Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті Департамент статистики Западно-Казахстанской области Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы мал және құс азықтарыныңбет1/8
Дата15.06.2016
өлшемі203 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті

Департамент статистики Западно-Казахстанской области

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы мал және құс азықтарының шығысы туралы
О расходе кормов скоту и птице в сельскохозяйственных предприятиях


Статистикалық бюллетень
Статистический бюллетень


Орал, 2012

«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Батыс Қазақстан облысының статистика департа-ментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с «Гражданским кодексом республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использова-нии статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на департамент статистики Западно-Казахстанской области
Мазмұны
Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 7

Методологические пояснения 8

Аңдатпа 9

Аннотация 91. 2011 жылы малдың түрлері және жемшөптің түрлері бойынша жемшөптің шығысы
Расход кормов по видам скота и видам кормов в 2011 году 10

1.1 Ауыл шаруашылығы құрылымдары бойынша жемшөптің шығысы


Расход кормов по сельхозформированиям 10

1.2 Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары бойынша жемшөптің шығысы


Расход кормов по сельскохозяйственным предприятиям 13

1.3 Шаруа (фермер) қожалықтары бойынша жемшөптің шығысы


Расход кормов по крестьянским (фермерским) хозяйствам 15

2. 2011 жылы аудандар бөлінісінде жемшөп түрлері бойынша жемшөптің шығысы
Расход кормов по видам кормов в разрезе районов в 2011 году 17

2.1 Расход кормов по сельхозформированиям


Ауыл шаруашылығы құрылымдары бойынша жемшөптің шығысы 17

2.2 Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары бойынша жемшөптің шығысы


Расход кормов по сельскохозяйственным предприятиям 20

2.3 Шаруа (фермер) қожалықтары бойынша жемшөптің шығысы


Расход кормов по крестьянским (фермерским) хозяйствам 22

3. 2011 жылы аудандар бөлінісінде мал түрлері бойынша жемшөптің шығысы
Расход кормов по видам скота в разрезе районов в 2011 году 23

3.1 Ауыл шаруашылығы құрылымдары бойынша жемшөптің шығысы


Расход кормов по сельхозформированиям 23

3.2 Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары бойынша жемшөптің шығысы


Расход кормов по сельскохозяйственным предприятиям 25

3.3 Шаруа (фермер) қожалықтары бойынша жемшөптің шығысы


Расход кормов крестьянским (фермерским) хозяйствам 26Әдіснамалық түсініктемелер


Ауыл шаруашылығы құралымдарындағы мал азығы түрлері мен азық өлшеміне қайта есептегендегі малдың топтары бойынша бір жылғы мал азығының шығыстары жөніндегі деректер ”Мал азығының шығыстары” №10-аш нысаны бойынша есептің негізінде қалыптастырылды. Есепті мал мен құсы бар барлық заңды тұлғалар мен олардың құрылымдық бөлімшелері, сондай-ақ мал шаруашылығы өнімінің орташа- және ірі тауарлы өндірісті шаруа (фермер) қожалықтары табыс етті. Көрсетілген шаруа (фермер) қожалықтарының тізімі 2005 жылы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту Ғылыми-зерттеу институты әзірлеген, “Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының орташа және ірі тауар өндірісін қалыптастыру және оларды анықтау критерийлері” әдістемелік ұсынымдардың негізінде анықталған.

Құнарлы мал азығына құрамындағы қоректік заттары жоғары мал азығы жатады. Құнарлы мал азығының негізгі бөлігін астық және бұршақты дақылдардың дәндері құрайды. Бұдан басқа, құнарлы мал азығына кебек, күнжаралар, өсімдік майы өндірісінің қалдықтары, жом, сірне, спирт, сыра қайнату өндірісі мен шарап дайындау ісінің қалдықтары, етті-сүйекті (жануар) мал азықтары: балық, ет, ет-сүйек, қан және сүйек ұны, жемшөп ашытқылары, сондай-ақ витаминдер және шөп ұны жатады.

Методологические пояснения


Данные по расходу кормов в сельскохозяйствен-ных формированиях за год по видам кормов и по груп-пам скота в пересчете на кормовые единицы сформиро-ваны на основании отчета по форме 10-сх «Расход кормов». Отчет представлен всеми юридическими лицами и их структурными подразделениями, имеющими скот и птицу, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, относящимися к средне- и крупнотоварному производству продукции животноводства. Список указанных крестьянских (фермерских) хозяйств определен на основе методических рекомендаций «Формирование средне- и крупнотоварного производства сельхозпредприятий и критерии их определения», разработанных Научно-исследовательским институтом экономики АПК и развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 2005 году.

К концентрированным кормам относятся корма с высоким содержанием питательных веществ. Основную часть концентрированных кормов составляет зерно злаковых и бобовых культур. Кроме того, к концентрированным кормам относятся отруби, жмых и шроты, отходы производства растительного масла, жом и патока, отходы спиртового, пивоваренного производства и виноделия, кроме животного происхождения: рыбная, мясная, мясокостная, кровяная и костная мука, кормовые дрожжи, а также витамины и травяная мука.Құнарлы мал азығынан құрама мал

азығы бөлінеді – құнарлы мал азығы мен мал азығы қоспаларының тағамдық элементтері бойынша үйлестірілген қоспа.

Малдың тиісті тобын азықтандыруға кеткен мал азығының әр түрінің нақты салмағы, мал азығының қоректілік нормативтері арқылы азық өлшеміне ауыстырылды.

Из концентрированных кормов выделяются комбикорма – сбалансированная по элементам питания смесь концентрированных кормов и кормовых добавок.

Физическая масса каждого вида кормов, скормленных соответствующей группе скота, через нормативы питательности кормов, переведена в кормовые единицы.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет