Белоктар $$$ 001 Белоктарбет1/6
Дата14.06.2016
өлшемі0.92 Mb.
#134601
  1   2   3   4   5   6

  1. Белоктар


$$$ 001 Белоктар

А) төменмолекулалы, оптикалық акгивті, полярсыз қосылыстар

В) төменмолекулалы, каталитикалық қасиеттері бар заттар

С) жоғарымолекулалы полимерлер, электрлі жазықтықта өте жылжымалы, оптикалық активті, амфотерлі қосылыстар

Д) әр түрлі химиялық қүрылысты, гидролизденуге қабілетсіз, оптикалық активті емес жогарымолекулалы заттар

Е) коллоидты ерітінділер түзбейтін, биокаталитикалық активтілігі жоқ жоғарымолекулалы

заттар

{Дұрыс жауап } = С{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж$$$ 002 Белоктардың молекулалық массасы неге байланысты:

А) белоктың қүрамына енетін амин қышқылдарының саны мен сапасына


В) амин қышқылдарының санына
С) амин қышқылдарының сапасына

Д) амин қышқылдарының қасиетгеріне

Е) амин қышқылдарыныд санына жоие қасисперіне

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж$$$ 003 Белоктардың қүрылымдық (структуралық бірліктері)...

А) нуклеотидтер

В) жоғары май қышқылдары

С) амин қышқылдары

Д) органикалық қышқылдар

Е) пентозофосфорлы қышқылдар

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 004 Полярсыз амин қышқылдарына жататындар:

А) лизин, лейцин, серии, валин

В) аланин, аргинин, глицин, триптофан,

С) глицин, аланин, фенилаланин, валин

Д) валин, треонин, оксипролин, глицин

Е) гистидин, цистеин, валин, аланин

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж


$$$ 005 Полярсыз негізгі амин қышқылдарына жататындар:

А) гистидин, лизин, аргинин


В) аргинин, валин, серии
С) аланин, глицин, триптофан
Д) гистидин, цистеин, валин, аланин

Е) лизин, лейцин, серии, Валин

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 006 Полярсыз қышқыл амин қышқылдарына жататындар:

А) аспарагин қышқылы, серии

В) глутамин қышқылы, аспарагин қышқылы

С) гистидин, серии

Д) валин, пролин

Е) триптофан, метионин

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 007 Полярсыз бейтарап (нейтральды) амин қышқылдарына жататындар:

А) серии, цистеин, глутамин

В) аргинин, глутамин қышқылы, валин

С) триптофан, лизин, аланин

Д) глицин, цистеин, аспарагин қышқылы

Е) аланин, серии, валин

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 008 Алифатикалық амин қышқылдары:

А) серии, треонин, лизин, оксипролин


В) аланин, глицин, валин, лейцин

С) цистеин, метионин, цистин

Д) аспарагин, глугамин қышқылдары

Е) аргинин, гистидин, лизин

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 009 Қүрамында күкірті бар амин қышқылдары:

А) цистеин, метионин, цистин

В) аланин, глицин, валин, лейцин

С) аргинин, глугамин қышқылы, валин

Д) глицин, цистеин, аспарагин қышқылы

Е) серии, лизин, аланин

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 010 Оксиқышқылдарға жататындар:

А) аргинин, гистидин, лизин

В) аргинин, глугамин қышқылы, валин

С) серии, треонин

Д) глугамин, аспарагин қышқылдары

Е) глицин, лизин

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 011 Дикарбон амин қышқылдары:

А) лизин, аспарагин қышқылы

В) аргинин, глугамин қышқылы

С) глугамин, аспарагин қышқылдары

Д) серии, треонин

Е) глицин, лизин

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 012 Екі негізді амин қышқылдары:

А) аргинин, глутамин қышқылы, валин

В) аланин, глицин, валин, лейцин

С) аргинин, гистидин, лизин

Д) серии, треонин, метионин

Е) глицин, лизин, Валин

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж


$$$ 013 Циклды амин қышқылдары:

А) фенилаланин, триптофан, тирозин

В) фенилаланин, лизин, валин

С) глицин, лизин, валин

Д) серии, треонин, метионин

Е) глугамин, аспарагин кышқылдары

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 014 Имин қышқылдары:

А) лизин, аспарагин қышқылы


В) аргинин, глугамин қышқылы
С) глугамин, аспарагин қышқылдары

Д) серии, треонин,

Е) пролин, оксипролин

{Дұрыс жауап } = Е

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж$$$ 015 Қандай амин қышқыддарының рН=7 кезінде оның заряды нольге тең болады:

А) валин, лизин, аспарагин қьгшқылы

В) аланин, валин, фенилаланин

С) аргинин, аспарагин, глугамин қышқылдары

Д) серии, гистидин, валин

Е) глутамин, аргинин, серии

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 016 Қандай амин қышқылдарының негіздік (сілтілі) ортада заряды — 2-ге тең болады:

А) аспарагин, глутамин қышқылдары

В) гастидин, лизин

С) валин, серии


Д) триптофан, пролин

Е) глицин, аланин

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 0І7 Қандай амин қышқылдарының қышқылдык ортада заряды +2-ге тең болады:

А) гистидин, лизин

В) аспарагин, глутамин қышқылдары

С) триптофан, пролин

Д) серин, глицин

Е) треонин, аланин

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 018 Көрсетілген амин қышқылы бейтарап ортада қандай зарядқа ие және қалай аталады:

А) аспарагин қышқылы заряды — 1 тең

В) лизин заряды +1 тең

С) валин заряды 0 тең

Д) серии заряды 0 тең

Е) фенилаланин заряды 0 тең

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 019 Берілген амин қышқылының заряды бейтарап, қышқыл және
негіздік ортада неге тең:

А) 0; +1; -1

В) +1; +2; 1

С) -1; +1; -2

Д)+2; 0; -1

Е) 0; -2; -1

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 020 Серии жэне треонин амин қышқылдары қайсысына жатады:

А) алифатикалық

В) күкірт бар

С) оксиқышқылдар

Д) имин қышқылдары Е) ароматикалық

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж


$$$ 021 Белоктарға қандай қасиетгер тән:

А) оптикалық активтілігі, молекулалық массасының томен болуы, суда ерімейтіндігі

В) диализдену, изоэлектрлік нүктесі, түнбаға түсу, денатурациялану,

каталитикалық активтілігі, тотыгу-тотықсыздану

С) майларда ерігіштігі, гидрофобтылығы, молекулалық массасының төмен болуы Д) сабындану, тотыгу-тотықсыздану, пвдрофилвділігі

Е) эмульсия түзу, диализдену, галогеңдену

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 022 Амин қышқылдарының фосфорлы эфирлер түзу қабілеті:

А) лизин, треонин

В) аргинин, триптофан

С) серии, треонин

Д) валин, цистеин

Е) метионин, глицин

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 023 Амин кышқылдары тотығу-тотықсыздану реакцияларына бейімді:

А) метионин,глицин

В) цистеин, цистин

С) аланин, лизин

Д) серии, аргинин

Е) лизин, треонин

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 024Түнбаға түсірудің кайтымды реакцияларына:

А) ауыр металдармен

В) қыздыру арқылы денатурациялау

С) сілтілік және сілтілік жер металдарының түздарымен

Д) минералды қышқыдцармен

Е) органикалық қышқылдармен

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 025 Түнбаға түсірудің қайтымсыз реакцияларына:

А) сілтілі металдардың түздарымен

В) сілтілі жер металдарының түздарымен

С) аммонидің бейтарап түздарымен

Д) спиртпен қысқа уақытта әсер ету арқылы

Е) қыздыру арқылы денатурациялау

{Дұрыс жауап } = Е

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 026 Белок молекуласындағы химиялық байланыстың негізгі типі:

А)иондық
В) дисульфидтік


С) сутектік

Д)пептидтік

Е) гидрофобтық әрекетгесу

{Дұрыс жауап } = Е

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж$$$ 027 Белок молекуласының алғашқы қүрылымы (структурасы) үшін
тән байланыстар:

А) сутекгік, дисульфидтіх

В) иондық, пептидтік

С) гидрофобтық әрекеттесу, иондық

Д) пептидтік, дисульфидтік

Е) сутектік, иоңцық

{Дұрыс жауап } = Д

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$028 Бірінші структураға ие белоктар:

А) сүттің казеині

В) миоглобин

С) гемоглобин

Д) инсулин

Е) муцин


{Дұрыс жауап } = Д

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 029 Белок молекуласының екінші стуруктурасына тән байланыстар:

А) пептидтік, дисульфидтік, сутектік

В) дисульфидтік, иондық, сутектіх

С) пептидтік, иондық, сутектік

Д) гидрофобтық әрекеттесу, иондық, дисульфидтік

Е) иондық, гидрофобтық әрекеттесу

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 030 Екінші структураға ие белоктар:

А) жібек фиброині

В) миоглобин

С) казеин


Д) муцин

Е) гемоглобин

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 031 Белок молекуласыиың үшінші структурасын анықтайтын байланыстар:

А) пептидтіх, гидрофобтық әрекетгесу

В) пептидтік, сутектік

С) пептидтік, дисульфидтік, сугектік, гидрофобтық әрекеттесу

Д) иондық, сугектік

Е) дисульфидтік, иондық

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 032 Миоглобин молекуласының структурасы мынандай:

А) бірінші

В)екінші

С) үшінші

Д) төртінші

Е) бірінші, кейде екінші

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$0 33 Белок молекуласының төртінші структурасына тән байланыстар:

А) пептидтік, дисульфидтік, сутектік, щцрофобтық әрекетгесу

В) иондық, сутектік

С) дисульфидтік, иондық

Д) пептидтіх, дисульфидтік, сутектіх, гидрофобтық әрекеттесу, иондық

Е) пептидтік, сутектік, иондық

{Дұрыс жауап } = Д

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 034 Гемоглобин молекуласының структурасы мынандай:

А) бірінші

В) екінші

С) үшінші

Д) төртшші
Е) екінші, кейде төртінші

{Дұрыс жауап } = Д

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж$$$ 035 Қарапайым белоктарға жататындар... Теріс жауапты көрсетіңіз

А)альбуминдер, гистондар, протаминдерВ) гиртондар, проламиндер, протеиноидтар

С) альбуминдер, глютелиндер, протаминдер

Д) альбуминдер, гистондар, хромопротеидтер

Е) проламиндер, протаминдер,рлютелиндер.

{Дұрыс жауап } = Д

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 036 Күрделі белоктарды көрсетіңіз:

А) протаминдер, хромопротеидтер, гистондар

В) гистондар фосфопротеидтер, альбуминдер

С) хромоіфотеидтер, нуклеопротеидтер, липопротеидтер

Д) липопротеидтер, протеиноидтар, гликопротеидтер

Е) гликопротеидтер, флавопротеидтер, гистондар

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж


$$$ 037 Фосфопротеидтерге жататындар:

А) сүт казеині


В) миоглобин
С) муцин

Д) жібек фиброині

Е) рибонуклеаза

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж


$$$ 038 Гликопротеидтердің простетикалық топтары болатындар:

А) майлар

В) фосфор кышқылы

С) көмірсулар

Д) нуклеин қышқылдары

Е) рибофлавин туындылары

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 039 Сілекей муцині неде болады:

А) гликопротеидге


В) нуклеопротеидте

С) флавопротеидте

Д) липопротеидте

Е) фосфопротеидте

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 040 Қүрамында Со бар хромопротеидтердің простетикалық тобына жататындар:

А) В6 витамині

В) В5 витамині

С) В15 витамині

Д) В15 витамині
Е) В1 витамин і

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 3

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж$$$ 041 Қүрамында Мg бар хромопротеидтердің қосымша тобына жататындар:

А) В12 витамині

В) хлорофилл

С) каротин

Д) ретинол

Е) токоферол

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 042. Қүрамында мыс кездесетін ферменттер:

А) каталаза

В) цитохромоксидаза
С) пируватдекарбоксилаза

Д) полифенолоксидаза

Е) гексокиназ

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 3

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж


$$$ 043 Каталаза хромопротеидтердің қандайыңда болады:

А) Мg кездесетінде

Б) гем—Ғе+3 кездесетінде

С) Си кездесетінде

Д) рибофлавин кездесетінде

Е) гем— Ғе+2 ->Ғе+3 кездесетінде

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 3

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 044 Нуклеин қышқылдарының молекуласы қайсысынын простетикалық топтары бола алады:

А) гликопротеидтердің

В) нуклепротеидтердің

С) фосфопротеидтердің

Д) липопротеидтердің

Е) хромопротеидтердің

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 045 Темекі мозаикасының вирусы қайсысына жатады:

А) фосфопротеидке

В) нуклеопротеидке

С) хромопротеидке

Д) липопротеидке

Е) гликопротеидке

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 3

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 046. Көмірсулар мынандай атомдар...

А) С, Н, О

В) С,Н, N

С) Н,0, N

Д) N. С, О

Е) 0,Н, N, С

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 047 Моносахаридтерге жататындар:

А) тетрозалар, пентозалар, гептозалар, биозалар

В) дисахаридтер, тетрозалар,- гексозалар, альдозалар

С) тетрозалар, олигосахаридтер, манноза

Д) биозалар, триозалар, кетозалар, дисахаридтер

Е) олигосахаридтер, дисахаридтер, триозалар

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 048 Гликол альдегиді қайсына жатады?

А) биозаларға

В) тетрозаларға

С) гексозаларға

Д) гептозаларға

Е) пентозаларға

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 3

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж

$$$ 049 Моносахаридтер-триозаларды атаңыз:

А) глюкоза, седогептулоза

В) глицерин альдегиді, диоксиацетон

С) диоксиацетон, гликол альдегиді

Д) фруктоза, эритроза

Е) манноза, арабиноза

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 050 Диоксиацетонды көрсетіңіз:

А) триоза-кетоза

В) пентоза-альдоза

С) гексоза-альдоза

Д) биоза-альдоза

Е) тетроза-кетоза

{Дұрыс жауап } = А

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 051 Пентозаларга жататындар:

А) глюкоза, эритроза, рибоза, диоксиацетон

В) арабиноза, ксилулоза, рибоза, рибулеза

С) фруктоза, гликол альдегида, д-рибоза

Д) манноза, глюкоза, арабиноза, рибоза

Е) эритрулеза, ксилоза, фруктоза

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 052 Фруктоза дегеніміз:

А) пентоза-альдозама


В) тетроза-кетозама

С) гексоза-альдозама

Д) гексоза-кетозама

Е) триоза-альдозама

{Дұрыс жауап } = Д

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 053 Тотықсызданбайтын дисахаридтерге жататындар:

А) глюкоза

В) фруктоза

С) мальтоза

Д) сахароза

Е) лактоза

{Дұрыс жауап } = Д

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 054 Тотықсызданатын дисахарңдтердің байланыстар

А)гликозидті

В) глюкозды

С) гликозид-глюкозды

Д) Гликозид-гликозидті

Е) фосфоэфирлі

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 3

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 055 Дисахаридтерге жататывдар:

А) мальтоза, глюкоза, сахароза

В) сахароза, манноза, фруктоза

С) лактоза, мальтоза, сахароза

Д) рибоза, лактоза, сахароза

Е) арабиноза, эритроза, мальтоза

{Дұрыс жауап } = С

{ Күрделілігі} = 1

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 ж
$$$ 056 Тотықссызданатын дисахаридтер... Бүрыс жауапты тандап альңыз:

А) оптикалық активті, осмолданады (поликонденсациялану)

В) гидролизденбейді

С) мутароцияланады

Д) сақиналы-тізбекті таугомериялы болады

Е) тотыгу-тотыксыздану реакцияларына түсе алады

{Дұрыс жауап } = Б

{ Күрделілігі} = 2

{ Семестр} = 5

{Мамандықтың коды} =050113

{Оқулық} = Ж.Жатқанбаев, З. Сейтов, К. Сағатов; 1998, 2004 жДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет