Жалпы психология” пәні бойынша тестілеуДата11.06.2016
өлшемі312.7 Kb.
#128278

Жалпы психология”пәні бойынша тестілеу

сұрақтарыЖалпы психология” пәні бойынша тестілеу
# 001. Жас ерекшелік - бұл …

А) жас ерекшелік дамуының заң туралы білім сферасы;

В) әр түрлі жастағы баллардың психоогиялық

ерекшеліктеріне назарын аударатын білім облысы;

С) әр-түрлі жастағы балаларға педагогикалық әсер етуін

зерттеуге бағыталған білім обылысы;


Д) балалар психологиясының ерекшеліктерін зерттейтін


психология ғылымының саласы;

Е) баланың психикалық ерекшеліктерін психологиялық

ғылымың бөлігі.

@1

@ 001# 002. Даму психоогиясы -бұл …

А) әр-түрлі жастағы балалардың психологиялық

ерекшеліктеріне назарын аудараты білім саласы;

В) балалардың психологиясын жас ерекшелігіне қарай

өзгеру заңдары туралы негізгі ақпаратты құрайтын

білім сферасы;

С) психикалық қызмет етуі және даму заңдылықтары

туралы ғылым- төмірлік іс- әрекеттің ерекше

формасы ретінде;

Д) интоспективті сезімнен тыс жолдармен құралып

психикалық күйлерді үйретумен айналасатн ғылым;

Е) психиканың тұқым қуалау мехаизімдерімен ,жүріс-

тұрысын ,олардың генотипті байланысымен

айналасатын ғылым.

@1

@ 001


# 003 .Жалпы психология – бұл:

А) орталық жүйке жүйесі туралы ғылым;

В) адамның физиологиялық процетері туралы ғылым;

С) қоғамды оқытатын ғылым;

Д) педагогикалық процесті зерттейтін ғылым;

Е) адамдар мен жануарлардың психиасының дамуы

қалыптасуының жалпы заңдылықтары.

@1

@ 001# 004. Интелектуальды дамуын мөлшерлі аңықтау йдеясы:

А) Дж. Равендікі ;

В) Г. Айзнектікі;

С) Дж. Кэтеллдікі;

Д) А. Биненікі;

Е) В. Штерндікі.

@1

@ 001


# 005."Инелектуальдылық коэффициент" терминін енгізген :

А) А. Бине;

В) Дж. Равен ;

С) В. Штерн;

Д) Г. Айзенк;

Е) Дж. Кэттел

@ 1

@ 001


# 006.Көне психологияда қарастырған:

А) адамның рухы;

В) адам санасы;

С) адам құлығы;

Д) адамның санасыздығы;

Е) адамның іс- әрекеті.

@ 1

@ 001


# 007.Бихевиористер өз қағидаларын келесі ғылымдардың ой- пікірін сүйенген:

А) И.М.Сеченовтың ;

В) П.П. Блонскийдің;

С) Н.А. Бнрнштейннің;

Д) П.К. Анохиннің ;

Е) И.П. Павловтың.

@ 001

@ 001


# 008.Психологияда тұлғаның даму мәселелерін зерттейтін бағыттылық ( белсанділік , өзіндік шындауы,өзін- өзі жетлдіру, еркін таңдау, жоғарғы құңдлықтарға талпыну) сымбаттылыққа, әділетілікке, ақиқатқа талпыныстарынан көрініс беретін ағымдар :

А) когнитивті психоогия;

В) бихевиоризм;

С) фрейдизм;

Д) гештальтпсихология;

Е) гуманнистік психология.

@1

@ 001


# 009." Менің ойланғаным – менің өмір сүргенім "деген

танымал фразаның авторы:

А) Платон;

В) Сократ ;

С) Р. Декарт;

Д) Б. Спиноза ;

Е) Дж. Локк.

@1

@ 001# 010Психологияда өзін- өзі байқауға негзделген әдістің аталуы:

А) интроспективті ;

В) лабароториялық;

С) экспериментальды;

Д) салыстырмалы;

Е) интерпретатциялық

@1

@ 001


# 011. Пішін теориясын негіздеген :

А) З. Фрейд;

В) Л. С. Выготский;

С) А.Н. Леотьев;

Д) Р. Мейли;

Е) Г.Оллпорт, Р. Кэттель

@1

@ 001


# 012.Тәжірбелі жолмен жиналған факторларды талдаумен жалпылауға сүйенген және теория тұлғасының аталуы:

А) эксприментальды ;

В) эксприментальды емес;

С) интеракционистік;

Д) әлеуметтік динамикалық;

Е) пішін теориясы.

@1

@ 001


# 013.Когнитивті психология:

А) адам ағзасын белсенді ізденістер мен

мәліметтерді қайта өңдейтін жүйе ретінде

қарастырады;

В) мәселелерді біртұтс және бөлшектеп қарастырады;

С) адамның жыныстық өмірін қарастырады;

Д) адамның интеллектісін зерттеумен шұғылданады;

Е) адамның сөйлеу қабілетін зерттейді.

@1

@ 001


# 014.Бихевиоризмнің зерттейтін пәні:

А) жан;


В) санасыздық;

С) құлық;

Д) сана;

Е) тұлға.

@1

@ 001


# 015.Жоғарғы психикалық форманың интеграциясы адамның қоғамдық тарихи жағдайындағы іс-әрекеті басқа адамдармен үздіксіз қарым-қатынас нәтижесі … деп аталады:

А) заңдылықтарымен;

В) психикалық процесстермен;

С) танымдық процесстермен;

Д) санамен;

Е) ойлаумен.

@1

@ 001


# 016.Танымдық процесстер-бұл:

А) іс-әрекет, әрекет, операция;

В) ес, ерік, тесперамент, міңез;

С) міңез, темперамент, қабілет;

Д) ойлау, интеллект;

Е) түйсік, қабылдау, ойлау, ес, қиял.

@1

@ 001


# 017.Автономды сөйлеу-бұл:

А) әжесі мен күзетші әйелдің сөйлесуі;

В) монотонды сөйлеу;

С) қарым-қатынасты жеңілдету үшін үлкендердің

ойлап тапқан сөздері:

Д) басқа балалар ғана түсінетін сөздер;

Е) тек балаға жақын адамдар ғана түсінетін сөздер.

@1

@ 001# 018.Іс-әрекеттің негізгі түрлері:

А) ойын, конструкциялау, қарым-қатынас;

В) көркем іс-әрекет;

С) конструктивті, бейнелік;

Д) еңбек, ойын, оқу;

Е) еңбек, қарым-қатынас, әрекет.

@1

@ 001


# 019.Арнайы жағдайда өтетін, арнайы құрал қолданылатын, сыналушының әрекетін нұсқау арқылы нақтылау әдісі…

А) байқау;

В) тест;

С) эксперимент;

Д) сұрақ;

Е) анкета.

@1

@ 001


# 020.Фактілі мәліметтерді жинауға экспериментатордың қатысуынсыз өтетін жағдайлардың барысы… деп аталады:

А) тест;


В) бақылау;

С) эксперимент;

Д) сұрақ;

Е) анкета.

@1

@ 001


# 021.Инстинкт бұл:

А) адам мен жануарларға туыла берілетін психикалық

компонентерініңжиынтығы;

В) қажеттілік негізіндегі саналы құлық;

С) шынайылықтың санадан тыс бейне жолы;

Д) тілек;

Е) импульс.

@1

@ 001# 022.Психология бастапқыда келесі ғылым өрісінде дамыды…

А) медицина;

В) жаратылыстану;

С) экономика;

Д) биология;

Е) философия.

@1

@ 001


# 023.Психология ғылымының даму кезеңдері:

А) жан туралы ғылым; сана туралы ғылым; психика

туралы ғылым;

В) психика туралы ғылым; сана туралы ғылым; құлық

туралы ғылым; жан туралы ғылым;

С) психика туралы ғылым; сана туралы ғылым; құлық

туралы ғылым; жан туралы ғылым;

Д) сана туралы ғылым; құлық туралы ғылым; жан

туралы ғылым; психика туралы ғылым;

Е) психика туралы ғылым; құлық

туралы ғылым; жан туралы ғылым;сана туралы ғылым;

@1

@ 001# 024.Сенсуализм-танымның келесі приоритеттерімен байланысты философиялық бағыт:

А) құлық;

В) идея;

С) ақыл-ой;

Д) түйсік;

Е) ойлау.

@1

@ 001


# 025.Э.Берннің тұлға жайлы құрылымы:

А) 1 эго-күйі;

В) 2 эго-күйі;

С) 3 эго-күйі;

Д) 4 эго-күйі;

Е) 5 эго-күйі.

@1

@ 002


# 026.Төменде тізбектеліп ұсынылған қай теория кеңес психологиясында ерекше дамыды:

А) мағыналық;

В) ассоциативті;

С) гештальт;

Д) іс-әрекет теориясы;

Е) ақпаратты кибернетикалық.

@1

@ 002


# 027.Психиканың тұтастай дамуы мен қалыптасуының психологиялық заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

А) биология;

В) педагогика;

С) психиатрия;

Д) психология;

Е) медицина.

@1

@ 002


# 028.Адамның субъективті ішкі әлемі, яғни сезім бейнесі, ойлары мен құлықтары, сыртқы объективті әлеммен белсенді бейнеленуі кезінде пайда болады. Бұл…-

А) психика;

В) мүмкіндіктері;

С) идеясы;

Д) аурушаң;

Е) аффекті.

@1

@ 002


# 029.Интеллектінің нәтижелі шығармашылық құрамдастықтарын қай психологияның өкілдері ұсынды:

А) гуманистік;

В) когнитивтік;

С) гештальтпсихологияның;

Д) ассоциативтік;

Е) функциональдық.

@1

@ 002


# 030.Көне философияда сенсуализмнің жақтасы болған:

А) Демокрит;

В) Платон;

С) Аристотель;

Д) Сократ;

Е) Плотин

@1

@ 002


# 031.Психика тек адамға ғана тән:

А) антропсихизм;

В) биопсихизм;

С) мипсихизм;

Д) нейропсихизм;

Е) пампсихизм.

@1

@ 002


# 032.Р. Декарт бойынша адам концепциясы:

А) сенімді парасатқа ие болу;

В) дуалистік;

С) рух идеясын адамның мәңгі ретінде жоққа шығару;

Д) парасат идеясын адамзаттың мәні ретінде жоққа

шығару.


Е) монизмді жоққа шығару.

@1

@ 002# 033.Кеңес психологиясыны мектебі:

А) псхиканың дамуы мәдени тарихи концепциясынан

туындаған;

В) құлық ерекшеліктеріне тән зерттеулерге

негізделген;

С) психиканы сипаттауда детерменистік бағытты

жоққа шығарады;

Д) саналылықтың және санасыздықтың бірлігі

идеясынан туындайды;

Е) тұтастық құрылымын зерттеуге негізделген.

@1

@ 002


# 034.Эмперикалық психология танымның әрекетінің приоритетін… деп түсінеді:

А) туындаған идеялар;

В) тәжірибесін;

С) діни рухын;

Д) құралдар мен белгілерін пайдалану;

Е) тұтас құрылымын.

@1

@ 002


# 035.Сыртқы сөйлеуді ішкі сөйлеуге аудару… деп аталады:

А) монолог;

В) экстерирозация;

С) контекст;

Д) автордікі;

Е) интериоризация.

@1

@ 002


# 036.Тұтастай бейнелі өз өміріне маңызды әсерлерден тірі

организмнің биологиялық тұтастай бейнесін реттей алу тәсілі:

А) тітіркендіргіш;

В) рефлекс;

С) импульс;

Д) импритинг;

Е) реакция.

@1

@ 002# 037.Даму факторы бұл:

А) ұйымдастыру және оқыту мазмұны, оқыту

тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы, мұғалімдердің

дайындық деңгейі;

В) тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерінің

жиынтығы;

С) тәрбиелеу мен оқыту мазмұны және ұйымдастыру;

Д) педагогтың кәсіби дағдысы;

Е) жас ерекшелігін есепке алу.

@1

@ 002# 038.Тұлғаның жас ерекшелік дамуының жалғасуы:

А) туғаннан жасөспірім жасқа дейін;

В) туғаннан ересекке дейін:

С) туғаннан өлгенге дейін;

Д) 5 жастан 35 жасқа дейін;

Е) мектеп жасынан ересекке дейін.

@1

@ 002


# 039.Тұлға дамуы негізінен байланысты:

А) қоршаған ортамен;

В) өзіндік санасымен;

С) өзіндік реттелуімен;

Д) табиғи өзгерістерісен;

Е) өмірлік мәселелерді шешуімен.

@1

@ 002


# 040.Физикалық жасы:

А) бала өмірінің уақыты туған күнінен бастап, айы,

жылымен сипатталады;

В) бала өмірінің уақыты туған күнінен бастап, айы,

жылымен сипатталады;

С) осы уақытқа дейінгі психологиялық даму

деңгейіне жеткенін көрсетеді;

Д) физикалық өсуін зерттеу мезетінде жеткені

көрсетеді;

Е) ағзаның даму деңгейі.

@1

@ 002


# 041.Психилогиялық жас:

А) осы уақытқа дейінгі психологиялық даму

деңгейіне жеткенін көрсетеді;

В) бала өмірінің уақыты туған күнінен бастап, айы,

жылымен сипатталады;

С) зерттеу мезетіндегі жасы;

Д) психожас ерекшелік дамуының нақты кезеңімен;

Е) танымдық процестерінің даму кезеңімен.

@2

@ 002
# 042.Әлеуметтік жас:А) адам өзін қанша жаста сезінуімен;

В) бұл әлеуметтік рольдерді дұрыс орындауы;

С) құжаттық мәліметтер;

Д) күнтізбелік мәліметтер;

Е) қоғамда адам қанша жас өмір сүруінде.

@2

@ 002# 043.Аккомадация бұл:

А) айналадағы қоршаған ортаға бейімделуге

бағытталған әрекет;

В) бұрыннан бар дағдылар мен икемділікке жаңа


заттардың сәйкес қалыптасу әрекеті;

С) бұл жағдайдың өзгеруіне сәйкес өзінің дағдылары

мен икмділіктерін өзгертуге талпынуы;

Д) әлемді тануға бағытталған әрекет;

Е) ойын жағдайларын зерттеу.

@2

@ 002# 044.Орталыққа бағытталған процесс нәтижесінде әсерленуші түйсік пен табиғаты енжар болу теориясы былай деп аталады:

А) рефлекторлы;

В) рецепторлы;

С) стимулды;

Д) іс-әрекетті;

Е) феноменалогиялық.

@2

@ 002


# 045.Түйсіну бұл:

А) заттардың және қасиеттерінің бөлінуі;

В) импульс;

С) рефлекс;

Д) сигнал;

Е) тітіркену.

@2

@ 002


# 046.Келесі анализаторлар тобының қайсысы қозғалысты қабылдауға қатысады:

А) есту, дыбыстық, тактильді;

В) көру, тактильді, аурушаң;

С) көру, есту, қозғалмалы;

Д) температуралы, есту, тактильді;

Е) есту, температуралы, көру.


@2

@ 002


# 047.Әртүрлі модальдылықтың өзара әрееттестігінің аталуы (есту, көру, т.б.):

А) синестезия;

В) сенсибилизация;

С) сезімдік;

Д) модальдық;

Е) апперцепциялық.

@2

@ 002


# 048.Дене сыртында орналасқан рецепторларға сыртқы стимулдардың әсер етуінен пайда болатын түйсіну… деп аталады:

А) Экстерорецептивті;

В) интерорецептивті;

С) проприорецептивті;

Д) интерактивті;

Е) сиететикалық.

@2

@ 002


# 049."Интерорецепторлар" терминін ұсынған:

А) Дж. Гибсон;

В) Ч. Шерингтон;

С) Х. Хэд;

Д) В.Вундт;

Е) Г. Эбингауз.

@2

@ 002


# 050.Әрбір сезім мүшелерінің сезімталдығының шектелуі, яғни оларды қоздыра алмайтын… табалдырығы деп аталады:

А) нейрофизиологиялық;

В) физиологиялық;

С) психологиялық;

Д) психофизиологиялық;

Е) нейропсихикалық.

@2

@ 002


# 051.Сенсорлық жүйе жұмысының табалдырық принципін бейнелейтін теория бұл:

А) қозғалыс құрылымының деңгей теориясы;

В) функционалдық жүйе теориясы;

С) психофизикалық әрекеттестік теориясы;

Д) сенсорлық қатардың бөлінбеген классикалық

теориясы;

Е) сенсорлық эталондар теориясы.

@2


@ 002

# 052.Тітіркенудің өзгеруі қабылдау қабілеттілігін немесе жақын тітіркендіргіштік айырмашылығының аталуы…

А) абсолюттік сезгіштік;

В) дифференционалды сезгіштік;

С) сезгіштікке қатысты;

Д) адаптатция;

Е) сенсибилизация.

@2


@ 002

# 053.Сигнал беру сәтінен оның әсер еткен сәтіне дейінгі аралықты … деп атайды:

А) сезінудің дифференционалды табалдырығы;

В) сезінудің уақытша табалдырығы;

С) сезінудің жазықтағы табалдырығы;

Д) рееакцияның лантенттік мерзімі;

Е) сезінудің абсолютік табалдырығы

@2


@ 002

#054. Тітіркенудің минимальды көлемі, яғни әлсіз сезгіштікті шақыратын сезім табалдырығының аталуы:

А) төмен абсолюттік;

В) дифференциональды;

С) уақытша;

Д) жоғары абсолюттік;

Е) аурушаң.

@2


@ 002

# 055. Анализаторлардың адекватты қабылдауындағы тітіркенудің максимальды көлемі сезінудің қай табалдырығымен аталады:

А) төмен абсолютті;

В) дифференционалды;

С) уақытша;

Д) жоғары абсолюттік;

Е) аурушаң.

@2


@ 002

# 056.Сезінуді шақыратын интенсивті белгі берудің минимальды өзгеруі-бұл:

А) абсолютті төмен табалдырық;

В) дифференционалды табалдырық;

С) сигналдың минимальды ұзақтығы;

Д) интенсивтілікке қатысты сезінудің диапазоны;

Е) сезінудің уақытша табалдырығы.

@2


@ 002

# 057.Сезіну интенсивтілігінің айқын көріну айырмашылығын тудыратын тітіркендіргіштің екі интенсивтік арасындағы минимальдылығы-бұл:

А) абсолютті төмен табалдырық;

В) айырмашылық табалдырығы;

С) уақытша сезіну табалдырығы;

Д) интенсивтілікке қатысты сезінудің диапазоны;

Е) абсолютті жоғары табалдырық.

@2


@ 002

# 058.Сезгіштіктің әртүрлі табалдырығының салыстырмалы екендігін дәлелдеген:

А) А. Вебер;

В) Г. Фехнер;

С) В. Вундт;

Д) С. Стивенс;

Е) Гельмгольц.

@2


@ 002

# 059.Экстроцептивті түйсіну:

А) сезім мен эмоцияны білдіреді;

В) ішкі сезім мүшелелерінің күйіне сезім береді;

С) кеңістіктегі дененің орнын тіркейді:

Д) тек қана сипап сезу сезімін біріктіреді;

Е) сезім мүшелерінің қабылдауындағы

тітіркендіргіштерге сүйенеді.

@2

@ 002


# 060.Ішкі факторлардың әсер ететін сезімталдық анализаторлардың жоғарылауы-бұл:

А) сенсибилизация;

В) аккомадация;

С) синестезия;

Д) түйсіну табалдырығы;

Е) әртүрлі табалдырық.

@2

@ 002


# 061.Бағдарлықтың жоғалу мүмкіндігіне әкеп соғатын сенсорлық жетіспеушіліктің аталуы-бұл:

А) депривация;

В) дерализация;

С) девальвация;

Д) деавтоматизация;

Е) деструкция.

@2

@ 002


# 062.Сенсорлы депривация жағдайында:

А) түйсіну негізгі қажеттілік және аффективті

уайымшылдықты қажетсінбейді;

В) естің бұзылуы байқалмайды;

С) депрессия және апатия көрініс бермейді;

Д) қиял қойбайды;

Е) зейін белсенденеді.

@2


@ 002

# 063.Протопатикалық түйсінумен эписынақтықтың айырмашылығы:

А) ішкі кеңістіктегі тітіркенудің қайнар көзіне нақты

локализация береді;

В) тұрақты аффективтіліктің айқын көрінуімен

сипатталады;

С) субъективті күйге қарағанда объективті процесс

көбіне бейнеленеді;

Д) дене кеңістігіне нақты локализация тітіркендіргіш

қайнар көзін береді;

Е) тұрақты аффективті көрінуімен сипатталады.

@2


@ 002

# 064.Бір модальдылықтан сапасы 2- не алмасуымен бейнеленген сезімталдылықтың жаңа түрі бұл:

А) синестезия;

В) аккомадация;

С) конвергенция;

Д) сенсибилизация;

Е) апперцепция.

@2


@ 002

# 065.Түйсінуге тән сапалар: көрудегі түс,естудегі тембр т.б.,қай сипатқа сай:

А) модальдық;

В) кеңістік ;

С) уақыттық;

Д) интенсивтік;

Е) полимодальдық.

@2


@ 002

# 066.Ішкі ағза ортасынан жаңғыртуға арнайы әсер ету рецепторлары:

А) экстерорецептивті;

В) интрорецептивті;

С) проприорецептивті;

Д) ішкі ;

Е) интерактивті.

@2


@ 002

# 067. Экстрорецепторлы түйсінуге жататындар:

А) көру арқылы ;

В) органикалық;

С) вибрациялық;

Д) температуралық;

Е) есту арқылы.

@2


@ 002

# 068. Адамдар мен жануарларға тән құбылыстармен заттарды тану қасиетін қамтамасыз ететін алғашқы процесс:

А) ес;

В) түйсік;С) зейін;

Д) қиял;


Е) ойлау.

@2


@ 002

# 069. Сананың қандайда бір күйге , не затқа , неиесе қобалжуға шоғырлануын қамтамасыз ететін :

А) рефлексия;

В) қабылдау;

С) зейін;

Д) ес;


Е) ойлау.

@2


@ 002

# 070.Зейін- бұл сананың белгілі ибір затқа бағытталуы ,яғни сол заттың айқын ,нақты көрінуі:

А) таңдамалы;

В) ұшқалақтық;

С) бөлінуі;

Д) саналы түрде түсіне алмау;

Е) санасыздық.

@2


@ 002

# 071.Зейін мәселесі алғашқы рет қандай бағыттың арасында қарастырылған:

А) сана психологиясының;

В) бихевиоризмнің;

С) гештальтпсихологияның;

Д) іс- әрекет теориясының;

Е) когнитивті психологияның.

@2


@ 002

# 072." Доминант "түсінігін ғылымға енгізген:

А) У.Найссер;

В) В.М. Бехтерев;

С) А..А. .Ухтомский;

Д) П.Я.. Гальперин;

Е) Т. Рибо;

@2


@ 002

# 073. Зейінді психикалық іс-әреккеттің бағыттылығы және шоғырлануы ретінде талқылауды ұсынған:

А) П.Я. Гальперин;

В) А..Н. Леонтьев;

С) С.Л. Рубинштейн;

Д) Н.Ф. Добрынин;

Е) Л.С. Выготский.

@2


@ 003

# 074.Көру мен естуге зейінді топтастыруға негіз болатын:

А) жетекші анализаторлар;

В) бейнелеу заты;

С) материяның тіршілік ету формасы;

Д) практикамен байланыс сипаты .

@2

@ 003


# 075. Сенсорлы перцептивті, интелектуальды , қозғалушы зеніннің топтасуының критериі болып:

А) жетекші анализотор;

В) бейнелеу заты;

С) материяның тіршілік ету формасы;

Д) практикамен байланыс сипаты;

Е) сигнальды жүйе.

@2

@ 003


# 076.Зейіннің объектіге шоғырлану күйінің ерекшелігін қандай зейін деп атайды:

А) ырықсыз;

В) ырықты;

С) үйреншікті;

Д) көру;

Е) аудиальды.

@2

@ 003


# 077. Бір уақытта процестер мен объектілерге бақылау жүргізу немесе бірнеше әрекет орындау … деп аталады:

А) зейіннің бөлінуі;

В) шоғырлануы;

С) көлемі;

Д) ұзақтылығы;

Е) толқуы.

@2

@ 006


# 078.Объектіге сананың шоғырлануының дәрежесі- бұл:

А) тұрақтылық;

В) зейіннің көлемі;

С) ауысуы;

Д) бөлінуі

Е) шоғырлануы.

@2

@ 006


# 079. Бір уақытта қабылдайтын объектілердің саны зейіннің …білдіреді:

А) шоғырлануын;

В) ауысуын;

С) бөлінуін;

Д) толқуын;

Е) көлемін;

@2

@ 006


#080.Адамның зейін бағыттылығын ырықты өзгерту қабілеттілігі:

А) шоғырлануы;

В) бөлінуі;

С) ауысуы;

Д) көлемі;

Е) тұрақтылығы;

@2

@ 006


# 081.Зейінің кешенді сипатының көрсеткіші оның:

А) жылдамдығы;

В) нақтылығы ;

С) жетістігі;

Д) көлемі;

Е) ұзақтылығы;

@2

@ 006


# 082.Зейіннің интенсивтілігі және шоғырлануы зейіннің мынандай сипаттамасы сияқты:

А) деңгейі;

В) көлемі

С) ауысуының жылдамдылығы;

Д) ұзақтылығы;

Е) бағыттылығы.

@2

@ 006


# 083.Ес процесінің болмауы-бұл:

А) амнезия;

В) ұмыту;

С) аффазия;

Д) проактивті тежелу;

Е) реминесценция;

@2

@ 005


# 084.Жанамаланған және жанамаланбаған естердің келесі айырмашылығы бар:

А) бастапқы анализатлор бойынша ;

В) есте сақтау процесінде қосымша құралдарын

қолдануы бойынша;

С) субъекті белсенділігінің дәрежесі дойынша;

Д) іс- әрекеттің түрі бойынша;

Е) нұсқау типі бойынша;

@2


@ 005

# 085.Субъектінің өткен тәжірибеге сүйенген және сезім мүшелеріне заттың әсерінің болмауында пайда болатын бейнені жаңғыртуын ;

А) түйсіну ,

В) қадылдау;

С) елестету,

Д) ізді процесстер;

Е) зейін.

@2


@ 005

# 086.Алғашқы генетикалық ес процесі:

А) қозғалыс;

В) бейнелік;

С) эмоциональды;

Д) вербальды;

Е) жанамаланған.

@2


@ 005

# 087.Зейіннің интенсивтілік сипаттамасы болып табылады:

А) көлемі;

В) дәрежесі;

С) бағыттылығы;

Д) шоғырлануы;

Е) ауысуы.

@2


@ 007

# 088.Барлық зейін феномендерін құрылымдық қабылдау заңдарымен түсіндіруге боладыдеп… жақтаушылары санайды:

А ) ассоционизмнің;

В) когитивті психологияның;

С) гештальтпсихологияның;

Д) сана психологиясының;

Е) психоанализдің.

@2


@ 007

089.Зейінді табиғи және бағыттарын бөліп көрсеткен:

А) Л.С.Выготский;

В) С.Л.Рубинштейн;

С) Н.Ф.Добрынин;

Д) П.Я.Гальперин;

Е) А.А.Ухтомский.

@2


@ 007

# 090. Стробоскопикалық қозғалысты зерттеген:

А) Г.Эбингауз;

В) В.Келер;

С) Г.Гельмголц;

Д) Дж. Гибсон;

Е) М.Ветрхеймер.

@2


@ 007

# 091. Зейінді С.Л.Рубинштейн қалай талқылады:

А) ақыл-ойдың күшеюі;

В) жеке адамның белсенділігі;

С) құлықты басқару;

Д) іс-әрекетті ұйымдастыру нәтижесі;

Е) субъектінің нұсқауы.

@3

@ 007# 092. Зейін теориясында П.Я.Гальперин зейінді қалай қарастырған:

А) сыртқы заттың және айқындалған іс-әрекеттің бақылануының ішкі формасының даму өнімі;

В) жеке мазмұны жоқ психикалық құбылыс ретінде;

С) іс-әрекет ұйымдастыру жұмысының жетекші

деңгейінің көрінуінің феноменальды өнімі ретінде;

Д) объектіге шоғырланудағы көрінетін психикалық

белсенділік формасы;

Е) субъектінің ортаны енжар бейнеленуі.

@3

@ 007


# 093. Ырықсыз зейіннің тұрақтылығын анықтау кезінде көбінесе қолданылады:

А) аспаптар әдістемесі;

В) Шульте кестесі;

С) селективті естудің (дихотомикалық) әдістемесі;

Д) тахитоскопиялық әдістемесі;

Е) Мюнстерберг сынағы.

@3

@ 007


# 094. Сыналушының алдына берліген стимулды басқа стимулдардың арасында және жүру барысы кезінде сол немесе басқа тәсілмен оны бланкте тіркеу деген тапсырма беріледі:

А) "корректорлық сынақ";

В) Шульте кестесі көмегімен диагностикалау;

С) селективті тыңдаудың (дихотомикалық) әдістемесі

бойынша жұмыс;

Д) тахитоскопиялық әдістемесі;

Е) Мюнстерберг сынағы.

@3

@ 007# 095. Шульте кестесінің әдісі зейіннің қандай қасиетін анықтауға қолданылмайды:

А) көлемі;

В) шоғырлануы;

С) тұрақтылығы;

Д) ырықсыз;

Е) ауысуы.

@3

@ 007


# 096. Зейіннің қайсы қасиетін зерттеген кезде Шульте кестесінің стимульды материалы көмектеседі:

А) шоғырлануын;

В) ауысуын;

С) көлемін;

Д) таңдамалылығын;

Е) тұрақтылығын.

@3

@ 007


# 097. Зейінді ойлаудың санасыз формаларының және адамның мотивтері мен қажеттіліктеріне тәуелді зерттелуін психологияның қай ағымы ұсынады:

А) бихевиоризм;

В) психоанализдің;

С) когнитивті;

Д) ойлау іс-әрекетінің теориясында;

Е) гештальтпсихологияда.

@3

@ 007


# 098. Психикалық белсенділіктің ұзақ уақыт бойына параметрлерінің сапалы негізгі деңгейінің ауытқымауы... зейіннің келесідей сипаттамасы болып табылады:

А) көлемі;

В) таңдамалығы;

С) тұрақтылығы;

Д) бөлінуі;

Е) ауысу жылдамдылығы.

@3

@ 007


# 099. В.Вундт зейін көлемін ұсынды:

А) 4 қарапайым әсер ;

В) 5 қарапайым әсер;

С) 6 қарапайым әсер;

Д) 7 қарапайым әсер;

Е) 8 қарапайым әсер.

@3

@ 007


# 100.Міндеттерді шешу жобасы төмендегі нұсқаулардың қайсысы ретінде көрінеді :

А) интеллект;

В) инсайт;

С) эвристика;

Д) болжам;

Е) аккомадация.

@3

@ 007


# 101. Таңдау дегеніміз не:

А) объектіні қандай-да бір бөліктерге жіктеу;

В) біріктіру;

С) мәселелерді шешу;

Д) заттарды ойша біріктіру олардың жалпы мәні және

басты белгілері бойынша;

Е) дұрыс жауап жоқ.

@3

@ 006# 102. Ес процесінің жоғары түрі:

А) қозғалыс;

В) бейне;

С) эмоциональды;

Д) вербальды;

Е) механикалық.

@3

@ 005


# 103. Мағынаның байланыс арқылы материалын еске сақтау ол естің келесі түрі:

А) механикалық;

В) логикалық;

С) эмоциональды;

Д) аудиоальды;

Е) эйдетикалық.

@3

@ 005


# 104. Адам көрнекті бейнелерді, түрлерді, бет әлпеттерді

және т.б. жақсы есте сақтаубарысында кездесетін ес:

А) эйдетикалық;

В) көрнекі бейнелі;

С) феноменальды;

Д) эмоциональды;

Е) оперативті.

@3

@ 005# 105. Адам басынан кешкен сезімінің қайта жаңғыртуы мен сақталуы қандай естің түріне жатады:

А) көрнекі-бейнелі;

В) феноменальды;

С) эмоциональды;

Д) сөздік-логикалық;

Е) механикалық.

@3

@ 005


# 106. Қабылдаған бейнені айқын дәл, әрі детальдарына дейін есте сақтайтын көру көру есінің типі:

А) эйдетикалық;

В) көрнекі-бейнелі;

С) эмоциональды;

Д) сөзді-логикалық;

Е) механикалық.

@3

@ 005


# 107. Материалды мағынасыз қайталану негізіндегі естің түрі:

А) ұзақ мерзімді;

В) эмоциональды

С) ырықты;

Д) механикалық;

Е) көрнекті-бейнелі.

@3

@ 005


# 108. Сенсорлы ес бұл:

А) ұзақ мерзімді;

В) бөлек бейнелердің негізінде жатыр;

С) көпдеңгейлі;

Д) рецепторлар деңгейінде әсер етеді;

Е) енжар.

@3

@ 005


# 109. Ширек секунд аралығындағы қай ес жұмыс атқарады:

А) сенсорлы;

В) қысқа мерзімді;

С) ұзақ мерзімді;

Д) оперативті;

Е) эмоциональды.

@3

@ 005


# 110. Қандай-да бір материалды есте қалдыру сипаттары келесілерімен анықталмайды:

А) тұлғаның іс-әрекетті мотивімен;

В)тұлғаның іс-әректтік мақсатымен;

С) тұлғаның іс-әрекеттік жолдарымен;

Д) субъективтердің гендеріндегі ерекшеліктерімен;

Е) тұлғаның белсенділігімен.

@3

@ 005


# 111. Мазмұны және көлемі әртүрлі материалдарды ұмыту мен есте сақтау процестерінің динамикасы келесі әдіспен зерттеледі:

А) сәтті жауап;

В) антиципация;

С) жаттау;

Д) таңба ретін ұстау;

Е) пиктограммалар.

@3

@ 005


# 112. Ұзақ мерзімді есте сақтаудың құрылымы:

А) ассоциациялық;

В) ассоциациялық емес;

С) аналогты;

Д) анықталмаған;

Е) енжар.

@3

@ 005


# 113. Естің ерте генетикалық формасы ретінде сақтаудың келесі түрі саналады:

А) ырықсыз;

В) ырықты;

С) үйреншікті;

Д) жедел;

Е) ұзақ уақыттылық.

@3

@ 005


# 114. Қайталау мөлшері барлық әртүрлі қатардағы элементтер ретін 1-ші қатесіз жаңғырту үшін талап ететін көрсеткіш:

А) мобилизациялы дайындық;

В) ес көлемі;

С) есте сақтау;

Д) ұмыту;

Е) субъектінің эмоциональды күйі.

@1

@ 005
160. Теорялық және эмөперикалық ойлауды төмендігіше ерекшеленеді:А)
@2

@ 003


# 161. Ақыл-ой қабілеттері салыстырмалы түрдетұрақты құрылымы:

А) ойлау;

В) инсайт;

С) интеллект;

Д) дарындылық;

Е) талант.

@2

@ 003


# 162. Субъектінің перцевтивті кеңістігіндегі объект бейнесінің құрылу процесі бұл қабылдау:

А) оның сол объектімен тікелей өзара әрекеттестігі;

В) оның сол объективтілігімен тікелей өзара

әрекеттестігі;

С) қабылданатын пәннің жоқтығында;

Д) өзара әрекеттің жоқтығында;

Е) өзара әрекеттесудің кейбір жағында

@2

@ 003# 163. Қабылдау процесі жылдам және нақтылау емес ауыспалылықты, яғни, затты жалпы қабылдауды құбылыстардың жекелі нақты жіктеуі келесі заңға сәйкес жүргізіледі;

А) психофизиялогиялық жалпылау;

В) ассоциотивтік жалпылау;

С) перцепциялар;

Д) апперцепциялар;

Е) сенсорлы эталондар.

@2

@ 003


# 164. Нақты актініқамтамасыз ететін қабылдау анализаторларының жиынтығы деп аталады;

А) апперцепция;

В) перцептивтік жүйе;

С) перцептивтік әрекет;

Д) сипап-сезу;

Е) сенсорика

@2

@ 003


# 165. Қабылдауға қатысты фигура параметрлерінің, оның фонының өзгеруінне салыстырмалы тәуелсіздігі;

А) илюзия;

В) константтылық;

С) бүтіндік;

Д) заттық;

Е) мағыналық

@2

@ 003


# 166. Творчестваның қиялдағы қасиетті шартты түрінде эмпатиялық маңызын;

А) жұқтыру;

В) иденфикация;

С) интроекция;

Д) проекция;

Е) рационализация

@2

@ 003


# 167. Шындықтың реалды көрінуінен басқа күтпеген, әдеттенбеген үйлесуі және комбинациясы бұл;

А) Арман;

В) Қиял;

С) утопия;

Д) фантазия;

Е) проекция

@2

@ 003


# 168. Арман-қиялдың сипаттамасы ретінде, яғни;

А) түрі;


В) формасы;

С) тәсілі;

Д) механизмі

Е) проекция

@3

@ 004


# 169. " Инсайт" терминін алуда приоритет қайсы ғылымда;

А) Ж. Пиажеге;

В) С.Л. Рубинштейнге;

С) И.П. Павловқа;

Д) Д. Ж. Уатсон;

Е) В. Келерге

@3

@ 004


# 170. Іс-әрекет жалпы бағыттылықтың қандай процесіне байланысты және творчестволық процестің бөлігін қамтып аталуы;

А) ес;


В) ойлау;

С) қиял;


Д) зейін;

Е) қабылдау

@3

@ 004


# 171. Ойлау мен реакция арасындағы байланыстың пайда болуы процесі ретінде, міндеттерді шешумен байланысты практикалық әсерліктер мен дағдылардыңқалыптасуы ретінде психологияның қай ағымында қарастырылады;

А) бихевиоризмде;

В) психоанализмде;

С) когнетивті;

Д) ойлау іс-әрекетінің теориясында;

Е) гешталтьпсихояда

@3

@ 004.


# 172.Ойлау әр-түрлі міндеттерді шешуге және ақиқаттың мақсатты өңделуіне туасылы қалытасаын қабілет ретінде психологияның қай саласында қарастырылады;

А) бихебиорзмде;

В) психоанализмде;

С) гумманисті психологияда;

Д) ойлаудың іс-әрекет теориясында;

Е) гештальтпсихологиясында

@3

@ 004


# 173.Міндеттерді сәттірек салыстырмалы түрде иаңдап алуды қамтамасыз ететін ізденіс әдісі;

А) Эвристика;

В) инсайт;

С) интелект;

Д) дарындылық;

Е) талант

@3

@ 004


# 174.Кейбір мәселелердің шешілуін ойда жоқта сол сәтте түсіну;

А) ойлау;

В) интеллект

С) инсайт;

Д) Эвристика;

Е) герменевтика

@3

@ 004


# 175.Ойлауға дейінгі ойлаудың орталық ерекшелігінде;

А) Эгоизм;

В) Эгоцентризм;

С) Эго ұқсастыру;

Д) Эго-күй;

Е) Эго-транс

@3

@ 004


# 176.Ойлау процесінде жалпыдан жалпыға қарай логикалық ауысу;

А) индукция;

В) дедукция;

С) ұғым;


Д) пікір;

Е) редукция

@3

@ 004


# 177." Ми шабуылы" ойлау процесін белсендіру әдісін құрастырған;

А) Н.А.Бернштеин;

В) У. Гордан;

С) А. Осборн;

Д) Дж Гилфорд;

Е) В.Келер

@3

@ 004


# 178.Ақыл-ойды кезеңдермен қалыптастыру теориясын ұсынған;

А) П.Я.Гальперин;

В) С.Л. Рубинштейн;

С) И.П,Павлов;

Д) К.Н.Корнилов;

Е) К.К.Платонов

@3

@ 004


# 179. Ассимилляция-бұл;

А) Бұрыннан бар дағдылар мен икемділікке жаңа заттардың сәйкес қалыптасуы әрекеті;

В) бұл әрекет қоршаған ортаға бейімделуіне бағытталған;

С) әлемді тануға бағытталған әрекет;

Д) ойнау жағдайын зерттеу;

Е) ойнаущылардың өзара әрекеттестігін құру

@3

@ 004


# 180. Ойнаумен заииардың негізн түсінумен тығыз байланысты қабылдаумен сипатталатын қабылау қасиеті;

А) константтылық;

В) мағыналығы;

С) таңдамалылығы;

Д) бүтіндігі;

Е) иллюзия

@3

@ 004


# 181. Ж.Пияже ойлау процессін келесі механизмдермен түсіндіреді;

А) инсаит;

В) ассимиляция және акомедадция;

С) сублимация;

Д) проекция;

Е) интроекция

@3

@ 004


# 182. Ойлау психологияның қай қатысты ағымында ерекше процесс емес және естің қарапайым үйлесуі арқылы бейнелері деген;

А) гештаьтпсихологияда;

В) бихебиоризм;

С) ассоциативті эмперикалқта;

Д) психоанализмде;

Е) функционалдыда

@3

@ 004


# 183.Ойлаудың ассоциативті психологияның өкілі :

А) Я.. А.. Понамарев;

В) Ж.. Пиаже ;

С) Г. Эбингауз;

Е) Дж. Брунер

@3

@ 004# 184. Ойлау процесінде бейнеленетін алғашқы теория псхологияның қай ағымы:

А) ассоциативтік;

В) бихевиорзм;

С) гештальтпсихология;

Д) когнитивтік;

Е) функциональды

@3

@ 004


# 185.Заттарды тікелей қабылдауға сүйенген заттармен әрекет ету процесінде шынайы өнделу ойлаудың ай түріне жатады:

А) қөрекі әрекеттік;

В) көрнекі бейнелі ;

С) сөздік – логикалық;

Д) абстрактілі;

Е) симультандық.

@3

@ 004


# 186. Айналадағы ақиқатты қадылдауымен тікелей байланыстыру ойлаудың қай түрінің ерекшілігі:

А) көрнекі әрекетшіл;

В) көрнекі бейнелі;

С) сөздік – логикалық;

Д) индутивті;

Е) адстрактілі

@3

@ 004


# 187. Көрнекі бейнелі ойлау қай жаста анық өрінеді :

А ) 2-3 жаста;

В) 3-4 жаста ;

С) 7-8 жаста

Д) 9-10 жаста;

Е) 11-12 жаста;

@3

@ 004


# 188.Ойлаудың тарихи дамуының кейінгісі ойладың қай түрі:

А) көрнекі әрекетшіл;

В) көрнекі бейнелі;

С) сөздік – логикалық;

Д) индутивті;

Е) ұғымға дейінгісі .

@3

@ 004


# 189. Теориялық және практкалық ойлауды төмендегілердің қайсысы бойынша ерекшеленеді:

А) шешілетін міндеттердің типі бойынша;

В) жалпыламалар сипаты;

С) субъекті белсенділігі бойынша;

Д) батаушы аналзаторлар бойынша;

Е) міндеттерді шешу жыламдығы бойынша.

# 190.Объектілер арасындағы ерекшеліктер мен тепе-теңдіктің табылуы-бұл:

А) салыстыру:

В) тұжырымдау;

С) ойша пайымдау;

Д) жалпылау;

Е) талдау.

@3

@ 004


# 191. Дем арада мәселелерді шешу…

А) инсайт;

В) талдау;

С) жіктеу;

Д) абстракция;

Е) синестезия.

@3

@ 004


# 192. Өткен тәжірибесін қайта жаңғыртуын, сақтауын, бекітуін құрайтын психикалық бейне формасы:

А) түйсік;

В) зейін;

С) ес;


Д) қиял;

Е) ойлау


@3

@ 005


# 193. Ойлау процесінде жалпыдан-жекеге қарай логикалық ауысуы:

А) индукция;

В) дедукция;

С) ұғым;


Д) пікір;

Е) редукция.

@3

@ 005


# 194. Көне адамдардың түсінігі бойынша, ойлар мен құлық түсіндіруге келмейтіні… кімге жатады:

А) көрінісі;

В) ескірілген;

С) аспан;

Д) қайтыс болған туысқандары;

Е) құпия жаратқанның күшімен.

@3

@ 005


# 195. "Теріс ойлау" ұғымын психологияға енгізген:

А) гештальт-психология;

В) ассоциотивтік психология;

С) кеңестік психология;

Д) түбегейлі психололгия;

Е) Вюрбургтік психология.

@3

@ 005


# 196.Жалпылық , адстракциялық, назарын ауцдарушылық… ойлаудың маңызды сипаттамасы болып табылады:

А) ұғымдылық байланысы;

В) көрнекі- әрекеттілік;

С) практикалық;

Д) көрнекі -бейнелік;

Е) ұғымға дейінгі деңгейге.

@3

@ 005


# 197. Күрделі объектіні құрамдас бөліктеріне жіктеу сипаттамасы-бұл:

А) талдау;

В) салыстыру;

С) топтастыру;

Д) біріттіру;

Е) абстракция.

@3

@ 005


# 198. Заттарды ұқсас негізгі қасиеттріне қарай топтастыру, сол сияқты заттардың барлығына тән керісінше сипаттамасы:

А) жалпылау;

В) салыстыру;

С) топтастыру;

Д) абстракциялау;

Е) талдау

@3

@ 005


# 199. Заттар мен құбылыстарджың жалпы және мәнді белгілері бойынша ой арқылы біріктіру:

А) талдау;

В) біріктіру;

С) жалпылау;

Д) топтастыру;

Е) абстракциялау

@3

@ 005


# 200. Қандай да бір шағын, қасиетін басқалаырнан бөліп қарау:

А) салыстыру;

В) талдау;

С) біріктіру;

Д) абстракциялау

Е) классификациялау@3

@ 005

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет