Емтиханды өткізу мақсаты: магистратураға түсушілердің дайындық деңгейін тексеру. Конкурстық қатысу негізіндегі жеке ұсыныстарды қалыптастыруДата28.06.2016
өлшемі95 Kb.


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы

6М050100 «Әлеуметтану» мамандығы бойынша


ҚАБЫЛДАУ емтихан бағдарламасы

Павлодар


1 Емтиханды өткізу мақсаты:

Емтиханды өткізу мақсаты: магистратураға түсушілердің дайындық деңгейін тексеру. Конкурстық қатысу негізіндегі жеке ұсыныстарды қалыптастыру.


2 6М050100 «Әлеуметтану» мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханын ұйымдастыру формасы.

Оқуға түсу бағдарламасы келесі пәндерден тұрады: «Әлеуметтік зерттеудің әдіснамасы мен әдістері», «Қоғамның әлеуметтік құрылымы», «Тұлға әлеуметтануы», «Білім әлеуметтануы». Оқуға түсу емтиханы бір кезеңнен тұрады: тестілеу. Емтихан тесттік формадағы 50 тапсырмадан тұрады. Тестілеу уақыты 60 минутты құрайды.


3 Магистратураға оқуға түсу емтиханы кезінде төмендегі нәтижелерді көрсетуі қажет: Гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық және жаратылыс ғылымдарын терең игеру. Мамандықтың бойынша магистрлік диссертацияны жазып шығару үшін ғылыми-зерттеу мүмкіндікке ие болу. Оқуға түсуші әдебиеттермен жқмыс жасау мүмкіндігін, түрлі дипломдар, сертификаттар көрсетуі тиіс.
4 Білімді бағалау критерииі

Мамандық бойынша емтихан нәтижелері төмендегі балдар арқылы бағаланады: 90-100 балл – «өте жақсы», 75-90 балл – «жақсы», 50-75 балл – «қанағат», 0-50 балл – «қанағаттанарлықсыз».

Білім деңгейі шығармашылық ойлау, жан-жақтылықпен анықталады.
5 Әр пән бойынша тақырып тізімі мен әр тақырып бойынша сұрақтар тізімі:

- ««Әлеуметтік зерттеудің әдіснамасы мен әдістері»

Әлеуметтік зерттеудің түсінігі мен түрлері. Әлеуметтік зерттеу түрлерінің негізгі критерийлері. Шолулық, суреттемелік және аналитикалық зерттеулер. Әлеуметтік зерттеу түрлерінің қосымша критерийлері. Сауалнама. Сұхбаттасу және сауалнама. Бұқаралық және арнайы. Тәжірибелік сауалнама. Бақылау. Құжаттарды талдау. Нүктелі және қайталама зерттеулер. 

Әдіснаманың формальды және мазмұнды түсінігі. Теорияның әдіснамалық қызметтері. В.А. Ядовый ұсынған әлеуметтік зерттеудің әдістер классификациясы мен техникасы. Арнайы әдістерді қолданудағы ақпараттарды жинау және талдау.

Әлеуметтік зерттеудегі әдіснаманың рөлі. Әлеуметтік зерттеу бағдарламасы және оны ұйымдастыру. Әлеуметтік зерттеудегі өзгерітер. Әлеуметтік зерттеудегі гипотезалар.

Әлеуметтанудағы өлшеу әдістері. Өлшеудің сапалық сипаттамасы. Әлеуметтік зерттеуде қолданылатын өлшемнің типтері. Таңдау түсінігі және кезеңдері.

Таңдаудағы жүйелік қателіктер. Таңдаудың болымды және болымсыз түрлері.

Әлеуметтік зерттеудегі сандық және сапалық әдістер. Құжаттарды талдау. Бақылау әдісі. Әлеуметтік зерттеудегі сауалнама әдісі және оның түрлері. Сауалнама. Сұрақтарды құрастыру мәселелері. Сұхбаттасу сауалнаманың бір түрі ретінде. Интервьюер мен респондент арасындағы байланыс ерекшеліктері. Тәжірибелік бағалау әдісі. Социометрия. Әлеуметтік тәжірибе. Тәжірибенің қызметі мен логикалық сызбасы. Бақылау және тәжірибелік топтардың арасындағы ерекшеліктер. Псевдо(квази)-тәжірибелік дизайн. Фокус-топ әдісі. Биографиялық әдіс. Әлеуметтік зерттеудің этическалық мәселелері. Әлеуметтанушының кәсіби-этикалық кодексі.

Сауалнамалық сұрақтардың түрлері мен типтері. Сауалнама құрастыру.
«Қоғамның әлеуметтік құрылымы»

«Әлеуметтік топ», «әлеуметтік құрылым», «таптар», «страталар» түсінігі Қоғамның әлеуметтік құрылымының элементтері. Қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеудегі теоретикалық көзқарастар. Әлеуметтік қатынастар және әлеуметтік құрылымдардың типтері. Әлеуметтік қауымдастықтар: түрлері, компоненттері. Әлеуметтік стратефикация теориясы. Стратефикациялық жүйелердің түрлері. Әлеуметтік таптар: түрлері. Азаматтық қоғам мәселелері. Өтпелі кезеңдегі қоғамның әлеуметтік құрылымының трансформациясы.


- «Тұлға әлеуметтануы»

Адам биоәлеуметтік жүйе ретінде. Әлеуметтану социомәдени үрдіс ретінде: оның ерекшеліктері мен кезеңдері. Тұлғаның әлеуметтік тұжырымдары. Қызмет және тұлғаның әлеуметтік қызметі. Қоғамдық және жеке мүдделер. Тұлға құндылықтары. Әлеуметтенудің факторлары мен механизмдері. Десоциализация және ресоциализация. Әлеуметтік мәртебе.


- «Білім әлеуметтануы»

Білім әлеуметтануын зерттеудің пәні мен саласы. Білім институтының пайда болуы мен дамуы. Білім әлеуметтануы дамуының негізгі кезеңдері. Білім социомәдени феномен ретінде. Білім әлеуметтік институт ретінде. Білім әлеуметтік ұйым ретінде. Білім әлеуметтік жүйе ретінде. Білім әлеуметтік бақылаудың объектісі мен құралы ретінде. Білім саласындағы басқару.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1) История социологии в Западной Европе и США: Учебник / Под ред. Г. В.Осипова. – 576 с.

2) Классики теоретической социологии XX в.: Рабочая тетрадь по истории социологии / Авт-сост. В. Г. Николаев. – М., 2010. – 170 с.

3) Култыгин В. П. Классическая социология: Учебное пособие. – М., 2010. – 528 с.

4) Култыгин В. П. Современные зарубежные социологические концепции: Учебное пособие. – М., 2009. – 154 с.

5) Курбатов В. И. Современная западная социология. Аналитический обзор концепций: Учебное пособие. – Ростов н/Д., 2009. – 414 с.


Қосымша

6) Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Социальное прогнозирование: Курс лекций. – М., 2001. – 392 с.

7) Волков Ю. Г. Социология и современность: учебное пособие для вузов. – М., 1999. – 349 с.

8) Генкин Б. М. Экономика и социология труда: учебник для студ. вузов / Б. М. Генкин. – 5-е изд., доп. – М.: Норма, 2003. – 402 с.

9) Горшков М. К. Российское общество в условиях трансформации (социологический анализ): Учебное пособие. – М., 2000. – 384 с.

10) Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: Учебник. – М, 2001. – 624 с.

11) Козырев Г. И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие для вузов. – М.: Владос, 2000. – 174с.

12) Кон И. С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. – 384с.13) Кравченко С. А., Мнацаканян М. О., Покровский Н. Е. Социология: парадигмы и темы: Учебник для вузов / МГИМО-Университет. – М., 1997. – 404 с.

14) Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. А. Г. Эфендиева. – М., 2000. – 652 с.
Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Бағдарламасы Нысан ф со пгу 18. 4/12 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
pdf -> Мамандық пәні (дері) бойынша мемлекеттік
pdf -> Цели и задачи вступительного экзамена по специальности Математика
pdf -> Қабылдау емтиханының бағдарламасы павлодар Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
pdf -> Бағдарламасының титул парағы Нысан ф со пгу 18. 3/24
pdf -> Бағдарламасының титул парағы Нысан ф со пгу 18. 3/24
pdf -> Конкурс «Стипендии имени Сафи Утебаева»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет