БАҒдарламасы шымкент, 2011 ж. Қабылдау емтиханның бағдарламасы 5В070300- ақпараттық жүйелер мамандығыныңДата17.06.2016
өлшемі196 Kb.
#143187
түріБағдарламасы
Ф.7.22-17

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
«Бекітемін»

ҒЖжХБ жөніндегі проректор


_________________ Бахов Ж.К
« » ______________ 2011 ж.


6М070300-Ақпараттық жүйелер

мамандығының магистратураға қабылдау емтиханның


БАҒДАРЛАМАСЫ

Шымкент, 2011 ж.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы 5В070300- Ақпараттық жүйелер мамандығының пәндердің «Деректер базасының жүйесі», «Ақпараттық жүйелерінің негізі», «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау», «Экономикалық ақпараттық жүйелердегі сандық әдістер» типтік бағдарламалары негізінде құрылыған

Қабылдау емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған« 23 » мамыр 2011г., № _10_ хаттамасы
Кафедраның меңгерушісі _____________________э.ғ.к.,доцент Утебаев Қ.А.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы АТТжАЖ факултеттің әдістемелік комиссиясымен мақулданған « 25 » мамыр 2011ж., № _9__ хаттамасы

Төрағасы _______________Бердалиева Г.А.
Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген
ЖООКББО бастығы ________________________Ж.Ізтаев

Кіріспе
Магистратурада мамандарды даярлау екі бағыт бойынша жүргізілідеі:

- кәсіптендіру;

- ғылыми-педагогикалық.

6М070300 – Ақпараттық жүйелер мамндығы бойынша магистратураны бітірушілерге техника мен технология магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

6М070300 – Ақпараттық жүйелер мамндығы бойынша магистратура түлектерінің кәсіби қызмет объектілері болып:

Кәсіптендіру даярлауда

- мемлекеттік басқару органдары;

- өндіріс кәсіпорындары;

- қаржылық ұйымдар және т.б. саналады;

Ғылыми-педагогикалық даярлауды

-ғылыми зерттеу ұйымдар;

- мемлекеттік басқару органдары;

- оқу орындары;

- жобалау мекемелері;

- өндіріс кәсіпорындары және басқалары саналады.

6М070300 – Ақпараттық жүйелер мамндығы магистрі мына лауазымдарда істей алады:

кәсіптендіру даярлауда:

- инженер;

- инженер-программист (программист);

- инженер – сұлбатехнигі (желілер администраторы);

- жоғары категориялы жоғары деңгейде білікті маман және біліктілігіне сай басқа лауазымдарда;

Ғылыми-педагогикалық дайындық бойынша

- инженер;

- инженер-программист (программист);

- инженер – сұлбатехнигі (желілер администраторы);

- жоғары категориялы жоғары деңгейде білікті маман

- ғылыми қызметкер;

- ЖОО және колледж оқытушысы.

6М070300 – Ақпараттық жүйелер мамндығы бойынша магистратура түлектері төмендегідей кәсіби қызмет атқара алады:

кәсіптендіру даярлауда

- ұйымдық –технологиялық;

- есептеңізу –жобалау;

- сервистік-қолданушылық;

- өндірістік технологиялық;

ғылыми-педагогикалық даярлауда

- ғылыми-зерттеу;

- педагогикалық;

- жобалау;

- ұйымдастырушы-басқарушылық.

Магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерудің мөлшерлі ұзақтылығы алдыңғы даярлығы және бағытына байланысты:

- кәсіптендіру магистратурасында – 1,5 жыл;

- ғылыми-педагогикалық магистратура – 2 жыл.


1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері


  1. Деректер базасының жүйесі

Деректер базасы және деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ). Берілгендер банкі. Берілгендер банкінде сұраныстарды өңдеу. Берілгендер банкінде қолданылатын тілдер: берілгендерді сипаттау тілі, берілгендерді манипуляциялау тілі, сұраныстар тілі. Берілгендер моделі. Берілгендердің реляционды моделі. SQL және QBE сұраныс тілдері. Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру. Деректер базасын құру. Деректер базасын жобалау.
1.2 Ақпараттық жүйелерінің негізі

Ақпараттық жүйе басқару жүйесінің негізгі бөлігі ретінде. Негізгі түсініктер. Ақпараттық жүйелерді сипаттау әдістері. Ақпараттық жүйелердің анализі мен синтезі. Ақпараттық үрдістер-ақпараттық жүйелерінің негіздері. Ақпараттық үрдістің құрылымы мен түсінігі. Тасымалдау үрдісінің моделі. Физикалық деңгейдегі ақпараттық үрдіс. Арналық деңгейдегі ақпарттық үрдіс.


1.3 Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
Ақпаратты енгізу, шығару, тасымалдау,өңдеу және сақтау процестерінде ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау құралдары мен әдістері. Ақпаратты қорғаудың теориялық әдістері. Ақпаратты қорғаудың тәжірибелік әдістері. Компьютерлік желідегі ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары. Вирустардан қорғау. Бағдарламалық қамтамасыз етуді рұқсатсыз қолданудан қорғау құралдары. Бағдарламалық қамтамасыз етуді зерттеуден қорғауды ұйымдастыру. Ашық желілерде ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Компьютерлік және желілік ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары және ұйымдастыру.
1.4. Экономиалық ақпараттық жүйелердегі сандық әдістер
Сызықты емес және динамикалық программалау. Қателіктердің қарапайым теориясы. Сызықты және сызықты емес теңдеулер жүйесін жуықтабыңыз шешу. Тораптық модельдер. Қабылданған шешімдер және жоспарлау элементтері. Жалпы қызмет ету жүйесінің элементтері. Функцияны интерполяциялау. Анықталған интегралдарды жуықтабыңыз есептеңізу. үтін санды және параметрлік программалау. Қарапайым дифференциялдық теңдеулер және қарапайым дифференциалдық теңдеулер жүйесін жуықтабыңыз шешу.


2. 6М070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі

 1. Деректер базасын қолданатын жүйелер. Деректерді өңдеу және басқару жүйелерінің даму тарихы.

 2. Ақпараттық қатынастар және деректердің өзара байланысы.

 3. ДББЖ деректер базасын құру және өңдеу құралы ретінде.

 4. Деректер базасындағы деректердің қасиеттері: тәуелсіздік, инеграция, қорғау, көшіру.

 5. Деректер банкі. Деректер банкінде сұраныстарды өңдеу.

 6. Деректер банкінде қолданылатын тілдер: деректерді сипаттау тілі, деректерді манипуляциялау тілі, сұраныстар тілі.

 7. Базадағы деректермен жүргізілетін негізгі амалдары: жүктеу, коррекциялау, іздеу, қайта ұйымдастыру, қайта структуризациялау.

 8. Деректердің абстрактілі типі, деректер структурасы, деректермен жүргізілетін негізгі амалдар.

 9. Деректердің реляционды моделі. Реляционды модельдің артықшылықтары мен кемшіліктері.

 10. Қатынастар, атрибут. Деректер қорында қатынастарды бірыңғайллау.

 11. Реляционды алгебра және реляционнды санау.

 12. SQL және QBE сұрансы тілдері. SQL тілінде деректерді өңдеудің негізгі операторлары.

 13. Иерархиялық, тораптық модельдер. Олардың құрылым түрлері.

 14. Деректер базасын құру. Деректер базасымен жұмыс істейтін басқару элементтері. Олардың қасиеттері мен әдістері.

 15. ДББЖ-да деректерді өңдеудің негізгі операциялардың орындалуының программалық мысалдары: жазбаларды қосу және жою, түрлі критерийлер бойынша іздеу, деректер базасы бойынша жаңартулар.

 16. Деректер базасының өмір деңгейінің ұзақтылығы.

 17. Деректер базасын жобалауының жалпы реті. Талаптарды түрге келтіру және талдау.

 18. Концептуалды жобалау. Логикалық жобалау.

 19. Деректер базасы теориясының даму тенденциясы.

 20. Деректер базасының ғылымда, техника мен бизнесте қолданылуы.

 21. Жүйелер теориясының есептеңізрі. Жүйелік анализ.

 22. Ақпараттық жүйелерді сипаттаудың сапалық және сандық әдістері. Кибернетикалық жағынан жақындау.

 23. Ақпараттық жүйелерді динамикалық сипаттау. Ақпараттық жүйелерді канонды түрде көрсету.

 24. Ақпараттық жүйелердің агрегаттық сипатталуы. Агрегаттардың ақпараттық байланыстарының минималдық принциптері.

 25. Жүйелерді зерттеу нәтижелерін нысандандыру (формализациялау). Жүйелердің функцияларын ерекшелеу.

 26. Есептеңізрді макро- және микро-деңгейлерде қою және алгоритмдеу методологиясы.

 27. Ақпараттық жүйелер құрылымын синтездеу әдістері.

 28. Сигналдың математикалық моделдері. Детерминделген сигналдардың жиілік түрде берілуі.

 29. Дискреттеу тәсілдерін жіктеу. Уақыт бойынша дискреттеу.

 30. Үзіліссіз және дискретті байланыс арналарының өту қабілеті.

 31. Модуляция және демодуляция процедураларының мазмұны мен міндеттері.

 32. Модуляциялардың цифрлық әдістері. Байланыс арнасы мен хабар көзінің статистикалық қасиеттерін келістіру.

 33. Арна мен сигналдың физикалық мінездемелерін келістіру.

 34. Деректерді беретін торап. Байланыс торабының өткізу мүмкіндігі.

 35. Кодтаудың негізі болып қаланған Шеннонның теоремалары.

 36. Аналогты-кодтық түрлендіргіштер. Тиімді кодтау.

 37. Шығынмен және шығынсыз ақпараттарды қысу әдістері.

 38. Бөгетке тұрақтылық кодтау. Сызықты топтық кодтар.

 39. Топтық кодтарға арналған кодтау және декодтау техникалық құралдары.

 40. Циклдық кодтар. Циклдық кодтарды техникалық жүзеге асыру.

 41. Қорғау объектілерін жіктеу. Иілгіш магниттік дискілердегі «винчестер» типті сыртқы еске сақтау құрылғыларындағы, дисплейдегі, байланыс аралығындағы қорғау элементтерін жіктеу.

 42. Ақпараттық қауіпсіздік есептеңізрін шешуге қажетті қорғау объектілері мен элементтерінің сипаттамаларын анықтау.

 43. Ақпаратты қорғау жүйесін модельдеу әдістерін жіктеу және жалпы талдау.

 44. Айқын емес жиындар теориясының негіздері. Ақпаратты қорғаудың тәжірибелік әдістері.

 45. Рұқсатсыз қолданудан бағдарламалық қамтаманы қорғау әдістері. Операциялық жүйелердегі ақпаратты қорғау жүйелері.

 46. Компьютерлік вирустарды жіктеу, өмір сүру ортасына жұғу тәсілдері.

 47. Вирустарды белсенді ету тәсілдері.

 48. Вирусқа қарсы антивирустық құралдарды жіктеу. Вирустармен күресудің болашақтағы тиімді бағыттары.

 49. Қолданушыларды идентификациялау және аутентификациялау.

 50. ДЭЕМ-ын идентфикациялау. Орындалатын модульдегі идентификациялау.

 51. Бағдарламалық қамтаманы зерттеуден қорғауды ұйымдастыру.

 52. Internet-ке қосу кезінде ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оны құру және басқару этабыңызтары.

 53. Клиент-сервер архитектурасын қорғау.Деректер қорын басқару жүйесін қорғау.

 54. Симметриялық криптожүйелерге шолу.

 55. Орын ауыстыру. Орынға қою жүйесі.

 56. Гаммирлау. Блокпен шифрлау стандарттары.

 57. Берілетін және сақталатын деректерді қорғау үшін ашық кілтті криптожүйелер алгоритмдерін қолдану. Электронды қолтаңба.

 58. Ақпараттық жүйелерде қауіпсіздік деңгейін бағалаудың тәсілдері.

 59. Ақпаратты қорғау мен бақылауды басқарудың ұйымдастырушылық шаралары.

 60. Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары.

 61. Фирма 2 түрлі балмұздақ шығарады. Балмұздақ дайындау үшін екі түрлі бастабыңызқы азық-түлік қажет: сүт және толтырушылар және 1 кг балмұздаққа қажет шығын және тәуліктік қор кестеде көрсетілген.

Бастабыңызқы азық-түлік

1 кг балмұздаққа қажет бастабыңызқы азық-түлік шығын мөлшері

қор, кг

1

2

сүт

0,8

0,5

400

толтырушылар

0,4

0,8

365

Нарықты зерттеу нәтижесі 1-түрдегі балмұздаққа сүраныс 2-түрдегіге қарағанда 100 кг артық екенін көрсетті. Сонымен қатар, 2-түрдегі балмұздаққа сұраныс тәулігіне 350 кг артық емес. 1-түрдегі 1 кг балмұздақтың бағасы 16 тг, ал 2-түрінікі – 14тг. Өнімді өндіруден түсіретін пайда максималды болу үшін фирма балмұздақтың түрлерінен қандай мөлшерде шығаруы қажет?

 1. Тәуліктік рационға екі түрлі А1 және А2 азық-түліктері кірістірілген, сонымен қатар А1 азық-түлігі күнделікті рационға 200 бірліктен аспайтындай кіруі қажет. А1 азық-түлігінің 1 бірлігінің құны - 2 тг, ал А2 азық-түлігінікі – 4 тг. Азық-түліктің 1 бірлігінің маңыздылығының құрамы, тұтынудың минималды нормасы кестеде көрсетілген. Құны ең төмен болатын тиімді тамақтану рацион анықтаңыз.

  Азық-түлік түрлері

  Минималды тұтыну нормасы

  Азық-түліктің 1 бірлігінің маңыздылығының құрамы

  А1

  А2

  1

  120

  0,2

  0,2

  2

  160

  0,4

  0,2

 2. Фирма А және В типті екі бұйым өндіреді. Сонымен қатар 4 түрлі шикізат қолданылады. Бұйымның бір бірлігін өндіруге қажет шикізат шығыны және шикізат қоры кестеде көрсетілген.

Бұйым

Шикізат

1

2

3

4

А

2

1

0

2

В

3

0

1

1

1-түрлі шикізат қоры 21 бірлік, 2-түрлі – 4 бірл., 3- түрлі – 6 бірл. және 4 –түрлі – 10 бірл. А типті бұйым өндіру 300 тг және В типті бір бұйым өндіру 2000 тг пайда әкеледі. Өндіріске ең үлкен пайда әкелетін жоспарды құру қажет.

 1. А және В детальдарды өңдеу үш станокта жүзеге асырылады, сонымен қатар әрбір деталь станоктың әр қайсысында ретімен өңделуі қажет. А деталін өңдеуден 100тг, ал В деталін өңдеуден 160тг табыс алынады. Бастабыңызқы берілгендер кестеде көрсетілген.

Станктор

Шикізат

Станоктың жұмыс уақыты, сағ.

А

В

1

0,2

0,1

100

2

0,2

0,5

180

3

0,1

0,2

100

А деталіне сұрансы 300 данадан, ал В деталіне 200 данадан аспайтын болса табысты максималдайтын өндіріс бағдарламасын анықтау қажет.

 1. Екі типті деталь өндіру үшін зауыт токарлық, фрезерлік және сваркалық жабдықтарды пайдаланады. Сонымен қатар әрбір детальді екі түрлі технологиялық әдіспен өңдеуге болады. Қажетті бастабыңызқы берілгендер кестеде көрсетілген. Зауытқа максималды пайда әкелетін жабдықтарды пайдалану жоспарын құрыңыз.

Жабдықтар

Деталдер

Пайдалы уақыт фонды, сағ. станок

1

2

Техникалық әдістер

1

2

1

2

Фрезерлік

2

2

3

0

20

Токарлық

3

1

1

2

37

Сваркалық

0

1

1

4

30

Пайда, шартты бірл.

11

6

9

6


66. Сауда фирмасы үш түрлі тауарларды сату үшін мына ресурстарды пайдаланады: уақыт және сауда залының ауданы. Әр түрлі тауардың бір партиясын сатуға кететін ресурстардың шығыны кестеде көрсетілген. Тауарлардың бір партиясын сатудан түсетін пайда: 1-түрі – 5 шартты бірл., 2-түрі – 8 шартты бірл., 3-түрі – 6 шартты бірл. Фирмаға максималды пайда әкелетін тауар айналым структурасын анықтаңыз.

Ресурстар

Тауар түрлері

Ресурстар көлемі1

2

3

уақыт, ад-сағ. аудан, м2

0,5 0,1

0,7 0,3

0,6 0,2

370 90

67. Фирма сұранысқа ие төрт түрлі бұйым өндіреді, сонымен қатар 1 және 3 типінен 10 бұйым, 2 типттен 200 бұйым және 4 типтен 120 бұйым айына өндіріледі. Әр түрлі типті бұйымдарды өндіруге жұмсалатын шикізат шығыны кестеде көрсетілген.


Шикізат түрі

Бір бұйымға жұмсалатын шығын

Шикізат қоры, бірл.

1

2

3

4


1

2

3

5

4

11

2 0


0

2

22

1 1

1000 600 150

1 типті бұйымды өндіруден 6 шартты бірл., 2 типті бұймды өндіруден 2 шартты бірл., 3 типтіден 2,5 шартты бірл. және 4 типтіден 4 шартты бірл. пайда түседі. Бір айда өнімдерді өңдеу бағдарламасы тиімді ме соны анықтаңыз, егер жоқ болса, онда бір айда бұйымдарды өңдеудің тиімді бағдарламасын және қосымша табысты анықтаңыз.

68. Металлургиялық зауыт А1, А2, А3 металдарынан В1, В2, В3 құймаларын өндіре алады. Жоспарланған периодта зауыт А1 металлынан 640т кем емес және А2 металлынан 800 т кем емес, ал А3 металлы 860 т-дан артық емес шығындалуы қажет. Егер шығын нормасы және өзінің құны кестеде көрсетілген болса, минималды шығынды анықтаңыз.
Металл түрлері

Шартты бірл. құймаға қажет металл шығынының технологиялық нормасы


Зауыттағы металл қоры

В1

В2

В3


A1 А2

А3


1,0 5,0 3,0

4,3 1,5 3,9

2,6

3,0 4,3


640 800 860

1т құйманың өзіндік құны

18

15

15
69. А1,А2,А3 қоймаларында сәйкесінше 90,400,110т өнім қоры бар. В1,В2,В3 тұтынушылары сәйкесінше 140,300,160т мөлшерінде осы өнімдерді алуы қажет. Тасымалға минималды шығын жұмсалатындай тасымалдаушыларды тұтынушыларға бекіту вариантын табыңыз. 1т өнімді тасымалдауға кететін шығын матрицамен (шартты бірл.) берілген

.

70 . Үш қоймада 60,130,90т мөлшерінде ұн бар, олар бір ай көлемінде сәйкесінше 30,80,60,110т мөлшерінде төрт нан зауыттарына жеткізілуі қажет.

Егер 1т ұнды нан зауытына жеткізу құны матрицамен берілген болса, транспорттық шығыны минималды болатын тиімді тасымалдау жоспарын құрыңыз.

.

71. Фирма салқындатылған сусын өндірумен айналысатын үш зауытқа бөтелкелерді тасымалдайды. Оның үш қоймасы бар. 1-қоймада 6000 бөтелке, 2-қоймада 3000 бөтелке және 3-қоймада 400 бөтелке бар. Бірінші зауытқа 4000 бөтелке, екіншіге – 5000бөтелке, үшіншіге – 1000 бөтелке қажет.матрицасымен бір бөтелкені әр қоймадан әр зауытқа тасымалдау құны берілген. Тасымалдау құны минималды болатындай бөтелкелерді жеткізуді қалай ұйымдастыруға болады?

72. функциясының

шектеуінде глобальды экстремумын табыңыз.

73. функциясының

шектеуінде глобальды экстремумын табыңыз.

74. функциясының

шектеуінде глобальды экстремумын табыңыз.

75. функциясының

шектеуінде глобальды экстремумын табыңыз.

76. функциясының

шектеуінде глобальды экстремумын табыңыз.

77. функциясының

шектеуінде шартты экстремум нүктесін табыңыз.

78. Ұн диірмені ұнды екі түрлі әдіспен сатады: өз бағасымен дүкендерге және көтерме бағамен сауда агенттері арқылы. кг ұнды дүкен арқылы сатқанда шығын ақша бірл., ал кг ұнды сауда агенттері арқылы сатқанда ақша бірл. құрайды.

Егер тәулігіне сату үшін 5000кг ұн берілетін болса, онда сату шығындары минималды болатындай түрлі әдіспен ұнның қанша киллограмын сату қажет екенін анықтаңыз.

79. Кестеде көрсетілген Р=10, S(t)=0, f(t)=r(t)-u(t) бастабыңызқы берілгендері үшін жабдықтарды ауыстырудың тиімді циклын анықтаңыз.

N

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

f(t)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0

80. берілген төлемдік матрица үшін ойыншылардың тиімді стратегияларын және ойын бағасын анықтаңыз.


81. Берілген тәулік ішінде қанша сағат,минут және секунд барын есептеңізйтін программа құрыңыз.

 1. Vжылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы mадам массасы m-ге тең Vжылдамдықпен келе жатқан арбаға секіріп мінеді.Арбаның жылдамдығы қаншаға өзгереді.

 2. Тең бүйірлі трапецияның а,в (а>в) табандары және а табанындағы бұрышы берілген.Ауданын табыңыз.

84. Үшбұрыштың а,в,с қабырғалары берілген,биссектрисаларының ұзындығын есептеңіз.

85. а,в,с сандары берілген.ах2+вх+с=0 теңдеуінің нақты түбірлерін табыңыз.Егер түбірлері жоқ болса, онда «түбірлері жоқ» мәліметін шығару қажет.

86. а,в натурал сандары берілген.Осы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз.

87. Есептеу керек:

88. Нақты 5 сан берілген.Ең үлкен санды табыңыз.

89. Латын алфавитінің барлық әріптерін баспаға шығару программасын құрыңыз.

90. Кез келген натурал сандар тізбегі берілсін.Бұл тізбектің соңғы саны 0 санымен аяқталған.Тізбектегі ең кіші санның реттік нөмерін анықтау қажет.

91. Фибоначчи саны келесі формула бойынша анықталады: ; үшін .Алғашқы 10 Фобоначчи санын анықтаңыз.

93. интегралын есептеңізуге тіктөртбұрыш формуласын мұндағы қолданып үшін интегралдың жуық мәнін есептеңіз.

94. N натурал саны берілген.Бұл санның полиндром болатынын анықта.Егер санның цифрлары симметриялы орналасса, онда ол санды полиндром дейміз: 484, 121, т.б.

95. Берілген натурал санның цифрларның қосындысын табыңыз.Мыс:3408 санының цифрларының қосындысы 3+4+0+8=15 санына тең.

96. 10-нан үлкен 150-ден кіші және 5-ке бөлінетін бүтін сандардың қосындысын табыңыз.97. Өлшемі 7-ге тең сандық массив элементтерінің қосындысын табыңыз.

Ұсынылған әдебиеттердің тізімі

 1. Горев А.И. др. Эффективная работа с СУБД. – СПб.: Питер,1997.

 2. Четвериков В.Н. и др. Базы данных и знаний. Уч. – М.:Высшая школа,1987.

 3. Ульман Д., Уидом Дж. Введение в системы баз данных. – М.:Лори,2000.

 4. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. Уч.пос.- М.: Финансы и статистика, 1995.

 5. Галицына О.Л. идр. Базы данных.Уч.п. – М.:ФОРУМ ИНФРА,2003.

 6. Коннолои Т. И др. Базы данных: проектирование, реализация, сопровождение. Теория и практика. М.: Вильямс, 2000

 7. Чекалов А. Базы данных: от проетирования до разработки приложений. – СПб.: БХВ-Петербург,2003.

 8. Ведение в теорию информационных систем./ под ред. Юркевич Е.В. – М.: ИД Технологии,2004.

 9. Ханенко В.Н. Информационные системы. – Л.:2001.

 10. Петров В.Н. Информационные системы. – СПб.: Питер,2002

 11. Калымов В.В., Сенин А.И. Основы теории информации. – М.:МГТУ,1992.

 12. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем. – М.: Горячая линия-Телеком.2000

 13. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. Кн. 1,2. М.:Энергоатомиздат,1994

 14. Салома А. Криптография с открытым ключом. Пер. с анг. – М.: Мир,1996

 15. Грушо А.А., Тимонина Е.Е. Теоретические основы защиты информации – изд. «Яхтсмен»М.,1996.

 16. Анин Б. Защта компьютерной информации. СПб: БХВ,2000.

 17. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. / Под ред. Шаньгина В.Ф. – М.: Радио и связь,1999.

 18. Домашев А.В., Попов В.О., Правиков Д.И. Прокофьев И.В., Щербаков А.Ю. Программирование алгоритмов защиты информации. – М.: Нолидж,2000.


 19. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании. М. «Дело», 2000.

 20. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. СПб, Питер, 2002.

 21. Вентцель Е.С. Исследование операций. М., Наука, 1980.

 22. Под ред. Ермакова В.И. Сборник задач по высшей математике. М., Инфра-М, 2002.

 23. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М., Высшая школа, 1986.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет