БАҒдарламасы «Гидроизоляциялық материалдар»Дата25.06.2016
өлшемі387 Kb.
түріБағдарламасы
Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Көлік құрылысы және кәсіби оқыту» кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


«Гидроизоляциялық материалдар» пәні бойынша

050730 - Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығының студенттеріне арналған

ПавлодарСтуденттерге арналған

пән бағдарламасын

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

Сәулет-құрылыс

факультетінің деканы

____________ Кудерин М.Қ.

«___»___________200__г.

Құрастырушылар: аға оқытушы Қ.С.Баймулдинова

оқытушы Л.Т.Қабдырова

«Көлік құрылысы және кәсіби оқыту» кафедрасы

«Гидроизоляциялық материалдар» пәні бойыншаСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

050730 - Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығының студенттеріне арналған


Кафедра мәжілісінде ұсынылды. Хаттама № ____ «____»______________200___ж.


КҚжКО кафедрасының меңгерушісі Қ.Т.Сақанов

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«_____»_____________ 200­__ ж. Хаттама №_____
ОӘК төрағасы В.А.Козионов

Оқытушылар туралы мәлімет:


Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы

Сәулет-құрылыс факультеті

Аға оқытушы: Баймулдинова Қарлығаш Слямқызы, дәріс

Тел. (8-3182) 33-43-38 (доб.804)

Қабылдау сағаттары: жұма, 10 сабақ - ауд. № А1-117; сенбі, 6 сабақ - ауд. № В-205

Оқытушы: Қабдырова Ләйлә Темірханқызы, тәжірибе және СӨЖО

Қабылдау сағаттары: дүйсенбі, 7 сабақ - № В-205


Пән туралы мәлімет:
«Гидроизоляциялық материалдар» пәні 2 курстың 4 семестрінде 15 апта бойы оқылады. Пән бойынша студенттер емтихан тапсырады.
Мақсаттары:

Пәнді оқыту мақсатына, гидроизоляциялауға қажетті материалдардың құрылымымен, қасиеттерімен олардың классификациясымен, қажетті шикізаттармен, қажетті қондырғылармен және зауыт өндірісінің технологиясымен танысу мәселелері жатады.

Мазмұны:

білуге және меңгеруге тиісті мәліметтері: • гидроизоляциялық материалдарды өндіру және қолдану салаларындағы

ғылыми техникалық прогрестің перспективалары;

 • гидроизоляциялық материалдардың қасиеттерін сандық көрсеткішпен

бағалау, ол көрсеткіштерді анықтау әдістерінің принциптері, нақтылы қолдану шарттарына байланысты гидроизоляциялық материалдарды таңдау;

- зауытта қажетті техникалық сипаттамасы бар гидроизоляциялық

материалды тиімді технологиямен зауытта өндіру принциптері.

Курс 2 (4 семестр – емтихан)

Мамаңдықтың

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10


050730 - Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығының


оқу жұмыс жоспарынан көшірмесіПәннің атауы «Гидроизоляциялық материалдар»


Оқыту формасы

Бақылау түрі

Студенттердің сағаттағы жұмыс көлемі

Курстар мен семестрлер бойынша сағаттардың бөлінуі

емт.

сын.

кж.

кжұм.

ЕГЖ

бақ. жұм.

Барлығы

дәр

тәж

сөж

жлп

ауд

сөж

Орта білім негізінде күндізгі

4
90

30

60


4 семестр

15


15


60
Пререквизиттер

Пәнің бағдарламасы мына пәндерге негізделген:

- бейорганикалық химия;

- органикалық химия;

- физикалық химия;

- физика;

- құрылыс материалдары;

- байланыстырғыш материалдар;

- құрылыс материалдарын зерттеу әдістері;

- құрылыс материалдар технологиясындағы процесстер мен аппараттарПәнді оқытудағы мақсаты

«Гидроизоляциялық материалдар» пәні ҚР МЖМБС 3.08.356-2006 талаптарына сәйкес жоғары білікті инженерлер-кұрылысшы - технология мамандығын дайындау үшін қажетті негізгі пәндер қатарына жатады. 050730 мамандығы Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру.

Пәнді оқыту мақсатына, гидроизоляциялауға қажетті материалдардың құрылымымен, қасиеттерімен олардың классификациясымен, қажетті шикізаттармен, қажетті қондырғылармен және зауыт өндірісінің технологиясымен танысу мәселелері жатады.

Курс өткен студенттер мына жұмыстарды біліп істей алуы керек:

- гидроизоляциялық материалдардың қасиеттерін сандық көрсеткішпен

бағалау, ол көрсеткіштерді анықтау әдістерінің принциптері, нақтылы қолдану шарттарына байланысты гидроизоляциялық материалдарды таңдау;

- зауытта қажетті техникалық сипаттамасы бар гидроизоляциялықматериалды тиімді технологиямен зауытта өндіру принциптері.


 1. Пәннің мазмұны
Пәннің тақырыптық

жоспары

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/14

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫПәннің мазмұны

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе. Гидроизоляциялық материалдардың құрылымы мен негізгі қасиеттері

1

1

2

2

Шикі заттар мен жартылай фабрикаттар

2

2

8

3

Табиғи және мұнай битумдары

2

2

8

5

Сұйық гидроизоляциялық материалдар

2

2

8

6

Пластикалық-қоймалжың материалдар

2

2

8

7

Қатты және серпімді тұтқыр гидроизоляциялық материалдар

4

4

16

8

Желімдер және желімдік мастикалар

2

2

10

БАРЛЫҒЫ:

15

15

60

Курстың компоненттері3.1 Теориялық курстың мазмұны

3.1.1 Кіріспе. Гидроизоляциялық материалдардың құрылдымы мен негізгі қасиетттері – 1 сағат.

Кристалдық, аморфтық, коагуляциялық және аралас структуралар. Текстуралық ерекшеліктері. Гигроскоптық гидрофобтық, гидрофильдік, сузткізгіштік, суғашыдамдылық, атмосфера-аязға төзімділік. Химияляқ, биологиялық төзімділік. Материалдың ескеруі. Қасиеттерін сараптайтын стандарттық әдістер және құралдар.


   1. Шикі заттар мен жартылай фиабрикаттар – 2 сағат.

ГМ технологиясы мен құрылымының оптималдауының теориялық жолдары. Материалдың технологиясы мен құрылымын оптималдау -материалдың сапасын, гидроизоляциялық қабілетін, ұзаққа төзімділігін арттыру болып табылады. Материалдың эксплуатациясы кезінде, оның құрылымы мен қасиеттерінің өзгеруі. Құрылымды оптималдаудың ғылыми негізі. Гидроизоляциялық материалдың оптималды құрамын жобалау әдістері. Зауыт жағдайында құрамдарды реттеу.

   1. Табиғи және мұнай битумдары – 2 сағат.

Битум құрамы, асфальтендер және оны түрлендіру, шайырлар, майлар, асфальтенілік қышқылдар. Мұнай битумдарын алу, қасиеттері, маркалары. Қарамай, оның қасиеттері, алынуы. Битум-қарамай, резина-битум және резина-қарамай композициялары. Полимер-битум және полимер-қарамай композициялар. Гидроизоляциялық материалдар технологиясында қолданылатын негізгі полимерлер. Олигомерлер және сополимерлер. Толықтырғыштар және толтырғыштар,ұнтақ, талшық және жапырақ тәрізділер. Шатырлық картон шикізаттарының алынуы. Маркалары. Асбест картон. Асбест қағаз. Шынымата және шыныкенеп. Фольга. Пластификаторлар. Тұрақтандырғыштар. Қатырғыш. Антисептиктер. Еріткіштер. Антипириндер. Бетке себетін минералдар.

   1. Сұйық гидроизоляциялық материалдар – 2 сағат.

Сіңіретін және егілетін материалдар. Сұйық битум және битум полимерлік эмульсиялар. Сұйық мономерлер мен олигомерлер. Пленкатүзушілер. Лактар. Эмальдар. Бояу құрамдар. Сұйық гидроизоляциялық материалдарды қолдану.

   1. Пластикалық-қоймалжың материалдар. – 2 сағат.

Гидроизоляциялық сылау материалдары. Битумдық және қарамай пасталары. Суық және қыздырылып жасалатын битум мен қарамай негізіндегі мастикалар. Изол құрамы. Технологиясы. Герметикалық мастикалар және оның түрлері (қататын, қатаймайтын). Полимер түрлері. Минералды. Асфальт. Полимер. Битум. Сылау нығыздау материалдары. Полимерцементік бетондар

3.1.6 Қатты және серпімді тұтқыр гидроизоляциялық материалдар – 4

сағат


    1. Орама гидроизоляциялық материалдар. Астарсыз материалдар.

Полиизобутилен негіздердегі материалдар. Эластобит. Астарлы орама материалдар. Пергамин. Рубероид. Технологиялық жүйесі. Экарбит. Толь және оның түрлері. Сіңіретін сұйықтар. Гидроизол. Технологиясы. Түрлері. Шынырубероид. Металлоизол және фольгоизол. Армогидробутил.

    1. Пленкалық орама материалдар. Шикізаттар полимер түрлері.

Негізгі технологиялық өңдеу түрлері. Біліктеу каландрлеу. Экструдерлік престеу. Қасиеттері.

    1. Дара гидроизоляциялық және герметикалық материалдар. Бетон

және асфальт тақталар. Полимер және битум-полимерлік табақша материалдар. Фасондық герметиктер. Құрамы. Технологиясы. Гидроизоляциялық орама. Пленкалық және дара материалдардың технологиясын жкетілдіру шаралары.

3.1.7 Желімдер және желімдік мастикалар. Орама пленкалық және дара гидроизоляциялық материалдарды желімдеу. Негізгі түрлері. Технологиясы.


3.2 Тәжірибе сабақтардын мазмұны

 1. ГМ құрылымы мен негізгі қасиеттері - 2 сағат.

 2. Шикі заттар мен жартылай фабрикаттар - 2 сағат.

 3. Табиғи және мұнай битумдары - 2 сағат.

 4. Сұйық гидроизоляциялық материалдар – 2 сағат.

 5. Пластикалық-қоймалжың материалдар – 2 сағат.

 6. Қатты және серпімді тұтқыр гидроизоляциялық материалдар – 4 сағат.

 7. Желімдер және желімдік мастикалар - 2 сағат.


3.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

3.3.1 СӨЖ құрылымы және жалпы мазмұны

Кесте 1 – Оқыту күндізгі формасы үшін СӨЖ-дің құрылымы мен жалпы мазмұныр/с

СӨЖ түрі


Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарға дайындалу

Дәріс

Сабаққа қатысу

7

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Тәжірибелік сабақтар бойынша есептер

Тәжірибелік сабақтар бойынша есептердің қорғауы

15

3

Тәжірибелік сабақтың есептеріне дайындалу

Тәжірибелік сабақтар бойынша есептер

Тәжірибелік сабақтарда жұмысы

15

4

Дәріс сабақтар мазмұнына кірмеген материалдарды қамту

-

АБ арналған тест

20

5

Бақылау жұмыстарға дайындалу

-

АБ 1 мен АБ 2 нәтижелері

3

БАРЛЫҒЫ

60


3.3.2 Студенттердің өзіндік жұмыстарының ұсынылған тақырыптары

1 Гидроизоляциялық материалдарының құрылымы

Ұсынылатын әдебиет: [2, 14-17 б]

2 Гидроизоляциялық материалдарының қасиеттерін стандарт бойынша

анықтау әдістері мен жабдықтары.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 18-21 б].

3 Күдіксіз гидроизоляция шарттары.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 23-25 б].

4 ГМ құрылымдық-механикалық қасиеттері

Ұсынылатын әдебиет: [2, 28-32 б].

5 Судың конструкциялық материалға әсері

Ұсынылатын әдебиет: [6, 252-256 б].

6 Судың жүғу құбылысы

Ұсынылатын әдебиет: [6, 200-201 б].

7 Судың капиллярлармен жылжуы

Ұсынылатын әдебиет: [5, 29-48 б].

8 Судың диффузиясы

Ұсынылатын әдебиет: [8,67-71 б].

9 ГМ құрылымдық-механикалық қасиеттерін жұйелеу

Ұсынылатын әдебиет: [15, 55-71 б].

10 ГМ қажетті шикізаттар

Ұсынылатын әдебиет: [15, 256-261 б].

11 Битум

Ұсынылатын әдебиет: [6, 282-286 б].

12 Қарамай.

Ұсынылатын әдебиет: [6, 343-351 б].

13 Битум-қарамай, битум-резина байланыстырғыш материалдары

Ұсынылатын әдебиет: [3, 342-344 б].

14 Битум-полимер байланыстырғыш материалдары

Ұсынылатын әдебиет: [3, 129-136 б].

15 Толтырғыштар мен косымша заттар

Ұсынылатын әдебиет: [3, 210-214 б].«Гидроизоляциялық материалдар» пәнін оқу және оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

Негізгі және қосымша әдибиеттер тізімі

(атауы, авторы, баспасы, шыққан жылы)


Семестр

Даналар саны

С.Бейсембаев атындағы ҒК

Кафедра

Қажеттілік

1

2

3

4

5

Негізгі әдебиет

Рыбьев И.А., Владыгин А.С., Казеннова Е.П. и др. «Технология гидроизоляционных материалов».- Учебник.- М.: Высшая школа, 1991.

4


Рыбьев И.А. «Строительное материаловедение» - Учебное пособие-М.: Высшая школа,2004

4Воробьев В.А. «Технология строительных материалов и изделий на основе пластмасс».- Учебник.- М.: высшая школа, 1974

4


Попченко С.П. «Гидроизоляция сооружений и зданий». Л.: Стройиздат,1981

4


Кисина А.И., Куценко В.И. «Полимербитумные гидроизоляционные материалы» - Л.: Стройиздат, 1983.

4


Қосымша әдебиет

Ярмоленко Н.Г., Искра Л.И. «Справочник по гидроизоляционным материалам для строительства». - Киев: Будевельник, 1989

4
7 Беляев Л.И., Дмитриева Г.К., Искрин В.С. и др. «Гидроизоляция ограждающих конструкций промышленных и гражданских сооржений». Справочное пособие.- М.: Стройииздат,1975

4


Соков В.Н., Лабзина Ю.В., Федосеев Г.П. «Лабораторный практикум по технологии отделочных, теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов». Учебное пособие.- М.Высшая школа,1991

4


Кокин А.Д. Отделочные материалы и изделия. М.: Стройиздат, 1980.-83 с.

4


Нигметов Ж.Н. Полы из полимерных материалов. Алматы: РИО КазГАСА, 1996 г.

4


Хрулев В.М., Мартынов К.Я., Магдалин А.А. Строительные материалы, изделия и конструкции из полимеров и древесины. Новосибирск, НГАС, 1996.- 68 с.

4


Хрулев В.М., Безверхая Л.М., Шутов Г.М. Основы технологии полимерных строительных материалов. Минск: В.ш., 1981.- 380 с.


4


Соловьев В.И. Бетоны с гидрофобизирующими добавками. Алма-Ата Наука, 1990. - 112 с.

4


Гамм X. Современная отделка помещений с использованием комплексных систем КНАУФ. М., Стройматериалы, 2002.

4

Факультет деканы _________________ М.Қ. Күдерин

ӘК төрағасы _______________ В.А. Козионов

КҚжКО кафедрасының меңгерушісі _____________________ Қ.Т. Сақанов

Келісілген: Кітапхана директоры ___________________ С.А. Исамадиева

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/07
«Гидроизоляциялық материалдар» пәні бойынша

050730 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын

және конструкцияларын өндіру»

мамандығының студенттеріне арналғанбақылау шаралардың күнтізбелік графигі


1 рейтинг (4 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар

лығы

Аптадағы максималды балл

14

11

14

11

14

11

14

11

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі

ҮТ1

ҮТ4

ҮТ6

ҮТ9

ҮТ11

ҮТ14

ҮТ16

ҮТ19

40

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

5

5

5

5

5

5

5

5

Сабаққа қатысу және тәжіри-белік

сабақтарға дайындалуСӨЖ түрі

ҮТ2

ҮТ5

ҮТ7

ҮТ10

ҮТ12

ҮТ15

ҮТ17

ҮТ20

48

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

6

6

6

6

6

6

6

6

СӨЖО

қатысу


СӨЖ түрі

ҮТ3
ҮТ8
ҮТ13
ҮТ18
12
Бақылау формасы

Қ
Қ
Қ
ҚМакс. балл

3
3
3
3Курс тақы-рыптары бойынша межелік бақылау

Тақы-

рып №2-4

100

Бақылау формасы


МБ1

Макс. балл


100

2 рейтинг (4 семестр)
Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Бар

лығы

Аптадағы максималды балл

16

12

16

12

16

12

16
100

Сабаққа қатысу

және


дәріске дайындалу

СӨЖ түрі

ҮТ21

ҮТ24

ҮТ26

ҮТ29

ҮТ31

ҮТ34

ҮТ36
35

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл

5

5

5

5

5

5

5
Сабаққа қатысу және тәжіри-белік

сабақтарға дайындалуСӨЖ түрі

ҮТ22

ҮТ25

ҮТ27

ҮТ30

ҮТ32

ҮТ35

ҮТ37
53

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл

8

7

8

7

8

7

8
СӨЖО

қатысу


СӨЖ түрі

ҮТ23
ҮТ28
ҮТ33
ҮТ38
12

Бақылау формасы

3
3
3
3
Макс. балл

Курс тақы-рыптары бойынша межелік бақылау

Тақырып №


5-7

100

Бақылау формасы


МБ2

Макс. балл


100

Шартты белгілер: ҮТ : : : ҮТ27 – үй тапсырмалары № 1 . . . 27; Қ – оқу процесінде қатысу; МБ1, МБ2 – № 1 және № 2 межелік бақылау.


2009 ж. «____»______________ кафедра отырысында ұсынылған.
№ ______ хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________________ Қ.Т.Сақанов
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет