Әдіснамалық түсініктемелер Методологические пояснениябет1/15
Дата24.02.2016
өлшемі378.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Мазмұны

Содержание
Әдіснамалық түсініктемелер

Методологические пояснения ………………………………………………………………………………………...4

Андатпа

Аннотация …………………………………………………………………………………………………………….…...6Аудандар кескінінде негізгі құрал-жабдықтардың қолда бары,

тозу дәрежесі, жаңарту және жою коэффициенттері

Наличие основных средств, степень износа, коэффициенты

обновления и ликвидации в разрезе районов …………………………………………………………………7

Экономикалық қызмет түрлері бойынша негізгі

құрал-жабдықтардың қолда бары, тозу дәрежесі, жаңарту

және жою коэффициенттері

Наличие основных средств, степень износа,

коэффициенты обновления и ликвидации по

видам экономической деятельности……………………………………………………………………………...9

Меншік нысанына қарай негізгі құрал-жабдықтардың қолда

бары, тозу дәрежесі, жаңарту және жою коэффициенттері

Наличие основных средств, степень износа,

коэффициенты обновления и ликвидации по формам собственности………………………………………….………………………………………………………………..14

Кәсіпорын мөлшеріне қарай негізгі құрал-жабдықтардың

қолда бары, тозу дәрежесі, жаңарту және жою коэффициенттері

Наличие основных средств, степень износа, коэффициенты

обновления и ликвидации по размерности предприятий……………………………………………….….16


Негізгі құрал-жабдықтардың түрлері бойынша негізгі

құрал-жабдықтардың қолда бары, тозу дәрежесі,

жаңарту және жою коэффициенттері

Наличие основных средств, степень износа, коэффициенты

обновления и ликвидации по видам основных средств……………..………………………………...18


Аудандар кескінінде негізгі құрал-жабдықтардың қозғалысы

Движение основных средств в разрезе районов …………………………………………………..……...….20


Экономикалық қызмет түрлері бойынша негізгі

құрал-жабдықтардың қозғалысы


Движение основных средств по видам экономической деятельности…………………………………………………………..……………………………………….…22

Негізгі құрал-жабдықтардың түрлері бойынша негізгі

құрал-жабдықтардың қозғалысы

Движение основных средств по видам основных средств…………………………………………………28

Аудандар кескінінде негізгі құрал-жабдықтарды

жөндеуге жұмсалған шығындар мен өтелімі

Амортизация и затраты на ремонт основных

средств в разрезе районов …………………………………………………………………………………………30


Аудандар кескінінде материалдық емес

активтердің қолда бары, қозғалысы және өтелімі


Наличие, движение и амортизация

нематериальных активов в разрезе районов …………………………………………………………………31

Экономикалық қызмет түрлері бойынша материалдық

емес активтердің қолда бары, қозғалысы және өтелімі


Наличие, движение и амортизация нематериальных

активов по видам экономической деятельности………...........………………………………………..33

Аудандар кескінінде негізгі құрал-жабдықтардың

орташа жылдық құны


Среднегодовая стоимость основных средств в

разрезе районов …………………………………………………………………………….……………………….....38

Экономикалық қызмет түрлері бойынша негізгі

құрал-жабдықтардың орташа жылдық құны

Среднегодовая стоимость основных средств по

видам экономической деятельности.................................................................................................39


Аудандар кескінінде жер учаскелерінің қолда

бары және аяқталмаған құрылыс

Наличие земельных участков и

незавершенное строительство в разрезе районов ……………………………………………………….…43

Әдіснамалық түсініктемелер

Методологические пояснения

Бастапқы құн – бұл негізгі құрал-жабдықтарды құру немесе сатып алу үшін нақты жұмсалған шығындар құны, оған төленген, өтелмейтін салықтар мен алымдар қосылады, сондай-ақ жеткізуге, құрастыруға, орнатуға, іске қосуға жіберілген шығындар және одан әрі пайдалану үшін негізгі құрал-жабдықтарды жұмыс жағдайына келтіруге тікелей байланысты кез-келген басқа да шығыстар кіреді.

Баланстық құн – құнсызданудан жиналған амортизация мен жиналған залал сомасы алынған, актив бухгалтерлік баланста танылған сома.

Негізгі құрал-жабдықтарды жою (шығарып тастау) коэффициенті негізгі құрал-жабдықтарды ұдайы өндірумен сипатталады. Жыл бойы шығарылып тасталған негізгі құрал-жабдықтардың жыл басына нақты барына қатынасы ретінде анықталады.

Первоначальная стоимость – это стоимость фактически произведенных затрат по возведению или приобретению основных средств, включая уплаченные, невозмещаемые налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению.

Балансовая стоимость – сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе, за вычетом суммы накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения.

Коэффициент ликвидации (выбытия) основных средств характеризует воспроизводство основных средств. Определяется как отношение выбывших за год основных средств к их наличию на начало года.
4

Негізгі құрал-жабдықтарды жаңарту коэффициенті қайта іске қосылған негізгі құрал-жабдықтардың жыл соңына олардың нақты барындағы үлес салмағын бейнелейді.

Тозу дәрежесі – негізгі құрал-жабдықтар амортизациясының негізгі құрал-жабдықтардың бастапқы құнына қатынасы

Материалдық емес активтер – негізінен табиғи нысаны жоқ, бірақ «сезілмейтін құндылық» берілген және баланста саналатын кәсіпорынға ұзақ мерзім бойы немесе тұрақты табыс әкелетін активтер.


Амортизация (износ) основных средств – это процесс постепенного переноса стоимости приобретения актива на себестоимость продукции или расходы, который происходит в течение срока полезного использования актива.

Степень износа – отношение амортизации основных средств к первоначальной стоимости основных средств.

Нематериальные активы – активы, не имеющие физической натуральной формы, но наделенные «неосязаемой ценностью» и приносящие предприятию, на балансе которого числятся, дополнительный доход в течение длительного времени или постоянно.

5


Аңдатпа


Аннотация

Батыс Қазақстан облысының 4076 кәсіпорындарының материалдық емес активтердің және негізгі құрал-жабдықтардың қолда бары және қозғалысы туралы өткізілген статистикалық зерттеудің деректері 2009 жылғы бюллетеньде берілген.

Есепті жылдың аяғына негізгі құрал-жабдықтардың бастапқы құны жылдың басымен салыстырғанда 40,3%-ға көбейді және 1617,4 млрд. теңгені құрады, баланстық құны – 966,2 млрд. теңге.

Облыс бойынша кәсіпорындардың негізгі құрал-жабдықтардың тозу дәрежесі – 40,3%, жаңарту коэффициенті – 6,7%, жою коэффициенті – 0,3%-ды құрады.

Есепті жылда облыстың кәсіпорындармен негізгі құрал-жабдықтарды жөндеуге 12 млрд. теңге жұмсалды, одан ағымдағы жөндеуге – 3,7 млрд. теңге.

Толық деректер бюллетеньде келтірілген.


В бюллетене за 2009 год представлены данные проведенного статистического обследования о наличии и движении основных средств и нематериальных активов 4076 предприятий Западно- Казахстанской области.

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного года увеличилась на 40,3% по сравнению с началом года и составила 1617,4 млрд. тенге, балансовая стоимость – 966,2 млрд. тенге.

Степень износа основных средств предприятий в 2009 году по области составила 40,3%, коэффициент обновления – 6,7%, коэффициент ликвидации – 0,3%

В отчетном году предприятиями области на ремонт основных средств было затрачено 12 млрд. тенге, из них на текущий ремонт – 3,7 млрд. тенге.

Более подробные данные приведены в бюллетене.


Каталог: publicacii -> publicacii%202010
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Батыс-Қазақстан облысының статистика департаменті жедел-ақпарат
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті Жедел-ақпарат
publicacii%202010 -> Әдіснамалық түсіндірме 3 Методологические пояснения 3


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет