«Балалық шақ этнографиясы» пәні бойынша 5В011400 – «Тарих» мамандығының студенттеріне арналған ПӘнді меңгеру жөніндегіДата29.06.2016
өлшемі69.72 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Философия және мәдениеттану кафедрасы

«Балалық шақ этнографиясы» пәні бойынша
5В011400 – «Тарих» мамандығының студенттеріне арналған


ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойӘдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э

(қолы)


2011 ж. «___» ___________

Құрастырушы: ________ аға оқытушы Ержанов Е.А.

(қолы)
Философия және мәдениеттану кафедрасы


«Балалық шақ этнографиясы» пәні бойынша

5В011400 – «Тарих» мамандықтарының студенттеріне арналғанПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
ФжМ кафедра меңгерушісі__________ Ахметова Г.Ғ. 20__ж. «___» ________

ТжҚ факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20_ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы _______________ Сулейменова Ш.К. 20_ж. «_____»___________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________Е.Н.Жуманкулова 20__ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама
ТАҚЫРЫП 1. Кіріспе. Балалық шақ субмәдениеті: мазмұны, функциялары, мәдениетте алатын орны

«Қазақтарда балалық шақтың субмәдениеті» курстың пәні және міндеттері. Курсты оқытудың әдістемесі. Курс бойынша негізгі деректер. Курстың басқа мәдениеттанулық пәндермен байланысы. Балалық шақ субмәдениетінің түсінігі. Балалық шақ субмәдениетінің мазмұны. Балалық шақ субмәдениетінің түрлері.Әдебиеттер:

1. Арғынбаев, Х. Қазақтың отбасылық дәстүрлерi/Халел Арғынбаев.-Алматы:Қайнар.-2009. – 80-87 б.

2. Кенжеахметұлы С. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Алматы, Атамұра, 2010. 2-15 б.
ТАҚЫРЫП 2. Дәстүрлі қазақ қоғамында тәрбие үрдісінің өзіндік ерекшелігі

Көшпенділердің халық педагогикасы мен халық психологиясы. Қазақ халқының этнопсихологиялық ерекшеліктері. Көшпенді қазақтарда әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, табиғи-климатикалық жағдайының өзіндік ерекшелігі. Балаларды және жастарды тәрбиелеу мен оқытуға қойылатын талаптар. Халық педагогикасы және тәрбиелеу әдістері, тәсілдері және құралдары, жеке еңбек өміріне өсіп келе жатқан ұрпақты дайындау. А. Құнанбаев, Ы. Алтынсарин, Ш. Құдайбердиев және басқалары балалардың тәрбиесі туралы.Әдебиеттер:

1. Қазақтың дәстүрлi мәдениетi =Традиционная культура казахов. - Алматы: Зият пресс. - 2009. – 15-38 с.

2. Тасмағамбетов И. Н., Әуезов М. М. Қазақ мәдениетi: энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: Аруна. – 2010. – 17-26 с.
ТАҚЫРЫП 3. Отбасы институты баланың өмірінде тәрбие үрдісінің бастауы ретінде.

Қазақ дәстүрлі қоғамда отбасының мәртебесі. Бала өмірінде отбасылық тәрбие берудің негізгі сипаттамалары. Қазақ дәстүрлі қоғамда балалық шақ туралы түсініктерді және қасиетті қабілет ретінде аналыққа деген қатынасты талдау. Балалық рәсімдердің, туу салттың мәндік мазмұны («шілдехана», «қырқынан шығару», «бесіке салу» және т.б.).Әдебиеттер:

1. Қазақтың дәстүрлi мәдениетi =Традиционная культура казахов. - Алматы: Зият пресс. - 2009. – 42-59 с.

2. Тасмағамбетов И. Н., Әуезов М. М. Қазақ мәдениетi: энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: Аруна. – 2010. – 30-45 с.
ТАҚЫРЫП 4. Киіз үй отбасы бақытының белгісі ретінде

Балаларды тәрбиелеудің олардың мекен етуі мен өсу жерімен, яғни киіз үймен байланысы. Көшпенді қазақтардың тұрмыс үйінің ерекшелігі. Жастық белгілер, әлеуметтік факторлар және дүниетанымның әлемдік-ғарыштық заңдары бойынша киіз үй бөліктерінің сегментациясы.Әдебиеттер:

1. Қазақтың дәстүрлi мәдениетi =Традиционная культура казахов. - Алматы: Зият пресс. - 2009. – 59-78 с.

2. Тасмағамбетов И. Н., Әуезов М. М. Қазақ мәдениетi: энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: Аруна. – 2010. – 31-69 с.
ТАҚЫРЫП 5. Тәрбие үрдісінде балалардың ұлттық ойындары мен мейрамдары.

Қазақ ұлттық ойындары мен жарыстары қоғамдық, отбасылық және басқа мейрамдардың бір бөлігі ретінде. Ойындарда өмір шындығының көрініс табуы. Ойындар өсіп келе жатқан ұрпақ арасында физикалық, еңбек және басқа да дағдыларды қабылдау және бекіту үшін мүмкіндік ретінде. Ойындар қоршаған ортаны қабылдау үшін практикалық білімдердің қайнар көзі ретінде. Ойындар балаларды тәрбиелеу инсититуты ретінде. Еңбек жұмысына, патриоттық ерлікке және адамгершілік төзімділікке, өз алдында және қоғам алдында жауапкершілікке үйрету.Әдебиеттер:

1. Әжiғалi, С. Е. Қазақ халқының дәстүрлерi мен әдет-ғұрыптары/ред. С. Е. Әжiғали.-Алматы:Арыс. Т. 2:Дүниеге келгеннен өмiрден озғанға дейiн (отбасылық әдет-гұрыптар ертеректегi авторлардың еңбектерi бойынша), 2009.- 115-124 б


ТАҚЫРЫП 6. Тәрбиелеу үрдісінде қазақ рәсімдер мен дәстүрлердің рөлі

Балаларды тәрбиелеуде қазақ дәстүрлері мен рәсімдердің рөлі. Наурыз, аламан-байға, жорға-жарыс, сайыс, көкпар тарту, алты бақан жіне т.б. Өсіп келе жатқан ұрпақтың интеллектуалдық, рухани, адамгершілік, эстетикалық сезімдерді және физикалық белгілерді (назар, ептілік, ес, шыдам, кереметті қабылдау) қалыптастыру және дамыту.Әдебиеттер:

1. Әжiғалi, С. Е. Қазақ халқының дәстүрлерi мен әдет-ғұрыптары/ред. С. Е. Әжiғали.-Алматы:Арыс. Т. 2:Дүниеге келгеннен өмiрден озғанға дейiн (отбасылық әдет-гұрыптар ертеректегi авторлардың еңбектерi бойынша), 2009.- 108-113 б


ТАҚЫРЫП 7. Рәсімдер және балалардың жастық кезеңдендірілуі

Қазақ халқының дәстүрлі қоғамында балалардың жастық кезеңдендірілуі және оның баланың психологиялық, әлеуметтік-биологиялық факторлармен және еңбек дағдылармен байланысы. Балалардың өсу кезеңдерімен байланысты болатын салттық рәсімдердің сипаттамалары және олардың мәні (қалжа, көз тию, шілдехана, тұсау кесу, сүндет той, бастанғы, ұйқыашар және т.б.). Балалардың ұлттық киімі мен шаштың ерекшелігі және жастық кезеңдендірілумен олардың байланысы.Әдебиеттер:

1. Әжiғалi, С. Е. Қазақ халқының дәстүрлерi мен әдет-ғұрыптары/ред. С. Е. Әжiғали.-Алматы:Арыс. Т. 2:Дүниеге келгеннен өмiрден озғанға дейiн (отбасылық әдет-гұрыптар ертеректегi авторлардың еңбектерi бойынша), 2009.- 115-120 б


ТАҚЫРЫП 8. Ұлттық дәстүрлер мен салттар қазақ халқының дәстүрлі қоғамында қыз балаларды тәрбиелеудің түрі ретінде

ХІХ-ХХ ғғ. ағартушылардың - А. Құнанбаевтың, Ы. Алтынсариннің, Ш. Уәлихановтың, Ш. Құдайбердиевтің, А. Байтұрсыновтың, М. Дулатовтың және т.б. концепцияларында қыз балаларды тәрбиелеудің аспектілері. Қыз балаларды тәрбиелеу үрдісінде қазақ салттары мен дәстүрлердің рөлі мен мәні. Қыз балаларды тәрбиелеу үрдісінде кіндік кесер, бесікке салу, қырқынан шығару, ат қою, тұсау кесу, сырға салу, беташар, сынсу, жар-жар және т.б. сияқты қазақ рәсімдерінің рөлі және қазақ халқының дәстүрлі қоғамының өмір салаларына олардың белсенді ендірілуі.Әдебиеттер:

1. Қазақтың дәстүрлi мәдениетi =Традиционная культура казахов. - Алматы: Зият пресс. - 2009. – 85-102 с.

2. Тасмағамбетов И. Н., Әуезов М. М. Қазақ мәдениетi: энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: Аруна. – 2010. – 96-126 с.
ТАҚЫРЫП 9. Қазақтарда балаларды тәрбиелеуде ақын мен жырау шығармаларының рөлі

Балаларды тәрбиелеу тұрғысынан Ақтамберді жыраудың, Қазтуған жыраудың, Бұқар жыраудың ойлары. Адамды жетілдіру мәселесіне, жігіт пен қазақ қыздың үлгісі мәселесіне арналған олардың көзқарастары. Жырау шығармаларында «қара шаңырақ», «шежіре» сияқты түсініктердің мәдени-философиялық мәні.Әдебиеттер:

1. Нысанбаев, Ә. Қазақ даласының ойшылдары 18 - 19 ғғ./жауапты ред. Ә. Нысанбаев; Философия және саясаттану ин-ты.-Алматы:Философия және саясаттану ин-тының компьютерлiк-баспа орталығы. 4-кiтап, 2009 – 97-121 б.


ТАҚЫРЫП 10. Некелік рәсімдер қазақтарда тәрбиелеудің дәстүрлі институты ретінде.

Некелік рәсімдердің мәрбетесі тәрбиелеудің дәстүрлі институты ретінде. Құдалардың, жастардың және олардың әке-шеше арасындағы реттелген қарым-қатынастардың мазмұны. Қазақ қоғамында тәрбиелеудің дәстүрлерінің мұралығын көрсететін некелік рәсімдердің мазмұны, бір ұрпақтан екінші ұрпаққа олардың жатық өтуі.Әдебиеттер:

1. Қазақтың дәстүрлi мәдениетi =Традиционная культура казахов. - Алматы: Зият пресс. - 2009. – 97-113 с.2. Тасмағамбетов И. Н., Әуезов М. М. Қазақ мәдениетi: энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: Аруна. – 2010. – 112-130 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет