Календарно-тематический план дисциплины «Синтаксис балкарского языка»Дата19.06.2016
өлшемі36.02 Kb.
түріКалендарно-тематический план
Календарно-тематический план дисциплины

«Синтаксис балкарского языка»

(3 курс, 6 семестр)
Лекции

1.3.1.1. Кенгерген айтым. Аны тюрлюлери. Бир туудукъ членли айтымла. Бир туудукъ баш членли эм бир туудукъ сансыз членли айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 09.02.09 г.

1.3.1.2. Кийдирилген сёзлю айтымла. Алада тыйгъыч белгиле. Айланч членли кенгерген айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 13.02.09 г.

1.3.1.3. Айланыулары, междометиялары, къошакъ айтымлары болуп кенгерген айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 14.02.09 г.

1.3.1.4. Айырылгъан членли кенгерген айтымла. Айырылгьан болумла, толтуруучула, айгъакълаучула. Аллай членлери болгъан айтымлада тыйгъыч белги. Айтымны белгилеучю, айыртыучу эм къошулуучу членлери эм аланы айкрылыулары. Аллай членлери болгъан айтымлада тыйгъыч белгиле – 24.02.09 г.

1.3.1.5. Къош айтым. Аны ачыкълау. Къош айтымланы къауумлары: тенг жарашхан къош айтымла, бойсуннган къош айтымла. Тенг жарашхан къош айтымны кесеклерин байлагъан мадарла: 1) тенг жаращдырыучу интонация, 2) тенг жарашдырыучу байламла, 3) кёргюзтюучю сёзле, 4) иеликчи жалгъаула, 5) къош айтымны кесеклерини барысына да бирча къарагъан сёзле. Тенг жарашхан къош айтымланы кесеклерини араларында магъана жаны бла тохташхан байламлыкъла – 03.03.09 г.

1.3.1.6. Бойсуннган къош айтым. Айланчла эм тюрк тил билимде бойсуннган къош айтымны ачыкълауда болгъан даулашла – 13.03.09 г.

1.3.1.7. Бойсуннган къош айтым. Аны кесеклерини байланыуларына кёре къауумлары: 1) байламлы бойсуннган къош айтымла, 2) байлам сёзлю бойсуннган къош айтымла, алада кесекчиклени эм кёргюзтюучю сёзлени жюрютюлюулери, 3) байламсыз бойсуннган къош айтымла – 16.03.09 г.

1.3.1.8. Бойсуннган къош айтымланы къауумлары. Бойсуннган башчы эм бойсуннган толтуруучу кесеклери болгъан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле. Бойсуннган хапарчы эм бойсуннган айгъакълаучу кесеклери болгъан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 27.03.09 г.

1.3.1.9. Бойсуннган заманчы кесеклери болгъан айтымла эм алада тыйгъыч белгиле – 04.04.09 г.

1.3.1.10. Бойсуннган орунчу эм бойсуннган халчы кесеклери болгъан къош айтымла эм алада тыйгъыч белгиле – 11.04.09 г.

1.3.1.11. Бойсуннган сылтаучу эм бойсуннган себепчи кесеклери болгъан къош айтымла, алада тыйгъыч белгиле – 18.04.09 г.

1.3.1.12. Бойсуннган муратчы эм бойсуннган ёлчемчи кесеклери болгъан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле. Бойсуннган сансыз кесеги болгъан къош айтымла. Ортакъ членли бойсуннган къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 25.04.09 г.

1.3.1.13. Талай бойсуннган кесеги болгъан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 03.05.09 г.

1.3.1.14. Тюз сёз эм сёдегей сёз. Тюз сёзлю айтымлада тыйгъыч белгиле. Ушакъ. Цитаталы айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 08.05.09 г.

1.3.1.15. Къарачай-малкъар пунктуацияны баш жорукълары. Тыйгъыч белгилени хайырланыу – 22.05.09 г.


Практические занятия

1.3.2.1. Кенгерген айтым. Аны тюрлюлери. Бир туудукъ членли айтымла. Бир туудукъ баш членли эм бир туудукъ сансыз членли айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 17.02.09 г.

1.3.2.2. Кийдирилген сёзлю айтымла. Алада тыйгъыч белгиле. Айланч членли кенгерген айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 20.02.09 г.

1.3.2.3. Айланыулары, междометиялары, къошакъ айтымлары болуп кенгерген айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 24.02.09 г.

1.3.2.4. Айырылгъан членли кенгерген айтымла. Айырылгьан болумла, толтуруучула, айгъакълаучула. Аллай членлери болгъан айтымлада тыйгъыч белги. Айтымны белгилеучю, айыртыучу эм къошулуучу членлери эм аланы айырылыулары. Аллай членлери болгъан айтымлада тыйгъыч белгиле – 27.02.09 г., 28.02.09 г.

1.3.2.5. Къош айтым. Аны ачыкълау. Къош айтымланы къауумлары: тенг жарашхан къош айтымла, бойсуннган къош айтымла. Тенг жарашхан къош айтымны кесеклерин байлагъан мадарла: 1) тенг жаращдырыучу интонация, 2) тенг жарашдырыучу байламла, 3) кёргюзтюучю сёзле, 4) иеликчи жалгъаула, 5) къош айтымны кесеклерини барысына да бирча къарагъан сёзле. Тенг жарашхан къош айтымланы кесеклерини араларында магъана жаны бла тохташхан байламлыкъла – 06.03.09 г., 10.03.09 г.

1.3.2.6. Бойсуннган къош айтым. Айланчла эм тюрк тил билимде бойсуннган къош айтымны ачыкълауда болгъан даулашла – 14.03.09 г.

1.3.2.7. Бойсуннган къош айтым. Аны кесеклерини байланыуларына кёре къауумлары: 1) байламлы бойсуннган къош айтымла, 2) байлам сёзлю бойсуннган къош айтымла, алада кесекчиклени эм кёргюзтюучю сёзлени жюрютюлюулери, 3) байламсыз бойсуннган къош айтымла – 21.03.09 г.

1.3.2.8. Бойсуннган къош айтымланы къауумлары. Бойсуннган башчы эм бойсуннган толтуруучу кесеклери болгъан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле. Бойсуннган хапарчы эм бойсуннган айгъакълаучу кесеклери болгъан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 30.03.09 г., 10.04.09 г.

1.3.2.9. Бойсуннган заманчы кесеклери болгъан айтымла эм алада тыйгъыч белгиле – 11.04.09 г.

1.3.2.10. Бойсуннган орунчу эм бойсуннган халчы кесеклери болгъан къош айтымла эм алада тыйгъыч белгиле – 13.04.09 г.

1.3.2.11. Бойсуннган сылтаучу эм бойсуннган себепчи кесеклери болгъан къош айтымла, алада тыйгъыч белгиле – 24.04.09 г.

1.3.2.12. Бойсуннган муратчы эм бойсуннган ёлчемчи кесеклери болгъан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле. Бойсуннган сансыз кесеги болгъан къош айтымла. Ортакъ членли бойсуннган къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 25.04.09 г., 27.04.09 г.

1.3.2.13. Талай бойсуннган кесеги болгъан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 11.05.09 г., 16.05.09 г.1.3.2.14. Тюз сёз эм сёдегей сёз. Тюз сёзлю айтымлада тыйгъыч белгиле. Ушакъ. Цитаталы айтымла. Алада тыйгъыч белгиле – 23.05.09 г., 30.05.09 г.

1.3.2.15. Къарачай-малкъар пунктуацияны баш жорукълары. Тыйгъыч белгилени хайырланыу – 05.06.09 г., 06.06.09 г.
Каталог: docs -> phil
phil -> Къарачай-малкъар тилде
phil -> М. Б. Кетенчиев синтаксис карачаево-балкарского языка (лекции)
phil -> Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу студентов по курсу: «Литература народов России».
phil -> Конспект лекций по дисциплине «Принципы и методы лингвистических исследований»
phil -> Учебно-методический комплекс по дисциплине сдм. 00. 06 «Словоизменительные категории имени в карачаево-балкарском языке»
phil -> «Бош айтымны семантика-синтаксис жаны бла къуралыуу» деген спецдисциплинадан лекцияла
phil -> Кафедра балкарского языка
phil -> Учебно-методический комплекс по дисциплине опд ф. 04. 01. «Современный балкарский язык. Морфология»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет