Бюллетень №2 Жаңа кітаптар тізімі 2015-2016 оқу жылыДата25.02.2016
өлшемі103.87 Kb.
#25736
С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің кітапханасы

Ақпараттық бюллетень

2Жаңа кітаптар тізімі

2015-2016 оқу жылы

Ақтөбе 2015Құрметті оқырмандар!

Сіздерді кітапханаға келіп түскен жаңа әдебиеттермен таныстырамыз.
Библиографиялық сипаттамаБөлім

Авторы. Атауы. Жылы.

Оқу залы

Абоне-

мент

Қазақстан тарихы

1

94

Қ18


Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. Ред. басқ. Қ.С. Қаражан. - Алматы: NURPESS, 2014.-168 б.
Лекциялар курсы жоғары және орта арнайы оқу орындары, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына арналған.

-

10

2

94

И91


История Казахстана: Курс лекций. Под ред. К.С. Каражана. –Алматы: NURPESS, 2011.-432 с.
Предназначен студентам высших учебных заведений, средних учебных заведений и для старшеклассников общеобразовательных школ.

3

7

Құқық

3

342

Ж56


Б.А. Жетписбаев Әкімшілік жауаптылық: Оқулық. Алматы: NURPESS, 2014.-352 б.
Оқулық заңгерлік білім беретін ЖОО бакалавр, магистрант, докторанттары мен оқытушыларына арналған.

3

7

4

347

Г75Н.Ш. Камбарова Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. Учебное пособие. - Алматы: NURPESS, 2014.-316 с.

Учебное пособие написано с учетом внесенных изменений и дополнений в гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан.3

7

5

340

К35


Кемали М. Права человекаи механизм их защиты: Учебное пособие. Алматы: NURPESS, 2012.-420 с.
Издание предназначено для студентов и преподавателей высших юридических учебных заведений, а также широкого круга читателей.

3

7

6

347

К29


Кемали М.С. Адам құқықтары және оларды қорғаудың тетіктері: Оқу құралы. – Алматы: NURPESS, 2012.-396 б.
Оқулық заң саласындағы жоғары оқу орындарының оқытушы- ларына, студенттер мен магистранттарға және басқа да оқырмандараға арналған.

3

7

7

347

Ж92


Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Республике Казахстан: Учебник. – Алматы: NURPESS, 2010.-356 с.
Учебник подготовлен на основе Закона «О Прокуратуре» и других нормативных правовых актов, действующих по состоянию на 1 июля 2010 года.

3

7

Педагогика

8

37

Н13


Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі: Оқу құралы.-Алматы: NURPESS, 2014.-272 б.

3

7

9

37

Б12


Бабаев С.Б. Тұлғалық педагогика. Педагогикалық теория негіздері. Оқу құралы. Алматы: NURPESS, 2013.- 336 б.
Еңбек ЖОО тәлім-тәрбие мамандығын таңдаған болашақ педагогтарға, мектеп мұғалімдеріне және барша қауымға арналады.

-

10

Өсімдіктер физиологиясы

10

581

А90


Атабаева С.Ж. Өсімдіктер физиологиясы: оқу құралы.Алматы: Бастау, 2015.-272 б.
Оқу құралы «Өсімдіктер физиологиясы» пәнінің типтік оқу бағдарламасына сай құрастырылған және жоғары оқу орында- рының «Биология», «Биотехнология», «Экология» мамандық- тары бойынша оқитын студенттерге арналған.

-

10

Экономика

11

330

Э40


Экономиканы мемлекеттік реттеу: Оқулық / Б.С.Мырзалиев және т.б. – Алматы: NURPESS, 2014.-272 б.
Оқулықта нарықтық қатынастар жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелері қарастырылған.

-

13

12

330

Д58


М.В. Довбенко, Ю.И. Осик Новелианттар еңбектеріндегі қазіргі экономикалық теориялар: Оқу құралы. Алматы: NURPESS, 2012.-416 б.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының экономика маманды -ғының студенттеріне арналған.

3

7

13

330

А87


Асан Д.С. және т.б. Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері. Оқу құралы. Алматы: NURPESS, 2011.-160 б.
Оқу құралы студенттердің, магистралардың және аспиранттар- дың экономика мен әлеуметтікті реттеудегі және дамытудағы ғылыми ізденістеріне арналған.

-

10

14

338

Э40


Елемесов Р.Е. и др. Экономика зарубежных стран: Учебное пособие. –Алматы: Заң әдебиеті, 2009.-240 с.
Адресовано преподавателям, аспирантам, студентам и всем тем, кто интересуется мировой экономикой и международными экономическими отношениями.

-

10

Туризм

15

796

У18


Уварова А.К. Организация питания в туризме: учебное пособие. –Алматы: Бастау, 2015.-328 с.
Предназначено для студентов высших и средне-сециальных учебных заведений, обучающихся по специальности «Туризм», преподавателей вузов, специалистов в области гостеприимства и туризма.

5

5

16

379

С52


Смыкова М.Р. Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг. -Алматы: NURPESS, 2014.-246 с.
В учебном пособии раскрываются теоретические и экономи- ческие основы туристского и гостиничного бизнеса

-

10

Басқару есебі

17

657

А45


К.Н. Алданиязов Управленческий учет и анализ: Учебное пособие. - Алматы: NURPESS, 2014.-204 с.
Предназначено для студентов вузов и колледжей, обучающих- ся по экономическим специальностям, а также для работников, занимающихся учетом, планированием и управлением производством.

1

3

Бухгалтерлік есеп

18

657

М91


Б.С.Мырзалиев, Р.С.Әбдішүкіров Бухгалтерлік есеп жүргізуді ұйымдастыру: Практикум. Алматы: NURPESS, 2014.-168 б.

Бухгалтерлік есеп шоттары Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ХҚЕС) негізінде берілген.3

7

19

657

М91


Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік есепті үйренудің әдістемелері. Практикум. Алматы: NURPESS, 2014.-90 б.
Оқу құралы басшылар, қаржыгерлер, менеджерлер, маркето -логтар мен кәсіпкерлерге арналған.

-

20

20

657

Б38


Бейсенбаева А.К. Туризмдегі бухгалтерлік есеп. Оқу құралы. -Алматы: NURPESS, 2014.-230 б.
Саланы оқып үйренуге және тәжірибеде көмекші құрал ретінде ЖОО студенттеріне және салаға қызығушылық тудырған тұлғаларға пайдалануға арналған.

3

7

21

657

М91


Мырзалиев Б.С., Әбдішүкіров Р.С. Бухгалтерлік есеп жүргізудің тәжірибелік әдістемелері: Практикум. (аранайы курс) Алматы: NURPESS, 2014.-252 б.

Бухгалтерлік есеп шоттары Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ХҚЕС) негізінде берілген.3

7

22

657

Б58


Бейсенбаева А.К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп. Оқу құралы. -Алматы: NURPESS, 2013.-184 б.

Оқу құралы ЖОО экономикалық мамандықтар бойынша білім алатын студенттерге, бухгалтерлер мен аудиторларға, сала мамандарына арналған.-

10

Бизнес и страхование

23

334

А88


Ж.А. Асқарова Бизнесті бағалау. Оқу құралы. - Алматы: NURPESS, 2013.-206 б.
Оқу құралы жоғары оқу орындарында мемлекеттік стандарт -тарға сәйкес экономика мамандықтары бойынша дайындалатын студенттерге арналған.

-

10

24

368

Н19


Назарчук И.М. Страхование: Учебное пособие. Алматы: NURPESS, 2014.-160 с.
Пособие может быть полноценным источником знаний основ страхового дела для руководителей и специалистов хозяйст-вующих субъектов, всех граждан, интересующихся вопроасами страхования.

-

15

Логистика

25

338

Д81


Т.Г. Дудар и др. Логистика: базовый курс. Учебное пособие. Алматы: NURPESS, 2014.- 206 с.
Для студентов высших учебных заведений экономических специальностей, асипрантов, магистрантов, менеджеров-логистов а также для всех , кто интерсуется логистикой.

-

10

Өндірістегі қауіпсіздік

26

614

Қ67


Қосжанов С. және т.б. Өндірістегі қауіпсіздік. Оқу құралы. – Тараз: ТарМУ, 2010.-150 б.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының техникалық және технологиялық мамандықтарына білімгерлеріне, оқытушы -ларына арналған.

5

198

Информатика

27

004

Х16


Т.Хакимова Компьютерлік өңдеуді автоматтандыруда иновациялық технологияларды пайдалану. Оқу құралы. - Алматы: NURPESS, 2013.-100 б.
Оқу құралының мақсаты-студенттерге дербес компьютерде жоғары дәрежеде өзіндік жұмыстарды жетілдіруді үйрету.

3

7

Физика и математика

28

532

Қ14


Қадырбаев А.К. және т.б. Сұйықтар мен газ механикасы, гидро-пневмо және электр жетектері : оқулық.Алматы: Бастау, 2015.-464 б.
Оқулық техникалық мамандықтарының студенттеріне, арнаулы колледж оқушыларына, әртүрлі саладағы инженерлер мен ғылыми қызметкерлерге, аспиранттарға, магистранттарға, өндіріс саласындағы инженерлерге өте қажет.

5

5

29

511

А31


Айдос Е.Ж. Комплекс айнымалды функциялар теориясы және операциялық есептеулер: Оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2015.-288 б.
Кітап жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушы- ларына арналған.

5

5


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет