Қаулы жобасына ТҮсіндірме жазбаДата22.02.2016
өлшемі80 Kb.
#904


«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің

қаулы жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАр/сТүсіндірме жазбада
көрсетілуге тиіс
мәліметтердің тізбесі

Әзірлеуші мемлекеттік
органның ақпараты

1.

Жобаны әзірлеуші
мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі


2.

Жобаны қабылдау
қажеттігінің негіздемесі

Нормативтік құқықтық актілерді бекіту бойынша қызметтерді Үкімет деңгейінен орталық уәкілетті органдар деңгейіне беру бөлімінде «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізуді көздейтін «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңының 1-бабының 128-тармағын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 172 «Салалық конструкторлық бюролардың жұмыс істеуі қағидаларын бекіту туралы» және № 173 «Технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін көрсету, сондай-ақ мұндай қызметтер құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы» бұйрықтар қабылданды.

3.

Жоба қабылданған
жағдайда болжанатын
әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық
салдар

Болжанбайды


4.

Жобаны іске асыруға
байланысты болжанатын
қаржылық шығындар

Жобаны іске асыру республикалық бюджеттен қосымша шығындарды талап етпейді.

Қаулыны қабылдау жеке кәсіпкерлік субъектілері шығынының азаюына және/немесе ұлғаюына алып келмейді5.

Жобаны қабылдаудың
нақты мақсаттары,
күтілетін нәтижелердің
мерзімі мен болжанатын
тиімділігі

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Заңына сәйкес келтіру


6.

Жобада қаралатын
мәселелер бойынша
Президенттің және/немесе
Үкіметтің бұрын
қабылданған актілері
және олардың іске
асырылу нәтижелері
туралы мәліметтер

1) «Салалық конструкторлық бюролардың жұмыс істеуі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 10 қыркүйектегі № 1170 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 70, 1013-құжат);

2) «Технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін көрсету, сондай-ақ мұндай қызметтер құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 20 қыркүйектегі № 1226 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 71, 1044-құжат);

3) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 10 шілдедегі № 706 қаулысының 8-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 40, 603-құжат);

4) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 10 шілдедегі № 706 қаулысының 9-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 40, 603-құжат).
7.

Заңнаманы кейін жобаға
сәйкес келтіру қажеттігі

Жоқ

8.

Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша (құқықтық, лингвистикалық, экономикалық, экологиялық, қаржы және басқа да) сараптама жүргізілген жағдайда оның нәтижелері.


Жүргізілген жоқ

9.

Өзге де мәліметтер

Жоқ

10.

Материалдарды (үзінді көшірмелерді) Үкімет мүшелерінің мобильдік құрылғыларына «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесі арқылы беруге рұқсат етіледі

Рұқсат етіледі

11.

Қаулы жобасын мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интранет-порталда немесе басқа ақпараттық жүйеде) орналастыру туралы ақпарат


Жоба Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің www.mid.gov.kz ресми web-сайтында орналастырылған.

12

Мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтында) әлеуметтік мәні бар қаулы жобасына баспасөз релизін орналастыру туралы ақпарат (баспасөз релизінің атауы, күні)

Қаулы жобасына баспасөз релизі Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің сайтында 2015 жылғы «___» ___________ орналастырылған.


Қазақстан Республикасының

Инвестициялар және даму министрі Ә. Исекешев
«_____» _________ 2015 жыл

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту постановления Правительства Республики Казахстан

«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»»

п/п

Перечень сведений, которые должны быть отражены в проекте

Информация государственного органа разработчика

1.

Государственный орган – разработчик проекта


Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

2.

Обоснование необходимости принятия проекта

В целях реализации пункта 128 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления» предусматривающее внесение изменений в Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О государственной поддержке «индустриально-инновационной» деятельности» в части передачи функций по утверждению нормативных правовых актов с уровня Правительства на уровень центральных государственных органов приняты приказы исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 172 «Об утверждении Правил функционирования отраслевых конструкторских бюро» и № 173 «Об утверждении Правил оказания услуг технологического бизнес-инкубирования, а также определения стоимости таких услуг».

3.

Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта

Не предполагается

4.

Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта

Реализация проекта не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета. Принятие постановления не повлечет снижения и/или увеличения затрат субъектов частного предпринимательства

5.

Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность принятия проекта

Приведение в соответствие с Законом Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления»

6.

Сведения об актах Президента и/или Правительства, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации

1) Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2012 года № 1170 «Об утверждении Правил функционирования отраслевых конструкторских бюро» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 70 ст. 1013);

2) Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2012 года № 1226 «Об утверждении Правил оказания услуг технологического бизнес-инкубирования, а также определения стоимости таких услуг» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 70 ст. 1044);

3) Пункт 8 постановления Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2013 года № 706 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 40, ст. 603);

4) Пункт 9 постановления Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2013 года № 706 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 40, ст. 603).
7.

Необходимость последующего приведения законодательства в соответствие с проектом


Отсутствует

8.

Результаты дополнительной экспертизы (правовой, лингвистической, экономической, экологической, финансовой и других) в случае ее проведения по поручению Премьер-Министра в других организациях


Не проводились

9.

Иные сведения

Отсутствуют


10.

Разрешается передача материалов (выписок) на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан»


Разрешается

11.

Информация о размещении проекта постановления на интернет-ресурсе государственного органа (веб-сайте, интернет-портале или другой информационной системе)


Проект размещен на официальном web-сайте Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан www.mid.gov.kz

12

Информация о размещении на интернет-ресурсе (веб-сайте) государственного органа пресс-релиза к проекту постановления, имеющего социальное значение (наименование пресс-релиза, дата)

Пресс-релиз к проекту постановления размещен на сайте Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «___» ___________ 2015 годаМинистр

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан А. Исекешев
«_____» ____________ 2015 годДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет