Батыс Ќазаќстан облысыныњ статистика департаменті Департамент статистики Западно-Казахстанской области Ауыл шаруашылыќ даќылдарыныњ жалпы µнімі Валовой сбор сельскохозяйственных культур Статистикалыќ бюллетень Статистический бюллетень Оралбет1/103
Дата27.06.2016
өлшемі2.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   103

Ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы өнімі

Батыс Ќазаќстан облысыныњ статистика департаменті

Департамент статистики Западно-Казахстанской области


Ауыл шаруашылыќ даќылдарыныњ
жалпы µнімі

Валовой сбор

сельскохозяйственных культур
Статистикалыќ бюллетень

Статистический бюллетень


Орал, 2010

«Батыс Ќазаќстан облысы бойынша ауыл шаруашылығы даќылдарыныњ жалпы µнімі»

Статистикалыќ бюллетень / 2010 - ___100 б.

090000, Орал қаласы

Мұхит көшесі 50/1

Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті


8 (711-2) 51-36-22

8 (711-2) 55-84-09

Шартты белгілер:

статистикалық деректер жоќ «…»

құбылыс орын алған, бірақ оның шамасы тиісті өлшем бірлігінде дөңгелектеуге келмейді «0,0»

ќ±былыс жоќ « - »


2

«Валовой сбор сельскохозяйственных культур по Западно-Казахстанской области»Статистический бюллетень / 2010 – 100с.

090000, г.Уральск

ул.. Мухита, 50/1

Департамент статистики Западно-Казахстанской области


8 (711-2) 51-36-22

8 (711-2) 55-84-09


Условные обозначения:

статистические данные отсутствуют «…»

явление происходило, но величина его не округляется в соответствующую единицу измерения «0,0»

явление отсутствует « - »

Алѓы сµз


Статистикалыќ бюллетенде Батыс Ќазаќстан облысы жєне оныњ аудандары бойынша ауыл шаруашылығы даќылдарыныњ жалпы µнімі жµнінде негізгі экономикалыќ кµрсеткіштер жарияланды.

Жылдыќ жинаќта ауыл шаруашылығы даќылдарыныњ егістік жерлерініњ кµлемі, шаруашылыќтыњ єрт‰рлі санаттарындаѓы жалпы µнім жєне ауыл шаруашылығы µнімдерініњ шыѓымдылыѓы туралы деректер серпін т‰рінде берілген.Предисловие


В данном статистическом бюллетене публикуются основные экономические показатели о валовом сборе сельскохозяйственных культур в Западно-Казахстанской области и в его районах.

В ежегоднике помещены данные в динамике о размерах посевных площадей сельскохозяйственных культур, о валовом сборе и урожайности в различных категориях хозяйств.

«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Батыс Қазақстан облысының статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с «Гражданским кодексом республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на департамент статистики Западно-Казахстанской области


Әдіснамалық түсініктемелер

Нақтыланған егістік және жиналған алқаптар, ауыл шаруашылығы дақылда-рын жалпы жинау және олардың түсімі туралы деректер «Ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін жинау туралы» 29-аш нысаны есептілігі негізінде алынды. Шаруа (фермер) қожалықтары және жұртшылық шаруашылықтары бойынша бұл көрсеткіштер аталған шаруашылықтар санаттарындағы әр шаруашылықтағы егістік алқаптарды есепке алу деректері және А-005 «Шаруа (фермер) қожалықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдарын жалпы жинау туралы» және А-006 «Жұртшылық шаруашылықтарында-ғы, бақ өсіру және саяжай учаскелерінде ауыл шаруашылығы дақылдарын жалпы жинау туралы» іріктемелі байқаулар деректері негізінде есептелді.

Өсімдік шаруашылығындағы егіншілік пен өнім өндіру жағдайын сипаттау үшін егістік және жиналған алқаптардың ауданы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жеке түрлері бойынша жалпы жинау мен түсімі көрсеткіштері пайдаланылады.

Егістік жерлер - ауыл шаруашылы-ғы дақылдары егілген жердің ауданы. Оның құрамына, қысқы солғандарын есептен шығарып тастағандағы өткен жылғы егілген күздіктер, дербес ауданға, соның ішінде солған күздіктердің орнына қайта себілгендерді қоса, ағымдағы жылы егілген жаздық дақылдар және берілген жылы егілген көпжылдық шөптер (бүркемесіз), бұрынғы жылдары егілген көпжылдық шөптердің биыл жиналатын ауданы, яғни көктемге сақталған шабындық ауданы кіреді.

Жиналған алқап – ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімі жиналған нақты алқап.

Ауыл шаруашылығы дақылда-рын жалпы жинау – әртүрлі ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық егістігінен, ауыл шаруашылығы екпелерінен немесе басқа ауыл шаруашылығы жерлерінен өндірілген (жиналған) өнім. Дәнді дақылдардың, күнбағыстың, қант қызылшасының (фабрикалық) жалпы түсімі жетілдіруден кейінгі (таза, есепке алынатын салмақта) салмақ бойынша, басқа дақылдардардың

Методологические пояснения

Данные об уточненных посевных и убранных площадях, валовому сбору и урожайности сельскохозяйственных культур получены на основании отчета по форме 29-сх «О сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель». По крестьянским (фермерским) хозяйствам и хозяйствам населения эти показатели рассчитаны на основании данных похозяйственного учета посевных площадей в указанных категориях хозяйств и данных выборочных обследований А-005 «О валовом сборе сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах» и А-006 «О валовом сборе сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения, садоводческих и дачных участках».

Для характеристики состояния земледелия и производства продукции растениеводства используются показатели размеров посевных и убранных площадей, валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур по видам.

Посевная площадьплощадь пашни, засеянная сельскохозяйственными культурами. В ее состав входят: озимые посевы прошлого года за вычетом зимней гибели; яровые, посеянные в текущем году на самостоятельной площади, включая пересев озимых и многолетние травы посева данного года (беспокровные); многолетние травы посева прошлых лет на площади, которая будет убираться в текущем году, т.е. укосная площадь, сохранившаяся к весне.

Убранная площадь - фактическая площадь, с которой собран урожай сельскохозяйственных культур.

Валовой сбор сельскохозяйственных культур - продукция, произведенная (собранная) со всей площади посевов различных сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных насаждений или других сельскохозяйственных угодий. Валовой сбор зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы (фабричной) устанавливается в весе после доработки (чистом, зачетном весе), по остальным культурам – в бункерном) .

- алғашқы кіріске алынған (бункерлік) салмағы бойынша көрсетіледі.Ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімі - жер бірлігінен ауыл шаруашылығы өнімінің орташа жиналымын сипаттайтын көрсеткіш, 1 гектардан жиналған центнермен жалпы жинаудың жиналған алқапқа қатынасы ретінде есептеледі.

Урожайность сельскохозяйственных культур – показатель, характеризующий средний сбор сельскохозяйственной продукции с единицы площади; исчисляется как отношение валового сбора к убранной площади, в центнерах с 1 гектара.


Каталог: publicacii -> publicacii%202010
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Батыс-Қазақстан облысының статистика департаменті жедел-ақпарат
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті Жедел-ақпарат
publicacii%202010 -> Әдіснамалық түсіндірме 3 Методологические пояснения 3


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   103
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет