«Бекітемін» Тжкббф-нің деканы М. А. ОтыншиевДата15.06.2016
өлшемі173.19 Kb.
#136890Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтикалық Академиясы
Техникалық және кәсіби білім беру факультеті

ФГЗ және химия кафедрасы
«Бекітемін»

ТжКББФ-нің деканы

________ М.А.Отыншиев

« _ »_______2014ж.


2014-2015 оқу жылына арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Пән: Органикалық химия

Мамандық: 0306000-Фармация
Оқытушы___________________________________

Курс І


Шымкент 2014ж.

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2010.05.08. №604 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес және 13.06.2011 жылғы № 18-ші хаттамасымен бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде құрылған.

Кафедра мәжілісінде қаралды .


Хаттама № 2014ж.
Каф.меңг., х.ғ.д., профессор ___________ Ә.Қ.Патсаев

Әдістемелік кеңес мәжілісінде бекітілді.

Хаттама № 2014ж.
ӘК төрайымы________ Н.Р.Джуманкулова

Оқу сабақтарының бөліну жоспары:
Оқу жұмыстарының түрлері

Жалпы

2 семестр

Берілген сағат саны

70

70

Оның ішінде:

  • Теориялық сабақ

  • Зертханалық сабақ

34

36


34

36Аптаға жоспарланғаны

4

4

ОТҚ қолдануымен

+

+

Компьютер қолдануымен

+

+

Дәстүрден тыс сабақ типітері мен оқытудың белсенді әдістері

+

+

Оқушылардың өзіндік жұмысы

-

-

Оның ішінде сабақтағысы

-

-

Кеңес беру

-

-


Áàºûëàó æ¸íå ºîðûòûíäû àòòåñòàöèÿ:
Бақылау түрлері мен қорытынды аттестация

2 семестр

Бақылау жұмыстарының саны (коллоквиум)

2

Курстық жұмыс

-

Сынақ (диф. сынақ)

1

Емтихан

-Теориялық дәрістердің күнтізбелік – тақырыптық жоспарыКүні

Тараулар мен тақырыптар

дың аталуы

Сабақтың түрі

Сағат саны

Оқыту әдісі

Сабақтың әдістемелік жағынан жабдықталуы, көрнекіліктер мен ОТҚ

Үй тапсырмасы (негізгі-Н және қосымша-Қ әдебиеттер)

1

1

Кіріспе. Органикалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасы. Органикалық қосылыстардың негізгі құрылысы

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. Ік 4-18б.

2. Н. 4-38б.

3. Н. 3-42 б.


2

2

А.М.Бутлеровтың органикалық қосылыстардың химиялық құрылысы туралы теориясы

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. Ік 19-77б.

2. Н. 39-68б.

3. Н. 3-42 б.


3

3

Органикалық қосылыстардағы химиялық байланыстардың түрлері және олардың негізгі сипаттамалары.

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер, молекула модельдері

1. Н. Ік 78-140б.

2. Н. 69-84б.

3. Н. 43-72б.


4

4

Көмірсутектер. Алкандар (қаныққан көмірсутектер, балауыздар)

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. Ік 171-189б.

2. Н. 119-150б.

3. Н. 3-42 б.


5

5

Алкендер (этилен, олефиндер). Алкадиендер (диендер, қос байланысты көмірсутектер). Алкиндер (ацетилен).

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. Ік 190-250б.


6

6

Көмірсутектердің функционалдық туындылары. Көмірсутектердің галогенді туындылары.

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. Ік 250-334б.


7

7

Біратомды және көпатомды спирттер. Фенолдар.

Проблемалық дәріс

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІк 4-37б.


8

8

Аминдер. Алифатты аминдер.

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІк 38-182б.


9

9

Ароматты аминдер. Диазо- және азоқосылыстар.

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІк 183-231б.


10

10

Оксоқосылыстар (альдегидтер және кетондар).

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІк 232-268б.

2. Н. 150-165б.
11

11

Карбон қышқылдары. Алифатты бірнегізді карбон кышқылдары және олардың туындылары. Ароматты монокарбон қышқылдары

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІк 269-327б.


12

12

Көпнегізді қышқылдар. Гетерофункционалды органикалық қосылыстар.

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІк 327-361б.

2. Н. 215-271б.

3. Н. 112-142б.


13

13

Бесмүшелі гетероциклді қосылыстар

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІІк 4-38б.

2. Н. 271-317б.
14

14

Алтымүшелі гетероциклді қосылыстар. Конденсирленген гетероциклді қосылыстар. Алкалоидтар.

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІІк 39-90б.

2. Н. 271-317б.
15

15

Көмірсулар. Моносахаридтер. Полисахаридтер.

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІІк 119-164б.

2. Н. 317-350б.

3. Н. 162-198б.


16

16

Нуклеин қышқылдары.

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІІк 165-181б.

2. Н. 370-393б.

3. Н. 282-303б.


17

17

Липидтер. Сабындалатын липидтер. Сабындалмайтын липидтер.

Жалпы шолу

2

Презентация түрінде көрнекі құралдармен қоса түсіндіру

Кестелер

1. Н. ІІІк 182-230б.

2. Н. 393-442б.

3. Н. 198-250б.
Барлығы пән бойынша
34
Зертханалық - тәжірибелік дәрістердің күнтізбелік – тақырыптық жоспары

Күні

Тараулар мен тақырыптар

дың аталуы

Сабақтың түрі

Сағат саны

Оқыту әдісі

Сабақтың әдістемелік жағынан жабдықталуы, көрнекіліктер мен ОТҚ

Үй тапсырмасы (негізгі-Н және қосымша-Қ әдебиеттер)

1

1

Органикалық қосылыстардың кеңістіктік құрылысы (стереохимия негіздері) . Органикалық қосылыстардың қышқылдық және негіздік қасиеттері. Бренстед және Льюис теориясы.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Органикалық қосылыстардың қышқылдық және негіздік қасиеттері».

1. Н. Ік 4-18б

2. Н. 4-38б.

3. Н. 3-42б.


2

2

Органикалық қосылыстарды зерттеу тәсілдері. Зертханалық жұмыс. Экстракция, булану, жай айдау.

Зертханалық жұмыс

2

Зертхана жұмыстарын жүргізу.

кестелер

1. Н. Ік 19-77б

2. Н. 39-68б.

3. Н. 3-42б


3

3

Көмірсутектер. Алкандар (қаныққан көмірсутектер, балауыздар). Циклоалкандар.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Алкандар».

1. Н. Ік 78-140б

2. Н. 69-84б.

3. Н. 43-72б.


4

4

Алкендер (этилен, олефиндер).

Алкадиендер (диендер, қос байланысты көмірсутектер). Алкиндер (ацетилен)Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Алкендар».

1. Н. Ік 171-189б

2. Н. 119-150б.

3. Н. 3-42б.


5

5

Көмірсутектердің галогенді туындылары

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер .

1. Н. Ік 190-250б


6

6

Біратомды және көпатомды спирттер.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Біратомды және көпатомды спирттер» .

1. Н. Ік 250-334б


7

7

Жай эфирлер. Тиоспирттер, тиоэфирлер, суль­фат қышқылдары.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Жай эфирлер» .

1. Н. ІІк 4-37б


8

8

Аминдер. Алифатты аминдер. Ароматты аминдер. Диазо- және азоқосылыстар. Бақылау жұмысы

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Аминдер» .

1. Н. ІІк 38-182б


9

9

Оксоқосылыстар (альдегидтер және кетондар)

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Альдегидтер, химиялық қасиеттері» .

1. Н. ІІк 183-231б


10

10

Карбон қышқылдары. Алифатты бірнегізді карбон кышқылдары және олардың туындылары.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер « Карбон қышқылдары» .

1. Н. ІІк 232-268б

2. Н. 150-165б
11

11

Ароматты монокарбон қышқылдары. Көпнегізді қышқылдар.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер

1. Н. ІІк 269-327б


12

12

Гетерофункционалдық органикалык косылыстар.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер

1. Н. ІІк 327-361б

2. Н. 215-271б.

3. 112-142б.


13

13

Бесмүшелі гетероциклді қосылыстар.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Фуран, тиофен»

1. Н. ІІІк 4-38б

2. Н. 215-271б.

3. 112-142б.


14

14

Алтымүшелі гетероциклді қосылыстар.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер

1. Н. ІІІк 39-90б

2. Н. 271-317б.15

15

Көмірсулар. Моносахаридтер. Полисахаридтер.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Глюкоза»

1. Н. ІІІк 119-164б

2. Н. 317-350б.

3. Н. 162-198б.


16

16

Нуклеин қышқылдары.

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Коферменттер»

1. Н. ІІІк 165-181б

2. Н. 370-393б.

3. Н. 282-303б.


17

17

Сабындалатын липидтер. Сабындалмайтын липидтер. Бақылау жұмысы

Тәжірибелік сабақ

2

Кіші топтармен жұмыс. Оқыту тесттері.

Кестелер «Липидтердің жіктелуі»

1. Н. ІІІк 182-230б

2. Н. 393-442б.

3. Н.198-250б.


18

18

Қорытынды сабақ

Компьютерлік тест

2

Жалпы өткен тақырыптар бойынша тапсырмалар
1. Н. І-ІІ-ІІІ кітап

2. Қ. Тест тапсырмалар.

Барлығы
36
Ескерту: негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес әдебиеттер тізіміне сәйкес әдеьиетті шартты белгілер арқылы, мысалы, Н-1-1,2т., Қ-2-4,3т., Д-3-3,4т. Деп көрсетсе болады.

Ұсынылатын әдебиет

Негізгі әдебиет

Мемлекеттік тілде:

1. Патсаев А.Қ., Жайлау С.Ж. Органикалық химия негіздері. - Шымкент, 2005, I кітап. -359 б., 2005, II кітап. - 441 б., 2005, III кітап. - 232 б.

2. Патсаев А.Қ., Сейтімбетов Т.С., Шитыбаев С.А., Дәуренбеков Қ.Н., Биоорганикалық химия. Оқу құралы. - Шымкент, 2005. - 443 б.

3. Патсаев А.Қ., Дәуренбеков Қ.Н. Бейорганикалық химияның тәжірибелік-зертханалық сабақтарына қолданба. Оқу құралы. - Шымкент. 2005. - 318 б.


Орыс тілінде:

1. Органическая химия. Ким A.M. Сибирское университетское издательство. — Новосибирск, 2002. - 970 с.

2. В.Л. Белобородое, С.Э.Зурабян, А.П. Лузин, Н.А. Тюкавкина. Органическая хи­мия. Учебник. - М. Дрофа. 2002. книга I «Основной курс». - 640 с.

3. «Руководство к лабораторным занятиям по органической химии» под редакци­ей Тюкавкиной Н.А. Учебное пособие. - М, Дрофа. 2002, - 373 с.

4. «Теоретические основы органической химии». Учебное пособие. А.К. Патсаев, А.А. Ахметова, У.А. Кульбаева. Шымкент, 2000. - 114 с.

5. «Углеводороды». Учебное пособие. Патсаев А.К. - Шымкент, 2002.-133 с.

6.«Функциональные производные углеводородов». Учебное пособие. Патсаев А.К. Шымкент. 2003. - 357 с.

7. «Гетероциклические соединения. Алкалоиды». Учебное пособие. Патсаев А.К., Б.К. Махатов. - Шымкент. 2004. - 114 с.

8. «Биополимеры, липиды». Учебное пособие. Патсаев А.К., Махатов Б.К. - Шым­кент. 2004.-138 с.
Қосымша әдебиеттер :

1. Қуатбеков Ә., Патсаев А.Қ., Бақтыбаев К- Бейорганикалық химия практикумы. Оқу құралы. Шымкент. 2006. — 582 б.

Орыс тілінде:

1. «Органическая химия». Учебник. Дрофа. Грандберг И.И.—Москва. 2001.- 654 с.

2. «Органическая химия. Практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа. Грандберг И.И. - Москва. 2007. - 346 с.

3. Наглядная органическая химия: учебное пособие. Харвуд Л.М., Мак-Кендрик Дж., Уайтхед Р. / пер. с англ. под ред. Н.А.Тюкавкиной, С.Э. Зурабяна. - М., 2008.-112 с.

4. Практикум по органической химии. Гаверова ЮГ. - М., 2002.
Дайындағандар: х.ғ.д., профессор Ә.Қ. Патсаев

х.ғ.к., доцент Х.Б. Алихановаоқытушы А.Е. Бухарбаева

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет