Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Стратегиялық және Операциялық жоспарларының іске асырылу мониторингін жүргізу ережес Ібет1/2
Дата23.02.2016
өлшемі273.5 Kb.
  1   2Қазақстан Республикасы

Жоғарғы Соты Төрағасының

2011 жылғы 15 қыркүйектегі

№ 197 өкіміне қосымша

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының

Стратегиялық және Операциялық жоспарларының
іске асырылу
мониторингін жүргізу

Е Р Е Ж Е С І 1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Стратегиялық және Операциялық жоспарларының іске асырылу олардың мониторингін жүргізу ережесі (бұдан әрі - Ереже) сот жүйесінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу, Департаменттің тиімді жұмыс істеуі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Стратегиялық және Операциялық жоспарларын іске асыру мониторингін және оны бақылауды әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету үшін әзірленді.

2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Стратегиялық жоспары – бұл Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот қызметтерінің мақсаттары мен міндеттерінің стратегиялық бағыттарын, нәтижелерінің көрсеткіштерін анықтайтын құжат;

3. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Операциялық жоспары – ағымдағы жылы Стратегиялық Жоспардың мақсаттарына, міндеттеріне және нәтижелерінің көрсеткіштеріне жету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырудың ресурстарымен, жауапты орындаушыларымен және нәтижелерінің көрсеткіштерімен байланыстырылған Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нақты іс-әрекеттерінен тұратын құжат;

4. Мониторинг - бұл Департаменттің лауазымды тұлғаларына сот жүйесінің жоспарланған іс-шараларын іске асыру тиімділігін арттыруға және стратегиялық мақсаттарына жетуге бағытталған қажетті шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін ақпараттарды жинақтау мен талдаудың үздіксіз процесі; Департаменттің барлық басшылары мен қызметкерлері жүзеге асырады.

5. Мониторингтің мақсаты - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Стратегиялық және Операциялық жоспарларының мақсаттарына, міндеттеріне, нәтижелерінің көрсеткіштеріне тиісінше және өз уақытында қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін оның жүзеге асырылу барысын талдау, мәселелерді күні бұрын айқындау, алдын алу және қажетті түзету шараларын қабылдау.

6. Стратегиялық жоспардың мониторингісінің объектілері - Стратегиялық жоспарда көрсетілген оларды орындау мақсаттары, міндеттері мен көрсеткіштері.

7. Операциялық жоспардың мониторингісінің объектілері – Операциялық жоспарда көрсетілген іс-шаралар, олардың нәтижелері.

8. Мониторинг міндеттері:


 • ағымдағы жылға Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Стратегиялық және Операциялық жоспарларында жоспарланған өлшемдердің орындалуы туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасына шұғыл түрде хабарлау;

 • басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін жоспарлардың нақты көрсеткіштерден ауытқығандығынан туындағанын көрсету;

 • Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Стратегиялық және Операциялық жоспарларын іске асыру бойынша Департамент қызметінің тиімділігін арттыру.

9. Мониторинг функциялары:

- жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу және іс-шараларды жүзеге асыру мерзімдерін сақтау деңгейін анықтау;

- жоспарланған іс-шараларға қол жеткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралардың тиімділігін талдау;

- ақпараттардың өз уақытында жеткізілуін, сапасын толыққандығын тексеру;

- Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қызметінің шығындары мен нәтижелігінің тиімділігін анықтау.

10. Мониторингке қойылатын негізгі талаптарға ақпараттың өз уақытында берілуі, сапасы, толықтығы және дұрыстығы, аяқтау нәтижелері бойынша тиімділігі жатады.

11. Жоғарғы Соттың Стратегиялық және Операциялық жоспарларын іске асыру мониторингін жүргізуге Департаменттің құрылымдық бөлімшесі Қаржы бөлімі жауапты болып табылады.

12. Ұсынылатын ақпараттың форматқа сай келуі, сапасы және толықтығы және Департаменттің құрылымдық бөлімшелерінің жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуі сыйақыларды саралап бөлу кезінде Департаменттің құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс сапасын бағалау құралы ретінде қызмет етуі мүмкін (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1367 Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жұмыс сапасын бағалау ережесіне сәйкес).

13. Департаменттің жұмыс жоспарын құрастыру кезінде құрылымдық бөлімшелер Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Стратегиялық және Операциялық жоспарларындағы іс-шаралармен өзара байланыста жүргізуі тиіс.
2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Стратегиялық жоспарының мониторингі


 1. Департаменттің құрылымдық бөлімшелері Стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы ақпаратты № 1 қосымшаға сәйкес жылына екі рет Қаржы бөліміне:

- бірінші жартыжылдықтың қорытындылары бойынша есепті жылдың 15 шілдесіне дейін;

- есепті жылдың қорытындылары бойынша есепті жылдан кейінгі жылдың 15 қаңтарында ұсынады.

15. Қаржы бөліміне ұсынылған Стратегиялық жоспарды іске асыру туралы ақпарат осы Ереженің 12-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келуі және орындалмау себептері, міндеттердің нәтижелерінің көрсеткіші (жоспарланған және нақты жетістіктер мен жетістіктерге жетпеу себептері) көрсетілген орындалған және орындалмаған жоспарланған іс-шаралар және қабылданатын шаралар туралы есепті қамтуы тиіс.

16. Құрылымдық бөлімшелердің Қаржы бөліміне ұсынатын Стратегиялық жоспарды іске асыру туралы ақпаратқа осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Департамент басшысының орынбасары қол қояды.

17. Қаржы бөліміне ұсынылатын ақпараттың уақтылығына, сапасына, толықтығы мен нанымдылығына жауапкершілікті тиісті құрылымдық бөлімшелерге жетекшілік ететін орынбасарлар, құрылымдық бөлімшелердің басшылары көтереді.


 1. Ұсынылған ақпараттың негізінде Қаржы бөлімі Стратегиялық жоспардың іске асырылуы жөнінде жалпы жедел есеп пен Талдау жазбасын дайындайды және Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне:

- есепті жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша – есепті жылдың 1 тамызынан кешіктірілмей;

- жыл қорытындысы бойынша – есепті жылдан кейінгі жылдың


1 ақпанынан кешіктірілмей ұсынылады.

19. Стратегиялық жоспардың іске асырылуы жөніндегі жедел есепке нысаналы индикаторға қол жеткізуге жауапты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы қол қояды.

20. Қаржы бөлімі жыл сайын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі белгілеген нысан бойынша Стратегиялық жоспардың көрсеткіштерінің орындалуын бағалау жөнінде талдау есебін жасайды.
3. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының

Операциялық жоспарының мониторингі
21. Департаменттің құрылымдық бөлімшелері Операциялық жоспардың іске асырылуы туралы ақпаратты Қаржы бөліміне № 2 қосымшаға сәйкес тоқсан сайын есепті айдан кейінгі айдың 5-ші күніне қарай ұсынады.

22. Қаржы бөліміне ұсынылған Операциялық жоспарды іске асыру туралы ақпарат осы Ереженің 19-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келуі және орындалмау себептері, міндеттердің нәтижелерінің көрсеткіші (жоспарланған және нақты жетістіктер мен жетістіктерге жетпеу себептері) көрсетілген орындалған және орындалмаған жоспарланған іс-шаралар және қабылданатын шаралар туралы есепті қамтуы тиіс.

23. Құрылымдық бөлімшелердің Қаржы бөліміне ұсынатын Операциялық жоспарды іске асыру туралы ақпаратқа осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Департамент басшысының орынбасары қол қояды.


 1. Қаржы бөліміне ұсынылатын ақпараттың уақтылығына, сапасына, толықтығы мен нанымдылығына жауапкершілікті тиісті құрылымдық бөлімшелерге жетекшілік ететін орынбасарлар, құрылымдық бөлімшелердің басшылары көтереді.

25. Ұсынылған ақпараттың негізінде Қаржы бөлімі тоқсан сайын Жоғарғы Соттың Операциялық жоспарын іске асыру туралы есепті және қажетті түзету шараларын дер кезінде қабылдау үшін туындаған проблемаларды анықтау, алдын алу жөнінде ұсынымдар дайындайды және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасына ұсынады.

1-қосымшаҚазақстан Республикасының Жөғарғы Сотының стратегиялық жоспарының әзірлеу мониторингі бойынша жедел есептілік ______________________________________________________________________________

(мемлекеттік бағдарламалардың атауы)
________________жылдарға арналған,

(жоспарлы кезең)___________________________________________________бекітілген

(мемлекеттік органның стратегиялық жоспары бекітілген құқықтық немесе нормативтік құқықтық актінің атауы)
20____жылғы«___»_____________№ ______
Есепті кезең:______________________
Мақсаттарға, міндеттерге, нысаналы индикаторларға, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу
1. Стратегилық бағыты ____________________________________________________

1.1. Мақсаты ________________________________________________________________________

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды ________________


Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін нысаналы индикатордың, міндеттердің, тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің және іс-шаралардың атаулары

Ақпарат көздері

Көр.

өлшем

Есеп кезең

Қол жеткізбеу себептері

Жоспар

Факт

1

2

3

4

5

6

Нысаналы индикаторы
….
Міндеттер

Тікелей нәтижелер көрсеткіштер

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу іс-шаралары

Функционалдық мүмкіндіктерді дамытуды талдау


Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және міндеттіердің атауы

Мемлекеттік органның есеп жылға стратегиялық бағытары мен мақсаттарын іске асыру бойынша жоспарланған іс-шаралардың қол жеткізуі

Нақты орындау

(есеп кезеңдегі мемлекеттік органдар қызметінің нәтижелерін жақсартуға бағытталған іс-шаралар)

Қол жеткізбеу себептері

1

2

3

4

Стратегическое направление

Мақсат

Нысаналы индикаторы
Ведомствоаралық өзара қарым-қатынасты талдау


Қол жеткізу үшін ведомствоаралық қарым-қатынас талап ететін міндеттіер көрсеткіштері


Ведомствоаралық қарым-қатынасты жүзеге асыратын мемлекеттік орган

Міндеттіер көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша мемлекеттік органдар жүзеге асыратын жоспарланған өлшемі

Есеп кезеңдегі міндеттіер көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша мемлекеттік органдар жүзеге асыратын нақты орындау

Есеп кезеңдегі мақсаттар, міндеттіер және міндеттіердің көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері

1

2

3

4

5

Стратегиялық бағыт

Мақсат

Міндет

Сыртқы тәуекелдерді басқаруды талдау


Мүмкін болатын тәуеклдердің атауы

Шаралар қабылданған жағдай болуы мүмкін салдарлар тәуекелдерді басқару бойынша қолға алмаған кезеңде

Тәуекелді басқару бойынша жоспарланған іс-шаралар

Тәуекелді басқару бойынша нақты орындауы іс-шаралар

Жетістікке жетпеген себептері

1

2

3

4

6

Сыртқы тәуекелдердіІшкі тәуекелдерді
Бюджеттік бағдарламаны талдауБюджеттік бағдарламының көрсеткіштері

Көрсеткіштердің атауы

Көр.өлш

Есеп кезең

Нәтижелерге қол жеткізбеу /бюджет қаражатын игерілмеу себептері

Жоспар

Факт

1

2

3

4

5

6

Бюджеттік бағдарламының атауы
Сипаттау
Бюджеттік бағдарламының түрі

мазмұн бойынша
іске асыру әдіс бойынша
ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
тікелей нәтижелер көрсеткіштері
соңғы нәтижелер көрсеткіштері
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
бюджеттік шығыстардың көлемі

Барлық бағдарлама бойынша
мың. тг.


Оның ішінде:

кіші бағдарлама бойынша


мың. тг.


кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.

Жауапты тұлға лауазым

(қол, қолыдың толық жазыуы)

2-қосымша


Қазақстан Республикасының Жөғарғы Сотының 2012 жылғы Операциялық жоспарды іске асыру туралы есеп

_______________________________________

(мемлекеттік органның атауы)

_____ жыл бойынша
1-бөлім. Мемлекеттік органның іс-шаралары


т/б

Іс шара

Жауапты орындаушы

Орындау мерзімі

Аяқталу нысаны


Іс-шараның нақты орындалуы

Орындалмау себептері

Ұсынымдар оның ішінде ОЖ өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар

1

2

3

4

5

6

7

8
1-стратегиялық бағыт
1.1-мақсат
1.1.1-міндет
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері 1.1.1.1


Тікелей нәтижелер көрсеткіштері 1.1.1.2


Тікелей нәтижелер көрсеткіштері 1.1.1.3

2-стратегиялық бағыт
2.1-мақсат
2.1.1-міндет
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері 2.1.1.1


Тікелей нәтижелер көрсеткіштері 2.1.1.2


Тікелей нәтижелер көрсеткіштері 2.1.1.32-бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту


р/с

Мемлекеттік органдардың атауы, стратегиялық бағыттары, мақсаттары және міндеттері

Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту бойынша жоспарланған іс шаралар

Өлшем бірлігі

Іске-асыру мерзімі

Жауапты орындаушы

Іс-шараның нақты орындалуы

Орындалмау себептері

Ұсынымдар оның ішінде ОЖ өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1-стратегиялық бағыт

1.1-мақсат
1.1.1-міндет
1.1.2-міндет
. . .
2-стратегиялық бағыт
2.1-мақсат
2.1.1-міндет
2.1.2-міндет
. . .


3-бөлім. Тәуекелдерді басқару


р/с

Болуы мүмкін тәуекелдің атауы

Тәуекелдерді басқару шаралары қабылданбаған жағдайда болуы мүмкін салдарлар

Тәуекелдерді басқару бойынша іс шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушы

Тәуекелдерді нақты басқару

Орындалмау себептері

1

2

3

4

5

6

7

8

Сыртқы тәуекелдер
Ішкі тәуекелдер

Жауапты тұлға лауазым _______________ _______

(Т.Ә.Ж.) (қолы)

Приложение к распоряжению Председателя Верховного Суда

Республики Казахстан

от __ сентября 2011 года №_______


Правила

проведения мониторинга реализации Стратегического и Операционного планов Верховного Суда Республики Казахстан
1.Общие положения
1. Настоящие Правила проведения мониторинга реализации Стратегического и Операционного планов Верховного Суда Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны для достижения стратегических целей судебной системы, эффективного функционирования Департамента, а также методологического обеспечения мониторинга и контроля реализации Стратегического и Операционного планов Верховного Суда Республики Казахстан.

2. Стратегический план Верховного Суда Республики Казахстан – это документ, определяющий стратегические направления, цели, задачи показатели результатов деятельности Верховного Суда Республики Казахстан.

3. Операционный план Верховного Суда Республики Казахстан – документ, содержащий конкретные действия Верховного Суда Республики Казахстан в текущем году, увязанные по ресурсам, ответственным исполнителям и срокам осуществления мероприятий по достижению целей, задач и показателей результатов Стратегического плана.

4. Мониторинг - это непрерывный процесс сбора и анализа информации, позволяющий должностным лицам Департамента принимать необходимые решения, нацеленные на повышение эффективности реализации запланированных мероприятий и достижения стратегических целей судебной системы, осуществляется всеми ее руководителями и сотрудниками.

5. Цель мониторинга – анализ хода реализации, для обеспечения надлежащего и своевременного достижения целей, задач и показателей результатов Стратегического и Операционного планов Верховного Суда Республики Казахстан, раннее выявление, профилактика проблем и своевременное принятие необходимых корректирующих мер.

6. Объекты мониторинга Стратегического плана – цели, задачи и показатели их выполнения, указанные в Стратегическом плане.

7. Объекты мониторинга Операционного плана - мероприятия, их результаты, указанные в Операционном плане.

8. Задачи мониторинга:

- информирование в оперативном порядке Председателя Верховного Суда Республики Казахстан о выполнении запланированных параметров Стратегического и Операционного планов Верховного Суда Республики Казахстан за текущий год;

- указывать на возникновение отклонений планов от фактических показателей для принятия управленческих решений;

- повысить эффективность деятельности Департамента по реализации Стратегического и Операционного планов Верховного Суда Республики Казахстан.

9. Функции мониторинга: • определение степени достижения запланированных показателей и
  соблюдения сроков реализации мероприятий;

 • анализ эффективности мероприятий по
  обеспечению достижения запланированных мероприятий;

 • проверка своевременности, качества и полноты информации;

 • определение эффективности затрат и результативности
  деятельности Верховного Суда Республики Казахстан.

10. Основными требованиями, предъявляемыми к мониторингу, являются своевременность, качество, полнота и достоверность информации, эффективность по результатам завершения.

11. Структурным подразделением Департамента, ответственным за проведение мониторинга реализации Стратегического и Операционного планов Верховного Суда Республики Казахстан, является Финансовый отдел.

12. Соответствие формата, качества и полноты представленной информации и достижения планируемых показателей структурными подразделениями Департамента будет служить одним из инструментов для оценки качества работы структурных подразделений Департамента при дифференцированном распределении премий (в соответствии Правилами оценки качества работы административных государственных служащих, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1367).

13. При формировании Плана работ Департамента, структурные подразделения должны производить взаимоувязку мероприятий Стратегического и Операционного планов Верховного Суда Республики Казахстан.


2. Мониторинг Стратегического плана Верховного Суда Республики Казахстан
14. Структурные подразделения Департамента представляют информацию о реализации Стратегического плана в Финансовый отдел два раза в год согласно Приложению 1:

- по итогам первого полугодия до 15 июля отчетного года;

- по итогам отчетного года до 15 января следующего за отчетным годом.

15. Представленная в Финансовый отдел информация о реализации Стратегического плана должна соответствовать требованиям, указанным в пункте 12 настоящих Правил, и содержать аналитическую записку об исполненных и неисполненных запланированных мероприятиях, с указанием причин неисполнения, показатели результатов задач (запланированное и фактическое достижение и причины недостижения), и принимаемых мерах.

16. Информация о реализации Стратегического плана, представляемая структурными подразделениями в Финансовый отдел, должна быть подписана курирующим данное структурное подразделение заместителем руководителя Департамента.

17. Ответственность за своевременность, качество, полноту и достоверность представляемой информации несут заместители руководителя Департамента, курирующие соответствующие структурные подразделения, и руководители структурных подразделений.

18. На основании представленной информации Финансовый отдел готовит общую Оперативную отчетность по реализации Стратегического плана, аналитическую записку, которая представляется в Администрацию Президента Республики Казахстан:

- по итогам первого полугодия отчетного года - не позднее 1 августа отчетного года;

- по итогам года - не позднее 1 февраля, следующего за отчетным годом.

19. Оперативная отчетность по реализации Стратегического плана подписывается Председателем Верховного Суда Республики Казахстан.

20. Финансовый отдел ежегодно формирует аналитический отчет по оценке исполнения показателей Стратегического плана по форме, установленной Министерством финансов Республики Казахстан.

3. Мониторинг Операционного плана Верховного Суда Республики Казахстан
21. Структурные подразделения Департамента представляют информацию о реализации Операционного плана в Финансовый отдел, ежеквартально, к 5 числу месяца, следующего за отчетным, согласно Приложению 2.

22. Представленная информация должна соответствовать требованиям, указанным в пункте 19 настоящих Правил, и содержать отчет об исполненных и неисполненных запланированных мероприятиях, с указанием причин неисполнения, показатели результатов задач (запланированное и фактическое достижение и причины недостижения), и принимаемых мерах.

23. Информацию о реализации Операционного плана, представляемую структурными подразделениями в Финансовый отдел подписывает курирующий данное структурное подразделение заместитель руководителя Департамента.

24. Ответственность за своевременность, качество, полноту и достоверность представляемой в Финансовый отдел информации, несут курирующие соответствующие структурные подразделения заместители руководителя Департамента и руководители структурных подразделений.

25. На основании представленной информации Финансовый отдел ежеквартально подготавливает и представляет Председателю Верховного Суда Республики Казахстан отчет о реализации Операционного плана Верховного Суда и рекомендации по выявлению, предупреждению возникающих проблем для своевременного принятия необходимых корректирующих мер.

Приложение 1

 

Оперативная отчетностьо реализации Стратегического плана Верховного Суда Республики Казахстан

______________________________________________________________________________

(наименование государственного органа - разработчика)

на ________________годы,

(плановый период)

 

утвержденного ___________________________________________________(наименование правового либо нормативного правового акта,

которым утвержден стратегический план государственного органа)

от «___»_____________20____года № ______

 

Период отчета:______________________

 

Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов

 

Стратегическое направление 1. ____________________________________________________

Цель 1.1. ________________________________________________________________________

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели________________

 


Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Ед.

изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Задачи

Показатели прямых результатов

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

 

 

  

 

 

 

 

 

Анализ развития функциональных возможностей

 


Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3

4

Стратегическое направление

Цель

Целевые индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ межведомственного взаимодействия

 


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач

Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период

Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

Стратегическое направление

Цель

Задачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ управления внешними рисками

 


Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

6

Внешние риски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние риски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Должность ответственного лица

(Подпись, расшифровка подписи)Приложение 2
 

 

Отчет о реализации Операционного плана Верховного СудаРеспублики Казахстан

_______________________________________

(наименование государственного органа)

за ______________год

отчетный период

 


Каталог: sites -> default -> files -> page docs
page docs -> Утверждено Указом Президента
page docs -> Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 26 маусымдағы
page docs -> Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сайлау заңнамасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
page docs -> Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы
page docs -> Судья Жармухамедова Э. Т
page docs -> Признание сделки недействительной как способ защиты
page docs -> Судья Г. Ж. Альмагамбетова
page docs -> Судья Сыздыкова Г. И. Судебная практика по рассмотрению мнимых и притворных сделках
page docs -> Заманында жолы болмаған, артында жоқтаушысы аз, қайран Салық! Б
page docs -> История права Куляш Керимова


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет