Әдіснамалық түсініктемелер 4бет1/10
Дата13.06.2016
өлшемі0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Мline 20азмұны

Содержание

3

Әдіснамалық түсініктемелер 4

Аңдатпа 7

1. Көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы транспорта 8

2. Аудандар бойынша көлік жұмысының көрсеткіштері


Показатели работы транспорта по районам 10

3. Қатынас түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы транспорта по видам сообщений 12

3.1 Қатынас түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы транспорта по видам сообщений 15

3.2 Қатынас түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы транспорта по видам сообщений 16

4. Қатынас түрлері бөлінісінде көліктің барлық түрлерімен жүк тасымалдау


Перевозки грузов всеми видами транспорта в разрезе сообщений 19

5. Өзге де құрлықтағы көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы прочего сухопутного транспорта 21

6. Аудандар бойынша өзге де құрлықтағы көлік жұмысының көрсеткіштері


Показатели работы прочего сухопутного транспорта по районам 23

7. Қатынас түрлері бойынша өзге де құрлықтағы көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы прочего сухопутного транспорта по видам сообщений 25

8. Өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы речного транспорта 28

9. Қатынас түрлері бойынша өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы речного транспорта по видам сообщений 29

10. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы воздушного транспорта 31

11. Қатынас түрлері бойынша әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы воздушного транспорта по видам сообщений 32

12. Қосалқы көлік қызметтері кәсіпорындары жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели работы предприятий вспомогательной транспортной деятельности 34

13. Маршруттық автобуспен тасымалдауды жүзеге асыратын кәсіпорындардағы жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру


Организация перевозок пассажиров на предприятиях, осуществляющих перевозку
маршрутными автобусами 41

14. Қатынас түрлері бойынша жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру


Организация перевозок пассажиров по видам сообщений 44Әдіснамалық түсініктемелер


БҚО көлік өнімдері және көрсетілген қызметтері» (қатынас түрлері бойынша) туралы бюллетені жылдық статистикалық деректерге негізінде қызметінің негізгі түрі – көлік және қоймалау (ЭҚЖС-ның коды – 49-52) болатын кәсіпорындар, көпшілікте пайдаланылатын автобуспен жолаушы-ларды тасымалдауды жүзеге асыратын өзге де қосалқы қызметті кәсіпорындар. Одан басқа, колік жұмысының негізгі көрсеткіштеріне (жүк тасымалдау, жүк айналымы, жолаушы тасымалдау, жолау-шы айналымы) автомобильдік коммерция-лық тасымалдаумен айналысатын көліктік емес кәсіпо-рындар және жеке кәсіпкерлер жұмысы көлемінің бағалауы құрылған.

Тасымалдаудан түскен табыс – көлік кәсіпорындарының жүктерді, жолаушы-ларды тасымалдағаны, жүктер мен жолаушыларды тасымалдағаны және көлік мүліктерін пайдаланғаны үшін қосымша қызмет көрсетуден алынған қаражат сомасы.

Методологические пояснения

Годовой бюллетень «О продукции и услугах транспорта в ЗКО (по видам сообщений) составлен на основе годовых статистических данных предприятий с основным видом деятельности - транспорт и складирование (код ОКЭД 49-52), предприятий других видов деятельности, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров общественным транспортом. Кроме того, в основные показатели работы транспорта (перевезено грузов, грузообо-рот, перевезено пассажиров, пассажироо-борот) включена оценка объемов работы нетранспортных предприятий и предприни-мателей, занимающихся автомобильными коммерческими перевозками.Доходы от перевозок – это сумма средств, полученных транспортными предприятиями за перевозку грузов, пасса-жиров, оказанные отправителям грузов и пассажирам дополнительные услуги по перевозкам и за пользование имуществом транспорта.

Қосалқы көлік қызметінен түсетін табыстарға жүктерді көліктік өндеу және сақтау қызметтерінен, өзге де қосалқы көлік қызметтерінен жүктерді тасымалдау-ды ұйымдастыру бойынша қызметтерден түсетін табыстар қосылады.

Тасымалданған жолаушылар – белгілі бір уақыт кезеңінде тасымалданған жолаушылар саны.

Көліқтегі жолаушылар айналымы –жолаушыларды тасымалдау бойынша жұмыс көлемі. Өлшем бірлігі ретінде жолаушы-шақырым саналады.

Тасымалданған жүктер – көлікпен тасымалданған жүктердің саны тоннамен.

Көліктегі жүк айналымы – жүктерді тасымалдау бойынша көлік жұмыстарының көлемі тонно-шақырыммен көрсетіледі.

Қатынас түрі:

Қалааралық қатынас (республика ішін-дегі) республика шегіндегіелдімекен ара-сындағы жүзеге асырылатын тасымалдау-лар. Қалааралық қатынасқа (республика ішіндегі) облыс ішінде (бір облыс шегіндегі қалалар немесе өзге де елді мекендер арасындағы тасымалдаулар) және

Доходы от вспомогательной транс-портной деятельности включают доходы от услуг по транспортной обработке и хранению грузов, прочих вспомогательных транспортных услуг, услуг по организации перевозок грузов.

Перевезено пассажиров – число пасса-жиров, перевезенных за определенный период времени.

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозке пасса-жиров. Единицей измерения является пассажиро-километр.

Перевезено грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом.

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов, выражается в тонно- километрах.

Виды сообщений:

Междугородное сообщение (внутри республики) – перевозки, осуществляемые между населенными пунктами в пределах республики. Междугородное сообщение (внутри республики) включает перевозки во

внутриобластном (перевозки, осуществляе-мые перевозчиками между городами или

облыс арасындағы (екі немесе бірнеше облыстар шегіндегі қалалар немесе өзге де елді мекендер арасындағы тасымалда-улар) қатынастар жатады.

Қаламаңыналық қатынас – қала немесе өзге де елді мекеннің белгіленген шека-расынан есептелетін қаламаңылық аймақ шегінде жүзеге асырылатын тасымал-даулар.

Қалалық қатынас – белгіленген қала шекара шегінде жүзеге асырылатын тасымалдаулар.

Халықаралық қатынас – Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттер арасындағы және (немесе) Қазақстан Республикасы арқылы өтетін транзит.


иными населенными пунктами в пределах одной области) и межобластном (пере-возки, осуществляемые перевозчиками между городами или иными населенными пунктами в пределах двух или нескольких областей) сообщении.

Пригородное сообщение – перевозки, осуществляемые в пределах пригородной зоны, измеряемой от установленных гра-ниц города или иного населенного пункта.

Городское сообщение – перевозки, осуществляемые в пределах установлен-ных границ города.

Международное сообщение – перевозки, осуществляемые между Республикой Казахстан и иностранными государствами и (или) транзитом через Республику Казахстан.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет