Ұңғыма колоннасына қоршаулы құбырлардыДата17.07.2016
өлшемі93.86 Kb.
#205917
Ұңғыма колоннасына

қоршаулы құбырларды

түсіру бойынша

әдістемелік ұсынымдарға

қосымша

БЕКІТЕМІНБас инженер ________УБР

_______________________

Бас геолог __________УБР

_______________________


Жұмыстарды ұйымдастыру жоспары
Түсіру және цементтеу бойынша _________________мм

№ _________ ұңғымада ____________________колонналар

____________________ алаңдар
Шығыс деректер
1. Ұңғыма тереңдігі _________________________________________

2. Колоннаны орнату интервалы _______________________________

(каротаж бойынша анықталады) _______________________________

______________________________________________________

3. Цементті көтеру интервалы _________________________________

4. Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы ___________________________

5. Тереңдіктегі температура ___________________________________

6. Тереңдікте қысым _________________________________________

7. _________________________________________________________

8. _________________________________________________________

9. _________________________________________________________

1. Қоршаулы құбыр, аспап және материалды дайындау
1. Бұрғылауға жеткізілген қоршаулы құбырларды ішкі қараумен мұқият тексеру қажет. Қабаты, қабыршақ, соғылулары және басқа да ақаулары бар құбырлар ақаулы деп танылуы тиіс.

2. Барлық құбырлар шаблондалады және қысымға сығымдалады.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қоршаулы құбырларды сығымдау кезінде кері клапандарды қысымға сығымдау керек. ____________________________________________________

___________________________________________________________________

Сығымдау нәтижесін актімен ресімдеу керек.

3. Гидро сынауға төзімді құбырларды нөмірлеу, оларға таңбалық ведомость құру және стеллажға түсіру реті бойынша жайғастыру керек. Таңбалау ведомосында құбырдың реттік және зауыттық нөмірін, балқыту нөмірін, қабырға қалыңдығын, болат маркасын, құбыр ұзындығы мен құбырдың қорытынды ұзартылуын тіркеу керек.

Өңделген құбырларға жарамсыздық ведомосын жасау және оларды жарамдыларынан бөлек жайғастыру керек.

Түсіруге жарамдылар мен жарамсыз деп танылған құбырлар санын вахталық журналға жазу керек.
1, 2, 3 т. жауапты:
Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері __________________

Құбыр бұрғылау мен құбыр ПРЦ өкілі

____________________________________

4. Құбыр бұрандасын сығымдаудан кейін тазаланып, дизотынмен жуылуы тиіс. Бұрандалар жуылғаннан кейін құбырларға қайтадан сақтандырғыш сақиналар бұралады.
Жауапты: Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) ____________________


2. Мұнара мен бұрғылау жабдығын дайындау
1. Колоннаны түсіру алдында мұнара жағдайы мен оның негізге бекітілуін тексеру керек, қажеттілігі болған кезде оны орталықтандыру керек.

Тексеріс нәтижесін актімен ресімдейді.

Жауапты: ВМЦ өкілі __________________________

2. Жүкшығырдың негізге бекітілуін, тежегіш жүйесінің жағдайын, механизмдерді басқаруды, превенторлық шаруашылықты тексеру. Қозғалтқыштарды, бұрғылау сорғысын және БӨА үзіліссіз жұмысқа дайындау.

Тексеріс нәтижесін жабдықты тексеру журналына енгізу.

Жауапты: БПО механигі ___________________________

3. Электр жабдықты және бұрғылаудың энерго жүйесін, жарықтандыру құрылғыларын тексеру және үзіліссіз жұмысқа дайындау. Стеллаждарды, бұрғылауда және науада қабылдау мостарын жарықтандырудың қосымша орындарын орнату.

Тексеріс нәтижесін жабдықты тексеру журналына енгізу.

Жауапты: Энергетик өкілі: _________________________

___________________________________________________________________


4. Ағу жүйесінің ақаусыздығын тексеру, қажеттілігіне қарай ағу арқанын ауыстыру. Өрт сөндірудің барлық құралдарын тексеру.

Қоршаулы құбырмен қабылдау мостын және стеллаждарды тексеру және жұмысқа дайындау.


Жауапты: Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Колоннаны түсіруден бұрын бұрғылауға енгізу:

а) қоршаулы құбыр астына диаметрі _______________________мм

спайдер-элеватор _________________________ 2 дана

ЭО (ЭОК) типті элеваторлар _________________________ 3 дана

қамыт-элеватор __________________________2 дана

құбырларды бұрауға арналған Залкин кілті

қолмен _____________________________________________1 дана

диаметрі _____ мм шаблондар __________________________2 дана

оларға құрғақ қорымен машиналық кілттер (құрғақ пазадан қиысу биіктігіне шығыңқы болуы тиіс) ___________________ 2 дана

б) колонна төменінің жабдығы (осы жоспардың V бөлімінің 2-тармағын қара) және екі сатылы цементтеу жалғастығы, колоннаны секциямен түсіру жабдығы;

в) бұрғ.құбыры үшін диаметрі ____ мм шаблондар _____________5 дана

бұрғ.құбыры _____________________ мм ________________5 дана

г) кендір арқан, бұрғылау аспабын өлшеуге арналған рулетка, үйкелеу материалы, металл щеткалар, шынжырлы кілттер, үшқырлы егеулер, электр лампочкалар, шелектер, кескіштер, бұрандаларды майлауға арналған жиынтықтар және басқалар;

д) манометр;

е) диаметрі 12,5 мм болат арқан ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жауапты: Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) ______________

БПО өкілі_______________

6. Ыдысты цементтеуді дайындауға бастау онда цементті, буферлі және бөлгіш көлемді қатыру үшін ______м3 су дайындау.

Жауапты: Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) ______________3. Ұңғыма бағаны мен бұрғылау аспабын дайындау
1. Қорытынды геофизикалық жұмыстардан кейін бұрғылау колоннасының қабырға қалыңдығы мен болат маркасы бойынша құрамына тексеріс жүргізу керек.

2. Бұрғылау аспабына ____ 300 атмосфералық қысымға сығымдау жүргізу.

3. Бұрғылау аспабын соңғы реттен бұрын көтеруді бақылау өлшеуімен жүргізу.

4. Колоннаны түсіруге арналған бұрғылау аспабын есепке сәйкес жиынтықтау, ұңғымаға түсіру, өлшеу, көтеру және басқа бұрғылау құбырларынан бөлек орнату. Екі индикатордың көрсеткішін вахталық журналға жазу.

5. Ұңғыманың ашық бағанын колоннаны түсіру интервалында ______м/сағ жылдамдықпен атқару.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Колоннаны түсіру тереңдігіне жеткеннен кейін бағанды дайындау процесінде ұңғыманы 2 цикл бойында ______л/сек. өнімділікпен жуу.

Ерітінділер параметрлері ГТН сәйкес болуы керек. Ерітіндіні айналдыратын бұрғылау ерітіндісі объектісінен енгізу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1-6 т. жауаптылар:

Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) __________________________

6 т Жуу сұйығы қызметінің өкілі __________________

7. Келесі шамдарды түсіру алдында колоннаны түсіру жағдайында

8.

9.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Колоннаны түсіру кезіндегі жұмысты ұйымдастыру
1. Колоннаны түсіру мен цементтеу кезеңіне ИТР кезекшілігінің кестесін құру.

Жауапты: РИТС бастығының орынбасары __________________________


2. Бұрғылауда колоннаны түсіру мен цементтеудің барлық уақытында слесарьдың, электриктің және электр газ дәнекерлеушінің кезекшілігін қамтамасыз ету

Жауаптылар:

Бұрғылау бастығы (аға бұрғ.мастері) ____________

БПО өкілі ______________________________


3. Бұрғылауда колоннаны түсірудің барлық уақытында ЦА кезекшілігін қамтамасыз ету.

Жауапты:

РИТС бастығы ________________________________
4. Колоннаны түсіруді толық жиынтықталған вахтамен жүргізу.

Жауаптылар:

РИТС бастығы ________________________________

Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) _____________________________

5. Колоннаны түсіру
1. Колоннаны түсіру басталар алдында бұрғылау бригадасының нұсқаулығын жүргізу және вахта мүшелерінің арасында міндеттерін бөлу керек.

Әр вахтада қоршаулы және бұрғылау құбырларын қадағалау шаблондауға және әр құбырды түсіргеннен кейін шаблонның болуына жауапты тағайындалады. Әр вахта аяқталған және колоннаны түсіру біткен соң шаблондардың болуы тексеріледі.

2. Колоннаның төменгі жағы келесі түрде жабдықталады:

І секция


а) ________________________________________________________

б) ________________________________________________________

в) ________________________________________________________

г) ________________________________________________________

д) ________________________________________________________

е) ________________________________________________________

ж) ________________________________________________________

з) _________________________________________________________

и) _________________________________________________________
II секция

а) ________________________________________________________

б) ________________________________________________________

в) ________________________________________________________

г) ________________________________________________________

д) ________________________________________________________

е) ________________________________________________________

ж) ________________________________________________________


Кері клапандарды бұру алдында олардың ақаусыздығы мен орнатылуының дұрыстығы тексеріледі. Кондуктор мен аралық колоннаны түсіру кезінде (1 секция) төменгі 6 жалғастықты қосылысты үстінен және астынан үзік тігіспен дәнекерлеу легірленген және импортты құбырларды пайдалану жағдайына төменгі 6 қосылыс аладын ала майсыздандырылғаннан кейін арнайы майлауға жиналады.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
1, 2 т. жауаптылық:

Бұрғылау бастығы

(аға мастер) _______________

ИТР кезекшісі ______________________


3. Серіппелі фонарларды тереңдікте орнату ____________________

__________________________________________________________________м

Қатты орталықтандырғыштар – тереңдікте _____________________________

және сағада ________________________________________________________

4. Қоршаулы құбырды бұрғылауға тасу кезінде оларды бақылау шаблонына тарту керек. Бұрау алдында әр құбырды қарау, бұрандасын тазалау, дизотынмен жуу, бұранданың арнайы майын пайдаланған жағдайда бензинмен немесе конденсатпен қосымша майсыздандыру керек.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Бұранданың алғашқы 4-5 жолын Залкин кілтімен қолмен бұрау, ал тығыз бекітуді машиналық кілтпен жүргізеді. Тығыз бекіту кезінде барынша аз сәт ______________кгм, барынша көп ___________________________

___________________________________________________________________.

Тығыз бекітусіз бұралған немесе 5 жолдан артық дұрыс бұралмаған құбырларды ақаулы деп тану керек.

Құбырларды бұрандаларының сықырлауымен және ысуымен қатты бұраған кезде, бұралатын құбырды алып тастап, оны жаңасымен ауыстыру керек. Алынып тасталғанмен, бұралған құбырды ауыстыру сұрағы бұранданы ИТР кезекшісі қарағаннан кейін шешіледі.

6. Құбырды колоннадан алып тастаудың барлық жағдайында вахталық журналда құбырдың реттік және зауыттық нөмірін, оның ұзындығын, қабырға қалыңдығы мен болат маркасын тіркейді.

Түсірілетін құбыр есебін осы жоспардың ІІ бөлімінде 3-тармақта сипатталған форма бойынша жүргізу керек.

Арнайы жалғастықты бұрау алдында онда бөтен заттардың болмауы мен бұрандасының жағдайы тексеріледі.

7. Сол жақ ауыстырғышты арнайы жалғастықпен бұрауды екі жұмыскер шынжырлы кілтпен жүргізеді. Ауыстырғыш пен жалғастықтың сол жақ бұрандасын бұрау алдынды қарау және графитті майлағышпен майлау керек.

Қоршаулы құбырды түсіруге арналған бұрғылау аспабын есепке сәйкес құрастыру керек. Роторға шам берер алдында шаблонды өткізбеу керек.

8. Түсірілген қоршаулы құбырлар мен бұрғылау аспаптарын оларға рұқсат беру үшін толтыру балшық ерітіндісімен әр _________м сайын жүргізіледі. Құю тек саға деңгейінен кейін тоқтатылады.

Түсіру процесінде айналысты ________м тереңдікте қалпына келтіру және ұңғыманы 1 цикл бойына ______м тереңдікке жеткен кезде жуу керек.

Колоннаны жобалық тереңдікке дейін өткізгеннен кейін ұңғыманы 2 цикл бойына жуу керек.

9. Колоннаны жұлқусыз және элеваторды роторға шұғыл қондырусыз бір қалыпты түсіру. Түсіру жылдамдығы ашық бағанда _________ м/с жылдамдықтан аспауы керек. _____________ тн артық қондыруға рұқсат берілмейді.

Түсіру кезінде ұңғымадан шығатын ерітіндіні қадағалау керек. Оның газданған немесе _______ тн артық қондырулар пайда болған жағдайда ЦА айналымын соңынан бұрғылау сорғысына ауысумен қалпына келтіру және көрінген асқынуларды толық түзеткенге дейін таратумен жуу жүргізу керек.


3-9 т. жауапты;

ИТР кезекшісі.


6. Цементтеу
1. Колоннаны түсіру аяқталған соң цементті қатыру үшін су мөлшерін тексеру, агрегатқа сұйықты үзіліссіз беру үшін бұрғылау сорғысын дайындау керек.
Жауапты:

Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) ____________________________
2. Колоннаны түсіру аяқталу сәтіне цементтеу бойынша барлық дайындық жұмыстарын аяқтау керек. Құю бастауын сығымдауға акт ұсыну. Айдау желілерінің сығымдауын 1,5 есе жұмыс қысымына, бірақ ЦА арналғаннан артық болмай жүргізу.
Жауапты:

Тампонаж конторының өкілі ______________________


3. Колоннаны секциялы түсіру жағдайында келесі секцияны құю алдында осы жоспардың ІІІ бөліміндегі 7-тармақта сипатталған сынама түйісуін жүргізу.
Жауапты:

Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) ____________________________
4. Цементтеу кезінде буфер сұйығын айдау, цемент ерітіндісі, бөлгіш порция мен қалған көлем есепке сәйкес.

Құю басталар алдында есепті және нақты түсірілген құрамды салыстыру керек. Нақты түсірілген құбырлар бойынша басу көлемінің есебін жүргізу керек. Цемент ерітіндісін айдау кезінде барынша көп өнімділігі ____________л/с, басу _________________л/с (ашық бағанда құю кезінде).

Басу кезінде айдалатын сұйықтың көлемін ЦА өлшегіші бойынша қатаң есебін жүргізу керек.
Жауапты:

Тампонаж конторының өкілі _______________


5. Колоннаның төменгі секцияларын түсіру кезінде бұрғылау аспабын сол жақ ауыстырғышта бұру қарпудың басталуы уақыты ___________ сағ өтуі бойынша жүргізіледі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жауапты:

Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) ______________

6. Колоннаның соңғы секциясын цементтеу аяқталған соң, оған қысым мен ________ тн жүктемені тастау және ұңғыманы ОЗЦ-та ________сағ бойы тоқтату.

Жауапты:

Технология бойынша

бастықтың орынбасары _____________________

7. Колоннаның соңғы секциясының ОЗЦ уақытында цементтеу басындағы қысымды қадағалау. Қысым ________ атм. артық өскен жағдайда оны цементтеу басында кранды бір қалыпты ашумен басу.


Жауапты:

Бұрғылау бастығы

(аға бұрғ.мастері) ____________

Колоннаны түсіру мен цементтеуді қамтамасыз ету бойынша жалпы басшылық РИТС бастығы ____________________________________________

жүктеледі.

Қосымша шарттар:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Технологиялық бөлім бастығы

_________________ УБР

Геологиялық бөлім бастығы

_________________ УБР_______________________Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет