Жоғары математика кафедрасының отырысында талқыландыДата08.07.2016
өлшемі197.36 Kb.
#185800Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(магистрантқа арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

АТжЭФ деканы


____________ Ғ.Мұхамедиев

___________________2014 ж.


ӨРІСТЕР ТЕОРИЯСЫ

Силлабус
ТЕОРИЯ ПОЛЕЙ

Силлабус


Мамандық: 6М060100 – «Математика»
Оқу түрі: күндізгі

Курс: 1


Семестр: 1

Кредит саны: 2

Сағат саны: 90

Дәрістер: 15

Іс-тәжірибелік сабақтар: 15

Зертханалық сабақтар: -

МОӨЖ: 15

МӨЖ: 45


Курстық жоба (жұмыс):

Емтихан: 1 семестр


Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Силлабус 6М060100 – «Математика» мамандығының магистранттарына арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Жоғары математика» кафедрасында дайындалды.Жоғары математика кафедрасының отырысында талқыланды.
Кафедра меңгерушісі Н. Хисамиев
_________________2014 ж. №____ хаттама

Ақпараттық технология және энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төраға Т. Абдрахманова
__________________2014 ж. №____ хаттама

Дайындаған


профессор Н. Хисамиев

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Жоғары математика» кафедрасы, Ақпараттық технология және энергетика факультеті (Г-3-301дәрісхана)

Пән жүргізетін оқытушы: Хисамиев Назиф Гарифуллинович, ф.-м.ғ.д., профессор.

Жұмыс телефоны: 540-863

Дәрісханалық сағатқа және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі мен оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәннің сипаттамасы

Бұл курс классикалық алгебраның өрістер теориясы бойынша негізгі нәтижесі болып табылады және мына бөлімдерді: жай кеңейтулер, сызықты тәуелділік, алгебралық кеңейтулер, қалыпты кеңейтулер, Галуа өрісі, толық және толық емес өрістер, алгебралық кеңейтулердің қарапайымдылығы, алгебралық тұйық кеңейтулер.
  1. Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты магистранттарға классикалық алгебраның өрістер теориясы бөлімінің негізгі ұғымын және нәтижелерін меңгерту, осы пәннің әдістерін математиканың басқа салаларында және оның қосымшаларында қолдана білу.

Пәнді оқудың негізгі міндеті өрістердің нәтижелерін және әдістерін меңгеру және қолдана білу.
1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі:

Білім алушылар білуге тиіс:

- өрістер теориясы туралы негізгі түсінігі;

- өрістердің құрылымы, олардың ішкі өрістер және кеңейтулер туралы алғашқы мағлұматтар алу;

- өрістер теориясының негізгі бөлімдері, осы пән бойынша классикалық нақты мәліметтер, тұжырымдар және әдістер.
Дағдылары:

- өрістің кеңетулерін салуды қалыптастыру;

- өрістер теориясының негізгі бөлімдері: жай, алгебралық, трансцендентті, ақырлы кеңейтулер, қалыпты және сепарабельді өрістер, жіктеу өрісі, алгебралық өрістің алгебралық тұйықталуы қолдана білу;

- өрістер теориясының дәлелдеу әдістерін аралас пәндерде әдістерін қолдана білу.
Құзыреттері:

- ойлау мәдениетін, жалпылау қабілетін,талдауды, ақпаратты қабылдауды, мақсат қойып және оған жету жолдарын таңдау;

- математиканың негізгі ойлары мен әдістерін, логикалық және алгоритмдік мәдениетті меңгеру, математикалық білімнің жалпы құрылымын, әртүрлі математикалық пәндер арасындағы байланысты түсіну, ғылыми зерттеу әдістері мен оқу және ғылыми мәселелерді шешу тәжірибесін негізге ала отырып математикалық талқылау әдістерін жүзеге асыру, математика тілін қолдана білу, бар білімді дәйекті өрнектеп және нақты негіздей білу.
1.3 Пререквизиттер
«Өрістер теориясы» пәнін оқу үшін студенттерге жоғарғы математика, алгебра және топтар теориясы бөлімдерінің білімі болуы керек.
1.4 Постреквизиттер
Бұл пән бойынша алған білім барлық мамандықтардың техникалық жалпы техникалық, сонымен қатар экономикалық пәндерді оқып үйренуде қажет. Өрістер теориясын математиканың өзінде қолданудың маңызы зор, мысалы, Галуа теориясында, информатика, криптография және т. с. с.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымдылығы, сағаты

Ұсыныл-ған әдебиет-тер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Өрістер. Жай өріс. Мысалдар.

1

[1-6]

Тақырып 2. Кеңейтілген өрістер.

1

[1-6]

Тақырып 3. Жай кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 4. Жай алгебралық кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 5. Сызықтық тәуелділік.

1

[1-6]

Тақырып 6. Ақырлы кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 7. Денедегі сызықтық теңдеулер.

1

[1-6]

Тақырып 8. Алгебралық кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 9. Жіктеу өрісі.

1

[1-6]

Тақырып 10. Қалыпты кеңейтулер. Бірден шығатын түбірлер.

1

[1-6]

Тақырып 11. Галуа өрісі.

1

[1-6]

Тақырып 12. Сепарабельді және сепарабельді емес кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 13. Толық және толық емес өрістер.

1

[1-6]

Тақырып 14. Алгебралық кеңейтулердің қарапайымдылығы.

1

[1-6]

1

2

3

Тақырып 15. Нормалар. Алгебралық тұйық өрістер. Бар болу және жалғыздық туралы теорема.

1

[1-6]

Барлығы:

15
Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1. Өрістер. Жай өріс. Мысалдар.

1

[1-6]

Тақырып 2. Кеңейтілген өрістер.

1

[1-6]

Тақырып 3. Жай кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 4. Жай алгебралық кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 5. Сызықтық тәуелділік.

1

[1-6]

Тақырып 6. Ақырлы кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 7. Денедегі сызықтық теңдеулер.

1

[1-6]

Тақырып 8. Алгебралық кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 9. Жіктеу өрісі.

1

[1-6]

Тақырып 10. Қалыпты кеңейтулер. Бірден шығатын түбірлер.

1

[1-6]

Тақырып 11. Галуа өрісі.

1

[1-6]

Тақырып 12. Сепарабельді және сепарабельді емес кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 13. Толық және толық емес өрістер.

1

[1-6]

Тақырып 14. Алгебралық кеңейтулердің қарапайым-дылығы.

1

[1-6]

Тақырып 15. Нормалар. Алгебралық тұйық өрістер. Бар болу және жалғыздық туралы теорема.

1

[1-6]

Барлығы:

15
Магистранттың оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1.Ішкі дене. Жай дене. Мысалдар.

1

[1-6]

Тақырып 2. Кеңейтілген өрістер.

1

[1-6]

Тақырып 3. Жай кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 4. Жай алгебралық кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 5. Сызықтық тәуелділік.

1

[1-6]

Тақырып 6. Ақырлы кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 7. Денедегі сызықтық теңдеулер.

1

[1-6]

Тақырып 8. Алгебралық кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 9. Жіктеу өрісі.

1

[1-6]

Тақырып 10. Қалыпты кеңейтулер. Бірден шығатын түбірлер.

1

[1-6]

Тақырып 11. Галуа өрісі (ақырлы коммутативті дене).

1

[1-6]

Тақырып 12. Сепарабельді және сепарабельді емес кеңейтулер.

1

[1-6]

Тақырып 13. Толық және толық емес өрістер.

1

[1-6]

Тақырып 14. Алгебралық кеңейтулердің қарапайымдылығы.

1

[1-6]
1

2

3

Тақырып 15. Нормалар. Алгебралық тұйық өрістер. Бар болу және жалғыздық туралы теорема.

1

[1-6]

Барлығы:

15

2.3 Өздік жұмыстың тапсырмалары (МӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсыны-

латын әдебиет-терДайын-дау мерзімі

Бақылау түрі

Тап-

сыру уақыты1

2

3

4

5

6

Ішкі дене. Жай дене. Кеңейтілген өрістер. Жай өрістер. Жай алгебралық өрістер.

Сызықты тәуелділік.Есеп шығару дағды-ларын қалыптас-тыру. Өріс. Кеңей-тілген өрістер. Мы-салдар.

[1-6]

1-5 апта

Ауызша әңгімелесу

5-апта

Ақырлы кеңейтулер.

Дененің сызықты теңдеулері. Алгебра-лық кеңейтулер.Есеп шығару дағды-ларын қалыптас-тыру. Ақырлы және алгебралық кеңей-тулер. Мысалдар.

[1-6]

6-7 апта

Коллок-виум

7-апта

Сепарабельді және сепарабельді емес кеңейтулер. Толық және толық емес өрістер.

Есеп шығару дағды-ларын қалыптас-тыру. Сепарабельді және сепарабельді емес кеңейтулер. Толық және толық емес өрістер.

[1-6]

7-11апта

Ауызша әңгімелесу

11-апта

Нормалар және іздер. Алгебралық тұйық өрістер. Бар болуы және жалғыздығы туралы теорема.

Есеп шығару дағды-ларын қалыптас-тыру. Нормалар және іздер. Алгебра-лық тұйық өрістер.

[1-6]

12-13 апталар

Коллок-виум

13-апта
  1. Пән тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі*


*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум**
Аралық бақылау


**

Барлығы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиеттер
 1. Б.Л. Ван дер Варден. Алгебра. – М.: Наука, 2006.

 2. А.И. Кострикин. Введение в алгебру. – М.: Наука, 2008.

 3. Л.Л. Скорняков. Элементы обшей алгебры. – М.: Наука, 2008.

 4. М.М. Постников Теория Галуа. – М.: Физматгиз, 2004.
 1. Қосымша әдебиеттер
 1. М. Атья, И.Макдональд. Введение в коммутативную алгебру. – М.: Мир, 2005.

 2. Я. Зарисский, Н. Самюэль. Коммутативная алгебра. – М.: ИЛ, 2007. Т. 1,2.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының қоятын талаптары
Оқытушының қоятын талаптары:

 • магистранттар сабақ кестесіндегі дәрістік және іс-тәжірибелік сабақтарға қатысуға міндетті;

 • магистранттардің сабаққа қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Магистрант сабаққа кешіккен жағдайда, дәрісханаға ақырын кіріп, жұмысқа кірісуі керек, ал үзіліс кезінде оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу сабақтан бір рет қалумен тең;

 • балл көрсеткіші арқылы есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру керек. Жұмыс уақытылы тапсырылмаса, қойылатын балл төмендейді. Барлық жұмыстарды тапсырмаған магистранттарға емтиханға кіруге рұқсат берілмейді;

 • қанағаттанарлық бағасын алған магистрантке аралық бақылауды қайтадан өтуге рұқсат берілмейді;

 • Рср = (Р1 + Р2)/2 орташа рейтингісі 50%-дан кем болған магистранттарғе емтиханға кіруге рұқсат берілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондарды ажырату қажет;

 • магистрант сабаққа іскерлік киім киіп келуі керек.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырмалардың түрлері 100 балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оған дәрістерге, іс-тәжірибелік сабақтарға қатысу мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімге ағымдағы бақылау жасау семестрдің 8 және 15 апталарында бақылау түрінде өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Қатысу

Дәрістер конспектісі

Үй тапсырмасы

Коллоквиум

Тест бойынша сұрау

Реферат

Ауызша сұрау, әңгімелесу

Аралық бақылау

Барлығы

Рейтинг 1

8

4

8

1545

20

100

Рейтинг 2

7

6

7

1545

20

100

Әр пәннен өткізілетін емтихан емтихандық сессия кезеңінде ауызша емтихан түрінде жүргізіледі.

Пән бойынша магистрант білімінің қорытынды бағасын құрайтын көрсеткіштер:

- 40% қорытындысы, емтиханда алған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім көрсеткіші.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


, (1)
мұндағы, Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтердің бағасына сәйкесінше қойылатын цифрлік эквивалент;

Э – емтиханда алған бағаның цифрлік эквиваленті.Қорытынды әріп түріндегі баға және балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті:


Әріп жүйесіндегі баға

Балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз4.3 Қорытынды бақылау жасауға арналған мәліметтер


 1. Өрістің анықтамасы. Жай өрістер. Мысалдар.

 2. Кеңейтілген өрістер. Мысалдар.

 3. Жай кеңейтулер.

 4. Жай алгебралық кеңейтулер. Мысалдар.

 5. Жай трансценденттік кеңейтулер. Мысалдар.

 6. Жай кеңейтулердің бар болуы.

 7. Денедегі сызықтық тәуелділік.

 8. Ауыстыру туралы теорема.

 9. Денедегі сызықтық теңдеулер.

 10. Алгебралық кеңейтулер.

 11. Жіктеу өрісі. Бар болуы.

 12. Қалыпты кеңейтілген өрістер. Бар болуы.

 13. Бірден шығатын түбірлер.

 14. Бірден шығатын алғашқы түбірлер.

 15. Галуа өрісі. Мысалдар.

 16. Галуа өрісінің мультипликативті тобын құру.

 17. Сепарабельді және сепарабельді емес кеңейтулер. Мысалдар.

 18. Толық және толық емес өрістер. Мысалдар.

 19. Ақырлы алгебралық кеңейтулердің қарапайымдылығы.

 20. Нормлар және іздер.

 21. Алгебралық тұйық өрістер. Мысалдар.

 22. Алгебралық тұйық өрістердің бар болуы.

 23. Алгебралық тұйық өрістердің жалғыздығы.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет