ГУ«отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города уральска»Дата22.02.2016
өлшемі0.67 Mb.
«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ

ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ»ММ


ГУ«ОТДЕЛ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы

Фрунзе көшесі, 127а

тел.: 51-28-99


город Уральск

улица Фрунзе, 127а

тел.: 51-28-99

Орал қаласы әкімі

А. С. Көлгіновке

«Орал қаласы бойынша 2014 жылғы ішкі су көлігіндегі әлеуметтік мәні бар залалды маршруттардың тізбесін бекіту туралы» қаулысының жобасы мен маршруттардың тізбесін Сіздің қарауыңызға жолдай отырып, сараптама қорытындысын беруіңізді сұраймыз.


Қосымша 13 бет.


Бөлім басшысы Р.Закарин

М.Сағатова

50-04-02

Орал қаласы бойынша 2014 жылғы

ішкі су көлігіндегі әлеуметтік

мәні бар залалды маршруттардың

тізбесін анықтау туралы

Қазақстан Республикасы «Ішкі су көлігі туралы» Заңының 8 – бабының 28-тармақшасын, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 заңын және де Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 6 қыркүйектегі №1017 «Тасымалдаушылардың ішкі су көлігінде әлеуметтік мәні бар жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға байланысты залалдарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау қағидасын бекіту туралы» қаулысын басшылыққа алып, қала әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Орал қаласы бойынша 2014 жылғы ішкі су көлігіндегі әлеуметтік мәні бар залалды маршруттардың тізбесі қосымшаға сәйкес анықталсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Орал қаласы әкімінің орынбасары Ғ.Г. Орынғалиевқа жүктелсін.

Қала әкімі А. Көлгінов

2014 жылғы «__»_________ № ___

Орал қаласы әкімдігінің қаулысына

ҚОСЫМША


Орал қаласы бойынша 2014 жылғы ішкі су көлігіндегі әлеуметтік мәні бар залалды маршруттардың тізбесі


Маршруттардың атауы

1

Орал - Учужный затоны

2

Орал - Барбастау


Об определение перечня

социально значимых убыточных маршрутов

на внутреннем водном транспорте

по городу Уральск на 2014 год

Руководствуясь подпунктом 28 статьи 8 Закона Республики Казахстан

«О внутреннем водном транспорте»,Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», а также постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров на внутреннем водном транспорте» от 6 сентября 2011 года № 1017, акимат города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить перечень социально значимых убыточных маршрутов на внутреннем водном транспорте по городу Уральск на 2014 год согласно приложению.

2. Данное постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Г.Г. Орынгалиеву.Аким города А. Кульгинов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению акимата города Уральска

от «__»_________2014 года № ___


Перечень социально значимых убыточных маршрутов на внутреннем водном транспорте по городу Уральск на 2014 годНаименование маршрутов

1

Уральск - Учужный затон

2

Уральск - Барбастау

«Орал қаласы бойынша 2014 жылғы ішкі су көлігіндегі әлеуметтікмаңызы бар маршруттардың тізбесін айқындау туралы»

Орал қаласы әкімдігінің қаулысына

түсіндірме жазба

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 6 қыркүйектегі №1017 қаулысымен бекітілген «Тасымалдаушылардың ішкі су көлігіндегі әлеуметтік мәні бар жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға байланысты залалдарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау қағидасын бекіту» Ережесінің 2,10 тармақтарына сәйкес субсидиялауға жататын ішкі су көлігіндегі әлеуметтік мәні бар залалды маршруттар тізбесін жергілікті атқарушы органы жыл сайын бекітеді және анықтайды.

Жоғарыда айтылғанның негізінде 2014 жылы Орал қаласы бойынша субсидиялануға жататын ішкі су көлігіндегі әлеуметтік мәні бар залалды маршруттардың тізбесі қалалық әкімдіктің қаулысында анықталуы қажет.

«Орал қаласының тұрғын

үй-коммуналдық шаруашылық,

жолаушы көлігі және автомобиль

жолдары бөлімі» ММ-нің

басшысы Р.Закарин

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
Көрстеілуі тиіс мәліметтердің тізбесі

Мемлекеттік органның ақпараты

1

Жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган

«Орал қаласының тұрғын

үй-коммуналдық шаруашылық,

жолаушы көлігі және автомобиль

жолдары бөлімі» ММ2

Жобаны қабылдау қажеттігінің негіздемесі

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі «Ішкі су көлігі туралы» Заңының 18 бабы 28 тармақшасын іске асыру және қолданыстағы заңнамаға сәйкестендіру мақсатында

3

Жобаны қабылдаған жағдайда болатын болжамды әлеуметтік- экономикалық және/немесе құқықтық зардаптары

Жобаны қабылдау жағымсыз әлеуметтік- экономикалық және/немесе құқықтық зардаптарға әкеліп соқтырмайды.

4

Жобаны іске асырумен байланысты ұсынылатын қаржылық шығындар

Жобаны қабылдау қалалық бюджеттен

8 218,000 млн.теңге көлемінде қаражат қажет етеді.5

Жобаны қабылдаудың нақты мақсаттары, күтілетін нәтижелердің мерзімі және болжанатын тиімділігі

Тарифтердің қол жетімділік деңгейі мен саяжайларға және қала маңындағы аймақтарға халықтың еркін жүріп тұру мүмкіндігін қамтамасыз ету

6

Жобада қаралатын мәселелер бойынша облыс әкімдігінің бұрын келісімдері және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәліметтер

Жоқ7

Заңнаманы кейіннен жобаға сәйкестендіру қажеттілігі

Қажет етпейді

8

Қосымша сараптама

Қажет етпейді

9

Өзге де мәліметтер

Жоқ


«Орал қаласының тұрғын

үй-коммуналдық шаруашылық,

жолаушы көлігі және автомобиль

жолдары бөлімі» ММ-нің

басшысы Р.Закарин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления акимата города Уральска

«Об определении перечня социально значимых на внутреннем водном транспорте по городу

Уральск на 2014 год»
Согласно пунктам 2 и 10 «Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров», утвержденных Постановлением Правительства РК от 6 сентября 2011г. №1017, перечень социально значимых убыточных маршрутов, подлежащих субсидированию, ежегодно определяется и утверждается местным исполнительным органом.

На основании изложенного, необходимо постановлением городского акимата определить перечень социально значимых сообщений по внутренним водным маршрутам города Уральск, подлежащих субсидированию в 2014 году.
Руководитель

ГУ «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта

и автомобильных дорог города Уральска» Р.Закарин


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


п/п

Перечень сведений, которые должны быть отражены

Информация государственного органа


1

Государственный орган - разработчик проекта


ГУ «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта

и автомобильных дорог города Уральска»


2

Обоснование необходимости принятия проекта

В целях реализации подпункта п.п 28 статьи 8 Закона Республики Казахстан

«О внутреннем водном транспорте»и в соответствии с действующим законодательством3

Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта

Принятие проекта не влечет негативных, социально-экономических и/или правовых последствий.

4

Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта

Принятие проекта потребует затрат из городского бюджета на субсидирование убытков перевозчиков составляет 8 218,000 млн. тенге в год.

5

Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффектив-ность принятия проекта

Обеспечение доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения по дачным и пригородным маршрутам города.

6

Сведения об актах акимата области, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте и результатах реализации

Нет


7

Необходимость последую-щего приведения законода-тельста в соответствие с проектом

Не требуется


8

Дополнительная экспертиза

Не требуется

9

Иные сведения

Нет

Руководитель

ГУ «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта

и автомобильных дорог города Уральска» Р.Закарин

Орал қаласындағы әлеуметтік мәні бар маршруттарды субсидиялау бойынша комиссия отырысытың

ХАТТАМАСЫ
Орал қаласы 2014 жыл 28 сәуір
Төрағалық еткен: Қ.Қ.Мұхамбетқалиев - «Орал қаласының ТҮКШЖКжАЖБ» ММ басшысының орынбасары
Қатысқандар: тізім бойынша.
Күн тәртібі:
1. «Орал қаласы – Учужный затон» бағытындағы №1 және «Орал қаласы – Барбастау» бағытындағы №2 су маршруттарын әлеуметтік маңызы бар маршруттар деп танылуы жөнінде

(Мұхамбетқалиев, Мұқанов, Амирханян, Скворцов, Саблин, Евченко)


Мұқанов: Қала бойынша Орал қаласын «Учужный затон» және «Барбастау» саяжай ауқымдарымен байланыстыратын екі су маршруты жұмыс жасайды. Аталған маршруттардың пайдаланушылары болып көбінде табысы аз, зейнетке шыққан адамдар болып табылады. Ал тасымалдаушылардың жоғарыда көрсетілген маршруттар бойынша билеттерді сатудан түскен табысы, аталған маршруттарға қызмет көрсеткен шығындарын толығымен жаппайды. Сондықтанда су маршруттарын субсидиялау үшін, оларды әлеуметтік маңызы бар маршруттар деп танылуы қажет.
Комиссия шешімі:


  1. «Орал қаласының ТҮКШЖКжАЖБ» ММ жолаушы көлігі секторының меңгерушісі А.С.Мұқановтың ақпараты мәліметке алынсын;

  2. «Орал қаласы – Учужный затон» бағытындағы №1 және «Орал қаласы – Барбастау» бағытындағы №2 су маршруттарын әлеуметтік маңызы бар маршруттар деп танылсын.
 1. «Орал қаласы – Учужный затон» бағытындағы №1 және «Орал қаласы – Барбастау» бағытындағы №2 су маршруттарының тарифі жөнінде

(Мұхамбетқалиев, Мұқанов, Амирханян, Скворцов, Саблин, Евченко)
Мұқанов: Тасымалдаушылардың есебі бойынша су маршруттындағы жол ақысы адам басына 300 теңге шамасын құрайды. Алайда, су маршруттарының жолаушылары осалды топ болуына байланысты және оларды әлеуметтік жағдайын қорғау үшін су көлігіндегі тарифтің құны 60 (алпыс) теңге болуын ұсынамын.

Саблин: «Учужный затон», «Барбастау» саяжай қауымдастырғының саябақшылары кемежайға бір автобустартан екінші автобусқа орын ауыстырып, қалалық маршрут арқылы жетеді. Бір адамға тек бір бағыттағы шығының құны 250-300 теңгені құрайды. Егерде саябақшы жанұясымен баратын болса, онда шығын бірнеше есе өсетін болады. Сондықтанда мен су маршруттарының тариф құның 30-40 теңге шамасында болуын ұсынамын.
Мұхамбетқалиев: Ұсынылған тарифтерге дауыс беруді ұсынамын.
Комиссия шешімі:


  1. «Орал қаласының ТҮКШЖКжАЖБ» ММ жолаушы көлігі секторының меңгерушісі А.С.Мұқановтың ақпараты мәліметке алынсын;

  2. Көпшіліктің дауыс беруіне сәйкес «Орал қаласы – Учужный затон» бағытындағы №1 және «Орал қаласы – Барбастау» бағытындағы №2 су маршруттарының тарифің 60 (алпыс) теңге болып анықталсын.


Комиссия төрағасы Қ.Мұхамбетқалиев

__________________ А.Мұқанов


___________________ А.Амирханян
____________________ А.Дуйсенов
_________________ В.Скворцов
_________________ Г.Садыков

Протокол

заседания комиссии по субсидированию социально значимых маршрутов в г.Уральска.
г.Уральск 28 апреля 2014 года.
Председательствовал: Мухамбеткалиев К.К.– заместитель руководителя ГУ «ОЖКХПТиАД г.Уральска», председатель комиссии;
Присутствовали по списку.
Повестка дня:
1. О признании водных маршрутов №1 «Уральск – Учужный затон» и №2 «Уральск –Барбастау» социально значимыми маршрутами.

(Мухамбеткалиев, Муканов, Амирханян, Скворцов, Саблин, Евченко)
 1. Муканов: В городе работают два водных маршрута, соединяющие город с дачными массивами «Учужный затон» и «Барбастау». Основным контингентом этих маршрутов в основном являются люди пенсионного возраста, имеющие небольшой доход. Доходов, получаемых перевозчиком от продажи билетов, недостаточно для покрытия всех расходов по обслуживанию указанных маршрутов. Поэтому для решения вопроса субсидирования водных маршрутов необходимо признать их социально значимыми маршрутами. 2. Решение комиссии:


 1. 1.1. Информацию заведующего сектором пассажирского транспорта ГУ «ОЖКХПТиАД г.Уральска» Муканова А.З. принять к сведению;

1.2. Водные маршруты №1 «Уральск – Учужный затон» и №2 «Уральск –Барбастау» признать убыточными социально значимыми маршрутами.


 1. 2. О тарифе на проезд на водных маршрутах №1 «Уральск – Учужный затон» и №2 «Уральск –Барбастай»

(Мухамбеткалиев, Муканов, Амирханян, Скворцов, Саблин, Евченко)
Муканов: По расчетам перевозчиков тариф на проезд на водных маршрутах составляет около 300 тенге на одного человека. Но так как пассажиры водных маршрутов являются социально уязвимым слоем населения, для их социальной защиты предлагаю определить тариф на водных маршрутах в размере 60 (шестидесяти) тенге.
Саблин: Дачник дачных обществ «Учужного затона» и «Барбастау» доезжает до пристани на городском автобусе, зачастую с пересадкой, что накладно для пассажиров. Только в одну сторону затраты составят в пределах 250-300 тенге на одного человека. А если дачник едет с семьей то расходы вырастут в разы. Поэтому я предлагаю установить тариф на водных маршрутах в пределах 30-40 тенге.
Мухамбеткалиев: Предлагаю голосовать за предложенные тарифы
Решение комиссии: 1. 2.1. Информацию заведующего сектором пассажирского транспорта ГУ «ОЖКХПТиАД г.Уральска» Муканова А.З. принять к сведению;

 2. 2.2. Большинством голосов определить тариф на проезд на водных маршрутах №1 «Уральск – Учужный затон» и №2 «Уральск –Барбастау» в размере 60 (шестьдесят) тенге.Председатель комиссии К.Мухамбеткалиев

___________________А.Муканов


___________________ А.Амирханян
____________________ А.Дуйсенов
_________________ В.Скворцов
_________________ Г.Садыков

d:\cc\рабочий стол\1111111111111111111 (1).jpeg
Каталог: fileadmin -> user upload
user upload -> 2015 жылғы «21» маусымдағы №186 Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің
user upload -> Қазақстан Республикасының Заңы Ғылым туралы
user upload -> Жоба орал қаласы әкімдігінің Қаулысы № 2015 ж. Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін
user upload -> Алма Есенбаева
user upload -> Техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын және мемлекеттiк органдардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлер, тұлғалар лауазымдарының тiзбесiн бекiту туралы
user upload -> Бөліммен 2013 жылы атқарған жұмысы туралы есеп Өсімдік шаруашылығы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет