Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚауларДата15.07.2016
өлшемі163 Kb.
#200493
Пәнді оқытуға арналған

әдістемелік ұсыныстардың ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

титул парағы
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
География және туризм кафедрасы
Пәнді оқытуға арналған
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛАР
Діни туризм

050902 – туризм


Павлодар
Пәнді оқытуға арналған ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

әдістемелік ұсыныстардың

бекіту парағы
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфейфер

20___ж. «___»___________


Құрастырушы: аға-оқытушы ____________А.К. Оекенева


География және туризм кафедрасы

Пәнді оқытуға арналғанӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛАР

Діни туризм

050902 – туризм

Кафедра отырысында ұсынылған 20___ж. «___»____________№_____хаттама


Кафедра меңгерушісі __________ А.А. Калиева 20__ж. «____»_________
ХТжЖ факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20 _ж. «_____»______________ №____хаттама


ОӘК төраймы _____________У.Д. Буркитбаева 20__ж. «____»____________
Жжәқб құпталды:

ЖжӘҚБ бастығы_____________А.А. Варакута 20__ж. «____»_____________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «_____»______________ №____хаттамаАндатпа

«Діни туризм» реттеу пәні бойынша пәнді оқытуға арналған әдістемелік ұсыныстар 050902 – Туризм мамандығы бойынша бакалавр дайындауындағы пәнді оқытуы процесінің маңызды оқу жұмысының түрі болып табылады.

«Діни туризм» пәні туризм мамандарын даярлауда негізгі пәндердің бірі болып саналады. «Діни туризм» пәні діни мәселелердің жан-жақты астарларын, діндердің негіздерін, халықаралық туризм және әлемнің көптеген діндері туралы мәліметтерді қамтиды. Туризм саласындағы кәсіби маманға осы сұрақтарды білу тиіс.

Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге әлемнің діндерімен, олардың негізгі анықтамаларымен, түрлерімен, халықаралық нарықтағы байланыстарымен таныстыру және оларды географиялық тұрғыдағы білімдерімен толықтыру.

Пәнді оқытудың міндеттері:


 • студенттерге діни туризм ұғымы мен оның туристік іс-әрекет жүйесіндегі орнын анықтау;

 • студенттердің шығармашылық әлеуетін, бастамалары мен жаңашылдарын дамытуға, тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруына жағдай жасау;

 • туризм индустриясында, оны ұйымдастыру, жоспарлау және дамыту салаларында кәсіби біліктілігін арттыру, сапалық кәсіби білім беру;

 • туризм жүйесіндегі келешектегі мамандарға қажет білімдерді бекіту.


Әдебиет

Негізгі:

 1. Александрова Л. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. — М., 2001.

 2. Баукер Дж. Религии мира. — Лондон, 2001.

 3. Бросс Ж. Духовные учителя: Словарно-справочное издание. — СПб., 1998.

 4. Каниткар В., Оуэн Коул У. Индуизм. — М., 1999

 5. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 6. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 7. Страны мира: Энциклопедический справочник / Под ред. С. А. Семе-ницкого. — М., 1999.

Қосымша:

 1. Учебный атлас мира / Под ред. Г. Н. Башлавина. — М., 1979.


Пәннің мазмұны
1 тақырып. Кіріспе. Діни туризмнің мақсаты мен міндеттері. «Діни туризм» оқу курсы туризм менеджерін дайындау оқу жоспарында маңызды арнайы пән. Пәннің негізгі мақсаты мен мәні. Пәннің негізгі міндеттері. Географиялық және туристік ғылымдар жүйесіндегі орны. Пәнді зерттеу әдістері.
Ұсынылған әдебиет:


 1. Александрова Л. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. — М., 2001.

 2. Баукер Дж. Религии мира. — Лондон, 2001.

 3. Бросс Ж. Духовные учителя: Словарно-справочное издание. — СПб., 1998.

 4. Каниткар В., Оуэн Коул У. Индуизм. — М., 1999

 5. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 6. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 7. Страны мира: Энциклопедический справочник / Под ред. С. А. Семе-ницкого. — М., 1999.

2 тақырып. Діни туризм ұғымы. Негізгі түсініктемелері. Діни туризм ұғымы. Діни туризмнің туристік іс-әрекет жүйесіндегі орны. Туризм ұғымы. Түристтің анықтамасы. Дін ұғымы. Діни туризмнің объектілері мен субъектілері. Діни туризмнің пайда болу тарихы. Б.э.д діни туризм. Б.э. I ғ. және VII ғ. діни туризм дамуына әсер еткен факторлар. Діни туризмге көңіл бөлу бойынша мемлекеттердің саясаты.


Ұсынылған әдебиет:


 1. Александрова Л. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. — М., 2001.

 2. Баукер Дж. Религии мира. — Лондон, 2001.

 3. Бросс Ж. Духовные учителя: Словарно-справочное издание. — СПб., 1998.

 4. Каниткар В., Оуэн Коул У. Индуизм. — М., 1999

 5. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 6. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 7. Страны мира: Энциклопедический справочник / Под ред. С. А. Семе-ницкого. — М., 1999.

3 тақырып. Діни туризмнің түрлері. Туризм түрлері. Діни туризм. Діни туризм түрлері. Қажылық туризм. Қажылық туризмнің түрлері мен ерекшеліктері. Рухани-қажылық туризм. Қажылықтың макроаумақтары.Ұсынылған әдебиет:
Ұсынылған әдебиет:


 1. Александрова Л. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. — М., 2001.

 2. Баукер Дж. Религии мира. — Лондон, 2001.

 3. Бросс Ж. Духовные учителя: Словарно-справочное издание. — СПб., 1998.

 4. Каниткар В., Оуэн Коул У. Индуизм. — М., 1999

 5. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 6. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 7. Страны мира: Энциклопедический справочник / Под ред. С. А. Семе-ницкого. — М., 1999.

4 тақырып. Діни туризмнің индустриясы. Діни туризм индустриясының ұғымы мен бөліктері. Діни туризм инфрақұрылымы, Туристерді орналастыру. Туристерді твсымалдау.Туристердің көлік қызметі. Туристердің тамақтануы. Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.


Ұсынылған әдебиет:


 1. Александрова Л. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. — М., 2001.

 2. Баукер Дж. Религии мира. — Лондон, 2001.

 3. Бросс Ж. Духовные учителя: Словарно-справочное издание. — СПб., 1998.

 4. Каниткар В., Оуэн Коул У. Индуизм. — М., 1999

 5. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 6. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 7. Страны мира: Энциклопедический справочник / Под ред. С. А. Семе-ницкого. — М., 1999.

5 тақырып. Туристік өнім және туристік ұйымдастыру. Туристік өнім теориясы. Туристік қызмет. Діни туризмнің бағдарларының түрлері. Туристік өнімнің өнделуі.


Ұсынылған әдебиет:


 1. Александрова Л. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. — М., 2001.

 2. Баукер Дж. Религии мира. — Лондон, 2001.

 3. Бросс Ж. Духовные учителя: Словарно-справочное издание. — СПб., 1998.

 4. Каниткар В., Оуэн Коул У. Индуизм. — М., 1999

 5. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 6. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 7. Страны мира: Энциклопедический справочник / Под ред. С. А. Семе-ницкого. — М., 1999.

6 тақырып. Діни туризм әлеуеті. Қазіргі діни туризм. Қазіргі замандағы туризм. Жаңа туристік аймақтардың шығуы Діни туризмнің негізгі ағымы Діни туризмнің қазіргі замандағы даму беталыстары.. Туристік кадрлерді дайындауды ұйымдастыру. Діни туризм әлеуеті. Діни туризмнің алдағы дамуының проблемелары және болашағы..


Ұсынылған әдебиет:


 1. Александрова Л. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. — М., 2001.

 2. Баукер Дж. Религии мира. — Лондон, 2001.

 3. Бросс Ж. Духовные учителя: Словарно-справочное издание. — СПб., 1998.

 4. Каниткар В., Оуэн Коул У. Индуизм. — М., 1999

 5. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 6. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 7. Страны мира: Энциклопедический справочник / Под ред. С. А. Семе-ницкого. — М., 1999.

7 тақырып. Қазақстан аумағында діни туризм қалыптасуы мен даму болашағы. Тәуелсіз Қазақстанда туризм: экономикалық реформалар жағдайында туристік шаруашылықтың жаңа даму тенденциясы. Туристік кадрларды дайындауды ұйымдастыру. ҚР туристік-экскурсиялық ісі. ҚР аумағы бойынша діни туризмнің таралуы.


Ұсынылған әдебиет:


 1. Александрова Л. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. — М., 2001.

 2. Баукер Дж. Религии мира. — Лондон, 2001.

 3. Бросс Ж. Духовные учителя: Словарно-справочное издание. — СПб., 1998.

 4. Каниткар В., Оуэн Коул У. Индуизм. — М., 1999

 5. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 6. Миронов А. В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. — М., 1998.

 7. Страны мира: Энциклопедический справочник / Под ред. С. А. Семе-ницкого. — М., 1999.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет