Емтихан тестілері Құрастырған А. Жандарбекова 3 Емтихан билеттері (тестілері)Дата06.03.2016
өлшемі236.5 Kb.КӨЛІК ТҮРЛЕРІНІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ
пәні бойынша
Емтихан тестілері

Құрастырған А.Жандарбекова


7.3 Емтихан билеттері (тестілері)
Тестілер

1. Көлік мағынасы

А) арнайы жолдары бар жол қатынасы

В) жылжымалы құрама

С) құралдар жиынтығы, жол қатынасы, сонымен қоса техникалық

құрылғылар және құрылыстар немесе ғимараттар

D) адамдарды және жүктерді тасымалдауды қамтамасыз ететін көліктің

әртүрлі түрлері

Е) тиеу-түсіру жұмыстары, станцалар, жөндеу шеберханалары

және тағы басқа да техникалық құрылғылар


2. Көліктік тарам немесе желі мыналарға бөлінеді

А) бөлек маршрут қозғалыстарына (метро, трамвай, автобус және т.б.)

В) магистралды және төменгі желілерге

С) көліктің әр түрлерінің кешеніне

D) өндірістік көліктің бөлек түрлеріне

Е) адамдарды және жүктерді тасымалдауға арналған жергілікті желілер


3. Көліктік тарамның тығыздығы

А) әртүрлі жол қатарлары орналасқан аудандар

В) темір жолдары құрылған аудандар қатынасы, бірақ барлық аудандарға

тұрғын орындарының құрылыстары салынған

С) бір километр желіге келетін тонна километр саны

D) 1000 квадраттық километр желіге келетін желі километрінің саны

Е) барлық келтірілген жауаптар дұрыс
4. Біртұтас көліктік жүйе нені білдіреді

А) әртүрлі көлік кешені, олар өзара байланыста

В) тұрғын орындарын байланыстыратын барлық жол қатынастарының

жиынтығы


С) рельстік жолдар, автомобиль жолы, әуә желілері және басқалары

D) өндірістік кәсіпорын көліктері және қалалық көлік

Е) барлық жауаптар дұрыс
5. Көліктік-экспедициялық операцияларға нелер жатады

А) жүктерді қабылдау, қаптау және маркировкалау

В) әртүрлі алымдарды және құжаттарды толтыру

С) бір көлік түрінен басқа көлік түріне жүктерді өткізу

D) жүктерді жеткізу және қысқа мерзімде сақтау

Е) барлық берілген операциялар дұрыс


6. Берілген жауаптардағы тасымалға жатпайтындары

А) жергілікті

В) тікелей қатынас

С) аралас қатынас

D) бір көлік түрінен басқа көлік түріне жүкті өткізу

Е) халықаралық қатынас


7. Берілген жауаптардан «жалпы қолданыстағы емес» көлікті алып

тастаңыз 1. мұнай және газ құбыры, әуе және су көлігі

 2. автокөлік және теміржол көлігі

 3. әуе, теңіз және су көлігі

 4. қызмет көрсету және басқару саласының көлігі

 5. жоғарғы кернеулі электр берілісті

8. «Жалпы қолданыстағы» көлік келесі топтардан тұрады 1. әмбебап және арнайы

 2. ішкі және сыртқы

 3. тәуліктік және маусымдық

 4. мамандандырылған

Е) барлық берілген топтамалар

9. Біртұтас көлік жүйесінің бірлігіне жатпайтын саланы атаңыз 1. техникалық және технологиялық

 2. пайдаланылушы және экологиялық

 3. ақпараттық және

 4. құқықтық

E) экономикалық
10. Көліктің біртұтас жүйесі төмендегі шараларды қамтиды

А) жол қатынастарындағы тасымал қабілетін нәтижелі қолдану

В) халыққа қызмет көрсету орындарының санын азайту

С) желілерде пайдалану маневрлігін жоғарлату

D) жылжымалы құрамның айналымын көбейту

Е) барлық жауаптар дұрыс


11. Барлық объектердегі көліктің өткізу қабілеті

А) белгілі уақытта тасымалданған жүктердің максималды саны

В) белгілі уақытта жолда өткізілген жылжымалы бірліктің максималды

саны


С) белгілі уақытта қолданылған көлік түрінің максималды саны

D) берілген аралықта қолданылған жылжымалы құрамның максималды

саны

Е) барлық берілген жауаптар


12. Көлік өнімінің сапалық көрсеткіші сипаттайды

A) айналымдағы көлік шамасын

B) көлік өнімінің бір немесе бірнеше сипаты

C) тиімділіктің шартты шамалы коэффициенті

D) жылдық өнімділік

E) барлық аталған сапа көрсеткіштері


13. Пайдалану сапасы қамтиды

A) сенімділік

B) сиымдылық

C) жанармайды үнемдеушілік

D) жылдам жүрісті

E) барлық аталғандар


14. Көлік жабдығының өнімділігі анықталады

A) тәуліктік жалпы тасымал көлемі

B) көлік жабдығы санының тасымал көлеміне қатынасы

C) белгілі бір уақыт аралығындағы орындалған жұмыс көлемінің көлік

бірлігінің санына қатынасымен

D) жұмыс санының тасымал көлеміне қатынасы

E) жұмысты орындауға арналған жылжымалы құраманың қажетті парк

саны


15. Пайдалану шарты біріктіреді

A) ортаның ылғалдылығы

B) кедір - бұдырлық

C) орта, жұмыс аумағы, жүктемелер

D) жүріс жылдамдығы және ұзақтығы

E) ені және биіктігі бойынша өтімділігі


16. Көліктік машина келесі талаптарға сай болуы керек

A) жылжымалы және жылдам жүрісті

B) сенімді және ұзақ мерзімді жарамды

C) жұмысы өнімді және

D) эргономикалық, техникалық, пайдаланымдық және технологиялық

E) барлық жауаптар дұрыс


17. Эргономикалық талаптар:

A) жүріс жылдамдығын арттыру

B) қауіпсіз басқару орнын құру

C) қызметкерлер жұмысына жайлы жағдай

D) жақсы ішкі көрініс

E) эстетикалық сапа


18. Техникалық талаптар:

A) өзара үйлескен түйіндер мен бөлшектерді қолдану

B) қазіргі заманның техникалық даму деңгейін қамтамассыз ететін

көрсеткіштерді жобалау

C) бұйымды жасаудың өздік құнын төмендету

D) жаңа тетіктер мен саймандарды қолдану

E) барлық берілген жауаптар
19. Көлік жабдығына келіп түсетін жүктер беріледі:

A) дайындауға

B) тиеп- түсіруге

C) тасымалдауға

D) сақтауға

E) барлық жауаптардың жиынтығы


20 . Жүктерді келесі белгілері бойынша сараптауға болады

A) ақтарыла және жалпылай тиеп-түсіретін

B) құймалы және газ тәрізді

C) салалық белгілері бойынша

D) тасымалдау шарты бойынша

E) барлық аталған белгілер бойынша


21. Жүктерді тасымалдау шарты бойынша жүктер ........ байланысты

сарапталмайды

A) қаптамасының бар болуына

B) өлшеміне және салмағына

C) тығыздығына және кедір - бұдырлығына

D) тиеп – түсіру тәсіліне

E) қауіпсіздік дәрежесіне
22. Өнеркәсіптік көлік жабдығы топтастырылады

A) түрлері бойынша

B) тағайындалуы бойынша

C) жұмыс істеу мерзімі бойынша

D) жұмыс істеу тәсілі бойынша

E) барлық жауаптар


23. Тағайындалуы бойынша өнеркәсіптік көліктің топтасуы

A) сыртқы және ішкі

B) айналымды және үзіліссіз

C) халықаралық

D) қалааралық

E) толассыз - айналымды


24. Айналымды көлік түріне жатпайды

A) теміржол

B) әуе

C) теңіз


D) құбыр

E) автотіркемелі


25. Көлікті таңдау кезінде ескеру керек (дұрыс емесін көрсетіңіз)

A) үнемділігін және тиімділігін

B) жүкайналымы және жүк түрін

C) тасымалдау арақашықтығын

D) кәсіпорынның жұмысты бастау және аяқтау уақытын

E) жоғарғы шекті өнімділігін


26. Теміржол көлігінің артықшылығына жатпайды

A) тасымалдау қашықтығының шектелмеуі

B) қозғалу кезіндегі меншікті кедергісінің төмен болуы

C) жолдың айналу бұрышының үлкендігі

D) әртүрлі жүктерді бір құрамада тасымалдау мүмкіншілігі

E) кез – келген ауа-райы жағдайында жұмыс істеу мүмкіншілігі


27. Автокөлікті қолдану кезіндегі негізгі кемшілік

A) кез-келген жерде өзі түсіру ьүмкіншілігі

B) жылжымалылығы және айлалылығы

C) пайдалану еңбек сиымдылығының жоғары болуы

D) тасымалдау арақашықтығының шектелген болуы

E) жаңа жол бағдарларын тез ұйымдастыру мүмкіншілігі және икемділігі


28. Берілген жауаптардан конвейер көлігінің жұмысындағы кемшілікті

көрсетіңіз

A) тасымалдау үрдісін автоматтандыру үрдісі

B) тік өрге тасымалдау мүмкіншілігі

C) тасымалдауды жүк түрі бойынша іріктеу

D) тасымалдаудың толассыздығы

E) еңбек сиымдылығының көп емес меншікті шығыны
29. Құбыр көлігінің жұмысындағы кемшілікті көрсетіңіз

A) тасымалдау бағыты және жүк түрі бойынша талғауы

B) тасымалдаудың өздік құнының төмендігі

C) қызметкөрсетушілердің санының аздығы

D) тасымалдау көлемінің шектелмеуі

E) барлық жерге орнату мүмкіншілігі


30. Әуе көлігінің негізгі артықшылығы болып табылады:

A) жүктер мен жолаушыларды тасымалдау жылдамдығының жоғары

болуы

B) маршруттарды ұйымдастырудың шұғылдығы мен айлалығыC) шектеусіз тасымалдау қабілеттілігі

D) қонбай ұшу қашықтығының үлкендігі

E) экономикағы тікелей ықпалы

31. Көлік жұмысының сенімділігі тәуелді (қатысы жоғын көрсетіңіз)

A) жүктеменің сипаты және шамасына

B) бөлшектің материалы және құрылымдық ерекшелігіне

C) үйкеліс кезіндегі майлауға

D) соңғы бекетте қайта тиеу операцияларының санына

E) қоршаған ортаның температурасына
32. Бұйымның сенімділігі дегеніміз-

A) белгілі бір жағдайларда бұйымның өзінің сапасын сақтау қабілеттілігі

B) бастапқы және соңғы операцияларды орындаудың көпреттілігі

C) әртүрлі жүктерді тасымалдау мүмкіншілігі

D) алыс қашықтыққа жүру мүмкіншілігі

E) ұзақ уақыт аралығында тоқтамай жұмыс істеу мүмкіншілігі


33. Сенімділік – ол ......

A) ұзақ мерзімді жарамдылық

B) бұзылмау

C) жөндеуге жарамдылық

D) барлық көрсетілген белгілер

E) тек қана A) және B)

34. Жөндеуге жарамдылық – бұл

A) машинаның бұзылуды ескертуі және табуға, оны қалпына келтіруге

бейімділігі

B) бекітілген уақыт мерзімінде бұйымның жұмыс қабілеттілігін сақтауы

C) тағайындалуы бойынша пайдалануға арналған бұйымның

жарамдылығын анықтйтын кешенді сипат

D) сақтау немесе тасымалдау кезінде өзінің жұмыс қабілеттілігін

сақтауы


E) барлық аталғандар
35. Сенімділіктің біртекті көрсеткішіне жатпайды -

A) бұзылудың қарқындылығы

B) бұзылмай жұмыс істеу ықтималдылығы

C) бұзылғанды жөндеп қою

D) бұзылудың қарқындылығы

E) бұзылуды қалпына келтірудің орташа уақыты


36. Сенімділіктің кешенді көрсеткіштеріне кірмейді

A) дайын болу коэффициенті

B) техникалық пайдалану коэффициенті

C) шұғыл дайындау коэффициенті

D) сақтау көрсеткіші

E) бұзылып қалудан болған бос тұру уақытының барлық бос тұру

уақытына қатынасы
37. коэффициенті ................ көрсетеді

A) бұйымның бос тұру уақытын

B) бұзылған бұйымды қалпына келтіру уақытын

C) бұйымның дайын болу

D) бұзылған бұйымды тосу уақытын

E) бұйымның толық жұмыс уақытын


38. коэффициенті .............. көрсетеді

A) бұзылмай жұмыс істеу уақыты

B) техникалық пайдалануды

C) ақауды қалпына келтіру уақытын

D) пайдалану шығындарын

E) жөндеу үнемділігін


39. Машинаға ықпал ететін жұмыс жүктемелері болуы мүмкін

A) механикалық

B) электрлік

C) жылулық

D) барлық аталғандар

E) тек қана A) және С)


40. Тұрақты әсер етуші жүктемелер жиынтығы

A) қоршаған орта температурасы

B) ауаның ылғалдылығы

C) атмосфераның ластануы

D) тек қана А) және С)

E) барлық аталғандар


41. Бұзылу сипаты болуы мүмкін

A) аяқ астынан болатын

B) ақырындап болатын

C) бақыланбайтын

D) тұрақты

E) мүмкін болатын


42. Машина элементтерінің бұзылып қалуы ........... нәтижесінде

туындауы мүмкін (қатысы жоғын алып тастаңыз)

A) пластикалық деформация

B) капиталды жөндеу кезінде

C) тозу

D) коррозияE) сақтау және тасымалдау
43. көрсеткіші анықтайды:

A) жүктің көлденең қимасының ауданын

B) тасымал қашықтығын

C) орындалған жұмыс көлемін

D) қызметтік критериді

E) барлық аталғандар


44. Бұйымның техникалық деңгейін бағалау және көлік жабдықтарын

салыстыру келесі әдіспен жүзеге асады (қатысы жоғын алып тастаңыз)

A) біртекті көрсеткіштер бойынша дифференциальды бағалау

B) біртекті көрсеткіштердің жиынтығы бойынша интегральды бағалау

C) әр параметрдің үлес салмағының қатынасының мәні бойынша

D) тек қана А) және С)

E) барлық аталғандар
45. формуласы ............... білдіреді

A) берілген машинаның қызметтік параметрлерінің мәнін

B) біртекті көрсеткіштер бойынша машинаның сапалық бағасын

C) қарастырылатын параметрдің мәнін

D) жиынтық көрсеткіштер бойынша жиынтық бағаны

E) тек қана А) және D)


46. формуласы ............... білдіреді

A) әр көрсеткіштің арасалмағын ескеретін техникалық деңгейдің

жиынтық бағасын

B) біртекті мәндердің жиынтық бағасын

C) бұйымның сапа көрсеткішіне тәуелділігін

D) біртекті көрсеткіштердің қосындысын

E) бұйымның сапасының біртекті мәндерге тәуелділігін
47. Жоларалықтың (стансаның) өткізгіштік қабілеттілігі тәуелді емес

A) жұп пойыздардың санына

B) пойыздардың жүріс уақытына

C) стансаның жалпы жұмыс уақытына

D) тасымалданған жүктің санына

E) стансалық интервалға


48. Төменгі шекті интервал ........... байланысты алынады

A) жоларалықтың ұзындығына

B) қауіпсіздікті қамтамассыз ететін тежеу жолына

C) жүктелген құраманың түріне

D) жоларалықтағы жүріс уақытына

E) барлық аталғандар


49. Автожолдардың өткізгіштік қабілеттілігі тәуелді

A) машинаның құрылымдық сапасына

B) жүктелген көлік құралының массасына

C) қозғалыс жылдамдығын есепке алатын машиналар арасындғы

интервалға

D) коэффициентом разгона машины

E) показателей А) и D)
50. Көлікпен жұмыс жасаудың біртұтас технологиялық үрдісі келесі

сұрақтарды шешеді

A) операцияларды орындаудың бірыңғай керегенін құрастыруды

B) пойыздарды құрастыру жоспарын

C) тиеп – түсірудің тұрақты ырғақтылығын

D) барлық аталғандар

E) тек қана А) және С)
51. Бөлшектің тозуға қарсылығын арттыру шаралары (дұрыс емесін

алып тстаңыз)

А) болаттың талапқа сәйкес келетін маркасына ғана таңдау

В) болатты суару

С) газды ортада күш түсіру

D) арнайы материалдарды қолдану

Е) үйкелісетін беттерді уақтылы майлап отыру
52. Себепсіз жағдайларды тудырмайтын ыңғайлы жұмыс орнын ашу

А) қауіпсіз ыңғайлы жұмыс орнын жобалау

В) бұйымды сәйкесінше сапа деңгейімен қамтамассыз ету

С) адам мен машинаның өзара әрекеттестігінің қауіпсіздігін сақтау

D) снитарлы- гигиеналық шама – шарттарды сақтау

Е) шудан қорғалған қарапайым және сенімді жұмыс орнын ашу


53. Көліктік машинаның сапа деңгейі дегеніміз

А) сапа деңгейінің көрсеткіштері

В) ең үздік отандық және шетелдік сәйкес нұсқаларымен салыстыра

бағалау


С) сыртқы және ішкі нарықтағы бәсекеге қабілеттілік

D) тек қана А) және С) жауаптары

Е) барлық аталғандар
54. Пайдалану кезінде қойылатын талаптар келесілерден тұрады

А) қолайлы жұмыс жағдайына сәйкестілігі

В) бұйымның ұзақ мерзімді жарамдылығы және сенімділігі

С) стандартизация және өзара үйлесу дәрежесіне сәйкестілігі

D) техникалық сипаттамаларының көрсеткішінің сәйкестілігі

Е) барлық аталғандар


55. Технологиялық талаптар .......... тұрады

А) жасап шығару құнын төмендетуден

В) еңбек өнімділігін арттырудан

С) стандартты және үйлесімді бұйымды қолдану мүмкіншілігін

бағалаудан

D) тек қана А) және В)

Е) барлық келтірілген талаптар
56. Экономикалық көрсеткішке жатпайтынын алып тастаңыз

А) басқа агрегаттармен де жұмыс істеуге арналған бейімділік

В) келтірілген шығынның шамасы

С) тасымалдаудың өздік құны

D) капиталдық салым

Е) пайдалану шығындыры


57. Күтпеген бұзылу келесі жағдайда туындайды (жатпайтынын

табыңыз)

А) элементердің және олардың қызметтік сипатының жойылуы

В) жүктеменің бірден, қатты өзгеруі кезінде

С) жасап шығару кезінде элементтердің ақаулықтары болса

D) жұмыс тәртібі бұзылғанда

Е) қауіпсіздік ережесін сақтамағанда
58. Ақырындап пайда болатын бұзылулар келесідей сипатта көрінеді

(дұрыс емесін табыңыз)

А) элементтердің тозуы

В) тозған зақымдардың жиналуы

С) ескіру

D) қалыпты емес жұмыс жағдайында

Е) барлық аталған үрдістерде
59. Мүмкін емес бұзылуды атаңыз

А) көп пайдалану нәтижесінде элементтердің сынуы

В) бөлшектің табиғи тозуы

С) іргелес элементтің бұзылуы

D) метал коррозиясы

Е) сақтау кезінде ескіру


60. Арнайы талаптар қарастырмайды

А) басқа агрегаттармен өзара әрекеттестігін

В) орындалу сәйкестілігі (солтүстікте, тропикалық және т.б.)

С) қауіпсіздік ережелерін

D) жылдық пайдалану шығынын

Е) қиын жағдайларда ерекше қызметтерді орындауды


61. Теміржол көлігін тиімді қолдану аумағы

А) тым алыс қашықтыққа

В) орташа және алыс қашықтыққа

С) жақын қашықтыққа

D) арақашықтыққа тәуелсіз

Е) барлық аталғандар


62. Аталған жылжымалы құрамалардан локомотив еместі алып тастаңыз

А) паравоз

В) тепловоз

С) газотрубовоз

D) злектровоз

Е) өздік жүрісті вагон


63. Көліктік жабдықтың санын анықтау үшін білу керек

А) тасымалдаудың тәуліктік көлемін

В) көлік қорабының жүккөтергіштігін

С) жұмыста істеу уақытын

D) ұзақ уақытқа тасымалды болжауды

Е) қозғалыс жылдамдығы және қашықтығы


64. Өзара әрекетестіктің техникалық саласы қарастырады

А) стандарттауды және үйлестіруді

В) техникалық жабдықтардың параметрлерін сәйкестендіруді

С) өткізгіштік және қайта өңдеу қабілеттілігін келісуді

D) тек қана В) және С)

Е) барлық аталғандар


65. Өзара әрекетестіктің технологиялық саласы қамтамассыз етпейді

А) сенімді байланыс жүйесін құруды

В) көлік жұмысының ортақ және өзара байланысқан керегенін

С) көліктік тораптардың жұмыс жоспарларының керегенін жобалауды

D) жылжымалы құраманы өңдеудің жалпыға ортақ технологиясын

Е) тасымалдаудың бірыңғай технологиялық үрдістерін

66. Өзара әрекетестіктің экономикалық саласы қарастырады (керексізін

алып тастау)

А) ережелер мен тарифтердің жиынтығын

В) тасымалды көлік түрлерінің арасында бөлу жүйесін

С) тасымалды жоспарлауды бірігіп істеуді

D) кірісті тасымалға қатысушылардың арасында бөлудің әдістемесі

Е) тек қана В) және D)

67. Қайта тиеусіз жол қатынасын дамыту..............арқылы

ұйымдастырылуы мүмкін

А) контейнерлерді қолдану

В) біріктірілген жүрістегі вагондарды

С) тіркемелер мен жартылай тіркемелерді

D) тек қана А) және В)

Е) барлық аталғандар

68. Жергілікті тасымалдар деп ................ айтамыз

А) бірнеше көлік түрімен ұйымдастырылатын тасымалдарды

В) бір ғана көлік түрімен ұйымдастырылатын тасымалдарды

С) бір ғана көлік кәсіпорнымен ұйымдастырылатын тасымалдарды

D) жергілікті жерде тағайындалған тасымалдарды

Е) қалааралық тағайындаудағы тасымалдарды

69. Өнеркәсіптік көлік сарапталады (керексізін алып тастаңыз)

А) тағайындалуы бойынша

В) түрі бойынша

С) жұмыс істеу мерзімі бойынша

D) алатын орны бойынша

Е) жұмыс істеу тәсілі бойынша

70. Әсер ету тәсілі бойынша көлік........болмайды

А) толассыз

В) айналымды

С) аудан аралық

D) үзіліссіз

Е) периодты

71. Көліктік тарамның тығыздығы

А) әртүрлі жол қатарлары орналасқан аудандар

В) темір жолдары құрылған аудандар қатынасы, бірақ барлық аудандарға

тұрғын орындарының құрылыстары салынған

С) бір километр желіге келетін тонна километр саны

D) 1000 квадраттық километр желіге келетін желі километрінің саны

Е) барлық келтірілген жауаптар дұрыс

72. Берілген жауаптардағы тасымалға жатпайтындары

А) жергілікті

В) тікелей қатынас

С) аралас қатынас

D) бір көлік түрінен басқа көлік түріне жүкті өткізу

Е) халықаралық қатынас

73. Көліктің біртұтас жүйесі төмендегі шараларды қамтиды

А) жол қатынастарындағы тасымал қабілетін нәтижелі қолдану

В) халыққа қызмет көрсету орындарының санын азайту

С) желілерде пайдалану маневрлігін жоғарлату

D) жылжымалы құрамның айналымын көбейту

Е) барлық жауаптар дұрыс

74. Көлік жабдығының өнімділігі анықталады

A) тәуліктік жалпы тасымал көлемі

B) көлік жабдығы санының тасымал көлеміне қатынасы

C) белгілі бір уақыт аралығындағы орындалған жұмыс көлемінің көлік

бірлігінің санына қатынасымен

D) жұмыс санының тасымал көлеміне қатынасы

E) жұмысты орындауға арналған жылжымалы құраманың қажетті парк

саны

75 . Жүктерді келесі белгілері бойынша сараптауға боладыA) ақтарыла және жалпылай тиеп-түсіретін

B) құймалы және газ тәрізді

C) салалық белгілері бойынша

D) тасымалдау шарты бойынша

E) барлық аталған белгілер бойынша

76. Тағайындалуы бойынша өнеркәсіптік көліктің топтасуы

A) сыртқы және ішкі

B) айналымды және үзіліссіз

C) халықаралық

D) қалааралық

E) толассыз - айналымды

77. Теміржол көлігінің артықшылығына жатпайды

A) тасымалдау қашықтығының шектелмеуі

B) қозғалу кезіндегі меншікті кедергісінің төмен болуы

C) жолдың айналу бұрышының үлкендігі

D) әртүрлі жүктерді бір құрамада тасымалдау мүмкіншілігі

E) кез – келген ауа-райы жағдайында жұмыс істеу мүмкіншілігі

78. Құбыр көлігінің жұмысындағы кемшілікті көрсетіңіз

A) тасымалдау бағыты және жүк түрі бойынша талғауы

B) тасымалдаудың өздік құнының төмендігі

C) қызметкөрсетушілердің санының аздығы

D) тасымалдау көлемінің шектелмеуі

E) барлық жерге орнату мүмкіншілігі

79. Жөндеуге жарамдылық – бұл

A) машинаның бұзылуды ескертуі және табуға, оны қалпына келтіруге

бейімділігі

B) бекітілген уақыт мерзімінде бұйымның жұмыс қабілеттілігін сақтауы

C) тағайындалуы бойынша пайдалануға арналған бұйымның

жарамдылығын анықтйтын кешенді сипат

D) сақтау немесе тасымалдау кезінде өзінің жұмыс қабілеттілігін

сақтауы

E) барлық аталғандар80. Машинаға ықпал ететін жұмыс жүктемелері болуы мүмкін

A) механикалық

B) электрлік

C) жылулық

D) барлық аталғандар

E) тек қана A) және С)

81. көрсеткіші анықтайды:

A) жүктің көлденең қимасының ауданын

B) тасымал қашықтығын

C) орындалған жұмыс көлемін

D) қызметтік критериді

E) барлық аталғандар

82. Жоларалықтың (стансаның) өткізгіштік қабілеттілігі тәуелді емес

A) жұп пойыздардың санына

B) пойыздардың жүріс уақытына

C) стансаның жалпы жұмыс уақытына

D) тасымалданған жүктің санына

E) стансалық интервалға

83. Көліктік машинаның сапа деңгейі дегеніміз

А) сапа деңгейінің көрсеткіштері

В) ең үздік отандық және шетелдік сәйкес нұсқаларымен салыстыра

бағалау


С) сыртқы және ішкі нарықтағы бәсекеге қабілеттілік

D) тек қана А) және С) жауаптары

Е) барлық аталғандар

84. Күтпеген бұзылу келесі жағдайда туындайды (жатпайтынын

табыңыз)

А) элементердің және олардың қызметтік сипатының жойылуы

В) жүктеменің бірден, қатты өзгеруі кезінде

С) жасап шығару кезінде элементтердің ақаулықтары болса

D) жұмыс тәртібі бұзылғанда

Е) қауіпсіздік ережесін сақтамағанда

85. Арнайы талаптар қарастырмайды

А) басқа агрегаттармен өзара әрекеттестігін

В) орындалу сәйкестілігі (солтүстікте, тропикалық және т.б.)

С) қауіпсіздік ережелерін

D) жылдық пайдалану шығынын

Е) қиын жағдайларда ерекше қызметтерді орындауды

86. Өзара әрекетестіктің техникалық саласы қарастырады

А) стандарттауды және үйлестіруді

В) техникалық жабдықтардың параметрлерін сәйкестендіруді

С) өткізгіштік және қайта өңдеу қабілеттілігін келісуді

D) тек қана В) және С)

Е) барлық аталғандар

87. Жергілікті тасымалдар деп ................ айтамыз

А) бірнеше көлік түрімен ұйымдастырылатын тасымалдарды

В) бір ғана көлік түрімен ұйымдастырылатын тасымалдарды

С) бір ғана көлік кәсіпорнымен ұйымдастырылатын тасымалдарды

D) жергілікті жерде тағайындалған тасымалдарды

Е) қалааралық тағайындаудағы тасымалдарды

88. Әсер ету тәсілі бойынша көлік........болмайды

А) толассыз

В) айналымды

С) аудан аралық

D) үзіліссіз

Е) периодты

89. Көлік өнімінің сапалық көрсеткіші сипаттайды

A) айналымдағы көлік шамасын

B) көлік өнімінің бір немесе бірнеше сипаты

C) тиімділіктің шартты шамалы коэффициенті

D) жылдық өнімділік

E) барлық аталған сапа көрсеткіштері

90. Пайдалану сапасы қамтиды

A) сенімділік

B) сиымдылық

C) жанармайды үнемдеушілік

D) жылдам жүрісті

E) барлық аталғандар

91.Көлік мағынасы

А) арнайы жолдары бар жол қатынасы

В) жылжымалы құрам

С) құралдар жиынтығы, жол қатынасы, сонымен қоса техникалық

құрылғылар және құрылыстар немесе ғимараттар

D) адамдарды және жүктерді тасымалдауды қамтамасыз ететін көліктің әртүрлі түрлері

Е) тиеу-түсіру жұмыстарында, станцияларда, жөндеу шеберханаларында және тағы басқа да техникалық құрылғылар

92.Көліктік тарам немесе желі мыналарға бөлінеді

А) бөлек маршрут қозғалыстарына (метро, трамвай, автобус және т.б.)

В) магистралды және төменгі желілерге

С) көліктің әр түрлерінің кешеніне

D) өндірістік көліктің бөлек түрлеріне

Е) адамдарды және жүктерді тасымалдауға арналған жергілікті желілер

93.Көліктік тарамның тығыздығы

А) әртүрлі жол қатарлары орналасқан аудандар

В) темір жолдары құрылған аудандар қатынасы, бірақ барлық аудандарға тұрғын орындарының құрылыстары салынған

С) бір километр желіге келетін тонна километр саны

D) 1000 квадраттық километр желіге келетін желі километрінің саны

Е) барлық келтірілген жауаптар дұрыс
94.Біріңіғай көліктік жүйе нені білдіреді

А) әртүрлі көлік кешені, олар өзара байланыста

В) тұрғын орындарын байланыстыратын барлық жол қатынастарының жиынтығы

С) рельстік жолдар, автомобиль жолы, әуә желілері және басқалары

D) өндірістік кәсіпорын көліктері және қалалық көлік

Е) барлық жауаптар дұрыс


95. Көліктік-экспедициялық операцияларға нелер жатады

А) жүктерді қабылдау, қаптау және маркировкалау

В) әртүрлі алымдарды және құжаттарды толтыру

С) бір көлік түрінен басқа көлік түріне жүктерді өткізу

D) жүктерді жеткізу және қысқа мерзімде сақтау

Е) барлық берілген операциялар дұрыс


96. Берілген жауаптардағы тасымалға жатпайтындары

А) жергілікті

В) тікелей қатынас

С) аралас қатынас

D) бір көлік түрінен басқа көлік түріне жүкті өткізу

Е) халықаралық қатынас

97.Берілген жауаптардан “ортақ қолданыстағы емес” көлік түрін белгіле

А) мұнай және газ құбырлары, пневмо және гидрокөлік

В) темір жол және автомобильді

С) әуә, көлдік және өзенді

D) қызмет көрсету және басқару салалары бар көліктер

Е) жоғары вольтті желілі өткізгіштер


98.«Ортақ қолдану» көлігі келесі топтардан тұрады

А) универсалды және арнайы

В) ішкі және сыртқы

С) жыл бойғы және маусымды

D) арнайыландырылған

Е) барлық келтірілген топтар


99. Салалардағы біріңғай көліктік жүйенің бірлігін анықтамайтын жауапты таңдаңыз

А) техникалық және технологиялық

В) пайдалану және экологиялық

С) информациялық және ұйымдастыру

D) құқықтық

Е) экономикалық


100. Біріңғай көлік кейбір жағдайларда мыналарға рұқсат береді

А) жол қатынастарындағы тасымал қабілетін нәтижелі қолдану

В) халыққа қызмет көрсету орындарының санын азайту

С) желілерде пайдалану маневрлігін жоғарлату

D) жылжымалы құрамның айналымын көбейту

Е) барлық жауаптар дұрыс


101Барлық объектердегі көліктің өткізу қабілеті

А) белгілі уақытта тасымалданған жүктердің максималды саны

В) белгілі уақытта жолда өткізілген жылжымалы бірліктің максималды саны

С) белгілі уақытта қолданылған көлік түрінің максималды саны

D) берілген аралықта қолданылған жылжымалы құрамның максималды саны

Е) барлық берілген жауаптар


102. Көліктік ұйымның құқығы мен жауапкершілігін, өзара қатынасын ережелейтін негізгі құжаттар

А) темір жолдың, автокөліктің және де басқа көлік түрлерінің жарғылары

В) сатуға арналған теңізде жүзу кодекстері

С) тасымал ережелері және тарифтер жинақтамалары

D) көлік бірліктерінің қозғалысының түйіспе керегелері

Е) барлық берілген құжаттар


103. Жауаптардың ішінен жылжымалы құрамның жол қозғалысының сипаттамасына жатпайтындарды белгіле

А) қозғалыс сипатының теңсіздігі

B) көтерме және сырғудың ауыспалы бұрыштары

C) жоспардағы және пішіндегі бұрылыс желілері

D) тартылыстың және тармақталудың мәні

E) жолдың түзу болмауы


104. Көліктік машиналарға келетін жүктемелер дегеніміз

 1. статистикалық және динамикалық

 2. үздіксіз және тосынды

 3. дұрыс және бұрыс

 4. тұрақты және тұрақсыз

 5. барлық берілгендер

105. Даналық жүктерге жатпайтындарды белгіле 1. ыдыспен және ыдыссыз

 2. дұрыс және ауыр салмақты

 3. үлкен аумақты және дұрыс пішінді

 4. шаңды және майда дән қалдықты

 5. майда даналы

106. Тасымал жүйесіне кірмейтін элементтерді анықта 1. жөнелту орындарындағы бастапқы операциялар

 2. жүкті дайындау, оны сұрыптау және жөнелту орнына өткізу

 3. жөнелту орнынан баратын орынға көлік бөлімдерін жылжыту

 4. жөнелту орындарындағы соңғы операциялар

 5. барлық операциялар тасымал жүйесін анықтайды

107. Тасымал жиілігінің анықтамасы 1. белгілі уақытта тасымалданған жүк көлемі

 2. жұмыстың тонна-километрде орындалуы

 3. белгілі уақытта тасымалданған жолаушылар саны

 4. жолаушыларайналымының көрсеткіштері

 5. істелінген жұмыс көлемінің желінің эксплуатациялық ұзындығына қатынасы

108.Мысалдардан тасымал жұмысының сапалы көрсеткішін таңда 1. тасымалданған жүктер мен жолаушылардың көлемі

 2. тасымалдаудың орташа ұзындығы

 3. жүк және жолаушылар айналымының көлемі

 4. жүк пен жолаушыны жеткізудің жылдамдығы мен мерзімі

 5. жүк пен жолаушылардың тасымалдау қарқындылығы

109. Көліктік қондырғыларға жүру кедергісінің коэффициенті, олар 1. жүктерді жылжыту кезіндегі зиянды кедергілердің қосындысы

 2. көліктік ыдыс ішіндегі жүк салмағы

 3. орта кедергісі, мұнда жүктерді жылжытады

 4. бастапқы қозғалыстағы инерция күшінің кедергісі

 5. қозғалыстағы барлық кедергілердің тасымалданған жүктердің салмағына қатынасы

110. Келтірілген теңдіктерден пойыз қозғалысының ортақ теңдігін таңда

A) F-∑Wо=KuMdv/dt

B) Fсц=1000P∙Ѱ

C) N = k∑Wо ∙v/(102∙η)

D) Qгр = Fсц /(ωn+iср+110a)-P


E) Pmin= Qгр(ωn+iср+110a)/ (Fсц-(ωn+iср+110an))
111. Келтірілген теңдіктен (20) тартылыс күшін анықта

A) F-∑Wо=KuMdv/dt

B) Fсц=1000P∙Ѱ

C) N = k∑Wо ∙v/(102∙η)


D) Qгр = Fсц /(ωn+iср+110a)-P
E) Pmin= Qгр(ωn+iср+110a)/ (Fсц-(ωn+iср+110an))
112 . Келтірілген теңдіктен (20) локомотивтің минимал малмағын анықта

 1. F-∑Wо=KuMdv/dt

 2. Fсц=1000P∙Ѱ

C) N = k∑Wо ∙v/(102∙η)
D) Qгр = Fсц /(ωn+iср+110a)-P
E) Pmin= Qгр(ωn+iср+110a)/ (Fсц-(ωn+iср+110an))
113. Келтірілген теңдіктен (20) двигательдің қуатын анықта

F-∑Wо=KuMdv/dt

Fсц=1000P∙Ѱ

C) N = k∑Wо ∙v/(102∙η)


D) Qгр = Fсц /(ωn+iср+110a)-P
E) Pmin= Qгр(ωn+iср+110a)/ (Fсц-(ωn+iср+110an))
114. Келтірілген теңдіктен (20) пойыз құрамындағы жүктің максималды санын анықта

F-∑Wо=KuMdv/dt

Fсц=1000P∙Ѱ

C) N = k∑Wо ∙v/(102∙η)


D) Qгр = Fсц /(ωn+iср+110a)-P
E) Pmin= Qгр(ωn+iср+110a)/ (Fсц-(ωn+iср+110an))
115. Келтірілген теңдік (20) автомобиль үшін нені білдіреді

A) автомобильдің жалпы жүгірісі

B) автомобиль қозғалысының теңдігі

C) автомобиль айналымының уақыты


D) қозғалыстағы кедергілердің қосындысы
E) барлық келтірілген көрсеткіштер дұрыс
116. γ = G/V теңдігі нені анықтайды

 1. көліктік жиынтықтың жүкпен жүрісі lг

 2. жалпы жүріс lгр+lхх

 3. жүрісті қолдану коэффициенті

 4. жүрісті есептегенде көлік бірлігінің жүккөтерімділікті қолдану деңгейі

 5. статистикалық жүктеменің дәрежесі

117. Құбырдың өткізгіш қабілетін анықтау үшін қандай көрсеткіш болу керек 1. напора

 2. құбыр диаметрі

 3. құбыр ұзындығы

 4. сұйықтың қозғалу жылдамдығы (ауа)

 5. барлық келтірілген жауаптар дұрыс

118 Q = 3,6*q*v теңдігі нені анықтайды

A) көліктік жиынтықтағы жүк q саны

B) мезгілді әрекеттегі жиынтықтың жүккөтерімділігі

C) үздіксіз көлік түрлерінің өнімділігі

D) көлік жиынтығының өткізгіш қабілеті

E) үздіксіз көліктің тарту сипаттамасы
119. Көлік жиынтығының санын анықтау үшін нені білу керек

А) тасымалдың тәуліктегі көлемін

В) көліктік жиынтықтың жүккөтерімділігін

С) белгілі уақыт ішіндегі айналым саны

D) тасымал арақашықтығы, қозғалыс жылдамдығы және айналым уақыты

Е)барлығы дұрыс

120. Көліктік жиынтық неге байланысты емес


 1. тасымалдаудың жалпы көлеміне


 2. бастапқы-соңғы және қозғалыс операцияларының уақытына

 3. қозғалыс жылдамдығына

 4. тиеу және түсіру уақытына

 5. күту уақытына

Дұрыс жауаптар кілттеріСұрақтың нөмірі

Дұрыс жауабы (a, b, c, d, e)CBDAEDCEBEABECCDABEECEADDCCCAEDADAADCBDEDBDEBADBCDCBEDEAADADBEDEAAECDCDDECEACAADDDEADECCBECBDAEDDEBEBEAADBEDEABECDBDECEA


Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет