Географія 11 класДата22.02.2016
өлшемі96.5 Kb.
#450

ГЕОГРАФІЯ
11 клас

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
(кожне завдання оцінюється в 1-бал і вимагає однієї відповіді)


 1. Укажіть етнічну землю, яка розташована на території трьох держав:

а) Лемківщина; в) Берестейщина;

б) Більщина; г) Пряшівщина. 1. Назвіть державу з федеративним устроєм:

а) Індонезія; в) Пакистан;

б) Китай; г) Монголія. 1. Виберіть із перелічених державу з найменшим показником природного приросту населення:

а) Бразилія; в) Перу;

б) Чилі; г) Уругвай. 1. Розрахуйте довжину прямокутної ділянки на місцевості, якщо на плані масштабу 1:50000 його довжина складає 2 см.:

а) 1000 м.; в) 2000 м.;

б) 10000 м.; г) 500 м. 1. Зазначте тип походження Мальдівських островів:

а) вулканічне; в) тектонічне;

б) коралове; г) материкове. 1. Назвіть державу, що володіє найбільшими у світі запасами фосфоритів:

а) Габон; в) Україна;

б) Марокко; г) США. 1. Зазначте, на території яких держав розташоване озеро Тітікака:

а) Еквадор і Перу ; в) Перу і Болівія;

б) Болівія і Чилі; г) Чилі і Перу. 1. Назвіть головний чинник, що визначає розміщення підприємств цементної промисловості:

а) споживчій; в) транспортний;

б) енергетичний; г) сировинний. 1. Зазначте чинник, що спричинив «алюмінієву» спеціалізацію Норвегії у МГПП:

а) енергетичний; в) сировинний;

б) трудових ресурсів; г) транспортний. 1. Укажіть область України, в якій розміщений залізничний вузол Ясинувата:

а) Луганська; в) Запорізька;

б) Донецька; г) Харківська.


ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР


 1. Назвіть та охарактеризуйте показники, якими визначається розвиток сільського господарства. Наведіть приклади держав світу з максимальними значеннями в розрізі окремих показників. (12 балів)

 2. Охарактеризуйте вплив неотектонічних рухів на осадконакопичення та поширення форм рельєфу на прикладі території України. Доведіть, що між ерозійно-акумулятивною діяльністю річок і неотектонічними рухами існує тісний зв’язок. (12 балів)

ПРАКТИЧНИЙ ТУР


1. Два міста України розташовані майже на одному меридіані. В день зимового сонцестояння в цих містах висота Сонця опівдні становила відповідно 160 і 200. Коли у Лондоні 4 години 16 хвилин, то в цих пунктах місцевий час становить 6 годин 18 хвилин. Визначте географічні координати цих міст та відстань між ними в градусах і кілометрах. (10 балів)

2. Накресліть схему: «Способи картографічного зображення географічних об’єктів». (10 балів)

3. Назвіть і розташуйте з заходу на схід шість держав, що розташовані в Океанії. (6 балів)

10 клас

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
(кожне завдання оцінюється в 1-бал і вимагає однієї відповіді)


 1. Укажіть, яка із перелічених держав є анклавом:

а) Монако; в) Сан-Марино;

б) Ліхтенштейн; г) Андорра. 1. Укажіть державу, що не входить до складу ОПЕК:

а) Бахрейн; в) Кувейт;

б) Лівія; г) Венесуела. 1. Виберіть із перелічених робочу мову ООН:

а) арабська; в) німецька;

б) гінді; г) португальська. 1. Укажіть етнос, що належить до уральської мовної сім’ї:

а) латиші; в) литовці;

б) естонці; г) казахи. 1. Укажіть місто, в якому найдовша тривалість світлового дня 22 червня:

а) Суми; в) Миколаїв;

б) Полтава; г) Ялта. 1. Укажіть державу, яка не належить до історико-географічного регіону – Південна Азія:

а) Мальдіви; в) Бангладеш;

б) Пакистан; г) М’янма. 1. Укажіть, яка із перелічених держав є султанатом:

а) ОАЕ; в) Оман;

б) Малайзія; г) Бахрейн. 1. Назвіть область України, в якій зосереджено виробництво мінеральної води «Регіна»:

а) Вінницька; в) Хмельницька;

б) Тернопільська; г) Чернівецька. 1. Укажіть сільськогосподарську культуру, яку називають «хлібом» екваторіального поясу:

а) маніок; в) ямс;

б) батат; г) таро. 1. Оберіть серед зазначених родовищ України нафтове:

а) Шебелинське; в) Радченківське;

б) Руденківське; г) Глібівське.


ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР


 1. Проаналізуйте зміни, що відбулись в природному прирості планети та окремих регіонів у XXI ст. Доведіть або спростуйте твердження: «динаміка природного приросту визначає зміни у расовому складі населення світу». Поясніть, як змінився расовий склад планети в останні десятиліття.

(12 балів)

 1. Охарактеризуйте сучасний розвиток транспортного машинобудування України. Назвіть найбільші вітчизняні підприємства галузі. (12 балів)

ПРАКТИЧНИЙ ТУР


 1. На плані 1:500 довжина вулиці становить 120 см, а ширина проїзної частини – 4 см. На 1м2 дороги потрібно 250 кг асфальту. Визначте вагу асфальту, необхідну для асфальтування всієї вулиці. (10 балів)

 2. Накресліть схему уявної геологічної екскурсії від крайньої східної точки України до крайньої західної (по прямій). Позначте на схемі не менше чотирьох зупинок та складіть їх короткий опис. (12 балів)

 3. Побудуйте ланцюг з назв водних об’єктів (океани, моря, затоки, протоки), що омивають материк Австралія починаючи від крайньої західної точки за ходом годинникової стрілки. (8 балів)

9 клас

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
(кожне завдання оцінюється в 1-бал і вимагає однієї відповіді)


 1. Назвіть суфозійні форми рельєфу:

а) вимоїни; в) поди;

б) балки; г) яри. 1. Укажіть заповідник, який знаходиться в природній зоні – мішані ліси:

а) Черемський; в) Учнянський;

б) Мезинський; г) Розточчя. 1. Назвіть родовище титанових руд в Україні:

а) Самотканське; в) Білозерське;

б) Нікопольське; г) Жовті Води. 1. Укажіть, для яких фронтів є характерними град, блискавки, зливові дощі:

а) оклюзій; в) теплих;

б) стаціонарних; г) холодних. 1. Укажіть наймолодшу частину Українських Карпат:

а) Зовнішні Карпати; в) Вигорлат-Гутинський масив;

б) Рахівсько-Чевчинські гори; г) Горгани. 1. Назвіть сировину, за якою розраховують еквівалент умовного палива:

а) нафта; в) природний газ;

б) кам’яне вугілля; г) буре вугілля. 1. Назвіть місто України, в якому опівдні (за місцевим часом) 21 березня довжина тіні від дерев дорівнює висоті цих дерев:

а) Сімферополь; в) Чернігів;

б) Дніпропетровськ; г) Київ. 1. Укажіть материк, на якому знаходиться точка з координатами 100 пн. ш., 700 зх. Д.:

а) Євразія; в) Північна Америка;

б) Африка; г) Південна Америка. 1. Назвіть дослідника, який у 1931 році відкрив Північний магнітний полюс:

а) Д. Росс; в) Д. Кук;

б) Р. Пірі; г) Р. Амудсен. 1. Назвіть місто, в якому розташований дендропарк «Олександрія»:

а) Біла Церква; в) Олександрія;

б) Умань; г) Кам’янець-Подільський.


ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР


 1. Поясніть особливості територіальних відмінностей у міграційних процесах в різних регіонах України. (12 балів)

 2. Опишіть генетичні типи рельєфу, які найбільш характерні для Подільської височини, Поліської низовини, Донецького кряжу і Причорноморської низовини. (12 балів)

ПРАКТИЧНИЙ ТУР


 1. На карті масштабу 1:10000 річка має довжину 47,3 см. Швидкість течії становить 0,4 м/с, ширина – 6 м, глибина – 0,7 м, ширина дна – 3 м. Визначте кількість води, яку несе річка за добу. (12 балів)

 2. Побудуйте таблицю, що відображає функціональну структуру господарського комплексу України (на конкретних прикладах). (8 балів)

 3. Назвіть та розташуйте з півночі на південь шість національних парків африканського континенту.

(6 балів)

8 клас

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
(кожне завдання оцінюється в 1-бал і вимагає однієї відповіді)


 1. Укажіть державу, з якою Україна має найдовший спільний кордон:

а) Молдова; б) Білорусь;

в) Румунія; г) Польща. 1. Укажіть молоду за віком платформу:

а) Австралійська; в) Туранська;

б) Сибірська; г) Індостанська. 1. Назвіть давні гори каледонської складчатості:

а) Рудні гори; в) Шварцвальд;

б) Скандинавські; г) Памір. 1. Назвіть прилад, яким вимірюють швидкість вітру:

а) флюгер; в) анемометр;

б) психрометр; г) гігрометр. 1. Зазначте місце знаходження затоки Кара-Богаз-Гол:

а) Чорне море; в) Балтійське море;

б) Каспійське море; г) Аральське море. 1. Укажіть значення максимальної амплітуди висот на суходолі планети:

а) 12 248 м; в) 14 000 м;

б) 9 248 м; г) 8 848 м. 1. Укажіть місце розташування витоку Сіверського Донця:

а) Донецький кряж; в) Середньоруська височина;

б) Приазовська височина; г) Валдайська височина. 1. Назвіть найдовшу річку Євразії:

а) Дунай; в) Хуанхе;

б) Волга; г) Янцзи. 1. Визначте масштаб топографічної карти У – 34 – 37 – В – 6 – 4 :

а) 1 : 100000; в) 1 : 1000000;

б) 1 : 10000; г) 1 : 10000000. 1. Назвіть країну, в якій знаходиться найбільший у світі Нордвест – фіорд (313 км):

а) Гренландія; в) Норвегія;

б) Ісландія; г) Швеція.


ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР


 1. Поясніть, яким чином та під впливом яких факторів відбулось формування Гавайських островів. Вкажіть, частині якої тектонічної структури вони відповідають. (12 балів)

 2. У назвах ґрунтів зазвичай передається їх характерне забарвлення. Поясніть, від чого залежить переважаючий колір ґрунтів, наведіть приклади переважаючих типів ґрунтів в окремих природних зонах. Охарактеризуйте комплекс проблем, що виникають за умови використання ґрунтів як найважливішого ресурсу людства. (12 балів)

ПРАКТИЧНИЙ ТУР


1. Побудуйте кліматичну діаграму для субтропічного середземноморського типу клімату з наступними даними: середня температура січня + 30, липня + 230, середньорічна кількість опадів 680 мм. (10 балів)

2. Визначте географічну широту та полуденну висоту Сонця пункту А, який розташовано на 555,5 км. південніше екватора 22 червня.(10 балів)

3. Накресліть схеми колообігів морських течій в північній частині Індійського океану. Поясніть, як змінюють напрямки руху окремих течій в різні пори року. (8 балів)7 клас

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
(кожне завдання оцінюється в 1-бал і вимагає однієї відповіді)


 1. Назвіть метаморфічну гірську породу:

а) кварцит; в) рожевий туф;

б) граніт; г) лабрадорит. 1. Зазначте наслідок обертання Землі навколо Сонця:

а) сила Каріоліса; в) припливи і відпливи;

б) пояси освітлення; г) добові ритми. 1. Укажіть найбільшу за об’ємом оболонку внутрішньої будови Землі:

а) мантія; в) внутрішнє ядро;

б) зовнішнє ядро; г) літосфера. 1. Укажіть холодну течію Світового океану:

а) Мусонна; в) Гумбольдта;

б) Південна пасатна; г) Мозамбіцька. 1. Розрахуйте температуру на вершині гори, якщо її абсолютна висота становить 3000 м., а температура у підніжжя + 200 С:

а) + 100 С; в) + 20 С;

б) – 20 С; г) 00 С. 1. Укажіть острів, який за площею займає третє місце у світі:

а) Мадагаскар; в) Калімантан;

б) Нова Гвінея; г) Гренландія. 1. Виберіть із перелічених шар атмосфери, який розташований найдальше від Землі:

а) стратосфера; в) тропосфера;

б) іоносфера; г) мезосфера. 1. Назвіть картографічну прекцію, яка найбільш придатна для зображення території материка Антарктида:

а) конічна; в) циліндрична;

б) азимутальна; г) полікрнічна. 1. Назвіть острови Тихого океану, де серед представників рослинного і тваринного світу пінгвіни зустрічаються поруч із кактусами:

а) Гавайські; в) Фіджі;

б) Галапагоські; г) Соломонові. 1. Назвіть величину вертикального баричного градієнту:

а) 1 мм рт. ст. на 100 м; в) 10 мм рт. ст. на 1000 м;

б) 10 мм рт. ст. на 100 м; г) 100 мм рт. ст. на 1000 м.


ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР


 1. Поясніть сутність гіпотези дрейфу материків. Охарактеризуйте зміни будови земної кори, що відбувались в історії планети; змоделюйте прогноз подальших тектонічних. (12 балів)

 2. Поясніть поширення нафти, природного газу, золота, мідних руд та алмазів на африканському континенті. (12 балів)

ПРАКТИЧНИЙ ТУР


 1. На 180-му меридіані 14 годин. Розрахуйте котра година у м. Києві за місцевим часом. (10 балів)

 2. Заповніть таблицю позначивши знаком «+» ті кліматичні пояси і області, які перетинають кожний материк.

Кліматичні пояси і області

Євразія

Північна Америка

Африка

Південна Америка

Австралія

Антарктида

ЕкваторіальнийСубекваторіальнийТропічний:

а) континентальний;

б) східних берегів (вологий);

в) західних берегів.

Субтропічний:

а) континентальний;

б) східних берегів (мусонний);

в) західних берегів (середземноморський).

Помірний:

а) континентальний;

б) помірно континентальний;

в) східних берегів (мусонний);

г) західних берегів (морський).
Субарктичний:

а) континентальний;

б) океанічний.
Субантарктичний:

а) континентальний;

б) океанічний.
Арктичний:

а) континентальний;

б) океанічний.
Субантарктичний:

а) континентальний;б) океанічний.
(10 балів)

 1. Накресліть схему колообігу морських течій північної частини Тихого океану.

(6 балів)

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет