед соответствующими органами.

Защищает права и интересы учителей, и педа югов, учебно-вспомогательного персонала и учащейся молодежи. При активном ее участии был создан Республиканский Совет по делам студентов, деятельность которого направлена на улучшения материального и медицинского обеспечения учащейся молодежи, повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов, их трудоустройства и т.д.

Она использует все формы и метода работы общественной организации, средства массовой информации. Систематически высту­пает по телевидению, на страницах газет и журналов, организует со средствами массовой информации „Круглые столы" по проблемным социально-экономическим вопросам. Она часто бывает в первинках, встречается с коллективами подведомственных учреждений образования, умело контактирует с министерствами и ведо­мствами, которые занимаются вопросами обра­зования. При ее активном участии готовятся документы с предложениями профсоюзов по бюджету, реформированию, соблюдению закон­ности в отрасли. Она представляет профсоюз образования в государственных органах и иных организациях Республики Казахстан, в общес­твенных объединениях зарубежных стран.

Требовательна к себе, принципиальна, пользуется авторитетом среди масс, постоянно повышает свой профессиональный и интел­лектуальный уровень. Ею принимаются макси­мум усилий для защиты социально-экономических интересов работников отрасли, не допускается нарушение законности, помогая тем самым сохранять стабильность в обществе.

Награждена Орденом Трудового Красного Знамени, значком „Отличник просвещения Казахской ССР", серебряным знаком Всеобщей конфедерации профсоюза „За услуги перед профдвижением". Указами Президента Респуб­лики Казахстан ей присвоено почетное звание „Казакстанның еңбек сіңірген қызметкері" награждена юбилейной медалью «Казақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», медалью МОН РК «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкер», медалью им. Ахмет Байтурсынова и многими почетными грамотами. В декабре 2008 года Указом Президента Республики Казахстан награждена медалью «Ерен Еңбегі үшін». В течение ряда лет она является членом Коллеги Министерства образования и науки Республики Казахстан и всевозможных комиссий.Она мать троих детей и бабушка шестерых внуков.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет