Жұмыс бағдарламасы «Э кономика саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері \" \" №1 басылымДата19.07.2016
өлшемі97.5 Kb.
#208963
түріЖұмыс бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


СМК 3 дәрежелік құжаты

ОӘК

ОӘК 042-14-5-02.01.20- 28 -02-2014

Оқытушыларға арналған оқу-жұмыс бағдарламасы «Экономика саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері “ ”

№1 басылым

«_»_09__2014ж
ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

«Экономика саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері »

«5В030100»- «Құқықтану» мамандықтарына арналған

Оқытушыларға арналған оқу-жұмыс бағдарламасы

Семей 2014

ОӘК-042-14-5-02.01.20-28-02-2014

№1 басылым «_»_09__2014ж

16беттің 2 беті


Кіріспе

1.ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы:

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Құқықтану» кафедрасының аға оқытушысы Сарбасова А.К.

2. ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Құқықтану» кафедрасының отырысында № 1 хаттама « » ____________ 2013ж.

Кафедра меңгерушісі _____________ Елеманов С.Х. .

2.2. Гуманитарлық заң факультетінің оқу - әдістемелік бюросы отырысында

№ 1 хаттама «__» қыркүйек 2013 ж.

Төраға ______________ Кеңесбаева Ш.С.

2.3. Гуманитарлық заң факультетінің ғылыми кеңесі отырысында

№ 1 хаттама «__» қыркүйек 2013 ж.3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесі отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған № 1 « » қыркүйек 2013 ж хаттама.

ОӘК төрағасы, бірінші проректор ____________Искакова Г.К.
АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ


ОӘК-042-14-5-02.01.20-28-02-2012

№1 басылым «_»_09__2013ж

16беттің 3 бетіМазмұны

1.

Қолдану аумағы
2.

Нормативтік сілтемелер
3.

Жалпы ережелер
4.

5.


Оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

Студенттерге арналған өздік жұмыс тақырыптарының тізімі


6.

Пән бойынша оқу - әдістемелік карта
7.

Оқу - әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы
8.

Әдебиеттер
«Экономика саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері» пәні экономикалық қылмыс құрамдарын талдаудың ғылыми, жүйеленген жағын зерделейді. Осы курсты зерделеу барысында студенттер құқық қолдану проблемаларымен, оның ерекшеліктерімен, қылмыстық заңнамадағы ақ

таңдақтармен танысады.«Экономика саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері» пәнін оқытудың мақсаттары – студенттерге экономикалық қылмыстарын саралау пәнінен тиянақты білім беру, осы тұрғыдағы құрамдардың жалпы ережелері мен қағидалары, оның негізгі ұғымдары мен институттары және т.б. толық түсінік береді.

«Экономика саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері –болашақ заңгерлер экономикалық қылмыстарын дұрыс саралауды, осы тұрғыдағы қылмыстардың нақты құрамының бар екендігін анықтауды терең біліп үйрену.Аталған курс: «Қылмыстық жазаны қолданудың теориясы мен тәжірибесі», «Кеден ісі саласындағы құқықбұзушылық үшін жауапкершілік» т.б. пәндермен қатар оқытылады.

«Экономика саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері» пәнін оқу негізінде студент:

- экономикалық қылмыстарының тарихын және қазіргі Қазақстанның жүйесін көрсететін осы тұрғыдағы қылмыс құрамдарының теориялық және тәжірибелік жақтарының басты және өзекті аясын;

- осы тұрғыдағы қылмыстық әрекеттерді саралау ережелерін және жеке қылмыс құрамдарының ерекшеліктерін;

- осы тұрғыдағы қылмыстық заңдарды қолданудың негізгі мәселелерін білуі керек;

- танымның ғылыми әдістерін пайдалана алу;

- экономикалық қылмыстарының негізгі категорияларын және тәжірибесін зерттеу және бағалауда ғылыми және өзіндік көзқарастарды қалыптастыру;

- экономикалық қылмыс құрамдарын саралауда оның негізгі ағымдары мен өзекті мәселелерін көрсете білу;

- талдау, дербес және сынап ойлау, тиімді құқықты қолдану қызметі үшін белгілі бір әдістемелік базаны меңгеруі керек.Пререквизиттер: қылмыстық құқық, қылмыстарды саралау, қылмыстық атқару құқығы.

Постреквизиттер: лауазымды қылмыстармен күресу мәселелері
2.Курс құрылымы
Тақырып атаулары

Апта бойынша бөлуДәрістер
СОӨЖ

апта

Сағат

көлеміапта

Баллдар

1

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың жалпы сипаттамасы және түсінігі.

1-2

2

2

Ақша несие саласындағы қылмыстарды саралау

3-4

2

3

Кәсіпкерлік қызмет саласындағы қылмыстарды саралау (өзекті тақырып)

5-6

2

4

Салық және бюджетке түсетін басқа да төлемдер саласындағы қылмыстарды саралау

7-8

2

5

Бағалы қағаздар саласындағы қылмыстарды саралау

9-10

2

6

Кеден ісі саласындағы қылмыстарды саралау (өзекті тақырып)

11-12

2

7

Компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстарды саралау (өзекті тақырып)

13,14,15

3
Барлығы
305. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

А) Нормативтік құқықтық актілер:
1.ҚР Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл өзгерістермен және толықтыруларымен.

2.ҚР Қылмыстық кодексі 16 шілде 1997 жыл өзгерістермен және толықтыруларымен. 2012 жыл.

3.«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» Қазақстан Республикасының Заңы 2 шілде 1998 жыл

4.Контрабанда үшiн қылмыстық жауапкершiлiк жөнiндегi заңдарды қолдану тәжiрибесi туралы Қазақcтан Республикасы Жоғарғы Сотының 1997 жылғы 18 шiлде N 10 нормативтiк қаулысы

5.Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралаудың кейбiр мәселелерi туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы N 2 Нормативтiк қаулысы

6.Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер жөнiндегi заңнаманы қолданудың кейбiр мәселелерi туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 10 шiлдедегi N 2 Нормативтiк Қаулысы

7.Қорқытып алушылық туралы iстер бойынша сот практикасы туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы N 6 Нормативтiк қаулысы

8.Бөтеннiң мүлкiн заңсыз иемдену жөнiндегi iстер бойынша сот тәжiрибесi туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шiлдедегi N 8 нормативтiк қаулысы


Арнайы әдебиеттер:

А) Негізгі

1.А.Н. Ағыбаев Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. Алматы. Жеті-Жарғы.2008 ж.

2.Волженкин Б.В. Служебные преступления. - М., 2000.

3.Егорова Н. Ответственность за преступления против интересов службы // Законность, 2000. № 1.

4.Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификации. – М.,1975.

5.Кириллов И.А., Ступина С.А. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции // Меры противодействия коррупции: проблемы разработки и реализации. – Барнаул, 2009.

6.Ковалева Н.М. Должностное лицо и должностное преступление в законодательстве, теории и судебной практике России: монография. – М., 2006.

7.Уголовное право. Общая часть. Под ред. А.Н.Агыбаева, И.И.Рогова, Г.И. Баймурзина. Алматы, 2005г.

8.Каиржанов Е. И. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. Алматы 2006 г.

9.Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / Под ред. Б. Борчашвили. Алматы, 2007г.

10. ҚР Қылмыстық кодексіне түсіндірме. Алматы. Жеті Жарғы.2010 жыл.

Қосымша:

1.Агыбаев. А.Н. Ответственность должностных лиц за служебные преступления- Алматы: Жеті Жаргы, 1997.- 304 с.

2. Е.З. Тургумбаев Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий, Алматы Экономикс, 2004.

3.Нукенов М.О. Коррупционные преступления: Криминологический и уголовно-правовой анализ.-Алматы: Международная академия права и рынка, 1999.

4.Волженкин Б.В. Служебные преступления.-М.: Юрист, 2000 г.
Білімнің бақылау нысаны:

СӨЖ:


Қорытынды емтихан: емтихан сессиясы кезінде.
Жеке тапсырмалар:

СӨЖ №1

Тақырыбы: Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың жалпы сипаттамасы және түсінігі.

Тақырып бойынша тапсырмалар: 1. Ағымдағы ҚР ҚК және 22 шілде 1959ж. ҚазССР ҚК экономикалық қылмыстар бойынша салыстырмалы кесте құру.

 2. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар тарауындағы әрбір қылмыс түрімен қол сұғылатын объектілерді көрсете отырып кесте жасау

 3. Келесідей тақырыптардың біріне рефераттар жазу:

  1. Экономикалық қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылықты көздейтін қылмыстық заңдардың даму тарихы.

  2. Экономикалық қылмыстармен күресудің мемлекет үшін стратегиялық маңызы және қылмыстық құқықтық шаралары


СӨЖ №2

Тақырыбы: Салық және бюджетке түсетін басқа да төлемдер саласындағы қылмыстарды саралау (өзекті тақырып)
Тақырып бойынша тапсырмалар:

Келесідей тақырыптардың біріне рефераттар жазу: 1. Салық төлеу тәртібі мен ережелерін сақтау;

 2. Салық төлеудегі декларацияның маңызы.

 3. Салықты төлеуден жалтарған жағдайда қолданылатын қылмыстық жауаптылықтар.

 4. Қылмыс белгісі мен қылмыс құрамдарына баға беру.


СӨЖ №3

Тақырыбы: Кеден ісі саласындағы қылмыстарды саралау.

Тақырып бойынша тапсырмалар: 1. Келесідей тақырыптардың біріне рефераттар жазу:

 1. Кеден қызметіне қол сұғатын қылмыстардың жалпы сипаттамасы

 2. Экономикалық контрабанда қылмыс құрамын саралау

 3. Кеден төлемдерi мен алымдарын төлеуден жалтару қылмыс құрамын саралау

 1. Сәйкес қылмыс құрамы бойынша №№ 1-14; 46-50 бб. /5/ есептерді шешуСӨЖ №4

Тақырыбы: Ақша несие саласындағы қылмыстарды саралау

Тақырып бойынша тапсырмалар: 1. Банкілік қызмет аясындағы қылмыстарды талдай отырып әрбір қылмыстың қылмыс құрамының төрт элементін (объект, субъект, объективтік жақ, субъективтік жақ) көрсете отырып кесте жасау


СӨЖ №5

Тақырыбы: Кәсіпкерлік қызмет саласындағы қылмыстарды саралау

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1 Келесідей тақырыптардың біріне рефераттар жазу:


 1. Банкроттық жағдайындағы заңсыз iс-әрекеттер

 2. Әдейi банкроттық

 3. Төлем қабілетсіздігіне дейін жеткізу

 4. Жалған банкроттық

2 Сәйкес қылмыс құрамы бойынша №№ 1-14; 46-50 бб. /5/ есептерді шешу
СӨЖ №6

Тақырыбы: Бағалы қағаздар саласындағы қылмыстарды саралау
Тақырып бойынша тапсырмалар:

1 Келесідей тақырыптардың біріне рефераттар жазу: 1. Бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушыларының көрiнеу жалған мәлiметтер беруi Акцизделетiн тауарларды акциздiк маркалармен және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртiбi мен ережелерiн бұзу, акциздiк маркаларды және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларын қолдан жасау және пайдалану

 2. Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе сату

 3. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін құрайтын құжаттар мен мәліметтерді жоғалту

 4. Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу ережелерiн бұзу

 5. Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату

2 Сәйкес қылмыс құрамы бойынша №№ 1-14; 46-50 бб. /5/ есептерді шешу
СӨЖ №7

Тақырыбы: Компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстарды саралау
Тақырып бойынша тапсырмалар:

1 Келесідей тақырыптардың біріне рефераттар жазу: 1. Компьютерлiк ақпаратқа заңсыз кiру, ЭЕМ үшiн зиянды бағдарламаларды жасау, пайдалану және тарату

 2. Ұялы байланыстың абоненттiк құрылғысының сәйкестендiру кодын, абоненттiң сәйкестендiру құрылғысын құқыққа сыйымсыз өзгерту, сондай-ақ абоненттiк құрылғының сәйкестендiру кодын өзгерту үшiн бағдарламаларды құқыққа сыйымсыз жасау, пайдалану, тарату

2 Сәйкес қылмыс құрамы бойынша №№ 1-14; 46-50 бб. /5/ есептерді шешу
СӨЖ №8

Тақырыбы: Қаржылық қызмет және валюталық реттеу аясындағы қылмыстар
Тақырып бойынша тапсырмалар:

 1. Қаржылық қызмет және валюталық реттеу аясындағы қылмыстарды талдай отырып әрбір қылмыстың қылмыс құрамының төрт элементін (объект, субъект, объективтік жақ, субъективтік жақ) көрсете отырып кесте жасау


ПӘННІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

Жұмыстардың барлық түрін кӛрсетілген мерзімде жасап тапсыру керек. Кезекті тапсырманы орындамаған, немесе 50% - дан кем балл алған студенттер бұл тапсырманы қосымша кесте бойынша қайта жасап, тапсыруына болады.

Орынды себептермен сабақтарға қатыспаған студенттер оқытушының рұқсатынан кейін лаборанттың қатысуымен қосымша уақытта тапсырмаларды орындауға болады. Тапсырмалардың барлық түрін ӛткізбеген студенттер емтиханға жіберілмейді

Бағалау кезінде студенттердің сабақтағы белсенділігі мен сабаққа қатысуы ескеріледі.Толерантты болыңыз, яғни ӛзгенің пікірін сыйлаңыз. Қарсылығыңызды әдепті күйде білдіріңіз. Плагиат және басқа да әділсіздіктерге тыйым салынады. СӨЖ, аралық бақылау және қорытынды емтихан тапсыру кезінде кӛшіру мен сыбырлауға, ӛзге біреу шығарған есептерді кӛшіруге, басқа студент үшін емтихан тапсыруға тыйым салынады. Курстың кез келген мәліметін бұрмалау, Интранетке рұқсатсыз кіру және кӛшірме қолдану үшін студент «F» қорытынды бағасын алады.

Өзіндік жұмысын (СӨЖ) орындау барысында, оның тапсыруы мен қорғауына қатысты, сонымен ӛткен тақырыптар бойынша қосымша мәлімет алу үшін және курс бойынша басқа да мәселелерді шешу үшін оқытушыны оның келесі офис-сағаттарында таба аласыз:
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет