«Ғылым және білім 2014» атты IX халықаралық ғылыми конференциясына қатысуға шақырады. Конференция аясында келесі секциялардың жұмысы жоспарланып отырДата29.02.2016
өлшемі136.21 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


АҚПАРАТТЫҚ ХАТ


Құрметті әріптестер, жас ғалымдар!
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 2014 жылдың 11 сәуірінде өтетін студенттер, магистранттардың және жас ғалымдардың «Ғылым және білім - 2014» атты IX Халықаралық ғылыми конференциясына қатысуға шақырады.

Конференция аясында келесі секциялардың жұмысы жоспарланып отыр:п/пСекция атауы

Ғылым хатшы

Электрондық пошта адресі, тел.
1

Әлеуметтік ғылымдар

1

1.1

Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану. Психология. Дене тәрбиесі және спорт.

Салиева А.Ж.

aigul.enu@yandex.ru, 709-500 (35-103)

2

1.2

Философия. Мәдениеттану. Дінтану.

Салиева А.Ж.

aigul.enu@yandex.ru

3

1.3

Әлеуметтану. Әлеуметтік жұмыс.

Салиева А.Ж.

aigul.enu@yandex.ru
2

Филология

4

2.1

Қазақ тіл білімі

Ахметова М.К.

ahmetova_mk@enu.kz

709-500 (32-309)5

2.2

Орыс тілі және салғастырмалы тіл білімі

Ахметова М.К.

ahmetova_mk@enu.kz

6

2.3

Әдебиеттану

Ахметова М.К.

ahmetova_mk@enu.kz

7

2.4

Шетел филологиясы

Ахметова М.К.

ahmetova_mk@enu.kz

8

2.5

Аударманың теориясы мен тәжірибесі

Ахметова М.К.

ahmetova_mk@enu.kz
3

Тарих, археология және этнология

9

3.1

Отан тарихының өзекті мәселелері

Сейтказина К.О.

seitkazina_ko@enu.kz, 709-500 (34-317)

10

3.2

Еуразия территориясындағы этномәдени үрдістер және археология, этнологияның өзекті мәселелері

Сейтказина К.О.

seitkazina_ko@enu.kz
4

Халықаралық қатынастар

11

4.1

Халықаралық қатынастар

Абишева М.М.

abisheva_mm@enu.kz

709-500 (31-376)12

4.2

Аймақтану

Абишева М.М.

abisheva_mm@enu.kz

13

4.3

Шығыстану

Абишева М.М.

abisheva_mm@enu.kz

14

4.4

Түркітану

Абишева М.М.

abisheva_mm@enu.kz

15

4.5

Лингвоелтану

Абишева М.М.

abisheva_mm@enu.kz
5

Журналистика және саясаттану

16

5.1

БАҚ өзекті мәселелері

Бекеева Л.К.

ljazatbk@yandex.kz

709-500 (35-208)17

5.2

Саясаттану

Бекеева Л.К.

ljazatbk@yandex.kz
6

Математика, механика және математикалық модельдеу

18

6.1

Математика

Кошкарова Б.С.

koshkarova_bs@enu.kz

709-500 (33-213)19

6.2

Механика

Кошкарова Б.С.

koshkarova_bs@enu.kz

20

6.3

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Кошкарова Б.С.

koshkarova_bs@enu.kz

21

6.4

Математиканы оқыту әдістері

Кошкарова Б.С.

koshkarova_bs@enu.kz
7

Қазіргі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

22

7.1

Ақпараттық жүйелер: үлгіден бастап жүзеге асыру

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

709-500 (34-206)23

7.2

Білімді ақпараттандыру және информатиканы оқыту проблемалары

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

24

7.3

Автоматтандыру және басқару

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

25

7.4

Жасанды зерде

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

26

7.5

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz
8

Физикалық және техникалық ғылымдар

27

8.1

Ғарыштық техника және технологиялар

Ермекова Ж.К.

ermekova_jk@enu.kz

709-500 (33-128)28

8.2

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Ермекова Ж.К.

ermekova_jk@enu.kz

29

8.3

Физика

Ермекова Ж.К.

ermekova_jk@enu.kz

30

8.4

Техникалық физика

Ермекова Ж.К.

ermekova_jk@enu.kz

31

8.5

Ядролық физика, жаңа материалдар және технологиялар

Ермекова Ж.К.

ermekova_jk@enu.kz
9

Жаратылыстану ғылымдары

32

9.1

Биология

Аубакирова К.М.

aubakirova_km@enu.kz

709-500 (вн. 33-222)33

9.2

Биотехнология

Аубакирова К.М.

aubakirova_km@enu.kz

34

9.3

Экология

Аубакирова К.М.

aubakirova_km@enu.kz

35

9.4

Химия

Аубакирова К.М.

aubakirova_km@enu.kz

36

9.5

География

Аубакирова К.М.

aubakirova_km@enu.kz

37

9.6

Гидрология

Аубакирова К.М.

aubakirova_km@enu.kz
10

Архитектура және құрылыс

38

10.1

Ғимараттар мен имараттарды жобалау

Джуринская Т.М.

dzhurinskaya_tm@enu.kz

709-500 (вн. 33-317)39

10.2

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы

Джуринская Т.М.

dzhurinskaya_tm@enu.kz

40

10.3

Геодезия және картография

Джуринская Т.М.

dzhurinskaya_tm@enu.kz

41

10.4

Архитектура

Джуринская Т.М.

dzhurinskaya_tm@enu.kz

42

10.5

Дизайн

Джуринская Т.М.

dzhurinskaya_tm@enu.kz
11

Көлік және энергетика

43

11.1

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Саржанов Д.К.

sarzhanov_dk@enu.kz

709-500 (вн. 33-122)44

11.2

Стандарттау, метрология және сертификаттау

Саржанов Д.К.

sarzhanov_dk@enu.kz

45

11.3

Көлік, көлік техника және технологиялары

Саржанов Д.К.

sarzhanov_dk@enu.kz

46

11.4

Жылу энергетикасы және электроэнергетикасы

Саржанов Д.К.

sarzhanov_dk@enu.kz
12

Заң ғылымдары

47

12.1

Азаматтық құқық. Азаматтық іс жүргізу құқығы. Еңбек құқығы

Омирзаков П.К.

omirzakov_pk@enu.kz

709-500 (вн. 31-296)48

12.2

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы. Конституциялық құқық.

Омирзаков П.К.

omirzakov_pk@enu.kz

49

12.3

Қылмыстық құқық. Қылмысты процессуалдық құқық. Криминология.

Омирзаков П.К.

omirzakov_pk@enu.kz

50

12.4

Экологиялық құқық. Жер құқығы. Кәсіпкерлік құық.

Омирзаков П.К.

omirzakov_pk@enu.kz

51

12.5

Халықаралық құқық.

Омирзаков П.К.

omirzakov_pk@enu.kz
13

Жаһандану жағдайында ұлттық экономиканы жетілдіру

52

13.1

Жасыл экономика - G-global коммуникативті платформасындағы диалогтың жаңа бағыты ретінде

Бабланов Т.К.

bablanov_tk@enu.kz

709-500 (вн. 32-608)53

13.2

Туризм саласын дамытудағы қазыргы күндегі проблемалар

Бабланов Т.К.

bablanov_tk@enu.kz

Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын.

Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:

Баяндама материалы автор жүргізген жұмыстың сипаты, мазмұны және нәтижесі туралы анық көрініс беру тиіс. Бір адам екі реттен артық автор немесе қосалқы автор бола алмайды.

Мәтін Word 97-2000 мәтіндік редакторында Times New Roman қарпімен, теріліп, кегль көлемі №12 және жол аралық қашықтығы бір болатындай беттің ені бойынша теңестірілу қажет. Формулалар Microsoft Equation 3.0 редакторында терілуі керек. Кестелердің, сызбалар мен суреттердің аты көрсетіліп, нөмірленуі қажет. Бет параметрлері: барлық жиектер - 20мм. Материалдар 5 беттен артық болмауы тиіс.

Толтыру үлгісі


УДК.......

СМОЛЯК ТОРЫ ДИСКРЕПАНСЫНЫҢ ДӘЛ РЕТІ ТУРАЛЫ

(1 шегініс)


Наурызбаев Нұрлан Жұмабайұлы

nngmath@mail.ru

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Теоретикалық математика және ғылыми есептеу институтының ғылыми қызметкері, Астана, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі – Н.Темірғалиев

(1 шегініс)

Мақала мәтіні

(1 шегініс)Қолданылған әдебиет

  1. Райдер Л. Квантовая теория поля. – М.: Платон, 1998, 315 с.

  2. Ажгалиев Ш.У., Темиргалиев Н. Об информативной мощности линейных функционалов // Мат. заметки, Т. 73, №6, 2003, С. 803-812.

  3. Темиргалиев Н. Об оптимальном восстановлении решений классических уравнений математической физики // I-съезд математиков Казахстана: Тезисы докладов. Шымкент. 1996. С.151-153.

  4. N.Nayryzbayev, N.Temirgaliev An Exact Order of Discrepancy of the Smolyak Grid and Some General Conclusions in the Theory of Numerical Integration // Found Comput Math. 2012 №12. P.139–172

Дерекнамаға берілетін сілтемелер мен нұсқаулар қолданылуына қарай нөмірленіп, баяндама соңында көрсетілуі қажет. Мәтін стилистикалық және техникалық жағынан түзетілген болуы тиіс.

Қатысу шарты:

Конференцияға студенттер, магистранттар, докторанттар және 35 жасқа дейінгі жас ғалымдар қатыса алады. Конференцияға қатысушылар секцияға сәйкес электронды адреске 2014 жылдың 31 наурызына дейін:  • Рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес баяндама мәтінін;

  • Жіберілетін материалға ғылыми жетекшінің немесе факультет басшысының пікір-ұсынысын;

  • Конференцияға қатысуға өтінішті жіберулері қажет.

Жоғарыда көрсетілген пунктілердің бірі болмаған жағдайда материалдар жарияланымға қабылданбайды.

Конференцияға қатысу ақысыз. ISBN берілген электрондық жинақ шығару жоспарлануда, конференция материалдары Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дің www.enu.kz сайтында жарияланатын болады. Сонымен қатар конференция соңында конференция жеңімпаздары материалдарының жинағы жарық көреді.


Конференцияға қатысуға өтініш
1. Тегі, аты, әкесінің аты __________________________________________

2. Дәрежесі (студент, магистрант, докторант (мамандық шифр), жас ғалым, оқытушы) _________________________________________________________

3. Баяндама аты ____________________________________________________

4. Секция _________________________________________________________

5. Секция тобы ____________________________________________________

6. Оқу орны, ұйым ________________________________________________

7. Мекенжайы, телефон, e-mail ______________________________________

8. Қатысу формасы: (белгілеу қажет) күндізгі сырттай

 Пленарлық мәжілісте ауызша баяндама жасау

 Секция мәжілісінде ауызша баяндама жасау

 Тек жарияланым
Көрсетілген уақыттан кейін келіп түскен өтініштер қарастырылмайды, баяндама материалдары жарияланбайды.

Ұйымдастыру комитеті конференцияға баяндамаларды іріктеу құқығына ие.

Жол жүру, тұрғын үй және тамақтану шығындары конференцияға қатысушылардың өз есебінен жүргізіледі. Конференцияның өтетін орны: 010008, Астана қаласы, Мирзоян көшесі, 2. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 010008, Астана қаласы, Мирзоян көшесі, 2. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, ғылым бөлімі, 408 кабинет, бас ғимарат. Тел.: 8(7172)709-491, 709-487, 709-500 (ішкі 31-442, 31-412, 31-411, 31-441, 31-403).

Құрметпен, ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ
Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Конференция жұмысының бағыттары
nauka -> Конференция жұмысының бағыттары: Лингвомәдени концептология және ұрпақтың мәдени сабақтастығы
nauka -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институты
nauka -> Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы
nauka -> Біліктілікті берудің республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы акционерлік қоғамының 10 – жылдық мерейтойына арналған
nauka -> Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс. Конференция материалдары арнайы жинаққа басылып шығарылады. Конференцияға қатысу үшін
nauka -> АҚпараттық хат олимпиялық спорт және спорт
nauka -> Ақпараттық хат Құрметті әріптестер!
nauka -> АҚпараттық хат 2015 жылғы қараша


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет