Ғылыми кітапхана Дамудың дара даңғылыДата24.02.2016
өлшемі55.5 Kb.
#12746
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

Ғылыми кітапхана

Дамудың дара даңғылы

Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам идеясы

(ұсыныстық әдебиеттер тізімі)

Орал-2012

Барлық жетістіктеріміз халықтың, қарапайым адамдардың өмір-тұрмысын жақсартуға бағытталуы қажет. Біз барлық қажетті бағдарламаларды әзірледік. Олар жергілікті жерлерде нақты орындалуға тиіс. Мұның бәрі біздің қоғамда еңбек қоғамын құруға және қалыптастыруға орайластырылған.

Н. Ә. Назарбаев

Важной частью социальной модернизации является эффективная система государственного управления социальными процессами. И эта система должна работать не сама для себя, а для народа.

Н. А. Назарбаев

Назарбаев Н. Ә. Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам / Н. Ә. Назарбаев // Егемен Қазақстан. - 2012. - 10 шілде.

Назарбаев Н. А. Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда / Н. А. Назарбаев // Казахстанская правда. – 2012. – 10 июля.

Аймагамбетов Е. Шаг за шагом, ступень за ступенью / Е. Аймагамбетов // Казахстанская правда. - 2012. - 16 августа ( № 271-273). - С. 3.
Айталы Е. Еңбек: кеше, бүгін, ертең / Е. Айталы // Егемен Қазақстан. - 2012. - 28 қараша. - Б. 9,10. Нұрсұлтан Әбішұлының "Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам" атты еңбегінде тікелей де, астарлп та бүгінгі тек біздің қоғамдағы ғана емес, кеңірек айтсақ, әлемдегі әлеуметтік даму жолындағы айтарлықтай кедергілер мен мүмкіндіктер талданады. Мақалада осы күрделі проблеманың әлемдік және қазақстандық еңбек қатынастарына байланысты тұстары сараланған.
Алибекова Р. Важность заданных ориентиров / Р. Алибекова // Казахстанская правда. – 2012. – 8 августа.

Алтынбасов Б. Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына жол / Б. Алтынбасов // Егемен Қазақстан. - 2012. - 27 қыркүйек.
Ахметов С. Национальная идея – построение Общества Всеобщего Труда / С. Ахметов // Казахстанская правда. – 2012. – 15 августа.

Аязбеков К. Общество труда : в стране полным ходом реализовывается программа занятости населения / К. Аязбеков // Литер. - 2012. - 16 ноября.
Әбдіқалықова Г. Әлеуметтік қамсыздандыру және оның даму саясаты / Г. Әбдіқалықова ; . С. Шайынғазы // Егемен Қазақстан. - 2012. - 31 тамыз. - Б. 4.
Бағдарлама Қазақстандықтар мүдделеріне сәйкес келеді // Егемен Қазақстан. - 2012. - 10 тамыз. Ел тұрғындары арасында жүргізілген сауалнама қортындысы осыны көрсетіп отыр.

Байқадамов Б. Еңбек. Бәрін де жеңбек / Б. Байқадамов // Егемен Қазақстан. - 2013. - 6 ақпан. - Б. 5.
Бекмуханова Р. Человеку труда – достойный уровень жизни / Р. Бекмуханова // Казахстанская правда. – 2012. – 9 августа.

Берик М. Веление времени / М. Берик // Казахстанская прадва. – 2012. – 26 июля.

О новой социальной политике государства которая направлена на создание Общества Всеобщего Труда.Берешев С. Трудовые отношения в Республике Казахстан: теоретико-методологические аспекты / С. Берешев // Труд в Казахстане : проблемы, факты, комментарии. - 2013. - № 1 (169). - С. 2-5. В программной статье Президента РК Н.А.Назарбаева "Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего труда " особо отмечено , что актуальнейшим вопросом социальной модернизации является создание эффективной модели социально-трудовых отношений.
Бишимбаев К. От затрат на подготовку кадров – к инвестициям в человеческий капитал / К. Бишимбаев // Казахстанская правда. – 2012. – 31 июля.

Бишимбаев В. От идеи – к продуктивной деятельности / В. Бишимбаев // Казахстанская правда. – 2012. – 21 июля.

Бөрібаева С. Алда - ауқымды істер / С. Бөрібаева // Егемен Қазақстан. - 2012. - 26 шілде.

Горбунов С. Чтобы четко шагать в ногу / С. Горбунов // Казахстанская правда. – 2012. – 18 июля.

Данабаев К. Соцпартнерство: трое в одной лодке /К. Данабаев // Бизнес и власть. – 2012. – 13 июля.

Для улучшения жизни народа // Страна и мир. – 2012. – 16 июля. Социальная модернизация страны – уверенный шаг в будущее.

Дербес дамудың дара даңғылы // Егемен Қазақстан. - 2012. - 14 шілде. Елбасының 20 тапсырмасынан әрбір қазақстандық өз керегін табуда.

Дүйсенғалиев Ж. Тәртіп талаптан туындайды / Ж. Дүйсенғалиев // Егемен Қазақстан. - 2013. - 9 қаңтар. - Б. 4.
Еділқызы Л. Тапсырмалар тап-тұйнақтай тиянақталуға тиіс / Л. Еділқызы // Егемен Қазақстан. - 2012. - 14 шілде. Мемлекет басшысы Н. Назарбаев елді әлеуметтік-экономикалық дамыту мәселелеріне арналған кеңес өткізді.

Елемесов Е. "Әлемнің" әміршісі - еңбек / Е. Елемесов // Айқын. - 2012. - 8 тамыз.

Еңбексүйгіштік елді алға жетелейді // Дала мен қала. - 2012. - 23 шілде.

Есжанов С. Еңбек жаңа жарқын өмірге бастайды / С. Есжанов // Егемен Қазақстан. - 2012. - 15 тамыз. - Б. 3.
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам // Егемен Қазақстан. - 2012. - 13 шілде. Мемлекет басшысы Н. Назарбаев әлеуметтік жаңғырту бағытындағы тапсырмаларына зиялы қауым өкілдері үн қосуда.

Жаманбалаева Ш. Әлеуметтік жаңғыру - басты назарда / Ш. Жаманбалаева // Айқын. - 2012. - 21 шілде.

Жусупов С. Усердный труд – залог успеха / С. Жусупов // Казахстанская правда. – 2012. – 28 июля.

Жүнісов Б. Елді еңселендіретін - еңбек / Б. Жүнісов // Егемен Қазақстан. - 2012. - 28 шілде.

Жүсіп Н. Бағаласаң - еңбекті бағала! / Н. Жүсіп // Айқын. - 2012. - 15 тамыз. - Б. 1.
Иванилова А. Ударим трудом по иждивенчеству! / А. Иванилова // Новое поколение. – 2012. – 24 июля.

Капышева М. В социальных преобразованиях должны участвовать все / М. Капышева // Приуралье. - 2012. - 19 июля (№ 80 ). - С. 3. В программной статье Главы государства " Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда " важнейшим фактором в условиях глобальной конкуренции выдвинут труд. Только участие каждого в создании общественных благ способно принести благополучие всем гражданам нашей страны.
Карин Е. Президент сформировал новую повестку дня / Е. Карин // Литер-Неделя. - 2012. - 25 июля. - С. 1,4.
Киндербаева Д. Давая наказ молодым / Д. Киндербаева // Приуралье. - 2012. - 8 сентября ( № 102). - С. 2. Одним из направлений деятельности совета ветеранов Западно-Казахстанской области является воспитание патриотизма и любви к Отчизне. С этой целью в зале НДП "Нур Отан" была организована встреча ветеранов войны и труда с активистами учебных заведений для обсуждения Программной статьи Главы Государства "Социальная модернизация Казахстана : 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда".
Кошанов А. Решая судьбоносные задачи // А. Кошанов // Казахстанская правда. – 2012. – 3 августа.

Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Елбасының 20 тапсырмасын саяси партиялар мен еңбек ұжымдары құлшыныспен қолдауда // Егемен Қазақстан. - 2012. - 18 шілде.

Қожахметов А. Бұл - бағдарламалар тиімділігінің тетігі / А. Қожахметов // Егемен Қазақстан. - 2012. - 4 қыркйек. - Б. 4.
Құрманов А. Міндетті әлеуметтік сақтандыру - мүгедектерді әлеуметтік қорғаудың ажырамас бөлігі / А. Құрманов // Айқын. - 2012. - 13 қазан. - Б. 4.
Мадиева К. Рабочие кадры всегда нужны! / К. Мадиева // Страна и мир. – 2012. – 6 августа. Благодаря этим программным документам молодые специалисты могут трудоустроиться и занять свою нишу в обществе.

Материалы Круглого стола по обсуждению Программной статьи Президента РК Н.А. Назарбаева "Социальная модернизация Казахстана : Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда" // Экономика: стратегия и практика. - 2012. - № 3(23). - С. 6-75. Специальный выпуск : "Материалы Круглого стола по обсуждению Программной статьи Президента РК Н.А. Назарбаева "Социальная модернизация Казахстана : Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда".Молдағалиев Б. Биікке бастар бастамалар / Б. Молдағалиев // Егемен Қазақстан. - 2012. - 28 тамыз. - Б. 2.
Мутанов Г. Глобальная модель прогресса / Г. Мутанов // Казахстанская правда. - 2012. - 13 сентября ( № 308-309). - С. 7. Идея Общества Всеобщего Труда фактически представляет собой новую идеологию , являющуюся ключом к дальнейшему развитию казахстанского общества.
Мұхамбеталиев С. Жалпыға ортақ еңбек қоғамына нық қадам / С. Мұхамбеалиев // Депутат "Жайық үні-Жизнь города" газетінің қосымшасы. - 2012. - 6 сентября. - Б. 24.
Ноғаев Н. "Елбасы мақаласы елден қызу қолдау тапты" / Н. Ноғаев // Орал өңірі. - 2012. - 16 тамыз. - Б. 3.
Пірназар С. .Мәдениеттің деңгейі - ұлттың ұстыны / С. Пірназар // Егемен Қазақстан. - 2012. - 14 шілде. Елбасы жариялаған "Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Еңбек Қоғамына апарар 20 қадам " атты мақалада берілген тапсырмаларға сәйкес міндеттер туралы.

Пірназар С. Әлеуметтік қорғаудың нарықтық үлгісі / С. Пірназар // Егемен Қазақстан. - 2012. - 24 шілде.

Рахметуллаева А. Создать достойные условия для реализации человеческого потенциала / А. Рахметуллаева // Казахстанская правда. – 2012. – 14 июля.

Рысқалиев Т. Елбасы елді еңбекке үндеуде / Т. Рысқалиев // Жайық үні. - 2012. - 19 шілде. Елбасымыз өзінің жаңа тапсырмалары арқылы халықты еңбекке шақырып отыр.

Рысқалиев Б. Өркенді өзгертер жалғасын табады / Б. Рысқалиев // Егемен Қазақстан. - 2012. - 7 тамыз. - Б. 2.
Рыжкова Н. Неуклонно идти к прогрессу / Н. Рыжкова // Казахстанская правда. – 2012. – 17 июля.

Самойлова Г. «Занятость-2020» оправдывает надежды / Г. Самойлова // Приуралье. – 2012. – 28 июля.

Сейдин Н. Двадцать шагов – в ответ на вызовы / Н. Сейдин // Казахстанская правда. – 2012. – 3 августа.

Социальная модернизация Казахстана // Казахстанская правда. - 2012. - 20 июля ( № 232-233). - С. 4-5.
Суетин А. Поручения Президента выполним / А. Суетин // Жизнь города. - 2012. - 16 августа. - Б. 2.
Темиргалинв С. Казахстанцы готовы к реализации 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда / С. Темиргалиев // Казахстанская правда. – 2012. – 10 августа.

Темірбеков Н. Мүдделер тоғысқан жерде / Н. Темірбеков // Егемен Қазақстан. - 2012. - 28 шілде. Елбасы бастамасын ғалымдар жоғары бағалауда.

Турежанова М. Приоритет безусловный и долгосрочный / М. Турежанова // Казахстанская правда. – 2012. – 24 июля.

Тұяқов Н. Өмір сапасын өзгерту өзімізге байланысты / Н. Тұяқов // Егемен Қазақстан. - 2012. - 14 шілде. Елбасының 20 тапсырмасынан әрбір қазақстандық өз керегін табуда.

Шайынғазы С. Еңбекке сөзбен емес, іспен үйретеді / С. Шайынғазы // Егемен Қазақстан. - 2013. - 23 қаңтар. - Б. 4.
Шаукенова З. К. Труд - глубинная основа модернизационно - инновационных процессов в Казахстане / З. К. Шаукенова, М. З. Изотов // Саясат policy. - 2012. - № 8. - С. 16-19.

Шәріп А. Жетістіктерді қарапайым адамдардың өмірін жақсартуға бағыттауымыз қажет / А. Шәріп // Айқын. - 2012. - 14 шілде.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет