Директорлар кеңесіДата03.03.2016
өлшемі36 Kb.
#35765
Директорлар кеңесі
Заңмен және Қоғамның жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;

2) орналастыру туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, олардың орналастыру тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарын сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Қоғамның өткен қаржылық жылға таза кірісті бөлу тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде бір жылға дивидендтің мөлшері туралы жалғыз акционерге ұсыныс беру;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын белгілеу;

7) сандық құрамын, басқарудың өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басқарма мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) басқарма отырысын шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу, Басқару қызметі тәртібі қарастырылатын Басқарма туралы ережені бекіту;

9) Басқарма төрағасы мен басқа мүшелеріне материалдық көмек көрсету, еңбекақы мен сыйақы төлеу мөлшері мен лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеу;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу;

11) ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерінің еңбекақысын төлеу және сыйақы беру, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне материалдық көмек көрсету көлемі мен шарттарын айқындау;

12) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;

13) корпоративтік хатшының қызмет тәртібі мен жауапкершілігі және сыйақы беру шарттары қарастырылатын ережені бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық нұсқаулығын бекіту;

14) Ұйымдық құрылымдар мен қызметкерлердің жалпы санын бекіту;

15) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйақы беру және материалдық көмек көрсету жүйесі туралы ережені бекіту;

16) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, оның құрамын айқындау және олар туралы ережелерді бекіту;

17) Қоғамның жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді алдын ала мақұлдау және шығару;

18) Қоғамның даму жоспарын бекіту және оны түзету, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртібі мен мерзімінде оның орындалуы туралы есепті бекіту;

19) Қоғам қызметінің нәтижелері, Қоғамның даму жоспарының орындалу көрсеткіштері мен тиімділік көрсеткіштері, сондай-ақ тиісті шаралар қолдану туралы Басқарма төрағасының есебін тыңдау.

20) Қоғам туралы немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпараттар тізілімін анықтайтын, сондай-ақ, оны жариялау тәртібін айқындайтын нұсқаулықты бекіту;

21) аудиторлық ұйымдар қызметтерін төлеу мөлшерін айқындау;

22) Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің рыноктық құнын бағалау бойынша бағалаушыны айқындау;

23) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

24) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан астам процент акцияларын (жарғылық капиталда қатысу үлестерін) сатып алуы туралы шешім қабылдауы;

25) акцияларының (жарғылық капиталда қатысу үлестері) он және одан да көп акциялар пайызын Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлері (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

26) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

27) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

28) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

29) Қоғамның ішкі қызметін (атқарушы органның Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) реттейтін құжаттарды, оның ішінде, Қоғамның есептік және салықтық есептік саясат құжаттарын бекіту;

30) Қоғам тәуекелдерін басқару бойынша құжаттарды бекіту, тәуекелдерді басқару процестері және Қоғамның ішкі бақылайтын басқа элементтерінің мониторингі;31) Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнама актілерімен және осы Жарғымен қарастырылған, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес басқарма құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет