Жұмыс бағдарламасы 20 ж. С. Торайғыров атындағы пму-ның Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген (№ хаттама) 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі»Дата04.07.2016
өлшемі63.43 Kb.
#177667
түріЖұмыс бағдарламасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Шетел филология және аударма ісі» кафедрасы

LSAKhT 3206 «Көркем мәтінді лингвостилистикалық талдау (ағылшын тілі)»

пәнінен

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандық студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Жұмыс оқу бағдарламасы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/18БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Ю.О. Гафиатулина
«Шетел филология және аударма ісі» кафедрасы

«Көркем мәтінді лингвостилистикалық талдау (ағылшын тілі)» пәні бойынша 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандық студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы 20__ж. «___»____________ С. Торайғыров атындағы ПМУ-ның Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген (№ ___ хаттама) 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының жұмыс оқу жоспарының және электив пәндердің каталогі негізінде әзірленді.
«Шетел филология және аударма ісі» кафедрасының отырысында қарастырылды

№_____ хаттама 20__ж. «___»____________.


Кафедра меңгерушісі ___________ Г.Х.Демесинова 20__ж. «____» ________
Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды №____ хаттама 20_ж. «_____»____________
Факультет ОӘК төрағасы _________ С. Қ. Ксембаева 20__ж. «____» _______

ОӘБ бастығы ОӘБ бастығы _________ А.Б.Темиргалиева 20__ж. «_____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

№____ хаттама 20__ж. «___»__________


1 Оқу пәнінің паспорты
Пән атауы - «Көркем мәтінді лингвостилистикалық талдау (ағылшын тілі)»
Таңдау бойынша пәні

Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 5

Барлық сабақтар саны – 135 часов

оnline – 15 (семинар – 14 сағат, СОӨЖ – 1 сағат)

offline – 120

Бақылау түрі – емтихан 5 семестр
2 Пән, мақсат және міндеттер

Пәннің атауы

Көркем мәтінді лингвостилистикалық талдау тәртібінің пәндік байқауы фонетикалық стилистикалық тәсілдер, лексикалық стилистикалық тәсідер және амалдар, синтактикалық стилистикалық тәсілдер және амалдар сияқты көркем мәтіннің аспектілері болып табылады.

Курстың мазмұны оқытылатын тілінде «параметрлік» мәтіннің қызметі арқылы қарым-қатынасын орнықтыруға бағытталған. Көркем мәтін –бұл ақиқат бейнесінің ереше тәсілі, ол терең жанама мағынанды көруге ықпал етеді, сөздердің ортақ мәдениетің жоғарылатады, тілдің барлық алуантүрлілігімен және оның байлығымен ие болуға ықпал етеді. Курс тең заңды көркем мәтіндердің стилистикалық интерпретация білімін жетілдіруге көмектеседі.

Пәнді оқыту мақсаты

Көркем мәтінді лингвостилистикалық талдау – автордың жеке көріну және шындықты таныстыру жолмен арқылы жасалатын көркем шығармаларының идеялы-эстетикалық, мағыналық және эмоциялық ақпараттарды игеру мақсатымен танымдық -эстетикалық ерекше қызметтер жолымен оқуға үйрену.Пәнді зерделеу міндеттері

- көркем өнермен қарым-қатынасқа үйрену

-мәтінге салған суретшінің ойлары мен сезімдерін максимум шығару оқу дағдысын қалыптастыру;

-көркем шығармаларға терең мәнге кіру білуді қалыптастыру;

-формасы мен мазмұны бірлігі жағынан көркем әдебиеттер шығармалардың бағалаудың белгілерін дамыту.
3 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер:

Көркем мәтінді лингвостилистикалық талдау курсын төмендегідей базылық лингвистикалық пәндерді меңгерген соң оқып – үйренуге болады: «Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі) (ағылшын тілі)», «Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С2 алдыңғы деңгейі) (ағылшын тілі)», «Лексикология және стилистика (ағылшын тілі)».


Постреквизиттер: Шетел тілінің теориясы мен практикасы пәні бойынша мемлекеттік емтихан.
4 Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар
Студенттер осы пәндер зерттеудiң нәтижесiнде тиiстi:

түсіну:


- әдеби шығармаларды талдау процессінде қажеттi негiзгi әдеби-теориялық және эстетикалық дәрежелер мен ұғымдарды, яғни қазiргi филологиялық тiлмен танысу – өзiндiк дәнекер тіл көмегiмен басқа тiлдiң қасиеттерiнің сипаттауын өткізеді;

- ағылшын тiлдi авторлардың өмірлері және шығармашылық жолдары туралы.

бiлу:

- талдауды алгоритм және қажеттi сұрақтардың спектрі;- композициялық элементтер.

- шығарманың жанрын анықтау;

- тақырыпты, шығарманың ойын, композизициялық құрастыруды талдау;

- оқылған мәтiннiң ортақ мағынасын түсiну және оның бөлшектерi үшiн қажеттi мәлiметтi алу

- оқылған шығарманың мазмұнын алып беру және ағылшын тiлiнде талдау жасау;

- өзіндік оқырман позициясына дәлел келтiру.


Құзіреттер:

- бейiмделмелген мәтiндерiн оқып олардың жалпы мағынасын түсiну, сонымен бiрге бөлшектер және құрылымын түсіну

- көркем мәтiнді талдау, немесе оның элементтерiн (мәтiннiң атауй білу (шығарманың мазмұнымен өзара байланыс, автордың ниетi)

- басты кейiпкерлер, сыртқы және iшкi сапалардың өзара байланысы, мінездеменің түрін анықтау(direct-indirect ).

- нақты авторлардың тiл мiнездемесi және стилі;

- шығарманың көркем және эстетикалық маңыздылығын бағалаулары.
5 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі


р/с

Тақырып-тардың атауы

Сабақ түрлері бойынша сағат саны

Online

Аудиторлық-контактық

Оffline

дәрістер

практикалық)

жеке

СОӨЖ

СӨЖ

1

The theory of text analysis

-

7
0,5
60

2

Fiction text analysis

-

7
0,5
60
Барлығы: 135 (3 кредит)
14

-

1
120
 1. Әдебиеттер тізімі

Негізгі


 1. Galperin I. R. Stylistics. – М., 2012.

 2. Skrebnev Yu. The Fundamentals of English Stylistics. – M., 2013.

Қосымша


 1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М., 2010.

 2. Гальперин И.Р. Стилистика. – М., 2006.

 3. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М., 2007.

 4. Разинкина Н.М. Стилистика научной английской речи. – М., 2008.

 5. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – M., 2006.

 6. Мальцев В.А. Стилистика английского языка. – Минск, 2009.

 7. Пелевина Н.Р. Стилистический анализ художественного текста. – Л., 2009.

 8. Гафиатулина Ю.О. English Stylistics: Учебноөметодическое пособие. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004.

 9. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 2006.

 10. Демесинова Г.Х. Филологический анализ художественного текста (методические указания). – Павлодар,1999

 11. Хасанова И.А. Интерпретация текста, аналитическое чтение, лингвостилистический анализ текста. – Павлодар,2005

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет