Ќазаќстан Республикасы аумаєында уаќыт есептеу тјртібі туралыДата22.02.2016
өлшемі29 Kb.
Ќазаќстан Республикасы аумаєында уаќыт есептеу тјртібі туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы 2000 жылєы 23 ќараша N 1749


Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2000 ж., N 49-50, 575-ќўжат

      Ќазаќстан Республикасы аумаєында уаќыт есептеуді реттеу маќсатында жјне јкімшілік-аумаќтыќ ќўрылыстыѕ ґзгеруіне байланысты Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ќаулы етеді: 


      1. Ќазаќстан Республикасы аумаєында уаќыт есептеу Ќазаќстан Республикасыныѕ уаќыт пен жиілік мемлекеттік алєашќы эталоны ўдайы жїргізетін, саќтайтын јрі беретін саєаттыќ белдеулердіѕ халыќаралыќ жїйесі бойынша жыл бойы тўраќты ќолданылып келген уаќыт белдеуі 1 саєатќа озыќ жїргізіледі деп белгіленсін. <*>
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2003.12.29. N 1342, 2004.07.20. N 775, 2004.10.15. N 1059ќаулыларымен.
      2. <*>
      Ескерту. 2-тармаќ алынып тасталды - ЌР Їкіметініѕ 2005.03.15. N 231 ќаулысымен. 
      3. Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєы 4-шi жјне 5-шi саєаттыќ белдеулерде орналасады деп белгiленсiн. Республиканыѕ јкiмшiлiк- аумаќтыќ ќўрылысына сјйкес саєаттыќ белдеулердiѕ шекарасы Аќтґбе облысы мен Ќостанай облысыныѕ, Аќтґбе облысы мен Ќараєанды облысыныѕ, Аќтґбе облысы мен Ќызылорда облысыныѕ арасында ґтедi.<*>
      Ескерту. 3-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2004.07.20. N 775 ќаулысымен. 
      4. Ќазаќстан Республикасыныѕ Аќпарат министрлігі осы ќаулы кїшіне енген кезден бастап халыќты Ќазаќстан Республикасы аумаєында уаќыт есептеу тјртібі туралы хабардар етсін. <*>
      Ескерту. 4-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2004.07.20. N 775 ќаулысымен. 
      5. Ќосымшаєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп танылсын.
      6. Осы ќаулы ќол ќойылєан кїнінен бастап кїшіне енеді.     

     Ќазаќстан Республикасыныѕ


     Премьер-Министрі

Ќазаќстан Республикасы         


Їкіметініѕ               
2000 жылєы 23 ќарашадаєы        
N 1749 ќаулысына            
ќосымша                 

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ
кїші жойылєан кейбір шешімдерініѕ
Тізбесі 

      1. "Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында уаќыт есептеу тјртібі туралы" Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетініѕ 1992 жылєы 13 ќаѕтардаєы N 28 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇКЖ-ы, 1992 ж., N 1, 23-ќўжат). 


      2. "Орал жјне Ќызылорда облыстарыныѕ аумаєында уаќыт есептеуді ґзгерту туралы" Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетініѕ 1992 жылєы 27 наурыздаєы N 284 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇКЖ-ы, 1992 ж., N 13, 13-ќўжат). 
      3. Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрініѕ 1994 жылєы 23 ќыркїйектегі N 384-ґ ґкімі.
     4. "Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетініѕ 1992 жылєы 13 ќаѕтардаєы N 28 ќаулысына ґзгерту енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1996 жылєы 8 мамырдаєы N 575 ќаулысы
(Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇКЖ-ы, 1996 ж., N 20, 173-ќўжат).
     5. "Атырау облысыныѕ аумаєында уаќыт есептеуді ґзгерту туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1999 жылєы 26 наурыздаєы N 305 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇКЖ-ы, 1999 ж., N 10, 91-ќўжат).
Каталог: data -> filedat -> default
default -> Мак пен Ғткметр-дің өткен отырыстарында қабылданған, ұсыныстарды орындау туралы
default -> Vi халықаралық конференция «адам ресурстарын басқару: hr инновациялары»
default -> Халықаралық өлшемдер конфедерациясы (имеко)
default -> Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы сарапшы аудиторлар жјне ґлшем ќўралдарын салыстырып тексерушілерге аттестаттау жїргізу ережесін бекіту туралы
default -> Исследования эталона времени и частоты на основе первичных стандартов
default -> Өлшем құралдарын салыстырып тексерушілерге аттестаттау жүргізу бойынша ақпарат «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы»
default -> Хзмб және ХӨтб директорларының үндеуі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет