Анықтамалық ақпарат 58 кесте. Kase негізгі листингілік талаптарыДата29.02.2016
өлшемі219.25 Kb.
түріАнықтамалық

Анықтамалық ақпарат

58 кесте. KASE негізгі листингілік талаптары
Жалпы листингілік талаптар ("Ислам бағалы қағаздары" секторын қоспағанда)

Қаржылық есеп берушілікке қойылатын

ҚЕХС немесе GAAP АҚШ сәйкес қаржылық есеп берушілікті әзірлеу

Аудиторлық ұйымға қойылатын

АӨҚО ҚРА талаптарына сәйкес келетін, аудиторлық ұйым қаржылық есеп берушіліктің аудитін жүргізеді

Корпоративтік басқару нормаларын сақтауға қойлатын

АҚ формасындағы қазақстандық эмитенттер үшін – эмитент акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген корпоративтік басқару кодексінің болуы

шетелдік эмитенттер үшін – бекітілген корпоративтік басқару кодексінің немесе мазмұны жағынан ұқсас басқа құжаттың болуы, егер оның болуы, эмитент заңды тұлғасы болып табылатын елдің заңнамасымен қарастырылған болсаМаркет-мейкердің болуына қойылатын1

бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізуде – Биржа мүшелерінің бірі аталмыш бағалы қағаздар бойынша оған маркет-мейкер мәртебесін беру туралы өтініш беруі тиіс

бағалы қағаздардың ресми тізімде болуы кезінде – аталмыш бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер болуы тиісИнвесторлар құқықтарының сақталуына қойылатын2

Құрылтай құжаттарында және/немесе бағалы қағаздар шығарылымы аңдатпасында аталмыш бағалы қағаздар иелерінің оларды беру (бас тарту) құқығына қысым жасайтын немесе шектейтін, нормалар болмауы тиіс


"Акциялар" секторына қойылатын листингілік талаптар

бірінші (ең жоғарғы) санат

екінші (ең жоғарғы) санат

үшінші (ең жоғарғыдан кейінгі) санат

Эмитенттің қызмет ету мерзіміне қойылатын

үш жылдан кем емес (эмитенті белгілі бір ұйымның (ұйымдардың) қайта құрылуы нәтижесінде құрылған болса, айтылмыш ұйымның қызмет ету уақытын есепке алу рұқсат етіледі, сондай-ақ жалғыз акционері мемлекет немесе ұлттық холдинг немесе ұлттық басқару компания болып табылатын, ұйымдар қызметіне төмен мерзім қойылады)

екі жылдан кем емес (эмитенті белгілі бір ұйымның (ұйымдардың) қайта құрылуы нәтижесінде құрылған болса, айтылмыш ұйымның қызмет ету уақытын есепке алу рұқсат етіледі, сондай-ақ жалғыз акционері мемлекет немесе ұлттық холдинг немесе ұлттық басқару компания болып табылатын, ұйымдар қызметіне төмен мерзім қойылады)

талап орнатылмаған

Аудитке қойылатын

соңғы аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың аяқталуына акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы үш аяқталған қаржы жылынан кем емес

соңғы аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың ішінде акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы үш бірізді аяқталған жылдан кем емес

уақыттағы аудиторлық есеппен расталған, эмитенттің қаржылық есеп беруін ұсыну

егер аудиторлық есеп берумен расталған, соңғы аяқталған қаржы жылына қаржылық есеп беруді әзірлеу күнінен, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін алты айдан астам уақыт өтсе, аралық қаржылық есеп берушілің бойынша аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйымның есебі ұсынылуы тиіс

аудиторлық есептің немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйым есебінің шығарылуына негіз болған, эмитенттің соңғы ұсынылған қаржылық есеп беруін әзірлеу күнінен бастап, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай уақыт өтуі тиіс


соңғы аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың аяқталуына акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы екі аяқталған қаржы жылынан кем емес

соңғы аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың ішінде акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы екі бірізді аяқталған жылдан кем емес

уақыттағы аудиторлық есеппен расталған, эмитенттің қаржылық есеп беруін ұсыну

егер аудиторлық есеп берумен расталған, соңғы аяқталған қаржы жылына қаржылық есеп беруді әзірлеу күнінен, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін алты айдан астам уақыт өтсе, аралық қаржылық есеп берушілің бойынша аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйымның есебі ұсынылуы тиіс

аудиторлық есептің немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйым есебінің шығарылуына негіз болған, эмитенттің соңғы ұсынылған қаржылық есеп беруін әзірлеу күнінен бастап, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай уақыт өтуі тиіс


соңғы аяқталған жылға немесе нақты қызмет ету кезеңіне аудиторлық есеппен расталған эмитенттің қаржылық есеп берушілігін ұсыну

эмитенттің, соңғы қаржылық жылдың алдындағы жылғы аудиторлық есеппен расталған қаржылық есеп беруі, сондай-ақ әзірленген күнінен акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай өткен, аралық қаржылық есеп берушілікті шолу бойынша аудиторлық ұйымның есебі, немесе аталмыш эмитенттің, әзірленген күнінен акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай өткен, аудиторлық есеппен расталған, аралық қаржылық есеп беруі болған жағдайда,

соңғы қаржы жылы аяқталғаннан кейінгі алғашқы төрт ай арасында акциялар листингі туралы өтініш, соңғы қаржы жылына қаржылық есеп беруді ұсынусыз, қабылдануы мүмкін


Жеке капитал мөлшеріне қойылатын

8 560 000 АЕК-тен кем емес және жарғылық капиталдан кем емес.

Акциялардың осы санатта болуы кезінде:

қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бойынша өкілетті орган белгіленген, жеке капиталдың жеткіліктілігі бойынша пруденциалды нормативті сақтауда қаржы ұйымына;

қаржы ұйымы болып табылмайтын, эмитентке 8 560 000 АЕК-ке тең, алайда эмитенттің жарғылық капиталынан кем түспейтін, соманың 70 % тең, өлшемге дейін жеке капиталды төмендетуге рұқсат етіледі171 000 АЕК-тен кем емес және жарғылық капиталдан кем емес.

Акциялардың осы санатта болуы кезінде:

қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бойынша өкілетті орган белгіленген, жеке капиталдың жеткіліктілігі бойынша пруденциалды нормативті сақтауда қаржы ұйымына;

қаржы ұйымы болып табылмайтын, эмитентке 171 000 АЕК-ке тең, алайда эмитенттің жарғылық капиталынан кем түспейтін, соманың 70 % тең, өлшемге дейін жеке капиталды төмендетуге рұқсат етіледі51 000 АЕК-тен кем емес

Нарықтық капитализацияға қойылатын3

акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты ай аяқталғаннан кейін 8 560 000 АЕК

акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты ай аяқталғаннан кейін 171 000 АЕК

талап орнатылмаған

Таза табысқа қойлатын

Соңғы жылдың әрқайсысына 85 600 АЕК-тен кем емес

акциялардың осы санатта болу кезеңінде әрбір жылға 85 600 АЕК-тен кем түспейтін, соңғы үш жылдың екі жылына таза табыстың болуына рұқсат етіледісоңғы екі жылдың бір жылында таза табыс болуы тиіс

талап орнатылмаған

Еркін айналыстағы акцияларға қойылатын4

орналастырылған акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты ай аяқталғаннан кейін осы тұрпаттағы орналастырылған акциялардың (сатып алынған, ауыртпалықты және (немесе) оқшауланған акцияларды қоспағанда) жалпы санынан кемінде 10 %

15 % – аталмыш акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап бір жыл аяқталғаннан кейін

25 % – аталмыш акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап екі жыл аяқталғаннан кейін

акцияларды ресми тізімге енгізу күніне акцияларының 50 % астамы мемлекетке, ұлттық холдингке немесе ұлттық басқару компаниясына тиесілі, ұйымдар үшін:

аталмыш акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты ай аяқталғаннан кейін орналастырылған акциялардың жалпы санынан кемінде 5 %

аталмыш акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап бір жыл аяқталғаннан кейін кемінде 10 %орналастырылған акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты ай аяқталғаннан кейін осы тұрпаттағы орналастырылған акциялардың (сатып алынған, ауыртпалықты және (немесе) оқшауланған акцияларды қоспағанда) жалпы санынан кемінде 5 %

10 % – аталмыш акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап бір жыл аяқталғаннан кейін

15 % – аталмыш акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап екі жыл аяқталғаннан кейін

акцияларды ресми тізімге енгізу күніне акцияларының 50 % астамы мемлекетке, ұлттық холдингке немесе ұлттық басқару компаниясына тиесілі, ұйымдар үшін, аталмыш акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты ай аяқталғаннан кейін орналастырылған акциялардың жалпы санынан кемінде 5 %талап орнатылмаған


"Борыштық бағалы қағаздар" секторының листингілік талаптары

"Рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар"
(ең жоғарғы санат)


"Рейтингілік бағалауы жоқ борыштық бағалы қағаздар"5

"Буферлік санат"

бірінші санатша
(ең жоғарғы санат)


екінші санатша
(ең жоғарғыдан кейінгі санат)


Рейтингілік бағалауға қойылатын

АӨҚО ҚРА талаптарына сәйкес келетін, бағалы қағаздардың рейтингілік бағалауының болуы

талап орнатылмаған

талап орнатылмаған

Борыштық бағалы қағаздар мынадай жағдайларда осы санатқа ауыстырылады:

Борыштық бағалы қағаздар мен олардың эмитенттерінің "Рейтингілік бағалауы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатына орнатылған талаптарға сәйкес келмеуі;

эмитенттің өз міндеттемелері бойынша сыйақы төлеуге қатысты дефолты (соңғы купондық сыйақыны қоспағанда);

эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдауЭмитенттің қызмет ету мерзіміне қойылатын

үш жылдан кем емес (эмитенті белгілі бір ұйымның (ұйымдардың) қайта құрылуы нәтижесінде құрылған болса, айтылмыш ұйымның қызмет ету уақытын есепке алу рұқсат етіледі, сондай-ақ жалғыз акционері мемлекет немесе ұлттық холдинг немесе ұлттық басқару компания болып табылатын, ұйымдар қызметіне төмен мерзім қойылады)

екі жылдан кем емес (эмитенті белгілі бір ұйымның (ұйымдардың) қайта құрылуы нәтижесінде құрылған болса, айтылмыш ұйымның қызмет ету уақытын есепке алу рұқсат етіледі, сондай-ақ жалғыз акционері мемлекет немесе ұлттық холдинг немесе ұлттық басқару компания болып табылатын, ұйымдар қызметіне төмен мерзім қойылады)

бір жылдан кем емес (эмитенті белгілі бір ұйымның (ұйымдардың) қайта құрылуы нәтижесінде құрылған болса, айтылмыш ұйымның қызмет ету уақытын есепке алу рұқсат етіледі, сондай-ақ жалғыз акционері мемлекет немесе ұлттық холдинг немесе ұлттық басқару компания болып табылатын, ұйымдар қызметіне төмен мерзім қойылады)

Аудитке

соңғы үш аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың аяқталуына акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы үш аяқталған қаржы жылынан кем емес

соңғы үш аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың ішінде акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы үш бірізді аяқталған жылдан кем емес

уақыттағы аудиторлық есеппен расталған, эмитенттің қаржылық есеп беруін ұсыну

егер аудиторлық есеп берумен расталған, соңғы аяқталған қаржы жылына қаржылық есеп беруді әзірлеу күнінен, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін алты айдан астам уақыт өтсе, аралық қаржылық есеп берушілің бойынша аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйымның есебі ұсынылуы тиіс

аудиторлық есептің немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйым есебінің шығарылуына негіз болған, эмитенттің соңғы ұсынылған қаржылық есеп беруін әзірлеу күнінен бастап, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай уақыт өтуі тиіс


соңғы екі аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың аяқталуына акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы үш аяқталған қаржы жылынан кем емес

соңғы екі аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың ішінде акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы үш бірізді аяқталған жылдан кем емес

уақыттағы аудиторлық есеппен расталған, эмитенттің қаржылық есеп беруін ұсыну

егер аудиторлық есеп берумен расталған, соңғы аяқталған қаржы жылына қаржылық есеп беруді әзірлеу күнінен, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін алты айдан астам уақыт өтсе, аралық қаржылық есеп берушілің бойынша аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйымның есебі ұсынылуы тиіс

аудиторлық есептің немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйым есебінің шығарылуына негіз болған, эмитенттің соңғы ұсынылған қаржылық есеп беруін әзірлеу күнінен бастап, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай уақыт өтуі тиіс


соңғы аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың аяқталуына акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы үш аяқталған қаржы жылынан кем емес

соңғы аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың ішінде акциялар листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы үш бірізді аяқталған жылдан кем емес

уақыттағы аудиторлық есеппен расталған, эмитенттің қаржылық есеп беруін ұсыну

егер аудиторлық есеп берумен расталған, соңғы аяқталған қаржы жылына қаржылық есеп беруді әзірлеу күнінен, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін алты айдан астам уақыт өтсе, аралық қаржылық есеп берушілің бойынша аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйымның есебі ұсынылуы тиіс

аудиторлық есептің немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйым есебінің шығарылуына негіз болған, эмитенттің соңғы ұсынылған қаржылық есеп беруін әзірлеу күнінен бастап, акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай уақыт өтуі тиіс


Жеке капитал мөлшеріне қойылатын

талап орнатылмаған

2 050 000 АЕК-тен кем емес және жарғылық капиталынан кем емес капитала

Бағалы қағаздардың осы санатшада болуы кезінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бойынша өкілетті орган белгіленген, жеке капиталдың жеткіліктілігі бойынша пруденциалды нормативті сақтауда қаржы ұйымына жеке капиталды төмендетуге рұқсат етіледі340 000 АЕК-тен кем емес және жарғылық капиталынан кем емес капитала

Бағалы қағаздардың осы санатшада болуы кезінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бойынша өкілетті орган белгіленген, жеке капиталдың жеткіліктілігі бойынша пруденциалды нормативті сақтауда қаржы ұйымына жеке капиталды төмендетуге рұқсат етіледіТаза табысқа қойылатын

талап орнатылмаған

соңғы екі жылдың бір жылында 85 600 АЕК-тен кем емес

соңғы аяқталған үш жылдың бір жылында таза табыстың болуы

Сауда көлеміне қойылатын6

талап орнатылмаған

соңғы екі жылдың әрқайсысына 2 050 000 АЕК-тен кем емес

соңғы жылда 340 000 АЕК-тен кем емес


"Ислам бағалы қағаздары" секторының листингілік талаптары7

Жалпы листингілік талаптыр

Эмитенттің ұйымдастырушылық-құқықтық формасына қойылатын

АҚ немесе ЖШС

Қызмет ету мерзіміне қойылатын

үш жылдан кем емес (оригинаторы белгілі бір ұйымның (ұйымдардың) қайта құрылуы нәтижесінде құрылған болса, айтылмыш ұйымның қызмет ету уақытын есепке алу рұқсат етіледі)

Рейтингілік бағалауына қойылатын

Бағалы қағаздың және оригинатордың АӨҚО ҚРА мойындайтын рейтингілік агенттіктерінің бірінің рейтингілік бағалауы болуы тиіс

Қаржылық есеп берушілігіне қойылатын

ҚЕХС немесе GAAP АҚШ сәйкес қаржылық есеп берушілікті әзірлеу

Аудитке қойылатын

соңғы аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың аяқталуына ислам бағалы қағаздарының листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы үш аяқталған қаржы жылынан кем емес;

соңғы аяқталған қаржы жылының аяқталу күнінен бастап төрт айдың ішінде ислам бағалы қағаздарының листингі туралы өтініш берілген болса, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы үш бірізді аяқталған жылдан кем емес

уақыттағы аудиторлық есеппен расталған, қаржылық есеп беруін ұсыну

егер аудиторлық есеп берумен расталған, соңғы аяқталған қаржы жылына қаржылық есеп беруді әзірлеу күнінен ислам бағалы қағаздарының листингі туралы өтінішті беру күніне дейін алты айдан астам уақыт өтсе, аралық қаржылық есеп берушілің бойынша аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйымның есебі ұсынылуы тиіс;

аудиторлық есептің немесе аралық қаржылық есеп беруді шолу бойынша аудиторлық ұйым есебінің шығарылуына негіз болған, оригинатордың соңғы ұсынылған қаржылық есеп беруін әзірлеу күнінен бастап, ислам бағалы қағаздарының листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай уақыт өтуі тиіс


Жеке капиталға қойылатын

Оригинатордың жеке капиталы 8 560 000 АЕК-тен кем және жарғылық капиталынан кем болмауы тиіс

Эмитенттің жарғылық капиталына қойылатын

Құрылтайшы жарғылық капиталды толық төлеуі тиіс

Таза табысқа қойылатын

соңғы үш жылдың екі жылында сома 85 600 АЕК-ке тең болуы тиіс

Шығарылым аңдатпасына қойылатын

оригинатордың исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңесімен келісілді

Левередж өлшеміне қойылатын

2-ден аспауы тиіс

 

"Исламдық жалгерлік сертификаттары"

"Исламдық қатысу сертификаттар"

Эмитенттің құрылуына қойылатын

талап орнатылмаған

эмитент, ислам бағалы қағаздарын, осы қағаздардың шығарылымы арқылы тартылған қаражатты қолданыстағы инвестициялық жобаны дамытуға қолдану үшін, шығаратын заңды тұлға болып табылады

Берілген активтерге қойылатын

берілген активтердің құрамына кіретін, мүлік нысандары ислам бағалы қағаздарының листингі туралы өтінішті беру күніне дейін екі жыл арасында жалға (қаржы лизингі) беріледі немесе берілген активтерді құрайтын, мүлік нысандарын жалға беру (қаржы лизингі) туралы, ислам бағалы қағаздарының айналыста болу мерзіміне оригинатор мен эмитент арасында келісім-шарт жасалады;

берілген активтердің құрамына кіретін, мүлік нысандарының ауыртпалығы жоқталап орнатылмаған

Берілген активтерді бағалауға қойылатын

эмитенттің берілген активтерін, қор биржасы мойындайтын бағалаушылар тізіміне кіретін, бағалаушылардың бірі жүзеге асырады

талап орнатылмаған

Берілген активтер бойынша кіріске қойылатын

берілген активтер бойынша кірістің кемінде 75 %-н мүлікті жалға беру (қаржы лизингі) нәтижесінде түскен кіріс құрайды

талап орнатылмаған

Инвестициялық жобаға қойылатын

талап орнатылмаған

инвестициялық жобада, ақша қаражатын шоғырландыратын нысанның және осы ақша қаражатын бөлу механизмнің болуын қарастыратын, ақша қаражатының жылжуының, сондай-ақ инвестициялық жобаның негізгі шығын көзінің айқын схемасы бар

Инвестициялық жобаның тиімділігіне қойылатын

талап орнатылмаған

Жжобалық құжаттамаға сәйкес оң өлшем болып табылады

Инвестициялық жобаға енгізілген мүлікті бағалауға қойылатын

талап орнатылмаған

қор биржасы мойындайтын бағалаушылар тізіміне кіретін, бағалаушылардың бірі жүзеге асырады"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторының листингілік талаптары8Жалпы листингілік талаптар
Инвестициялық портфельді басқаруға берілетін лицезияның қызмет ету мерзіміне қойылатын

инвестициялық бағалы қағаздар листингі туралы өтінішті беру күніне бір жылдан кем емес
Аудитке қойылатын

Соңғы аяқталған жылға немесе нақты қызмет ету кезеңіне аудиторлық есеппен расталған қаржылық есеп берушілігін ұсыну.

соңғы қаржылық жылдың алдындағы жылғы аудиторлық есеппен расталған қаржылық есеп беруі, сондай-ақ әзірленген күнінен инвестициялық бағалы қағаздар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай өткен, аралық қаржылық есеп берушілікті шолу бойынша есебі,

немесе, әзірленген күнінен акциялар листингі туралы өтінішті беру күніне дейін ең көбі алты ай өткен, аудиторлық есеппен расталған, аралық қаржылық есеп беруі болған жағдайда,

соңғы қаржы жылы аяқталғаннан кейінгі алғашқы төрт ай арасында инвестициялық бағалы қағаздар листингі туралы өтініш, соңғы қаржы жылына қаржылық есеп беруді ұсынусыз, қабылдануы мүмкін.


Жеке капитал мөлшеріне қойылатын

400 000 АЕК-тен кем емес және жеке капиталдан кем емес
Міндеттемелерді орындауға қойылатын

инвестициялық қордың қызмет етуінің толық мерзімінде оның басқарушы компаниясының немесе акционерлік инвестициялық қорының бағалы қағаздары иелерінің алдында міндеттемелерін орындамау немесе толық орындамау жағдайлары жоқ
Таза активтердің құнына қойылатын

215 000 АЕК-тен кем емес

ресми тізімге енгізу күніне инвестициялық қордың орналастырылған бағалы қағаздары болмаған жағдайда осы талап аталмыш бағалы қағаздар сауда-саттығы ашылған күннен бастап үш айдан кейін қолданылады


Бағалы қағаздар иелері санына қойылатын

инвестициялық қордың бағалы қағаздарының сауда-саттығы ашылған күннен бастап үш айдан кейін елуден кем емес
Инвестициялық декаларацияны ашуға қойылатын

қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырыладыинвестициялық қор пайлары үшін

инвестициялық қорлар акциялары үшін

жылжымайтын мүлік қор акциялары үшін

индекстік қор бағалы қағаздары үшін

Орналастыруға және айналысқа қойылатын

инвестициялық қор бағалы қағаздарының шығарылымын тіркеуші мемлекеттің заңнамасына сәйкес олардың шығарған бағалы қағаздарының қор биржасының сауда жүйесінде орналастырылуына және айналыста болуына рұқсат берілуі тиіс

талап орнатылмаған

талап орнатылмаған

Қызмет ету мерзіміне9

талап орнатылмаған

государственная регистрация акционерного инвестиционного фонда осуществлена не менее чем за год до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список

талап орнатылмаған

Активтердің бағалауына

талап орнатылмаған

акционерлік инвестициялық қордың мемлекеттік тіркелуі оның бағалы қағаздарын ресми тізімге енгізу туралы өтінішін беру күніне дейін кемінде бір жыл бұрын жүзеге асырылуы тиіс

талап орнатылмаған

Таза табысқа қойылатын

талап орнатылмаған

акционерлік инвестициялық қордың қызмет етуінің әр жылына таза табысы болуы тиіс

талап орнатылмаған

Міндеттемелер мөлшеріне қойылатын

талап орнатылмаған

талап орнатылмаған

шығарылған бағалы қағаздар бойынша және/немесе басқа міндеттемелер бойынша міндеттемелердің жиынтық мөлшері жылжымайтын мүлік қоры капиталының 10 %-нан аспауы тиіс

талап орнатылмаған

Инвестициялық кіріс мөлшеріне қойылатын9

талап орнатылмаған

талап орнатылмаған

Жылжымайтын мүлік қоры кірісінің кемінде 75 %-н жылжымайтын мүлікті жалға беру нәтижесінде түскен кіріс құрайды

талап орнатылмаған

Жылжымайтын мүлік қорының активтеріне кіретін жылжымайтын мүлікке қойылатын

талап орнатылмаған

талап орнатылмаған

жылжымайтын қор нарығы басқарушы компаниясының аффилиирленген тұлғаларынан сатып алынбаған

ауырпалығы жоқ және сенімді басқаруға берілмеген

жалға беру келісім-шартында белгіленген, жылжымайтын мүлікті жалға беру мерзімі кемінде бір жылды құрайды

акциялар листингі туралы өтініш берілген күнге дейінгі екі жыл арасында жылжымайтын мүлік жалға беріледі10талап орнатылмаған

Индекстің өкілеттілік тізіміне кіретін бағалы қағаздарға қойылатын

талап орнатылмаған

талап орнатылмаған

талап орнатылмаған

АӨҚО ҚРА мойындайтын, қор биржаларының тізіміне кіретін, қор биржаларының бірінің ресми тізіміне енгізілген

Бірқатар нақтылаулар жарияланған, Нақты материал кітабына берілген түсініктемелер бөлімін қараңыз.

1Осы талап "акциялар" секторының үшінші санаты және "рейтингілік бағалауы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатының екінші санатшасына қатысты қолданылмайды.

2Осы талап индекстік қорлар бағалы қағаздарының листингі кезінде қолданылмайды.

3Талап тек акциялар листингі кезінде ғана қолданылады.

4Еркін айналыстағы акциялар санына, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 64 бабына сәйкес акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын, аталмыш тұлғаларға тиесілі акциялар кірмейді .

Эмитенттің жай және артықшылықты акциялары бойынша еркін айналыстағы акцияларының есебі жеке-жеке жүзеге асырылады.52010 жылдың 01 қаңтарынан бастап осы санат, белгіленген күнге дейін осы санат бойынша ресми тізімге енгізілген, борыштық бағалы қағаздарға ғана арналған.

6Талаптар, лизингілік ұйымдар мен несиелік серіктестіктерді қоспағанда, тек бейқаржылық ұйымдарға ғана қолданылады.

7Басқасы көрсетілмеген жағдайда, талаптар оригинаторға қатысты қолданылады.

8Талап, инвестициялық қордың басқарушы компаниясына немесе акционерлік инвестициялық қорға қатысты, егер оның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы, немесе инвестициялық қорды заңды тұлға ретінде тіркеген мемлекеттің заңнамасында қарастырылған құжаттары болған жағдайда, қолданылады.

9Осы талап АӨҚО ҚРА мойындайтын, рейтингілік агенттіктердің бірі бағалауын берген, жылжымайтын мүлік қорына қатысты қолданылмайды.

10Осы абзацтағы талап АӨҚО ҚРА мойындайтын, рейтингілік агенттіктердің бірі бағалауын берген, жылжымайтын мүлік қорына қатысты қолданылмайды.

2010 жылдың есебіне берілген нақты материал

Каталог: files -> reports -> 2010 fb kz
reports -> Құрметті Азовое ауылдық округінің тұрғындары және қонақтары! ҚР президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2005 жылғы 6 сәуірдегі «Жергілікті атқарушы ұйымдастырушының жетекшілерінің халыққа есеп беру кездесулерін жүргізу туралы»
reports -> «Қазақстан Республикасындағы жергілікті басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35-бабында белгіленген міндеттер негізінде Асубұлақ кенті әкіміне жүктелген функциялары мен міндеттерінің орындалуы туралы есебі
reports -> Каменка ауылдық округі әкімінің 2012 жылы атқарылған жұмыстары туралы есебі
reports -> -
reports -> Облыс әкімі Б. М. Сапарбаевтың Шығыс Қазақстан облысы халқы алдында жергілікті атқарушы билік органдары жұмысының 2011 жылғы
reports -> Каменка ауылдық округі әкімінің 2013 жылы 9 айда атқарылған жұмыстар туралы есебі
reports -> Қаржы басқармасының 2011 жылғы жұмыс қорытындысы
reports -> Құрметті Саратовка ауылдық округінің тұрғындары және қонақтары! ҚР президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2005 жылғы 6 сәуірдегі «Жергілікті атқарушы ұйымдастырушының жетекшілерінің халыққа есеп беру кездесулерін жүргізу туралы»
2010 fb kz -> Анықтамалық ақпарат Нақты материал кітабына берілген түсініктемелер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет