Мамандықтың шифрі мен атауы: 5В050800 Есеп және аудитДата03.07.2016
өлшемі321.74 Kb.
#173975
Мамандықтың шифрі мен атауы:

5В050800 - Есеп және аудит
Элективті пәндер

(таңдау бойынша)1 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

Базалық пәндер

ТК №1

VS1201


DDBU1201

а)Мамандыққа кіріспе

б)Бухгалтерлік есепті құжаттандыру және іс қағаздарын жүргізу
Айтманбетова Р

4

2

2

Базалық пәндер

ТК №1

Fin1202


FZG1202


а)Қаржы

б) Шетел мемлекеттерінің қаржысыКушенова М

3

2

1a. Пәннің атауы: «Мамандыққа кіріспе»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика»

Постреквизиттер:«Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп», Аралық қаржылық есеп», «Тереңдетілген қаржылық есеп», «Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары», «Басқарушылық есеп».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі жағдайындағы бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік есептің негізгі принциптерімен концепциялары. Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудағы негізгі тәртібі. Кәсіпорындардағы құжаттау, құжат айналымы мен бақылау.Шоттар жүйесі мен екі жақты жазу. Шоттар жүйесі мен екі жақты жазу. Бухгалтерлік баланс және оның мінездемесі. Қаржылық есеп, оның түрлері мен белгіленуі. Халықаралық есепті ұйымдастыру ерекшеліктері. Қаржылық есептің халықаралық стандарттары.

Бағдарламаның жетекшісі: Айтманбетова Р.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Бухгалтерлік есептің негізгі принциптері мен концепцияларын білу, кәсіпорындардағы құжаттау, құжат айналымы мен бақылауды үйрену. Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудағы негізгі тәртібін үйрену.


1б. Пәннің атауы: «Бухгалтерлік есепті құжаттандыру және іс қағаздарын жүргізу»

Пререквизиттер: «Экономикалық т еория», «Макроэкономика», «Микроэкономика»

Постреквизиттер:«Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп», «Аралық қаржылық есеп», «Тереңдетілген қаржылық есеп», «Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары», «Басқарушылық есеп».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құжат және іс-қағаздарын жүргізу тәртібі. Құжаттаудың жүйесі. Құжаттарды рәсімдеу және тіркеу кезіндегі талаптар: формуляр, бланкілер, реквизиттері. Іс қағаздарды жүргізуді ұйымдастыру.

Бағдарламаның жетекшісі: Айтманбетова Р.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Кәсіпорындардағы құжаттау, құжат айналымы мен бақылауды үйрену.

2а. . Пәннің атауы: «Қаржы»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика»

Постреквизиттер:«Қаржы нарығы мен делдалдары», «Қаржылық талдау», «Қаржылық есеп».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы туралы ғылым, категорияның теориялық негіздері, қоғамдық ұдайы өндірісте қаржыны пайдалану. Қаржы саясаты мен қаржы механизмі. Қаржыны басқару, қаржылық жоспарлау, әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мен оның өзара байланысы. Қаржының құқықтық негіздері. Қаржылық бақылаудың объективтік шарттастылығы және оны жүргізудің алғышарттары. Мемлекеттік қаржы, қаржы қатынастары жүйесіндегі олардың орны мен ролі. Мемлекет қаржысының құрамы. Мемлекеттік кірісі мен шығыстары, олардың сыныптамасы. Мемлекеттік бюджет қаржы жүйесінің жетекші буыны ретінде, оның функциялары. Мемлекет қаржысының құрамдас бөлігі ретінде мемлекеттік несиенің мәні мен маңызы. Қаржы және инфляция: өзара байланысы, өзара әсері.

Бағдарламаның жетекшісі: Көшенова М.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Қаржыны басқару, қаржылық жоспарлау, әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды үйрену. Қаржының құқықтық негіздерін білу.


2б. . Пәннің атауы: «Шетел мемлекеттерінің қаржысы »

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика»

Постреквизиттер:«Қаржы нарығы мен делдалдары», «Қаржылық талдау», «Қаржылық есеп».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Шетел мемлекеттерінің қаржысы туралы оның теориялық негіздері, қоғамдық ұдайы өндірісте қаржыны пайдалану негізі. Шетел мемлекеттерінің қаржы саясаты мен қаржы механизмі. Шетел мемлекеттерінің қаржыны басқаруы, қаржылық жоспарлауы, әлеуметтік-экономикалық жоспарлауы мен оның өзара байланысы. Шетел мемлекеттерінің қаржысының құқықтық негіздері. Шетел мемлекеттерінің мемлекеттік қаржы, қаржы қатынастары жүйесіндегі олардың орны мен ролі. Шетел мемлекеттерінің қаржысының құрамы. Шетел мемлекеттерінің кірісі мен шығыстары, олардың сыныптамасы. Шетел мемлекеттерінің қаржысының құрамдас бөлігі ретінде мемлекеттік несиенің мәні мен маңызы. Қаржы және инфляция: өзара байланысы, өзара әсері.

Бағдарламаның жетекшісі: Көшенова М.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Шетел мемлекеттерінің қаржыны басқаруы, қаржылық жоспарлауы, әлеуметтік-экономикалық жоспарлауын үйрену және оларды Қазақстан Республикасының қаржы жүйесімен салыстыру. Шетел мемлекеттерінің қаржысының құқықтық негіздерін білу.

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
2 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

Жалпы білім беру пәндері

ТК№2

CV 2102а) Инновациялық менеджмент

б)Стратегиялық менеджментЕрниязова Ж,

Талапбаева Г.2

3

2

Базалық пәндер

ТК№2

CV 2202а)Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар

б) Экономикалық процесстерді модельдеу
Сүлейменов С., Абишева Ш.Т.

3

3

3

Жалпы білім беру пәндері

ТК№1

CV 2101а) Өміртіршілік қауіпсіздігі

б)Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері.

1

4

4

Базалық пәндер

ТК№3

CV 2203а)Аудит негіздері

б)Қаржылық бакылау қызметінің негіздеріАймағамбетова А.Д, Баймаханова А.А.

3

4

1а. Пәннің атауы: «Инновациялық менеджмент»

Пререквизиттер: «Кәсіпорын экономикасы», «Жобаларды талдау және басқару».

Постреквизиттері: «Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметі», «Кәсіпорын қызметіне экономикалық талдау»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Инновациялық қызметтер, инновациялық жобалар, жаңашылдықты басқару. Кәсіпорын қызметіндегі инновациялық жобаларды басқаруды жетілдіру шаралары.

Бағдарламаның жетекшілері:Ерниязова Ж.Н., Талапбаева Г.Е.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Кәсіпорын қызметіндегі жаңа технологияларды пайдалану арқылы тиімділікті басқару.


1б. Пәннің атауы: «Стратегиялық менеджмент»

Пререквизиттер: «Кәсіпорын экономикасы», «Жобаларды талдау және басқару». Постреквизиттері: «Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметі», «Кәсіпорын қызметіне экономикалық талдау».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Стратегиялық менеджмент пәні, қызметтері, функциялары, стратегиялық жобалар, жаңашылдықты басқару.

Кәсіпорын қызметіндегі стратегиялық жобаларды басқаруды жетілдіру шаралары.

Бағдарламаның жетекшілері:Ерниязова Ж.Н., Талапбаева Г.Е.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Кәсіпорын қызметіндегі стратегиялық менеджментті пайдалану арқылы тиімділікті басқару.


2а. Пәннің атауы: «Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар»

Пререквизиттер: «Экономистерге арналған математика»

Постреквизиттер: «Экономикадағы жүйелерді модельдеу»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар мақсаты. Принциптері.Негізгі анықтамалар. Ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар математикалық моделі. Сызықтық программалау. Сызықтық программалау есептері. Шешімдері. Транспорттық есептерді шешу жолдары. Ықтималдар теориясының негізгі ұғымдары мен тұжырымдары. Көпшілікке қызмет көрсету теориясы. Оқиғалар ағымы. Үлестіру функциялары. Пуассон ағыны. Көпшілікке қызмет көрсетудің экспоненциялды заңы. Кері қайтармалы каналдар. Барлық каналдардың (бірнеше) бос болу ықтималдығы. Бос каналдардың орташа саны. Күту коэффициенті. Ойындар теориясы. Анықтамалар. Ойын моделінің түрлері.Ойындағы тең салмақтылық. Таза және аралас стратегиялар. Минимакс теоремасы. Шешімдердің орынқтылығы. 2х2 ойындар графиктік, аналитикалық әдістер.

Бағдарламаның жетекшілері: Остаева А.Б., Жалбырова Ж.Т.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Операцияларды зерттеу принциптерін білу, негізгі анықтамаларды және сызықты программаларды құру тәртібін үйрену.


2б. Пәннің атауы: «Экономикалық процесстерді модельдеу»

Пререквизиттер: «Экономистерге арналған математика»

Постреквизиттер: «Экономикадағы жүйелерді модельдеу»

Бағдарламаның қысқаша курсы:Модельдік құрылымының негізгі түсініктемелері және этаптары.Экономикалық зерттеулурдің математикалық талдаудың міндеттері. Сұраныс пен ұсыныстың функциялары. Өндірістік функциялар.Экономикалық мәліметтерді талдау. Жүйелік жоспарлау жобаларды талдау.

Бағдарламаның жетекшілері: Остаева А.Б., Жалбырова Ж.Т.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Модельдік құрылымының негізгі түсініктемелері мен этаптарын білу, экономикалық зерттеулердің математикалық талдаудың міндеттерін, сұраныс пен ұсыныстың функцияларын білу.


3а. Пәннің атауы: «Өміртіршілік қауіпсіздігі» ЖБП циклін қараңыз

3б.Пәннің атауы: «Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері» ЖБП циклін қараңыз


4а. Пәннің атауы: «Аудит негіздері»

Пререквизиттер:«Бухгалтерлік есеп принциптері»,«Мамандыққа кіріспе»,«Қаржылық есеп1»

Постреквизиттер: «Аудит», «Банктердегі есеп пен есеп беру», «Қаржы ұйымдарындағы аудит», «Қаржылық есеп 2».

Бағдарламаның қысқаша курсы:Аудитттің мәні, мақсаты мен түрлері. Қазақстан Республикасындағы аудитті нормативтік-құқықтық реттеу.Аудит стандарттары және аудитордың кәсіби этикасы.Қателер мен заңсыз әрекеттер, олардың мәнділігін бағалау.Аудиторлық тәуекел.аудиторлық дәлелдеулер және құжаттау.аудитордың жұмыс сапасын бақылау.Клиенттің ішкі бақылау жүйесі. Аудит масштабы және оны жоспарлау.Аудиторлық қорытынды.Аудиттегі іріктеу.Ақпараттарды электрондық өңдеу аудиті. Аудиторлық есеп беру: оны құру мен ұсыну.

Бағдарламаның жетекшілері: Аймағамбетова А.Д, Баймаханова А.А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Аудиторлардың көрсететін қызмет түрлерін білу, Қазақстандық аудит стандарттары және Қазақстан Республикасының аудиторларының этика кодексін білу, ішкі бақылау мен аудиторлық сұрыптауды, аудиторлық дәлелдеулер мен оның құжаттарын, аудиттің сапасын бақылау және оның аудиттік іс құжаттарында көрсетілуін окып үйрену.


4б.Пәннің атауы: «Қаржылық бақылау қызметінің негіздері»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп 1», «Мамандыққа кіріспе».

Постреквизиттер: «Аудит», «Банктердегі есеп пен есеп беру», «Қаржы ұйымдарындағы аудит», «Қаржылық есеп 2».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қаржылық бақылау қызметінің негіздерінің мәні, мақсаты мен түрлері. Қазақстан Республикасындағы қаржылық бақылауды ұйымдастыру. Қателер мен заңсыз әрекеттер, олардың мәнділігін бағалау. Клиенттің ішкі бақылау жүйесі. Оны жоспарлау, қорытындылау, іріктеу, есеп беру, оны құру мен ұсыну.

Бағдарламаның жетекшілері: Аймағамбетова А.Д, Баймаханова А.А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Қазақстан Республикасындағы қаржылық бақылауды ұйымдастыру ерекшеліктерін білу, клиенттің ішкі бақылау жүйесін, оны жоспарлау мен қорытындылау, есеп беру, оны құру мен ұсыну тәртібін білу.
3 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

Базалық пәндер

ТК №5

а)Бюджеттеу CV 3209

б)Қызметті бағалау мен шешімдерді басқаруды жоспарлау CV 3210Наурызбаев А.Ж., Мақұлбаева Ж.С, Миркамалова А.


3

5

2

Базалық пәндер

ТК №8

а)Экономикалық талдау негіздері CV 3215

б)Қаржылық талдау әдістемесі CV 3216Наурызбаев А.Ж.,

Оспанова Г.А
3

5

3

Базалық пәндер

ТК №10

а)Шаруашылық қызметін талдау CV 3219

б)Ұйымдастыру теориясы

CV 3220


Наурызбаев А.Ж., Оспанова Г.А.


3

5

4

Базалық пәндер

ТК №6

а)Салық және салық салу CV 3211

б)Салықтық бақылау CV 3212Таңатова Г.Я., Жрауова Қ.С.

3

6

5

Базалық пәндер

ТК №7

а)Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар CV 3213

б)1С: Бухгалтерия CV 3214Уразбаев Н.Ж., Уразбаева З.О.,

Әлімбетов А.Ш, Машаева А.Ж.3

6

6

Базалық пәндер

ТК №9

а)Бизнесті бағалау CV 3217

б)Кәсіпорынның шаруашылық қызметін бағалау CV 3218Наурызбаев А.Ж Мақұлбаева Ж.С.

3

6

1а. Пәннің атауы: «Бюджеттеу»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Қаржы», «Қаржылық есеп 1»

Постреквизиттер: «Қаржылық есеп 2», «Салық есебі», «Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары», «Қаржылық және басқарушылық талдау», «Кәсіпорын экономикасы».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Смета және сметалық цикл. Бюджет сметасын құру ерекшеліктері. Бюджетті құру сатылары. Өзгермелі бюджет. Бюджеттік бақылау және баламалық бюджеттік жүйе. Көрсеткіштерді бағалау мен өзгерісін талдау.

Бағдарлама жетекшілері: Наурызбаев А.Ж., Мақұлбаева Ж.С, Миркамалова А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Бюджетті (сметаны) құрудың негізгі ережелері мен талаптарын білу, өндірістің ерекшеліктеріне сай өз ұстанымдарын бағалай білу, бағдарламаларды жүзеге асыру барысында әртүрлі жобаларға салыстырмалы түрде сипаттама беруді үйрену.

1б.Пәннің атауы: «Қызметті бағалау мен шешімдерді басқаруды жоспарлау».

Пререквизиттер: «Мамандыққа кіріспе», «Экономикалық теория», «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Статистика және ұлттық шоттар жүйесі», «Қаржылық менеджмент».

Постреквизиттер: «Қаржылық және басқарушылық талдау», «Қаржылық есеп 1,2».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жоспар мен талдау әдістемесі пәні мен міндеттері. Ғылыми пәндер жүйесінде субъектінің шаруашылық қызметін талдаудың ролі, талдаудың ақпараттық базасы мен көрсеткіштерді қалыптастыру. Жоспар мен талдаудың әдістері мен тәсілдері. Басқарушылық талдауды ұйымдастыру мен жаңа ақпараттық технологиялар. Кәсіпорын қызметін кешенді аналитикалық бағалау.

Бағдарлама жетекшілері: Наурызбаев А.Ж., Мақұлбаева Ж.С, Миркамалова А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Басқарушылық талдауды ұйымдастыру тәртібін және жаңа ақпараттық технологияларды меңгеру, кәсіпорын қызметін кешенді аналитикалық бағалауды үйрену.


2а. Пәннің атауы: «Экономикалық талдау негіздері»

Пререквизиттер: «Мамандыққа кіріспе», «Экономикалық теория», «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Статистика және ұлттық шоттар жүйесі» «Қаржылық менеджменті».

Постреквизиттер: «Қаржылық және бàñºàðóøûëûº òàëäàó», «Қаржылық есеп І,ІІ», «Салық есебі».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экономикалық талдау пәнінің мазмұны, мақсаттары мен міндеттері. Экономикалық талдауға қойылатын талаптар. Талдаудың объектілері мен субъектілері. Экономикалық талдаудың түрлері. Талдаудың әдісі, оның ерекшеліктері.

Бағдарлама жетекшілері: Наурызбаев А.Ж., Оспанова Г.А

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Экономикалық талдаудың түрлерін, әдістерін білу, кәсіпорындарға талдау жасау тәртібін үйрену.


2б. Пәннің атауы: «Қаржылық талдау әдістемесі»

Пререквизиттер: «Мамандыққа кіріспе», «Экономикалық теория», «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Статистика және ұлттық шоттар жүйесі», «Қаржылық менеджменті», «Қаржылық есеп 1».

Постреквизиттер: «Қаржылық және басқарушылық талдау», «Қаржылық есеп І,ІІ», «Салық есебі».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қаржылық талдау әдістемесі пәні мен міндеттері. Ғылыми пәндер жүйесінде субъектінің шаруашылық қызметін талдаудың ролі. Қаржылық талдаудың ақпараттық базасы мен қаржылық көрсеткіштерді қалыптастыру. Қаржылық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Қаржылық талдауды ұйымдастыру мен жаңа ақпараттық технологиялар. Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесін қалыптастыру мен бөлуді талдау. Инфляция жағдайында кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесін талдау ерекшеліктері. Ақша қаражаттарының қозғалысын талдау. Меншікті капитал және кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызмет нәтижесіндегі оның өзгерісін талдау. Баланс және оны талдау әдістері. Кәсіпорынның несие қабілеттілігі мен дебиторлық қарыздарын талдау. Инвестицияның тиімділігін талдау. Кәсіпорын қызметін кешенді аналитикалық бағалау. Банктік құрылымдарды талдау ерекшеліктері. Қаржы нарығын талдау

Бағдарлама жетекшілері: Наурызбаев А.Ж., Оспанова Г.А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда негізгі мәліметтерді алу объектісін білу, қаржылық талдауды жүргізуде әдістер қолдана білу, кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштерді есептеу және осы көрсеткіштер бойынша талдау жасауды үйрену.


3а. Пәннің атауы: «Шаруашылық қызметін талдау»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есептің принциптері», «Кәсіпорын экономикасы», «Салық және салық салу», «Қаржылық талдау әдістемесі».

Постреквизиттер: «Қаржылық және басқарушылық талдау», «Аудит», «Салық есебі», «Бизнесті бағалау».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Шаруашылық қызметін экономикалық талдаудың мәні және міндеттері. Шаруашылық қызметін кешенді талдаудың әдісі мен әдістемесі. Өнім өндіру мен сатуды талдау. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау. Еңбек ақы және еңбек ақы қорын талдау. Негізгі өндірістік қорларды пайдалануды талдау. Айналым құралдарын пайдалануды талдау. Кәсіпорынның материалдық ресурстарын талдау. Өнімнің өзіндік құнын талдау. Көмекші өндірістің қызметінің нәтижелерін талдау. Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау. Табыс пен рентабельділікті халықаралық стандарттарды пайдалану арқылы талдау. Маржиналды табысты талдау. Шаруашылықтың инвестициялық қызметін талдау. Шаруашылық қызметінің қаржылық жағдайын талдау. Шаруашылықтың банкроттыққа ұшырауы мен кәсіпкершілік тәуекелділікті талдау.

Бағдарлама жетекшілері: Нарызбаев А.Ж., Оспанова Г.А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Негізгі қаржылық коэффициенттер есебі негізінде кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдауды және бағалай білуді үйрену, нарық жағдайында ақпараттарға сүйене отырып, басқару шешімдерді қабылдай білу, экономикалық қызмет барысына және нәтижелеріне талдау жасау үйрену.


3б. Пәннің атауы: «Ұйымдастыру теориясы»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есептің принциптері», «Кәсіпорын экономикасы», «Салық және салық салу», «Қаржылық талдау әдістемесі».

Постреквизиттер: «Қаржылық және басқарушылық талдау», «Аудит», «Салық есебі», «Бизнесті бағалау».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кәсіпорынның қызметін маркетингтік зерттеу және талдау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының мазмұны мен әдістерін талдау. Кәсіпорын қызметін инновациялық және инвестициялық талдау.

Бағдарлама жетекшілері: Нарызбаев А.Ж., Оспанова Г.А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Кәсіпорынның қызметін маркетингтік зерттеуді және талдауды үйрену және кәсіпорынның қызметін инновациялық және инвестициялық талдауды жүргізу.


4а. Пәннің атауы: «Салық және салық салу»

Пререквизиттер: «Қаржы», «Қаржылық есеп 1», «Бухгалтерлік есеп принциптері».

Постреквизиттер: «Салық есебі», «Қаржылық есеп 2».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Салықтардың экономикалық мәні. Салықтар мен салық салуды құрудың негіздері. Қазақстан Республикасының салық жүйесі: құрылу кезеңдері мен бүгінгі жағдайына сипаттама. Мемлекеттің салық саясаты және оның қазіргі ерекшеліктері. Жер салығы. Көлік құралдарына салынатын салық. Мүлік салығы. Қосылған құнға салынатын салық. Акциздер. Корпорациялық табыс салығы. Жеке табыс салығы. Әлеуметтік салық. . Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері. Қазақстан салық жүйесіндегі алымдар және басқа да міндетті төлемдер. Арнаулы салықтық режимдер және олардың қолданылу ерекшеліктері. Салық әкімшілігін жүргізу.

Бағдарлама жетекшілері: Таңатова Г.Я., Жрауова Қ.С.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Салықтың түрлерін білу, Қазақстан Республикасының салық Кодексін, оның негізгі принциптік талаптары мен тәсілдерін меңгеру.


4б. Пәннің атауы: «Салықтық бақылау»

Пререквизиттер: «Қаржы», «Қаржылық есеп 1», «Бухгалтерлік есеп принциптері».

Постреквизиттер: «Салық есебі», «Қаржылық есеп 2».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Салықтық бақылаудың экономикалық мазмұны, мақсаттары және талаптары. Салық бақылаудың нысандары мен әдістемелері.Салық төлеушілердің тіркеу есебі: мақсаты, міндеттері, өткізу тәртібі.салықтық тексеру.Камералдық бақылау. Мониторинг-салықтық бақылаудың нысандары.

Бағдарлама жетекшілері: Танатова Г.Я., Жрауова Қ.С.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Салықтық бақылаудың түрлерін білу, салық төлеушілердің тіркелу тәртібін білу.


5а. Пәннің атауы: «Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар»

Пререквизиттер: «1С:Бухгалтерия»

Постреквизиттер: «Салық есебі», «Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бухгалтерлік есепті компьютерлеу –жұмыс орнын техникалық жабдықтау және автоматтандыру. Көп деңгейлі анықтамалықтар.Алғашқы қалдықтарды енгізу және оларды тексеру.Есепті тұлғалармен есеп айырысу есебі. Материалдық құндылықтар есебі.Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу есебі. Кассалық операциялар есебі.Енбекке ақы төлеу бойынша есеп айырысу есебі.Ұзақ мерзімді активтер есебі.Дайын өнім және негізгі өндіріс.Есеп айырысу есебі.

Бағдарлама жетекшілері: Уразбаев Н.Ж., Уразбаева З.О., Әлімбетов А.Ш.,Машаева А.Ж.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Жұмыс орнын техникалық жабдықтау және автоматтандыру тәсілдерін үйрену, базаға керекті ақпаратты еңгізу, анықтамаларды құруды үйрену.


5б. Пәннің атауы: «1С:Бухгалтерия»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп 1,2»

Постреквизиттер: «Салық есебі», «Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары».

Бағдарламаның қысқаша курсы: «1С:Бухгалтерия пакет жұмысының жалпы қағидалары мен құрылымы.Бағдарламаны қосу.Конфигурация құрылымы: шоттар жоспары, анықтамалықтар, құжаттар, журналы.Операцияларды тіркеу тәсілдері.Жұмыс датасын бекіту.Объектілерді өшіру.

Операциялар журналы.Есеп берулер.Константтар.Анықтамалықтарды толтыру.Көп деңгейлі анықтамалықтар.Алғашқы қалдықтарды енгізу және оларды тексеру.Есепті тұлғалармен есеп айырысу есебі. Материалдық құндылықтар есебі.Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу есебі. Кассалық операциялар есебі.Енбекке ақы төлеу бойынша есеп айырысу есебі.Ұзақ мерзімді активтер есебі.Дайын өнім және негізгі өндіріс. Есеп айырысу есебі.

Бағдарлама жетекшілері: Уразбаев Н.Ж., Уразбаева З.О.,Әлімбетов А.Ш., Машаева А.Ж.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: 1С:Бухгалтерия пакет жұмысының жалпы қағидалары мен құрылымын меңгеру, операцияларды тіркеу тәсілдерін, анықтамаларды толтыру және әр шаруашылық операция бойынша құжаттарды толтыруды үйрену.
6а. Пәннің атауы: «Бизнесті бағалау»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Қаржылық есеп 1».

Постреквизиттер: «Қаржылық есеп 2», «Салық есебі», «Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары», «Қаржылық және басқарушылық талдау», «Кәсіпорын экономикасы».

Бағдарламаның қысқаша курсы:Бизнесті бағалаудың әдістемелік ережесі.Бизнесті бағалаудың негізгі принциптері және құн түрлері.Бағалау процесінде ақпараттарды дайындау.Бағалау процедурасы.Бизнесті бағалауда табыстық тәсіл. Бизнесті бағалауда салыстырмалы тәсіл. Бизнесті бағалауда шығындық тәсіл. Экономикалық пайда концепциясына негізделген компания құнын басқару мен бағалау әдістері. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. Жер учаскесінің құнын бағалау. Жылжымайтын мүлікті бағалау. Кәсіпорындардың құралдары мен машиналарының құнын бағалау. Кәсіпорында айналым капиталының құнын бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау. Шет ел тәжірибесімен бизнес құнын бағалау.

Бағдарлама жетекшілері: Наурызбаев А.Ж., Мақұлбаева Ж.С.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Бағалау жөнінде бизнестік білім алу, бағалауды іс-жүзінде жүзеге асыру, бағалауда әдістер мен тәсілдерді қолдана білу, ақша ағынын бағалау функцияларын есептеуді тәртібін үйрену.


6б. Пәннің атауы: «Кәсіпорынның шаруашылық қызметін бағалау»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Қаржылық есеп 1».

Постреквизиттер: «Қаржылық есеп 2», «Салық есебі», «Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары», «Қаржылық және басқарушылық талдау», «Кәсіпорын экономикасы».

Бағдарламаның қысқаша курсы:Инвестициялық және коммерциялық жоба. Бағалау жобаның талдауы мен талдаудың әдістемесі. Жобаны орындау этаптары. Инвестицияның рентабельділігін есептеу әдістері. Жобалардың экономикалық тиімділігі.

Бағдарлама жетекшілері: Наурызбаев А.Ж., Мақұлбаева Ж.С.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Бағалау жобаның орындау тәртібін меңгеру, инвестицияның рентабельдігін есептеу әдістерін білу, жобалардың экономикалық тиімділігін анықтау тәртібін білу.
4 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

Базалық пәндер

ТК №4

а)Эконометрика КV 4120

б) Экономика-математикалық әдістер КV 4121Баекеева З.М.,

Абишева Ш.Т.
3

7

2

Кәсіби пәндер

ТК №1

а)Қаржылық есеп берудің ұлттық стандарттары

КV 4108


б)Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары КV 4109

Оразбаев Н.Ж., Машаева А.Ж.


2

7

3

Кәсіби пәндер

ТК №2

а)Бюджеттік ұйымдардағы есеп пен есеп беру КV 4110

б)Сақтандыру ұйымдарындағы есеп пен есеп беру КV 4111Уразбаев Н.Ж.., Алимбетов А.Ш., Аймағамбетова А.Д,

Баймаханова А.А.
2

7

4

Кәсіби пәндер

ТК №3

а)Банктегі есеп пен есеп беру КV 4112

б)Қаржы-несиелік ұйымдардағы есеп пен есеп беру КV 4113Оралбаева А.Қ., Айтманбетова Р.Қ.


2

7

5

Кәсіби пәндер

ТК

№4


а)Қаржы ұйымдарындағы аудит КV 4114

б)Инвестициялық институттардағы есеп пен есеп беру КV 4115Уразбаев Н.., Алимбетов А.Ш, Аймағамбетова А.Д., Баймаханова А.


2

7

6

Кәсіби пәндер

ТК №5

а)Саудадағы бухгалтерлік есеп КV 4116

б)Құрылыстағы бухгалтерлік есеп КV 4117Оралбаева А.Қ.,

Оразбаева З.О.
2

7

7

Кәсіби пәндер

ТК №6

а)Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп КV 4118

б)Туризм және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп КV 4119Оралбаева А.Қ.,

Оразбаева З.О.
2

7

8

Кәсіби пәндер

ТК №7

а)Салық есебі КV 4120

б)Қаржылық және бюджеттік мекемелеріндегі салық есебі КV 4121Аймағамбетова А.Д.,

Уразбаев Н.Ж.
2

7

1а. Пәннің атауы: «Эконометрика»

Пререквизиттер: «Экономистерге арналған математика»

Постреквизиттер: «Экономикадағы жүйелерді модельдеу»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сызықтық программалау есептері. Шешімдері. Транспорттық есептерді шешу жолдары. Ықтималдар теориясының негізгі ұғымдары мен тұжырымдары. Ойын моделінің түрлері. Ойындағы тең салмақтылық. Таза және аралас стратегиялар. Минимакс теоремасы. Шешімдердің орынқтылығы. 2х2 ойындар графиктік, аналитикалық әдістер.Көпшілікке қызмет көрсету теориясы. Оқиғалар ағымы. Үлестіру функциялары. Пуассон ағыны. Көпшілікке қызмет көрсетудің экспоненциялды заңы. Кері қайтармалы каналдар. Барлық каналдардың (бірнеше) бос болу ықтималдығы. Бос канал-дардың орташа саны. Күту коэффициенті. Ойындар теориясы. Анықтамалар.

Бағдарлама жетекшілері: Баекеева З.М., Абишева Ш.Т.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Сызықтық программалау есептерін меңгеру, транспорттық есептерді шешу жолдарын үйрену, ойындар теориясы мен анықтамалар жөнінде білу.


1б. Пәннің атауы: «Экономика-математикалық әдістер»

Пререквизиттер: «Экономистерге арналған математика»

Постреквизиттер: «Экономикадағы жүйелерді модельдеу»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Операцияларды зерттеу пәнінің мақсаты. Принциптері. Негізгі анықтамалар. Операциялардың математикалық моделі. Сызықтық программалау. Сызықтық программалау есептері. Шешімдері. Транспорттық есептерді шешу жолдары. Ықтималдар теориясының негізгі ұғымдары мен тұжырымдары. Көпшілікке қызмет көрсету теориясы. Оқиғалар ағымы. Үлестіру функциялары. Пуассон ағыны. Көпшілікке қызмет көрсетудің экспоненциялды заңы. Кері қайтармалы каналдар. Барлық каналдардың (бірнеше) бос болу ықтималдығы. Бос канал-дардың орташа саны. Күту коэффициенті. Ойындар теориясы. Анықтамалар. Ойын моделінің түрлері.Ойындағы тең салмақтылық. Таза және аралас стратегиялар. Минимакс теоремасы. Шешімдердің орынқтылығы. 2х2 ойындар графиктік, аналитикалық әдістер.

Бағдарлама жетекшілері: Баекеева З.М., Абишева Ш.Т.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Экономика-математикалық әдістерінің түрлерін білу, операциялардың экономика-математикалық модельдердің құрылу тәртібін үйрену.


2а. Пәннің атауы: «Қаржылық есеп берудің ұлттық стандарттары».

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп 1,2», «Басқару есебі 1,2».

Постреквизиттер: «Аудит», «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп», «Банктегі есеп және есеп беру».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қысқа мерзімді активтер есебі. Ұзақ мерзімді активтер есебі. Ақшалай ағындарды дисконттау. Қаржылық есеп беруді дайындау және жасау негіздері. Қаржылық есеп беру элеметтері. Есеп кезеңі. Меншікті капитал есебі. Ақшалардың қозғалысы туралы есебі. Болашақ және ағымдағы құн. Қысқа мерзімді міндеттемелер есебі. Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі. Табыстар мен шығындар есебі және олардың ианылуы. Аренда есебі. Қаржылық есеп берудегі ашылымдар. Есеп саясатын қалыртастыру.

Бағдарлама жетекшілері: Оразбаев Н.Ж., Машаева А.Ж.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Қаржылық есеп беру стандарттардың мазмұнын, қолдану тәсілін білу, әртүрлі басқару шешімдерін қабылдауға дағдылану.


2б. Пәннің атауы: «Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары».

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп 1,2», «Басқару есебі 1,2».

Постреквизиттер: «Аудит», «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп», «Банктегі есеп және есеп беру».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қаржылық есеп беруді дайындау және жасау негіздері. Қаржылық есеп беру элеметтері. Есеп кезеңі. Қысқа мерзімді активтер есебі. Ұзақ мерзімді активтер есебі. Ақшалай ағындарды дисконттау. Болашақ және ағымдағы құн. Қысқа мерзімді міндеттемелер есебі. Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі. Табыстар мен шығындар есебі және олардың танылуы. Меншікті капитал есебі. Ақшалардың қозғалысы туралы есебі. Аренда есебі. Қаржылық есеп берудегі ашылымдар. Есеп саясатын қалыптастыру.

Бағдарлама жетекшілері: Оразбаев Н.Ж., Машаева А.Ж.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын меңгеру, қаржылық және басқару есептің ұйымдастырылуын меңгеру, шаруашылық операцияларына бухгалтерлік жазбалар беруді үйрену.


3а. Пәннің атауы: «Бюджеттік ұйымдардағы есеп пен есеп беру»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп 1,2».

Постреквизиттер: «Салық есебі», «Қаржы ұйымдарындағы аудит».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұйымдарында бюджеттік есепті ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік бюджетінің орындалуы мен бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Бюджеттік табыстар мен ақша қаражаттарының есебі. Бюджет арасындағы есеп айырысу есебі. Бюджет орындалуының жағдайын анықтау.

Бағдарлама жетекшілері: Уразбаев Н.Ж.., Алимбетов А.Ш., Аймағамбетова А.Д., Баймаханова А.А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Бюджеттік мекемелердегі есеп және есептеме беру тәртібін үйрену, бухгалтерлік баланс құрылымын, шоттар жүйесін, құжаттау мен түгендеуді оқып-үйрену, қаржылық есеп беру нәтижесін анықтау тәртібін білу.


3б. Пәннің атауы: «Сақтандыру ұйымдарындағы есеп пен есеп беру».

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп 1,2», «Басқару есебі 1,2».

Постреквизиттер: «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп», «Саудадағы бухгалтерлік есеп», «Банктегі есеп және есеп беру».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сақтандыру мекемелердегі бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Сақтандыру мекемелер саласындағы есеп беруді ұйымдастырудың мақсаттары мен міндеттері. Сақтандыру мекемелер саласындағы шығындар есебі.

Бағдарлама жетекшілері: Уразбаев Н.Ж.., Алимбетов А.Ш., Аймағамбетова А.Д., Баймаханова А.А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Сақтандыру мекемелер саласындағы есеп беруді ұйымдастыру тәртібін үйрену, сақтандыру мекемелерінде шығындар есебін жүргізуді білу.


4а. Пәннің атауы: «Банктегі есеп пен есеп беру»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп 1,2».

Постреквизиттер: «Салық есебі», «Қаржылық органдарындағы аудит».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Банктегі есептің пәні мен міндеттері және есеп-операционды жұмысты ұйымдастыру. Банктік баланс және оны құру прициптері. Есеп айырысу операцияларының есебі. Банкаралық корреспонденттік қатынастардың есебі. Кассалық операциялар есебі. Ақша ағымын дисконттау. Болашақтағы және ағымдағы құн. Депозиттік операциялар есебі. Несиелік операциялар есебі. Бағалы қағаздар есебі. Шетел валютасымен операциялар есебі. Банктің негізгі құралдар, таурлы-материалдық қорлар, материалдық емес активтер операцияларының есебі. Банктің кірістері мен шығыстарының есебі. Банктің меншікті капиталымен операциялар есебі. Банктің салық салу есебі. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық есеп беруі.

Бағдарлама жетекшілері: Оралбаева А.Қ., Айтманбетова Р.Қ.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Банктегі есеп беру, ақша қаражаттары, несиелер, бағалы қағаздар, кірістер мен шығыстар туралы ақпараттарды оқып үйрену, банктік баланстың құрылымын білу, қаржылық нәтижелер жағдайы мен қозғалысы және бактің қызметін жоспарлау, талдау тәртібін үйрену.


4б. Пәннің атауы: «Қаржы-несиелік ұйымдардағы есеп пен есеп беру»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп 1,2».

Постреквизиттер: «Салық есебі», «Қаржылық органдарындағы аудит».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қаржылық несиелік орындардағы есептің пәні мен міндеттері және есеп-операционды жұмысты ұйымдастыру. Есеп айырысу операцияларының есебі. Несиелік операциялар есебі. Бағалы қағаздар есебі. Шетел валютасымен операциялар есебі. Қаржылық несиелік орындарының негізгі құралдар, таурлы-материалдық қорлар, материалдық емес активтер операцияларының есебі, кірістері мен шығыстарының есебі. Қаржылық несиелік орындардағы салық салу есебі.

Бағдарлама жетекшілері: Оралбаева А.Қ., Айтманбетова Р.Қ.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Қаржы-несиелік ұйымдардағы есеп-операционды жұмысты ұйымдастыру тәртібін білу, қаржылық-

несиелік салық салу, кірістер мен шығыстарының есебін білу.
5а. Пәннің атауы: «Қаржы ұйымдарындағы аудит»

Пререквизиттер: «Қаржылық есеп 1,2», «Қаржылық талдаудың әдістемесі», «Аудит негіздері», «Аудит».

Постреквизиттер:«Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қаржы органдарындағы аудиттің мәні, пәні мен нысандары. Бюджеттік-қаржылық бақылаудың халықаралық тәжірибесі. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың ұйымдастырылуы. Қаржылық бақылаудың құқықтық және ақпараттық негіздері. Құрылтайшы және есеп-қаржылық құжаттарды тексеру. Кассалық-банктік операциялар аудиті мен ревизиясы. Ақшалай қаражаттар қозғалысының операциялық аудиті. Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу аудиті мен ревизиясы. Ұзақ мерзімді активтер аудиті. Тауарлы-материалдық құндылықтар аудиті мен ревизиясы. Дебиторлық қарыздар аудиті. Меншікті капитал мен міндеттемелердің операциялық аудиті. Табыстар мен шығындардың операциялық аудиті. Қаржылық жағдайдың операциялық аудиті. Банктік қызмет аудиті.

Бағдарлама жетекшілері: Уразбаев Н.., Алимбетов А.Ш., Аймағамбетова А.Д., Баймаханова А. А.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Қаржы ұйымдарындағы аудитті ұйымдастыру негіздерін үйрену, құрылтайшылық және қаржы-есептік құжаттарды тексеру тәртібін білу, касса-банктік операциялар ревизия мен бақылауды жүргізу тәртібін үйрену.


5б. Пәннің атауы: «Инвестициялық институттардағы есеп пен есеп беру»

Пререквизиттер: «Қаржылық есеп 1,2», «Қаржылық талдау әдістемесі», «Практикалық аудит», «Аудит негіздері», «Аудит».

Постреквизиттер:«Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары». Бағдарламаның қысқаша курсы: Инвестициялық институттардағы бухгалтерлік есептің пәні мен мақсаттары. Жинақтаушы зейнет ақы қорында бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беруді ұйымдастыру.Диллерлік және брокерлік ұйымдарының есебі. Сақтандыру ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп. Банктегі құнды қағаздармен жүргізілетін операциялар есебі.

Бағдарлама жетекшілері: Уразбаев Н., Алимбетов А.Ш., Аймағамбетова А.Д., Баймаханова А

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білім мен дағдысы: Жинақтаушы зейнет ақы қорында бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беруді ұйымдастыру тәртібін білу, сақтандыру ұйымдардағы бухгалтерлік есепті жүргізуді үйрену.
6а. Пәннің атауы: «Саудадағы бухгалтерлік есеп».

Пререквизиттер:«Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп І,ІІ», «1С:Бухгалтерия».

Постреквизиттер: «Аудит», «Басқару есебі 1,2», «Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сауда кәсіпорындарында есепті ұйымдастырудың негізгі принциптері мен міндеттері. Көтерме және бөлшек сауда орындарында тауарлардың қозғалысының есебі. Тауарлар мен ыдыстардың синтетикалық және аналитикалық есебін уйымдастыру. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Сауда орындарында қаржы нәтижесінің есебі.

Бағдарлама жетекшілері: Оралбаева А.Қ.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Көтерме және бөлшек сауда жүйесіндегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру ерекшеліктерін білу, тамақтандыру саласындағы бухгалтерлік есепті жүргізу және керекті құжаттарды толтыруды үйрену.

6б. Пәннің атауы: «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп»

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп І,ІІ», «1С:Бухгалтерия».

Постреквизиттер: «Аудит», «Басқарушылық есеп 1,2», «Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылыста есепті ұйымдастырудың негізгі принциптері мен міндеттері. Құрылыс шығынының топталуы және оның есебі. Құрылыс материалдарының есебі. Құрылыс шығындарының есебі еңбек ақы шығыны, құрылыс машиналарымен механизмдерге жұмсалған және қосалқы шығандар. Құрылыс жүйесіндегі табыстылықты анықтау.

Бағдарлама жетекшілері: Оразбаева З.О.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Құрылыс жұмыстарын бағалау және сметалық құнды анықтау тәртібін білу, бас мердігерлермен және аралық мердігерлер арасында есеп жүргізу тәртібін үйрену, құрылыс материалдарының есебі мен құрылыс саласында жұмысшыларға еңбек ақы есептеу әдістерін білу.


7а. Пәннің атауы: «Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп».

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп І,ІІ», «1С:Бухгалтерия».

Постреквизиттер: «Аудит», «Басқару есебі 1,2», «Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары».

Бағдарламаның қысқаша курсы:Ауыл шаруашылық кәсіпорындарының салықтық және есеп саясаты. Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі әр түрлі саладағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру ерекшеліктері. Шаруа қожалықтардағы бухгалтерлік еспті ұйымдастыру.

Бағдарлама жетекшілері: Оралбаева А.Қ., Оразбаева З.О.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Ауыл шаруашылық құрылымдарындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізгі принциптерін білу, негізгі және көмекші өндіріс шығындарының есебінің ерекшелігін білу, өсімдік және мал шаруашылығы өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау тәртібін білу.


7б. Пәннің атауы: «Туризм және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп»
Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп І,ІІ»

Постреквизиттер: «Аудит», «Басқару есебі 1,2», «Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Туризмдегі саяхат қызметі мен тамақтануды ұйымдастыру. Ішкі және халықаралық туризм.Туристік фирмалар мен қонақ үй бизнесінде құжаттама және инвентаризация жүргізу.Меншіктік капиталдың есебі;негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, тауарлы-материалдық қорлардың, еңбек есебінің есебі және туризм мен қонақ үй бизнесінде оны төлеу. Шығындардың есебі, оған туристтік қызметтің және қонақ үй сервисінің өзіндік құны кірістірілген. Туристік қызметтерді ұсынып отырған кәсіпорынның ақшалары мен міндеттемелерінің есебі.

Бағдарлама жетекшісі: Оралбаева А.Қ., Оразбаева З.О.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Туристік фирмалар мен қонақ үй бизнесінде құжаттама және инвентаризация жүргізу тәртібін үйрену, туризмдегі саяхат қызметі мен тамақтануды ұйымдастыру ерекшеліктерін білу.

8а. Пәннің атауы: «Салық есебі»

Пререквизиттер: «Қаржылық есеп І,ІІ», «Салық және салық салу»

Постреквизиттер: «Аудит», «Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары», «Практикалық аудит».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орны. Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысының есебі және одан шегерістер есебі. Тауарларды (жұмыс, қызмет) сату бойынша шығындарды құру есебі. Салық есебіінң ережелері және тіркелген активтер бойынша шегерістер. Алынған несиелер (займ) үшін сыйлықтың (марапаттаудың) салық есебі. Күдікті қарыздар бойынша шегерістердің салық есебі. Резервтік қорларға аударылатын аударымдардың және сақтандыру төлемдері бойынша шығындардың салық есебі. Әлеуметтік салаға жұмсалатын шығындар бойынша шегерістердің салық есебі. Салықтарды, айыппұлдарды, компенсациялық шығындарды және кері курстық (бағамдық) айырмашылықтарды шегеру. Зияншылықтың салық есебі. Таза табыс есебінен жасалатын салық есебінің шығындары. Резидент емес тұлғалардың табыстарының салық есебі. Жылдық жиынтық табыс туралы деклорация және одан жасалатын шегерістер. Табыс салығы бойынша есеп.

Бағдарлама жетекшілері: Аймағамбетова А.Д.,Уразбаев Н.Ж.

Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Қазақстан Республикасының Салық кодексінің құрылымы мен мазмұнын білу, салық салу объектісін анықтау, салық есебін жүргізу және ұйымдастыру тәртібін білу, салық декларациясын толтыруды үйрену.


8б. Пәннің атауы: «Қаржылық және бюджеттік мекемелеріндегі салық есебі»

Пререквизиттер:«Қаржылық есеп І,ІІ», «Салық және салық салу»

Постреквизиттер: «Аудит», «Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарты»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орны. Таза табыс есебінен жасалатын салық есебінің шығындары. Резидент емес тұлғалардың табыстарының салық есебі. Жылдық жиынтық табыс туралы деклорация және одан жасалатын шегерістер. Табыс салығы бойынша есеп.

Тауарларды (жұмыс, қызмет) сату бойынша шығындарды құру есебі. Салық есебінің ережелері және тіркелген активтер бойынша шегерістер. Әлеуметтік төлемдер ретінде жұмсалатын шығындар бойынша шегерімдерінің салық есебі. Әлеуметтік салаға жұмсалатын шығындар бойынша шегерістердің салық есебі. Салықтарды, айыппұлдарды, компенсациялық шығындарды және кері курстық (бағамдық) айырмашылықтарды шегеру. Зияншылықтың салық есебі.

Бағдарлама жетекшісі: Аймағамбетова А.Д., Уразбаев З.О.Бағдарлама аяқталғаннан кейінгі студенттің алған білімі мен дағдысы: Қаржылық және бюджеттік мекемелеріндегі салық есебін жүргізу тәртібін білу, таза табыс есебінен жасалатын салық есебінің шығындарын білу, жылдық жиынтық табыс туралы декларация толтыруды үйрену.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет