Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №16 хаттама Астана қ. 2014 ж. «29» қараша Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыДата30.06.2016
өлшемі81.08 Kb.
#168058
Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы

16 хаттама


Астана қ.   2014 ж. «29» қараша

          1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті» (бұдан әрі - Комитет) ММ, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 10, Министрліктер Үйі, 15-кіреберіс, 7-қабат, Комитеттің Қызылорда облысы бойынша аумақтық департаментінің басшысына жиһаз гарнитурын (жиынтығы) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізді.

2. Сатып алуға бөлінген сома:

Комитеттің Қызылорда облысы бойынша аумақтық департаментінің басшысына жиһаз гарнитурын (жиынтығы) сатып алу, ҚҚС ескере сатып алудың жалпы сомасы 191 000,0 (Бір жүз тоқсан бір мың) теңгені құрайды.

Сатып алудың жалпы сомасы: ҚҚС есебінен, 191 000,0 (Бір жүз тоқсан бір мың) теңгені құрайды.

3. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу негізі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі - Заң) 32-бабының 2)-тармақшасы, Комитет төрағасының 2014 жылғы 26 қырқүйек № 8 бұйрығы (бұйрық көшірмесі қоса беріледі) болып табылады.

4. Өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келуі: «Аскар» ШС ЖШС біліктілік талаптарына сәйкес келеді.

5. Шарт жасалатын өнім берушінің атауы және орналасқан жері және шарттың бағасы: «Асқар» ШС ЖШС, ҚР, Қызылорда қ., Айтеке би к., үй 20

Бағасы: ҚҚС есебінен, 191 000,0 (Бір жүз тоқсан бір мың) теңге, соның ішінде:

- Комитеттің Қызылорда облысы бойынша аумақтық департаментінің басшысына жиһаз гарнитурын (жиынтығын) сатып алу.

6. Сарапшылар қатысқан жоқ.

7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір көзден алу әдісімен сатып алудың нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

1) Өнім беруші «Асқар» ШС ЖШС Комитеттің Қызылорда облысы бойынша аумақтық департаментінің басшысына жиһаз гарнитурын (жиынтығы) сатып алынсын.

2) 2014 жылғы 30 қазанға дейінгі мерзімде «Асқар» ШС ЖШС Комитеттің Қызылорда облысы бойынша аумақтық департаментінің басшысына жиһаз гарнитурын (жиынтығы) мемлекеттік сатып алу туралы шарты жасалсын.

3) осы хаттама мәтіні тапсырыс берушінің веб-сайтына орналастырылсын.


Төраға орынбасары    Е. Карентаев
Құқықтық қамтамасыз ету

басқармасының басшысы Г. Серғазин
Қаржы және мемлекеттік

сатып алу басқармасының басшысы м.а. Х. Алина


Қаржы және мемлекеттік

сатып алу басқармасының бас сарапшысы м.а. Н. Байменова

Протокол № 16

об итогах государственных закупок способом из одного источника
г. Астана               «29» октября 2014 г.
1. Организатор государственных закупок: ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» (далее - Комитет), г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, 10, Дом министерств, 15 подъезд, 7 этаж, провел государственные закупки по приобретению мебельного гарнитура (комплект) для руководителя территориального департамента Комитета по Кызылординской области способом из одного источника.


  1. Сумма, выделенная для закупки:

приобретение мебельного гарнитура (комплект) для руководителя территориального департамента Комитета по Кызылординской области – 191 000,0 (Сто деяносто одна тысяча) тенге, с учетом НДС;

Общая сумма закупки составляет: 191 000,0 (Сто деяносто одна тысяча) тенге, с учетом НДС.

3. Основанием для проведения государственных закупок способом из одного источника является подпункт 2) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), приказ председателя Комитета от 26 сентября 2014 года № 8 (копия приказа прилагается).

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: ХТ ТОО «Аскар» соответствует квалификационным требованиям.

5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор, и цена такого договора: ХТ ТОО «Аскар» РК, г.Кызылорда, ул. Айтеке би, дом 20.

Цена: 191 000,0 (Сто деяносто одна тысяча) тенге, с учетом НДС, из них:

- приобретение мебельного гарнитура (комплект) для руководителя территориального департамента Комитета по Кызылординской области.

6. Эксперты не привлекались.

7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) приобрести мебельный гарнитур (комплект) для руководителя территориального департамента Комитета по Кызылординской области у поставщика ХТ ТОО «Аскар».

2) в срок до 30 октября 2014 года заключить договор о государственных закупках по приобретению мебельного гарнитура (комплект) для руководителя территориального департамента Комитета по Кызылординской области с ХТ ТОО «Аскар».

3) разместить текст настоящего протокола на веб-сайте заказчика.Заместитель председателя Е. Карентаев
Руководитель юридического управления Г. Сергазин
И.о. руководителя управления финансов

и государственных закупок Х. Алина
И.о. главного эксперта управления финансов

и государственных закупок Н. БайменоваҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ
АТОМДЫҚ ЖӘНЕЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ МЕН БАҚЫЛАУ

КОМИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ АТОМНОГО

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА

И КОНТРОЛЯ


БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ
2014 жылғы 26 қыркүйек № 8
Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік

сатып алуды өткізу туралы

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 2) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесінің 142-тармағының 4) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Бір көзден алу тәсілімен Комитет аумақтық департаменттерінің басшылары үшін жиһаз гарнитурларының (жиынтығын) сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу өткізілсін.

2. Қызметтің жағдайын, орнын және жеткізу мерзімін, бір көзген алу тәсілімен Комитет аумақтық департаменттерінің басшылары үшін жиһаз гарнитурларының (жиынтығын) жағдайын және төлеу мерзімін анықтау арқылы сатып алынатын қызметтің қоса берілген техникалық ерекшелігі бекітілсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.Төраға С. Есімханов

О проведении государственных закупок

способом из одного источника

В соответствии с подпунктом 2) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и подпунктом 4) пункта 142 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственные закупки по приобретению мебельных гарнитуров (комплект) для руководителей территориальных департаментов Комитета способом из одного источника.

2. Утвердить прилагаемую техническую спецификацию приобретаемых товаров, с определением условий, места и сроков поставки товара, условий и сроков оплаты по приобретению мебельных гарнитуров (комплектов) для руководителей территориальных департаментов Комитета из одного источника.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.Председатель С. Есимханов

Утверждена

приказом Председателя Комитета

атомного и энергетического надзора и контроля

Министерства энергетики Республики Казахстан

от «26 » сентября 2014 года № 8


Техническая спецификация

по приобретению мебельных гарнитуров с определением условий, места и сроков поставки товара, условий и сроков оплаты за товар

1. Условия доставки товара: своевременная, качественная доставка мебельных гарнитуров.

2. Наименование заказчика: 010000, ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан», г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор,10, Дом Министерств, 15 подъезд, 7 этаж, каб. 715 А.

3. Срок поставки товара: до 30 ноября 2014 года.

4. Условия оплаты: на основании предоставленного Поставщиком накладной, счет-фактуры.

5. Место поставки: в ГУ «Территориальные департаменты Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областей, городов Астаны, Алматы».

6. Срок оплаты: 100% оплата перечислением за фактически полученный товар.

7. Закупаемые товары:

Наименование

характеристики

Количество

Общая суммаШкаф для верхней одежды

Размеры – не менее 950*480*2023, не более 1000*500*2050; Шкаф состоит из 2 секций. Шкаф комплектуется двумя дверцами. толщина корпуса шкафа не менее - 20 мм. Используемый материал ЛДСП, МДФ.

Цвет: по согласованию16
Шкаф для документов

Размеры – не менее 1400*400*950, не более 1800*600*1200; Шкаф состоит из 6 полок; Толщина корпуса шкафа не менее - 20 мм Используемый материал ЛДСП, МДФ.

Цвет: по согласованиюСтол рабочий

Размеры (длина*ширина*высота) – не менее 1800*900*800 не более 2300*1300*820; Толщина столешницы не менее 20 мм, не более 30 мм. Используемый материал ЛДСП, МДФ.

Цвет: по согласованиюСтол приставной

Размеры не менее 1200*1000*900, не более 1400*1200*1000; Толщина столешницы не менее - 20 мм; Используемый материал ЛДСП, МДФ.

Цвет: по согласованию
Тумба

Размеры не менее 500*525*400, не более 600*625*500; Толщина корпуса шкафа не менее - 20 мм; Используемый материал ЛДСП, МДФ.

Цвет: по согласованиюГарантия: Год выпуска товара 2014 года, 1 год соответствия, гарантийный, новый, неиспользованный, качественный товар, отсутствие дефектов, связанных с транспортировкой поставленных товаров.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет