Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексібет1/17
Дата27.02.2016
өлшемі0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Источник: ИС ПАРАГРАФ, 12.01.2016 09:28:30
Қазақстан Республикасының
Еңбек Кодексі


МАЗМҰНЫ

 

ЖАЛПЫ БӨЛІК 

1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

1-тарау. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар

2-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы

3-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мақсаты мен міндеттері

4-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының қағидаттары

5-бап. Еңбек бостандығы

6-бап. Еңбек саласындағы кемсітушілікке тыйым салу

7-бап. Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу

8-бап. Осы Кодекстің қолданылу аясы

9-бап. Еңбек саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар

10-бап. Еңбек шарттары, әлеуметтік әріптестік тараптарының келісімдері, ұжымдық шарттар, жұмыс берушінің еңбек саласындағы актілері

11-бап. Жұмыс берушінің актілері

12-бап. Жұмыс берушінің актілерін шығару кезінде жұмыскерлер өкілдерінің пікірін ескеру тәртібі

13-бап. Осы Кодексте белгіленген мерзімдерді есептеу

14-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық 

2-тарау. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ15-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті

16-бап. Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті

17-бап. Еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органның құзыреті

18-бап. Жергілікті атқарушы органдардың еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті 

3-тарау. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ СУБЪЕКТІЛЕРІ. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ТУЫНДАУ НЕГІЗДЕРІ19-бап. Еңбек қатынастары субъектілері

20-бап. Жұмыскерлердің өкілдері және олардың өкілеттіктері

21-бап. Еңбек қатынастарының туындау негіздері

22-бап. Жұмыскердің негізгі құқықтары мен міндеттері

23-бап. Жұмыс берушінің негізгі құқықтары мен міндеттері

 

ЕРЕКШЕ БӨЛІК 

2-БӨЛІМ. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ

 

4-тарау. ЕҢБЕК ШАРТЫ24-бап. Еңбек шартының нысанасы

25-бап. Еңбек шартын жасасу кезіндегі құқықтар мен мүмкіндіктер теңдігінің кепілдіктері

26-бап. Еңбек шартын жасасуға және жұмысқа орналасуға салынатын тыйымдар және қойылатын шектеулер

27-бап. Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі

28-бап. Еңбек шартының мазмұны

29-бап. Бейбәсекелестік туралы шарт

30-бап. Еңбек шартының мерзімі

31-бап. Еңбек шартын жасасуға жол берілетін жас мөлшері

32-бап. Еңбек шартын жасасу үшін қажетті құжаттар

33-бап. Еңбек шартын жасасу, өзгерту және толықтыру тәртібі

34-бап. Жұмысқа қабылдауды ресімдеу

35-бап. Жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжаттар

36-бап. Еңбек шартындағы сынақ мерзімі туралы талап

37-бап. Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ нәтижесі

38-бап. Жұмыскерді басқа жұмысқа ауыстыру

39-бап. Жұмыскерді жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауыстыру

40-бап. Жұмыскерді басқа заңды тұлғаға іссапарға жіберу

41-бап. Өндірістік қажеттілік жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстыру

42-бап. Бос тұрып қалу жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстыру

43-бап. Денсаулық жағдайына байланысты басқа жұмысқа уақытша ауыстыру

44-бап. Жүкті әйелдерді басқа жұмысқа уақытша ауыстыру

45-бап. Жұмыскерді басқа жұмыс орнына ауыстыру. Лауазым (жұмыс) атауының өзгеруі

46-бап. Еңбек жағдайларының өзгеруі

47-бап. Жұмыс берушінің атауы, ведомстволық тиесілілігі өзгерген, заңды тұлға акцияларының (қатысу үлестерінің) меншік иесі ауысқан, жұмыс беруші заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кездегі еңбек қатынастары

48-бап. Жұмыстан шеттету

49-бап. Еңбек шартын тоқтату негіздері

50-бап. Еңбек шартын тараптардың келісімі бойынша бұзу тәртібі

51-бап. Еңбек шартын мерзiмi өткеннен кейін тоқтату тәртібі

52-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу негіздері

53-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу тәртібі

54-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу мүмкіндігін шектеу

55-бап. Еңбек шартын жұмыскердің басқа заңды тұлғаға ауысуына байланысты тоқтату негізі және тәртібі

56-бап. Еңбек шартын жұмыскердің бастамасы бойынша бұзу тәртібі

57-бап. Еңбек шартын тараптардың еркінен тыс мән-жайлар бойынша тоқтату негіздері

58-бап. Еңбек шартын жұмыскер еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартқан кезде тоқтату негіздері

59-бап. Еңбек шартын жұмыскердің сайланбалы жұмысқа (лауазымға) ауысуына немесе оның лауазымға тағайындалуына байланысты бұзу тәртібі

60-бап. Еңбек шартын жасасу талаптарының бұзылуы салдарынан еңбек шартын тоқтату негіздері

61-бап. Еңбек шартының тоқтатылуын ресімдеу

62-бап. Еңбек қызметін растайтын құжаттарды, сондай-ақ еңбек қызметіне байланысты өзге де құжаттарды беру

 

5-тарау. ЕҢБЕК ТӘРТІПТЕМЕСІ. ЕҢБЕК ТӘРТІБІ63-бап. Еңбек тәртіптемесінің қағидалары

64-бап. Тәртіптік жазалар

65-бап. Тәртіптік жазаларды қолдану тәртібі

66-бап. Тәртіптік жазаларды белгілеу және қолдану мерзімі

 

6-тарау. ЖҰМЫС УАҚЫТЫ67-бап. Жұмыс уақыты және оның түрлері

68-бап. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы

69-бап. Жұмыскерлердің жекелеген санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы

70-бап. Толық емес жұмыс уақыты

71-бап. Жұмыс уақыты режимі

72-бап. Күнделікті жұмысты (жұмыс ауысымын) бөліктерге бөлу

73-бап. Ауысымдық жұмыс

74-бап. Икемді жұмыс уақыты режиміндегі жұмыс

75-бап. Жұмыс уақытының жиынтық есебі

76-бап. Түнгі уақыттағы жұмыс

77-бап. Үстеме жұмыс

78-бап. Үстеме жұмыстардың шекті саны

79-бап. Жұмыс уақытын есепке алуды жүргізу тәртібі

 

7-тарау. ТЫНЫҒУ УАҚЫТЫ80-бап. Тынығу уақытының түрлері

81-бап. Тынығуға және тамақтануға арналған үзіліс

82-бап. Ауысымішілік және арнайы үзілістер

83-бап. Күнделікті (ауысымаралық) тынығудың ұзақтығы

84-бап. Демалыс күндері

85-бап. Демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс

86-бап. Жұмыскердің келісімінсіз демалыс және мереке күндері жұмысқа тартудың айрықша жағдайлары

87-бап. Демалыс түрлері

88-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысының ұзақтығы

89-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалыстары

90-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының ұзақтығын есептеу

91-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде еңбек өтілін есептеу

92-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстарының кезеңін айқындау және оларды беру тәртібі

93-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстарын берудің кезектілігі

94-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын ауыстырудың жағдайлары мен тәртібі

95-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысынан кері шақыртып алу

96-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы құқығын іске асыру және еңбек шарты тоқтатылған кезде өтемақы төлеу

97-бап. Жалақы сақталмайтын демалыс

98-бап. Оқу демалысы

99-бап. Жүктілікке және бала (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыстар

100-бап. Бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс

 

8-тарау. ЕҢБЕКТІ НОРМАЛАУ ЖӘНЕ ЕҢБЕККЕ АҚЫ ТӨЛЕУ101-бап. Еңбекті нормалау

102-бап. Еңбекке ақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер

103-бап. Жалақының мөлшері

104-бап. Жалақының ең төмен мөлшерін белгілеу

105-бап. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу

106-бап. Еңбекке сағат бойынша ақы төлеу

107-бап. Еңбекке ақы төлеу жүйесі

108-бап. Үстеме жұмысқа ақы төлеу

109-бап. Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу

110-бап. Түнгі уақыттағы еңбекке ақы төлеу

111-бап. Лауазымдарды қоса атқару, қызмет көрсету аймағының кеңеюі және уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін атқару (алмастыру) кезінде еңбекке ақы төлеу

112-бап. Бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу

113-бап. Жалақы төлеудің тәртібі мен мерзімдері

114-бап. Жұмыскердің орташа жалақысын есептеу

115-бап. Жалақыдан ұстап қалулар

 

9-тарау. КӘСІПТІК ДАЯРЛАУ, ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ116-бап. Осы тарауда пайдаланылатын ұғымдар

117-бап. Кәсіби стандарттар және біліктілік жүйесі

118-бап. Кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру

119-бап. Дуальдық оқыту

 

10-тарау. ЕҢБЕК ШАРТЫ ТАРАПТАРЫНЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ120-бап. Еңбек шарты тарапының келтірілген нұқсанды (зиянды) өтеу жөніндегі міндеті

121-бап. Жұмыскерді еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айыру арқылы оған келтірілген нұқсан үшін жұмыс берушінің материалдық жауаптылығы

122-бап. Жұмыскердің өміріне және (немесе) денсаулығына келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің материалдық жауаптылығы

123-бап. Жұмыс берушіге нұқсан келтіргені үшін жұмыскердің материалдық жауаптылығы

 

11-тарау. КЕПІЛДІКТЕР МЕН ӨТЕМАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІ124-бап. Жұмыскерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындаған кезде берілетін кепілдіктер

125-бап. Медициналық қарап тексеруге жіберілетін жұмыскерлер үшін кепілдіктер

126-бап. Донор болып табылатын жұмыскерлер үшін кепілдіктер

127-бап. Іссапарларға жіберілетін жұмыскерлер үшін кепілдіктер мен өтемақы төлемдері

128-бап. Жұмыскерді жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауыстыру кезіндегі өтемақы төлемдері

129-бап. Жұмыскердің жеке мүлкін жұмыс берушінің мүддесіне пайдалануына байланысты өтемақы төлемдері

130-бап. Жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету учаскелері шегіндегі қызметтік сапарлармен байланысты болатын жағдайларда жұмыскерлерге берілетін өтемақы төлемдері

131-бап. Жұмысынан айырылуына байланысты берілетін өтемақы төлемдері

132-бап. Далалық жабдықталым ақшасын төлеудің тәртібі мен шарттары

133-бап. Жұмыскерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен еңбекке уақытша қабілетсіздігіне байланысты әлеуметтік жәрдемақы төлеу

 

12-тарау. ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫНЫҢ ЕҢБЕГІН РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ134-бап. Маусымдық жұмыстар

135-бап. Вахталық жұмыс әдісі

136-бап. Үй жұмыскерлері

137-бап. Үйде жұмыс істейтін жұмыскерлер

138-бап. Қашықтықтан жұмыс істеу

139-бап. Азаматтық қызмет

140-бап. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының және заңды тұлғаның алқалы атқарушы органының басқа да мүшелерінің еңбегін реттеу ерекшеліктері

141-бап. Азаматтық авиацияның авиация персоналына жататын жұмыскерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері

142-бап. Теңiз кемелерi экипаждарының (жүзу құрамы) мүшелерiне жататын жұмыскерлердің еңбегін реттеу

143-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің, Парламенті мен мәслихаттары депутаттарының, судьяларының еңбегін реттеу

144-бап. Әскери қызметтегі адамдардың, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары мен мемлекеттік фельдъегерлік қызмет жұмыскерлерінің еңбегін реттеу

145-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және оның ведомстволары жұмыскерлерінің еңбегін реттеу

146-бап. Кәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының құрамына кіретін жұмыскерлердiң еңбегiн реттеу

 

3-БӨЛІМ. ЕҢБЕК САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК ЖӘНЕ ҰЖЫМДЫҚ ҚАТЫНАСТАР 

13-тарау. ЕҢБЕК САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК

147-бап. Әлеуметтік әріптестік органдары, қағидаттары және міндеттері

148-бап. Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру

149-бап. Келісімдерді дайындау жөнінде келіссөздер жүргізу құқығы

150-бап. Келіссөздер жүргізу, келісімдерді әзірлеу және жасасу тәртібі

151-бап. Келісімдерді тіркеу

152-бап. Әлеуметтік әріптестік келісімдерінің тараптары, түрлері

153-бап. Әлеуметтік әріптестік келісімдерінің мазмұны

154-бап. Әлеуметтік әріптестік келісімдерінің қолданылуы, олардың орындалуын бақылау және тараптардың жауаптылығы

155-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын қоғамдық бақылау

 

14-тарау. ҰЖЫМДЫҚ ШАРТ156-бап. Ұжымдық шарттың тараптары. Ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық шартты әзірлеу және жасасу тәртібі

157-бап. Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымы

158-бап. Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімдері, аясы және тараптардың жауаптылығы

 

15-тарау. Жеке еңбек дауларын қарау159-бап. Жеке еңбек дауын қарау тәртібі

160-бап. Жеке еңбек дауларын қарау бойынша жүгіну мерзімдері

161-бап. Жұмыскерді жұмысына қайта алу

 

16-тарау. ҰЖЫМДЫҚ ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ҚАРАУ162-бап. Осы тарауда пайдаланылатын ұғымдар

163-бап. Ұжымдық еңбек дауының туындауы

164-бап. Ұжымдық еңбек дауларын қарау жөніндегі органдар және жұмыскерлердің талаптарын ресімдеу мен қарау тәртібі

165-бап. Татуластыру комиссиясы

166-бап. Еңбек төрелігі

167-бап. Ұжымдық еңбек дауын делдалдың қатысуымен қарау

168-бап. Тараптардың ұжымдық еңбек дауы бойынша келісімге қол жеткізуінің салдарлары

169-бап. Ұжымдық еңбек дауының шешілуімен байланысты кепілдіктер

170-бап. Тараптардың және татуластыру органдарының ұжымдық еңбек дауларын реттеу жөніндегі міндеттері

171-бап. Ереуіл өткізу құқығы

172-бап. Ереуілдің басталуы туралы жариялау

173-бап. Ереуілді басқаратын органның өкілеттіктері

174-бап. Ұжымдық еңбек дауы тараптарының ереуіл барысындағы міндеттері

175-бап. Жұмыскерлерге ереуіл өткізуге байланысты берілетін кепілдіктер

176-бап. Заңсыз ереуілдер

177-бап. Ереуілді заңсыз деп танудың салдарлары

178-бап. Локаутқа тыйым салу

 

4-БӨЛІМ. ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 

17-тарау. ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

179-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу

180-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар және іс-шараларды қаржыландыру

 

18-тарау. ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ ЖӘНЕ ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ181-бап. Жұмыскердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

182-бап. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

 

19-тарау. ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІН ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ183-бап. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау

184-бап. Жұмыс орындарының қауіпсіздік талаптары

185-бап. Жұмыскерлерді міндетті медициналық қарап тексеру

 

20-тарау. ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАРДЫ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛУ186-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің жалпы ережелері және оларды есепке алу

187-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру кезіндегі жұмыс берушінің міндеттері

188-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссияны құру тәртібі және оның құрамы

189-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі

190-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын ресімдеу тәртібі және оларды есепке алу

 

5-БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫНЫҢ САҚТАЛУЫН БАҚЫЛАУ 

21-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫНЫҢ САҚТАЛУЫН МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ

191-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру

192-бап. Мемлекеттік еңбек инспекциясы қызметінің қағидаттары мен негізгі міндеттері

193-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторларының құқықтары

194-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторларының міндеттері

195-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторының актілері

196-бап. Мемлекеттік еңбек инспекциясының басқа мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасуы

197-бап. Бақылау субъектісіне бару арқылы жүргізілетін бақылаудың өзге де нысандары

198-бап. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік еңбек инспекторының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау тәртібі

199-бап. Ведомстволық есепке алу

200-бап. Жұмыс берушінің қызметін декларациялау

 

22-тарау. ІШКІ БАҚЫЛАУ201-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылау

202-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылауды жүзеге асыру тетігі

203-бап. Ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес

 

23-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР204-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгiзу тәртiбi

 

 ЖАЛПЫ БӨЛІК

1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

1-тарау. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

 


Каталог: download
download -> ЖҰмабекова гүлбақыттың халықаралық конференцияларда жарық КӨрген мақалалар тізімі
download -> Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Конференция жұмысының бағыттары
download -> Конференция жұмысының бағыттары: Лингвомәдени концептология және ұрпақтың мәдени сабақтастығы
download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институты ф 15-38-1/ 2-006
download -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
download -> Сабақтың тақырыбы: Публицистикалық стильдің тіл ерекшеліктері. Сабақтың мақсаты
download -> Сабақтың тақырыбы: Етістік
download -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институты


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет