Ќазаќстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіДата09.06.2016
өлшемі271 Kb.
#125271

Ќазаќстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

Сырдария” университеті
« Бекітемін »


« Жоғарғы математика және физика »

кафедрасының меңгерушісіт.ғ.к. доц: Жаңабаев Ж.

« » 2010 ж.

Оптика ” пәні бойынша тест тапсырмалары

050110-Физика мамандығының студенттері үшін


Жетісай – 2010 ж.
1. Егер заттың биіктігі 5 см, ал кескіннің биіктігі 5 м болса, лупаның үлкейтілуі неге тең:

А) 1 В) 100 С)10 Д) 0 Е) 252. Дифракция кезіндегі төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:

А) жарықтың шағылу заңы

В) жарықтың сыну заңы

С) жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Д) жарықтың бір-бірімен тәуелсіздік заңы

Е) жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы3. Интерференция кезінде төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:

А) жарықтың шағылу заңы

В) жарықтың сыну заңы

С) жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Д) жарықтың бір-бірімен тәуелсіздік заңы

Е) жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы4. Жарық оптикалық тығыз ортаға өткенде огың таралу жылдамдығы қалай өзгереді:

А) жарық жылдамдығы өседі

В) жарық жылдамдығы азаяды

С) жарық жылдамдығы өзгермейді

Д) жарық жылдамдығы ортадан тәуелсіз

Е) жарық жылдамдығы нольге тең5. Геометриялық оптиканың қай заңы толық теорияда Френель зоналар әдісімен дәлелденеді:

А) жарықтың шағылу заңы

В) жарықтың сыну заңы

С) жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Д) жарықтың бір-бірімен тәуелсіздік заңы

Е) жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы6. Төмендегі шарттардың қайсысынан интерференциялық суретті көруге болады:

А) Когерентті жарық толқындарының беттесуі

В) Екі тәуелсіз жарық көздерінен шыққан жарық толқындарының беттесуі

С) Монохроматты жарық толқындарының беттесуі

Д) Жарықтың кедергілерді орғытып өтуі

Е) Жарықтың вакуумда таралуы7. Интерференциялық сәулелердің күшейген кездегі фазалар айырмасын көрсетіңіз:

А) (2k + 1) В) (2k + 1)/2 С) 2k Д) 4k Е) 08. Дифракция дегеніміз не? Толық жауабын көрсетіңіз

А) жарықтың геометриялық көлеңкеге кіруі

В) жарықтың түзу сызықты таралудан ауытқуы

С) жарықтың бөгеттерді орғытып өтуі

Д) жарық толқындарының беттесуі

Е) жарықтың бөгеттерді айналып өтіп, геометриялық көлеңкеге кіруі9. Сақиналардың санын көбейтсек дифракциялық тордың ажыратқыштық қабілеті қалай өзгереді:

А) өзгермейді В) азаяды С) шексіздікке тең

Д) нольге тең Е) өседі
10. Тек жарықтың кванттық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсет:

А) Интерференция В) Дисперсия С Дифракция

Д) Фотоэффект Е) ) Жылулық сәулелену

11. Тек жарықтың толқындық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсет:

А) Комптом эффектісі В) Фотоэффект С) Дифракция

Д) Жылулық сәулелену Е)Жарық қысымы

12. Жарықтың көлденеңдігімен сипатталатын құбылысты атаңыз:

А)Интерференция В) Дифракция С) Поляризация

Д) Дисперсия Е) ) Фотоэффект

13. Төмендегі қасиеттердің қайсысы жазық поляризацияланған жарыққа тән қасиет:

А) жарық барлық бағытта бірдей тербеледі

В) жарық толқындарында Е және Н векторлары өзара перпендикуляр

С) электр векторы белгілі бір жазықтықта тербеледі

Д) электр векторының тербелісі жан-жаққа таралады

Е) жарық толқындарында Е және Н векторлары бір-біріне паралель

14. Шала өткізгіштердегі негізгі ток тасымалдаушылар қандай зарядталған бөлшектер:

А) Оң және теріс иондар В) Электрондар С) Теріс иондар

Д) Оң кемтіктер Е) Оң иондар

15. Голографияның негізгі принциптері қандай құбылыстарға негізделген:

А) Интерференция

В) Дифракция

С) Интерференция және дифракция құбылыстарына

Д) Поляризация құбылысына

Е) Қосарланып сыну құбылысына

16. Герц электромагниттік толқынды қандай құралдың көмегімен алды:

А) жабық тербелмелі контур арқылы

В) ашық тербелмелі контур арқылы

С) маятник арқылы

Д) шек арқылы

Е) индуктивтілі катушка арқылы

17. Сыну көрсеткіші қай физикалық шамаға тәуелді:

А) жарықтың интенсивтілігіне

В) жарық тербелісінің амплитудасына

С) ортаның жарық жылдамдығына

Д) екі ортаның бетіне түскен сәулелердің түсу бұрышына

Е) жарық күшіне

18. Жарықтың бір ортадан (сыну көрсеткіші 1) екіншісіне (2) өтеді. Осы екі сыну көрсеткішінің қандай қатынасында жарық толық шағылады:

А) 1 = 2 B) 1 < 2 C) 1 > 2 D) 1 2=1 E) inp = arсsin (n1/n2)

19. Көрінетін жарықтың жиілік диапазонын көрсетіңіз:

А) 3. 105 –3. 1012Гц В) 3,75.1014-7,5.1014Гц С)1,5.1017-5.1019Гц

D) <6.10-2м Е) 3.103-3.105Гц

20. Сыну заңы:

А) sin a- sin β= n-1

B) Түскен сәуле және сынған сәуле бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, түсу бұрышы және сыну бұрышы мынандай теңдеумен байланысты sin i/ sin r = n

C) sin  - sin  = v

D) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең sin  = sin 

E) n2/n1 = v2/v1

21. Металлға түскен жарық ағынының интенсивтігі өскенде фотоэлектрондардың жылдамдығы қалай өзгереді:

А) өседі В) өзгермейді С) азаяды

Д) басында өседі сосын азаяды Е) экспонента бойынша өседі

22. Жалпы алғанда жарықтың дифракциясы дегеніміз не:

А) жарық дифракциясы – жарықтың толқындық оптикасына геометриялық оптикаға өткендегі жарықтың толқындық қасиеттерінің көрінуі

В) ортадағы жарықтың фазалық жылдамдығының жиілікке тәуелділігі

С) шашыраған жарықтың интенсивтілігі толқын ұзындығының 4 дәрежелі дәрежесіне кері пропорционал

Д) толқындар беттескен кезде олардың интенсивтігінің қосылмауы, яғни толқындардың кеңістіктің бір нүктесінде өзара күшейгенде, басқа нүктелерде әлсіреуі

Е) заттың жарықпен әрекеттесуі, жарықтың таралуының өзгеруімен және заттардың жарық шығаруымен сипатталады

23. Халықаралық жүйедегі жарық күшінің өлшем бірлігін көрсет:

А) Стильб В) Джоль С) Кандела Д) Люкс Е) Люмен

24. Жарықтылықтың Е өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) лм.с Е) лк.с

25. Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) Дж Е) кд/м2

26. Сыртқы фотоэффект деген атты қандай құбылыс иемденген:

А) жарық әсерінен электрондардың қатты және сұйық заттардан шығуы

В) монохроматты рентген сәулелерінң “жеңіл” шашыратқыш заттардан шашырау құбылысы

С) дененің ішкі энергиясы нәтижесінде сәулелену температураға және денелердің оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік құбылысы

Д) шала өткізгіштердің өздік фотоөткізгіштік құбылысы

Е) жарық әсерінен диелектриктегі токты тасымалдайтын құбылыс

27. Қандай құбылыс фотоэффект деген атты иемденген:

А) жарық әсерінен электрондардың қатты және сұйық заттардан шығуы

В) монохроматты рентген сәулелерінң “жеңіл” шашыратқыш заттардан шашырау құбылысы

С) дененің ішкі энергиясы нәтижесінде сәулелену температураға және денелердің оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік құбылысы

Д) шала өткізгіштердің өздік фотоөткізгіштік құбылысы

Е) жарық әсерінен диелектриктегі токты тасымалдайтын құбылыс

28. Қандай құбылыс жылулық сәулелену деп аталады:

А) жарық әсерінен электрондардың қатты және сұйық заттардан шығуы

В) монохроматты рентген сәулелерінң “жеңіл” шашыратқыш заттардан шашырау құбылысы

С) дененің ішкі энергиясы нәтижесінде сәулелену температураға және денелердің оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік құбылысы

Д) шала өткізгіштердің өздік фотоөткізгіштік құбылысы

Е) жарық әсерінен диелектриктегі токты тасымалдайтын құбылыс

29. Сақиналардың санын көбейтсек дифракциялық тордың ажыратқыштық қабілеті қалай өзгереді:

А) өзгермейді В) азаяды С) шексіздікке тең Д) нольге тең Е) өседі.

30. Жарықтылықтың В өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) кд/м2 Е) лк.с

31. Жарық энергиясының (жарық санының) өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) кд/м2 Е) лм.с

32. Тепе – теңдіктегі сәулелену үшін Прево ережесін көрсет:

А) дененің энергетикалық жарқырауының спекторлық тығыздығының монохроматты жұтылу коэффициентіне қатынасы дененің материалына тәуелсіз және температура мен жиіліктің функциясы болып табылады, ал абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының спекторлық тығыздығына тең

*В) егер екі дене әр түрлі энергия жұтса, осы денелерден шығатын энергияда әр түрлі болуы керек

С) абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының спекторлық тығыздығының максимумына сәйкес келетін жиілік, оның термодинамикалық температурасына тура пропорционал

Д) фотолюминесценцияланатын заттар шығаратын сәулеленудің толқын ұзындығы люминесценция шығаратын заттар толқын ұзындығынан үлкен

Е) фотолюминесценцияның кванттық шығуы толқын ұзындығы үлкен облыста (Стокс облысында) тұрақты және антистокс облысында төмендейді

33. Шағылу заңы:

А) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα=sinβ.

В) С) sinα=sinβ=v;

Д) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα ≠ sinβ.

Е) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα / sinβ=n.

34. Жұқа линзаның негізгі формуласын көрсетіңіз:

А) В) С)
Д) Е)

35. 1 атомды идеал газ адиабаталық түрде 8 есе ұлғаяды. Қысымы қанша есе өзгергенін табыңыз:

А) 8; В) 1/8; С) 32; Д) 1/32; Е) 1/16.

36. Доплер эффектісін сипаттайтын теңдеуді көрсетіңіз:

А) В) С)

Д) Е)

37. Табиғи жарық поляризатордан және анализатордан өтеді. Анализатордан өткен жарық интенсивтігі жоғары болу үшін, анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш қандай болу керек:

А) 00; В) 900; С) 450; Д) 300; Е) 600.


38. Диэлектриктегі жарық толқыны поляризациялану үшін, сыну бұрышы қандай болу керек:

А) В) С)

Д) Е)

39. Шыны пластинканың сыну көрсеткішін қандай құрал арқылы анықтауға болады:

А) Микроскоп. В) Поляриметр. С) Монохроматор.

Д) Пирометр. Е) Интерферометр.

40. Қандай құралдың көмегімен температураны анықтауға болады:

А) Рефрактометр. В) Поляриметр. С) Монохроматор.

Д) Пирометр. Е) Интерферометр.

41. Қандай құралмен жарықты поляризациялауға болады:

А) Рефрактометр. В) Поляриметр. С) Монохроматор.

Д) Пирометр. Е) Интерферометр.

42. Жарықтың толқын ұзындығын қандай құралмен өлшеуге болады:

А) Сызғыш. В) Транспортир. С) Дифракциялық тор.

Д) Пирометр. Е) Николь призмасы.

43. Қант ерітіндісінің концентрациясын қандай құралмен анықтауға болады:

А) Поляриметр. В) Монохроматор. С) Пирометр.

Д) Николь призмасы. Е) Рефрактометр.

44. Стефан-Больцман формуласын көрсетіңіз:

А) В) С)

Д) Е)

45. Виннің ығысу заңы:

А) В) С)

Д) Е)

46. Жиіліктің қандай облысында Рэлей- Джинстің формуласы тәжірибенің қорытындыларымен сәйкес келеді:

А) Аз жиіліктегі сәулелену облысында.

В) Үлкен жиіліктегі облысыта.

С) Орта жиіліктегі облысыта.

Д) Тәжірибе мен теория мәндері барлық толқын ұзындықтары үшін сәйкес келеді.

Е) Тәжірибе мен теория мәндері барлық толқын ұзындықтары үшін сәйкес келмейді.

47. Төмендегі қасиеттердің қайсысы жылулық сәулелерге тән қасиет:

А) Монохроматты Сәулелену.

В)Сәулелену спектрі тұтас.

С)Сәулелену тепе-теңдікте болады.

Д) Сәулеленудің интенсивтігі температураға байланысты.

Е) Сәулеленудің интенсивтігі температураға кері пропорционал.


48. Столетов өзінің заңын төмендегі заңдардың қайсысы үшін шығарды:

А) Сыртқы фотоэффект. В) Ішкі фотоэффект. С) Вентильді фотоэффект.

Д) Жылулық сәулелену. Е) Комптон эффектсі.

49. Төмендегі сәулелердің қайсысының фотоны үлкен массалы:

А) Қызыл сәулелер В) Рентген сәулелері

С) Ультракүлгін сәулелер Д) Гамма- сәулелер

Е) Радиотолқындар.

50. Малюс заңын табыңыз:

А) В) С) Д) Е)

51. Брюстер заңын табыңыз:

А) В) С)

Д) Е)

52. Рубинді лазер бір импульс кезінде толқын ұзындығы 6,6·10 болатын 3,5·10фатон шығарады. Импульс ұзындығы 10 c болса , лазердің сәуле шығарудың орташа қуаты ( Һ = 6.6 ·10 Дж ·с)

А)10 Вт В)10 Вт С) 0,1 Вт Д)10 Вт Е)10 Вт

53 Электрондардың шығу жұмысы А-ға тең дене бетіндегі жилігі V монохроматтық жарық түскен жағдайда, Һ V-A айырмасы

А)Фотоэлектрондардың орташа кинетикалық энергиясы

В) Фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энргиясы

С) Фотоэлектрондардың орташа жылдамдығы

Д) Фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы

Е) Фотоэлектрондардың орташа потенциалдық энергиясы

54. Екі когерентті толқын көзі V=400 гц жилікпен бірдей фазада тербеліп тұр. Тербелістің ортадағы таралу жылдамдығы =1кг/с .Жүріс айырмасында тербелістердің максимал күшеюге байқалатын ең кіші мәні.

А)1м В)1,5м С)2м Д)1,25 м Е)2,5 м

55. Егер заттың биіктігі 5 см, ал кескіннің биіктігі 5 м болса, лупаның үлкейтілуі неге тең:

А) 1 В) 100 С)10 Д) 0 Е) 25

56. Дифракция кезіндегі төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:

А) жарықтың шағылу заңы

В) жарықтың сыну заңы

С) жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Д) жарықтың бір-бірімен тәуелсіздік заңы

Е) жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы

57. Интерференция кезінде төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:

А) жарықтың шағылу заңы

В) жарықтың сыну заңы

С) жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Д) жарықтың бір-бірімен тәуелсіздік заңы

Е) жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы

58. Жарық оптикалық тығыз ортаға өткенде огың таралу жылдамдығы қалай өзгереді:

А) жарық жылдамдығы өседі

В) жарық жылдамдығы азаяды

С) жарық жылдамдығы өзгермейді

Д) жарық жылдамдығы ортадан тәуелсіз

Е) жарық жылдамдығы нольге тең

59. Геометриялық оптиканың қай заңы толық теорияда Френель зоналар әдісімен дәлелденеді:

А) жарықтың шағылу заңы

В) жарықтың сыну заңы

С) жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Д) жарықтың бір-бірімен тәуелсіздік заңы

Е) жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы

60. Төмендегі шарттардың қайсысынан интерференциялық суретті көруге болады:

А) Когерентті жарық толқындарының беттесуі

В) Екі тәуелсіз жарық көздерінен шыққан жарық толқындарының беттесуі

С) Монохроматты жарық толқындарының беттесуі

Д) Жарықтың кедергілерді орғытып өтуі

Е) Жарықтың вакуумда таралуы

61. Интерференциялық сәулелердің күшейген кездегі фазалар айырмасын көрсетіңіз:

А) (2k + 1) В) (2k + 1)/2 С) 2k Д) 4k Е) 0

62. Дифракция дегеніміз не? Толық жауабын көрсетіңіз

А) жарықтың геометриялық көлеңкеге кіруі

В) жарықтың түзу сызықты таралудан ауытқуы

С) жарықтың бөгеттерді орғытып өтуі

Д) жарық толқындарының беттесуі

Е) жарықтың бөгеттерді айналып өтіп, геометриялық көлеңкеге кіруі

63. Сақиналардың санын көбейтсек дифракциялық тордың ажыратқыштық қабілеті қалай өзгереді:

А) өзгермейді В) азаяды С) шексіздікке тең

Д) нольге тең Е) өседі

64. Тек жарықтың кванттық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсет:

А) Интерференция В) Дисперсия С Дифракция

Д) Фотоэффект Е) Жылулық сәулелену

65. Тек жарықтың толқындық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсет:

А) Комптом эффектісі В) Фотоэффект С) Дифракция

Д) Жылулық сәулелену Е)Жарық қысымы

66. Жарықтың көлденеңдігімен сипатталатын құбылысты атаңыз:

А)Интерференция В) Дифракция С) Поляризация

Д) Дисперсия Е) ) Фотоэффект

67. Төмендегі қасиеттердің қайсысы жазық поляризацияланған жарыққа тән қасиет:

А) жарық барлық бағытта бірдей тербеледі

В) жарық толқындарында Е және Н векторлары өзара перпендикуляр

С) электр векторы белгілі бір жазықтықта тербеледі

Д) электр векторының тербелісі жан-жаққа таралады

Е) жарық толқындарында Е және Н векторлары бір-біріне паралель

68. Шала өткізгіштердегі негізгі ток тасымалдаушылар қандай зарядталған бөлшектер:

А) Оң және теріс иондар В) Электрондар С) Теріс иондар

Д) Оң кемтіктер Е) Оң иондар

69. Голографияның негізгі принциптері қандай құбылыстарға негізделген:

А) Интерференция

В) Дифракция

С) Интерференция және дифракция құбылыстарына

Д) Поляризация құбылысына

Е) Қосарланып сыну құбылысына

70. Герц электромагниттік толқынды қандай құралдың көмегімен алды:

А) жабық тербелмелі контур арқылы

В) ашық тербелмелі контур арқылы

С) маятник арқылы

Д) шек арқылы

Е) индуктивтілі катушка арқылы

71. Сыну көрсеткіші қай физикалық шамаға тәуелді:

А) жарықтың интенсивтілігіне

В) жарық тербелісінің амплитудасына

С) ортаның жарық жылдамдығына

Д) екі ортаның бетіне түскен сәулелердің түсу бұрышына

Е) жарық күшіне

72. Жарықтың бір ортадан (сыну көрсеткіші 1) екіншісіне (2) өтеді. Осы екі сыну көрсеткішінің қандай қатынасында жарық толық шағылады:

А) 1 = 2 B) 1 < 2 C) 1 > 2 D) 1 2=1 E) inp = arсsin (n1/n2)

73. Көрінетін жарықтың жиілік диапазонын көрсетіңіз:

А) 3. 105 –3. 1012Гц В) 3,75.1014-7,5.1014Гц С)1,5.1017-5.1019Гц

D) <6.10-2м Е) 3.103-3.105Гц

74. Сыну заңы:

А) sin a- sin β= n-1

B) Түскен сәуле және сынған сәуле бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, түсу бұрышы және сыну бұрышы мынандай теңдеумен байланысты sin i/ sin r = n

C) sin  - sin  = v

D) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең sin  = sin 

E) n2/n1 = v2/v1

75. Металлға түскен жарық ағынының интенсивтігі өскенде фотоэлектрондардың жылдамдығы қалай өзгереді:

А) өседі В) өзгермейді С) азаяды

Д) басында өседі сосын азаяды Е) экспонента бойынша өседі

76. Жалпы алғанда жарықтың дифракциясы дегеніміз не:

А) жарық дифракциясы – жарықтың толқындық оптикасына геометриялық оптикаға өткендегі жарықтың толқындық қасиеттерінің көрінуі

В) ортадағы жарықтың фазалық жылдамдығының жиілікке тәуелділігі

С) шашыраған жарықтың интенсивтілігі толқын ұзындығының 4 дәрежелі дәрежесіне кері пропорционал

Д) толқындар беттескен кезде олардың интенсивтігінің қосылмауы, яғни толқындардың кеңістіктің бір нүктесінде өзара күшейгенде, басқа нүктелерде әлсіреуі

Е) заттың жарықпен әрекеттесуі, жарықтың таралуының өзгеруімен және заттардың жарық шығаруымен сипатталады

77. Халықаралық жүйедегі жарық күшінің өлшем бірлігін көрсет:

А) Стильб В) Джоль С) Кандела Д) Люкс Е) Люмен

78. Жарықтылықтың Е өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) лм.с Е) лк.с

79. Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) Дж Е) кд/м2

80. Сыртқы фотоэффект деген атты қандай құбылыс иемденген:

А) жарық әсерінен электрондардың қатты және сұйық заттардан шығуы

В) монохроматты рентген сәулелерінң “жеңіл” шашыратқыш заттардан шашырау құбылысы

С) дененің ішкі энергиясы нәтижесінде сәулелену температураға және денелердің оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік құбылысы

Д) шала өткізгіштердің өздік фотоөткізгіштік құбылысы

Е) жарық әсерінен диелектриктегі токты тасымалдайтын құбылыс

81. Қандай құбылыс фотоэффект деген атты иемденген:

А) жарық әсерінен электрондардың қатты және сұйық заттардан шығуы

В) монохроматты рентген сәулелерінң “жеңіл” шашыратқыш заттардан шашырау құбылысы

С) дененің ішкі энергиясы нәтижесінде сәулелену температураға және денелердің оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік құбылысы

Д) шала өткізгіштердің өздік фотоөткізгіштік құбылысы

Е) жарық әсерінен диелектриктегі токты тасымалдайтын құбылыс

82. Қандай құбылыс жылулық сәулелену деп аталады:

А) жарық әсерінен электрондардың қатты және сұйық заттардан шығуы

В) монохроматты рентген сәулелерінң “жеңіл” шашыратқыш заттардан шашырау құбылысы

С) дененің ішкі энергиясы нәтижесінде сәулелену температураға және денелердің оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік құбылысы

Д) шала өткізгіштердің өздік фотоөткізгіштік құбылысы

Е) жарық әсерінен диелектриктегі токты тасымалдайтын құбылыс

83. Сақиналардың санын көбейтсек дифракциялық тордың ажыратқыштық қабілеті қалай өзгереді:

А) өзгермейді В) азаяды С) шексіздікке тең Д) нольге тең Е) өседі.

84. Жарықтылықтың В өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) кд/м2 Е) лк.с

85. Жарық энергиясының (жарық санының) өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) кд/м2 Е) лм.с

86. Тепе – теңдіктегі сәулелену үшін Прево ережесін көрсет:

А) дененің энергетикалық жарқырауының спекторлық тығыздығының монохроматты жұтылу коэффициентіне қатынасы дененің материалына тәуелсіз және температура мен жиіліктің функциясы болып табылады, ал абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының спекторлық тығыздығына тең

В) егер екі дене әр түрлі энергия жұтса, осы денелерден шығатын энергияда әр түрлі болуы керек

С) абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының спекторлық тығыздығының максимумына сәйкес келетін жиілік, оның термодинамикалық температурасына тура пропорционал

Д) фотолюминесценцияланатын заттар шығаратын сәулеленудің толқын ұзындығы люминесценция шығаратын заттар толқын ұзындығынан үлкен

Е) фотолюминесценцияның кванттық шығуы толқын ұзындығы үлкен облыста (Стокс облысында) тұрақты және антистокс облысында төмендейді

87. Шағылу заңы:

А) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα=sinβ.

В) С) sinα=sinβ=v;

Д) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα ≠ sinβ.

Е) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα / sinβ=n.

88. Жұқа линзаның негізгі формуласын көрсетіңіз:

А) В) С)


Д) Е)

89. 1 атомды идеал газ адиабаталық түрде 8 есе ұлғаяды. Қысымы қанша есе өзгергенін табыңыз:

А) 8; В) 1/8; С) 32; Д) 1/32; Е) 1/16.

90. Доплер эффектісін сипаттайтын теңдеуді көрсетіңіз:

А) В) С)

Д) Е)

91. Табиғи жарық поляризатордан және анализатордан өтеді. Анализатордан өткен жарық интенсивтігі жоғары болу үшін, анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш қандай болу керек:

А) 00; В) 900; С) 450; Д) 300; Е) 600.

92. Диэлектриктегі жарық толқыны поляризациялану үшін, сыну бұрышы қандай болу керек:

А) В) С)

Д) Е)

93. Шыны пластинканың сыну көрсеткішін қандай құрал арқылы анықтауға болады:

*А) Микроскоп. В) Поляриметр. С) Монохроматор.

Д) Пирометр. Е) Интерферометр.

94. Қандай құралдың көмегімен температураны анықтауға болады:

А) Рефрактометр. В) Поляриметр. С) Монохроматор.

Д) Пирометр. Е) Интерферометр.

95. Қандай құралмен жарықты поляризациялауға болады:

А) Рефрактометр. В) Поляриметр. С) Монохроматор.

Д) Пирометр. Е) Интерферометр.

96. Жарықтың толқын ұзындығын қандай құралмен өлшеуге болады:

А) Сызғыш. В) Транспортир. С) Дифракциялық тор.

Д) Пирометр. Е) Николь призмасы.

97. Қант ерітіндісінің концентрациясын қандай құралмен анықтауға болады:

А) Поляриметр. В) Монохроматор. С) Пирометр.

Д) Николь призмасы. Е) Рефрактометр.

98. Стефан-Больцман формуласын көрсетіңіз:

А) В) С)

Д) Е)

99. Виннің ығысу заңы:

А) В) С)

Д) Е)

100. Жиіліктің қандай облысында Рэлей- Джинстің формуласы тәжірибенің қорытындыларымен сәйкес келеді:

А) Аз жиіліктегі сәулелену облысында.

В) Үлкен жиіліктегі облысыта.

С) Орта жиіліктегі облысыта.

Д) Тәжірибе мен теория мәндері барлық толқын ұзындықтары үшін сәйкес келеді.

Е) Тәжірибе мен теория мәндері барлық толқын ұзындықтары үшін сәйкес келмейді.

101. Төмендегі қасиеттердің қайсысы жылулық сәулелерге тән қасиет:

А) Монохроматты Сәулелену.

В)Сәулелену спектрі тұтас.

С)Сәулелену тепе-теңдікте болады.

Д) Сәулеленудің интенсивтігі температураға байланысты.

Е) Сәулеленудің интенсивтігі температураға кері пропорционал.

102. Столетов өзінің заңын төмендегі заңдардың қайсысы үшін шығарды:

А) Сыртқы фотоэффект. В) Ішкі фотоэффект. С) Вентильді фотоэффект.

Д) Жылулық сәулелену. Е) Комптон эффектсі.

103. Төмендегі сәулелердің қайсысының фотоны үлкен массалы:

А) Қызыл сәулелер В) Рентген сәулелері

С) Ультракүлгін сәулелер Д) Гамма- сәулелер

Е) Радиотолқындар.

104. Малюс заңын табыңыз:

А) В) С) Д) Е)

105. Брюстер заңын табыңыз:

А) В) С)

Д) Е)

106. Рубинді лазер бір импульс кезінде толқын ұзындығы 6,6·10 болатын 3,5·10фатон шығарады. Импульс ұзындығы 10 c болса , лазердің сәуле шығарудың орташа қуаты ( Һ = 6.6 ·10 Дж ·с)

А)10 Вт В)10 Вт С) 0,1 Вт Д)10 Вт Е)10 Вт

107. Электрондардың шығу жұмысы А-ға тең дене бетіндегі жилігі V монохроматтық жарық түскен жағдайда, Һ V-A айырмасы

А)Фотоэлектрондардың орташа кинетикалық энергиясы

В) Фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энргиясы

С) Фотоэлектрондардың орташа жылдамдығы

Д) Фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы

Е) Фотоэлектрондардың орташа потенциалдық энергиясы

108. Екі когерентті толқын көзі V=400 гц жилікпен бірдей фазада тербеліп тұр. Тербелістің ортадағы таралу жылдамдығы =1кг/с .Жүріс айырмасында тербелістердің максимал күшеюге байқалатын ең кіші мәні.

А)1м В)1,5м С)2м Д)1,25 м Е)2,5 м109. Егер заттың биіктігі 5 см, ал кескіннің биіктігі 5 м болса, лупаның үлкейтілуі неге тең:

А) 1 В) 100 С)10 Д) 0 Е) 25110. Дифракция кезіндегі төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:

А) жарықтың шағылу заңы

В) жарықтың сыну заңы

С) жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Д) жарықтың бір-бірімен тәуелсіздік заңы

Е) жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы111. Интерференция кезінде төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:

А) жарықтың шағылу заңы

В) жарықтың сыну заңы

С) жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Д) жарықтың бір-бірімен тәуелсіздік заңы

Е) жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы112. Жарық оптикалық тығыз ортаға өткенде огың таралу жылдамдығы қалай өзгереді:

А) жарық жылдамдығы өседі

В) жарық жылдамдығы азаяды

С) жарық жылдамдығы өзгермейді

Д) жарық жылдамдығы ортадан тәуелсіз

Е) жарық жылдамдығы нольге тең113. Геометриялық оптиканың қай заңы толық теорияда Френель зоналар әдісімен дәлелденеді:

А) жарықтың шағылу заңы

В) жарықтың сыну заңы

С) жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Д) жарықтың бір-бірімен тәуелсіздік заңы

Е) жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы114. Төмендегі шарттардың қайсысынан интерференциялық суретті көруге болады:

А) Когерентті жарық толқындарының беттесуі

В) Екі тәуелсіз жарық көздерінен шыққан жарық толқындарының беттесуі

С) Монохроматты жарық толқындарының беттесуі

Д) Жарықтың кедергілерді орғытып өтуі

Е) Жарықтың вакуумда таралуы115. Интерференциялық сәулелердің күшейген кездегі фазалар айырмасын көрсетіңіз:

А) (2k + 1) В) (2k + 1)/2 С) 2k Д) 4k Е) 0116. Дифракция дегеніміз не? Толық жауабын көрсетіңіз

А) жарықтың геометриялық көлеңкеге кіруі

В) жарықтың түзу сызықты таралудан ауытқуы

С) жарықтың бөгеттерді орғытып өтуі

Д) жарық толқындарының беттесуі

Е) жарықтың бөгеттерді айналып өтіп, геометриялық көлеңкеге кіруі117. Сақиналардың санын көбейтсек дифракциялық тордың ажыратқыштық қабілеті қалай өзгереді:

А) өзгермейді В) азаяды С) шексіздікке тең

Д) нольге тең Е) өседі

118. Тек жарықтың кванттық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсет:

А) Интерференция В) Дисперсия С Дифракция

Д) Фотоэффект Е) Жылулық сәулелену

119. Тек жарықтың толқындық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсет:

А) Комптом эффектісі В) Фотоэффект С) Дифракция

Д) Жылулық сәулелену Е)Жарық қысымы

120. Жарықтың көлденеңдігімен сипатталатын құбылысты атаңыз:

А)Интерференция В) Дифракция С) Поляризация

Д) Дисперсия Е) ) Фотоэффект

121. Төмендегі қасиеттердің қайсысы жазық поляризацияланған жарыққа тән қасиет:

А) жарық барлық бағытта бірдей тербеледі

В) жарық толқындарында Е және Н векторлары өзара перпендикуляр

С) электр векторы белгілі бір жазықтықта тербеледі

Д) электр векторының тербелісі жан-жаққа таралады

Е) жарық толқындарында Е және Н векторлары бір-біріне паралель

122. Шала өткізгіштердегі негізгі ток тасымалдаушылар қандай зарядталған бөлшектер:

А) Оң және теріс иондар В) Электрондар С) Теріс иондар

Д) Оң кемтіктер Е) Оң иондар

123. Голографияның негізгі принциптері қандай құбылыстарға негізделген:

А) Интерференция

В) Дифракция

С) Интерференция және дифракция құбылыстарына

Д) Поляризация құбылысына

Е) Қосарланып сыну құбылысына

124. Герц электромагниттік толқынды қандай құралдың көмегімен алды:

А) жабық тербелмелі контур арқылы

В) ашық тербелмелі контур арқылы

С) маятник арқылы

Д) шек арқылы

Е) индуктивтілі катушка арқылы

125. Сыну көрсеткіші қай физикалық шамаға тәуелді:

А) жарықтың интенсивтілігіне

В) жарық тербелісінің амплитудасына

С) ортаның жарық жылдамдығына

Д) екі ортаның бетіне түскен сәулелердің түсу бұрышына

Е) жарық күшіне

126. Жарықтың бір ортадан (сыну көрсеткіші 1) екіншісіне (2) өтеді. Осы екі сыну көрсеткішінің қандай қатынасында жарық толық шағылады:

А) 1 = 2 B) 1 < 2 C) 1 > 2 D) 1 2=1 E) inp = arсsin (n1/n2)

127. Көрінетін жарықтың жиілік диапазонын көрсетіңіз:

А) 3. 105 –3. 1012Гц В) 3,75.1014-7,5.1014Гц С)1,5.1017-5.1019Гц

D) <6.10-2м Е) 3.103-3.105Гц

128. Сыну заңы:

А) sin a- sin β= n-1

B) Түскен сәуле және сынған сәуле бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, түсу бұрышы және сыну бұрышы мынандай теңдеумен байланысты sin i/ sin r = n

C) sin  - sin  = v

D) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең sin  = sin 

E) n2/n1 = v2/v1

129. Металлға түскен жарық ағынының интенсивтігі өскенде фотоэлектрондардың жылдамдығы қалай өзгереді:

А) өседі В) өзгермейді С) азаяды

Д) басында өседі сосын азаяды Е) экспонента бойынша өседі

130. Жалпы алғанда жарықтың дифракциясы дегеніміз не:

А) жарық дифракциясы – жарықтың толқындық оптикасына геометриялық оптикаға өткендегі жарықтың толқындық қасиеттерінің көрінуі

В) ортадағы жарықтың фазалық жылдамдығының жиілікке тәуелділігі

С) шашыраған жарықтың интенсивтілігі толқын ұзындығының 4 дәрежелі дәрежесіне кері пропорционал

Д) толқындар беттескен кезде олардың интенсивтігінің қосылмауы, яғни толқындардың кеңістіктің бір нүктесінде өзара күшейгенде, басқа нүктелерде әлсіреуі

Е) заттың жарықпен әрекеттесуі, жарықтың таралуының өзгеруімен және заттардың жарық шығаруымен сипатталады

131. Халықаралық жүйедегі жарық күшінің өлшем бірлігін көрсет:

А) Стильб В) Джоль С) Кандела Д) Люкс Е) Люмен

132. Жарықтылықтың Е өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) лм.с Е) лк.с

133. Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) Дж Е) кд/м2

134. Сыртқы фотоэффект деген атты қандай құбылыс иемденген:

А) жарық әсерінен электрондардың қатты және сұйық заттардан шығуы

В) монохроматты рентген сәулелерінң “жеңіл” шашыратқыш заттардан шашырау құбылысы

С) дененің ішкі энергиясы нәтижесінде сәулелену температураға және денелердің оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік құбылысы

Д) шала өткізгіштердің өздік фотоөткізгіштік құбылысы

Е) жарық әсерінен диелектриктегі токты тасымалдайтын құбылыс

135. Қандай құбылыс фотоэффект деген атты иемденген:

А) жарық әсерінен электрондардың қатты және сұйық заттардан шығуы

В) монохроматты рентген сәулелерінң “жеңіл” шашыратқыш заттардан шашырау құбылысы

С) дененің ішкі энергиясы нәтижесінде сәулелену температураға және денелердің оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік құбылысы

Д) шала өткізгіштердің өздік фотоөткізгіштік құбылысы

Е) жарық әсерінен диелектриктегі токты тасымалдайтын құбылыс

136. Қандай құбылыс жылулық сәулелену деп аталады:

А) жарық әсерінен электрондардың қатты және сұйық заттардан шығуы

В) монохроматты рентген сәулелерінң “жеңіл” шашыратқыш заттардан шашырау құбылысы

С) дененің ішкі энергиясы нәтижесінде сәулелену температураға және денелердің оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік құбылысы

Д) шала өткізгіштердің өздік фотоөткізгіштік құбылысы

Е) жарық әсерінен диелектриктегі токты тасымалдайтын құбылыс

137. Сақиналардың санын көбейтсек дифракциялық тордың ажыратқыштық қабілеті қалай өзгереді:

А) өзгермейді В) азаяды С) шексіздікке тең Д) нольге тең Е) өседі.

138. Жарықтылықтың В өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) кд/м2 Е) лк.с

139. Жарық энергиясының (жарық санының) өлшем бірлігін көрсет:

А) лм В) лк С) кд Д) кд/м2 Е) лм.с

140. Тепе – теңдіктегі сәулелену үшін Прево ережесін көрсет:

А) дененің энергетикалық жарқырауының спекторлық тығыздығының монохроматты жұтылу коэффициентіне қатынасы дененің материалына тәуелсіз және температура мен жиіліктің функциясы болып табылады, ал абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының спекторлық тығыздығына тең

*В) егер екі дене әр түрлі энергия жұтса, осы денелерден шығатын энергияда әр түрлі болуы керек

С) абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының спекторлық тығыздығының максимумына сәйкес келетін жиілік, оның термодинамикалық температурасына тура пропорционал

Д) фотолюминесценцияланатын заттар шығаратын сәулеленудің толқын ұзындығы люминесценция шығаратын заттар толқын ұзындығынан үлкен

Е) фотолюминесценцияның кванттық шығуы толқын ұзындығы үлкен облыста (Стокс облысында) тұрақты және антистокс облысында төмендейді

141. Шағылу заңы:

А) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα=sinβ.

В) С) sinα=sinβ=v;

Д) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα ≠ sinβ.

Е) Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα / sinβ=n.

142. Жұқа линзаның негізгі формуласын көрсетіңіз:

А) В) С)
Д) Е)

143. 1 атомды идеал газ адиабаталық түрде 8 есе ұлғаяды. Қысымы қанша есе өзгергенін табыңыз:

А) 8; В) 1/8; С) 32; Д) 1/32; Е) 1/16.

144. Доплер эффектісін сипаттайтын теңдеуді көрсетіңіз:

А) В) С)

Д) Е)

145. Табиғи жарық поляризатордан және анализатордан өтеді. Анализатордан өткен жарық интенсивтігі жоғары болу үшін, анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш қандай болу керек:

А) 00; В) 900; С) 450; Д) 300; Е) 600.

146. Диэлектриктегі жарық толқыны поляризациялану үшін, сыну бұрышы қандай болу керек:

А) В) С)

Д) Е)

147. Шыны пластинканың сыну көрсеткішін қандай құрал арқылы анықтауға болады:

А) Микроскоп. В) Поляриметр. С) Монохроматор.

Д) Пирометр. Е) Интерферометр.

148. Қандай құралдың көмегімен температураны анықтауға болады:

А) Рефрактометр. В) Поляриметр. С) Монохроматор.

Д) Пирометр. Е) Интерферометр.

149. Қандай құралмен жарықты поляризациялауға болады:

А) Рефрактометр. В) Поляриметр. С) Монохроматор.

Д) Пирометр. Е) Интерферометр.

150. Жарықтың толқын ұзындығын қандай құралмен өлшеуге болады:

А) Сызғыш. В) Транспортир. С) Дифракциялық тор.Д) Пирометр. Е) Николь призмасы.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет