Конференцияның секциялық бөлімдері: Қазақстанның интеллектуалдық элитасын қалыптастырудағы этномәдени тәрбиенің орныДата08.07.2016
өлшемі34.33 Kb.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті

Ақпараттық хат

Құрметті әріптестер!

Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университетінің ұйымдастыруымен 2011 жылдың 21-22 сәуірде «Әлеуметтік –гуманитарлық ғылымдардың интеллектуалдық ұлт қалыптастырудағы рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізіледі.Конференцияның секциялық бөлімдері:

  1. Қазақстанның интеллектуалдық элитасын қалыптастырудағы этномәдени тәрбиенің орны

  2. ЖОО –дағы білім берудің өзекті мәселелері: инновациялық технологиялар тәжірибесі

  3. Тіл, әдебиет, тарих, саясат ғылымдарының ұлтжанды тұлға қалыптастырудағы рөлі

  4. Жаңа кезеңдегі экономика және жаратылыстану ғылымдары

Конференцияның жұмыс тілі – қазақ және орыс тілдері.

Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарияланады. Конференция жұмысына қатысуға ғалымдар, білім беру мекемелерінің басшылары мен қызметкерлері, докторанттар мен магистранттар шақырылады.

Конференция бағдарламасына ену үшін қатысушы ұйымдастыру комитетіне: баяндаманы (мақала) 2011 жылдың 25 наурызға дейін баспа және электронды түрде (дискетада) өткізуі қажет.

Ұйымдастыру комитеті авторлардан баяндаманы әзірлеген кезде мына ережелерді басшылыққа алуын өтінеді: материалдың көлемі 3-4 беттен аспауы тиіс. 1,0 интервал арқылы «Word 7.0» редакторында, «Times New Roman», «Times New Roman KK EK» шрифтісінде А4 форматында 14-кегльмен басылып, жоғары мен төменгі жағынан – 2,0 см, сол жағынан – 3 см, оң жағынан – 2 см бос жер қалдыру керек. Баяндама тақырыбы ортаға, ал тақырыптың оң жақ астында автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны көрсетіледі.

Бір интервал (аралық) арқылы баяндаманың мәтіні азат жолмен теріледі. Мақалалар авторлық редакциялаумен жарияланады, сондықтан ұсынылатын материалдар мұқият редакцияланып, грамматикалық және стилистикалық қателер болмауы тиіс. Қолжазбалар мен дискеталар қайтарылмайды.

Материалды жариялау үшін алдын-ала 2500 теңге көлемінде жарна ұйымдастыру бөліміне тапсырылады, ал егер жарнаны есеп айырысу шоты арқылы жіберетін болсаңыз, онда төмендегі реквизитті пайдаланасыз.Есеп айырысу шоты:

Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті

РНН 270100242249

ИИК 019467156 KZ 37319W010000429335

БИК 194901306 ABKZKZKX

«БТА Банк» АҚ Батыс Қазақстан бөлімшесі

Конференцияға қатысу шығындары қатысушының өз есебінен немесе іссапарға жіберуші есебінен жүргізіледі.

Мекен-жайымыз: Орал қаласы, Ғ.Қараш көшесі, 12. БҚГА-ның ғимараты, 2-қабат, 204-бөлме. Тел: 8(7112) 51-24-50, 8 (7112) 50-55-20; сот.: 87012633168- Сабыр Мұрат Бокенбайұлы

E-mail: Sabir_uralsk@mail.ru

Khamidolla2003@mail.ru


Ұйымдастыру бөлімі


Министерство образования и науки Республики Казахстан

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет 21-22 апреля, 2011 года проводит международную научно-практическую конференцию на тему: «Роль социально-гуманитарных наук в формировании интеллектуальной нации».В рамках конференций планируется работа секций:

  1. Место этнокультурного воспитания в формировании интеллектуальной элиты Казахстана

  2. Актуальные проблемы образования в вузах: опыт инновационных технологий

  3. Роль гуманитарных наук в формировании патриотической личности

  4. Экономические и естественные науки на современном этапе

Рабочие языки конференции: казахский, русский язык.

Материалы конференции планируются издать в научном сборнике.

Для участия в конференции необходимо предоставить в адрес оргкомитета доклад (статью) в печатном и электронном (на дискете) вариантах до 25 марта, 2011 года.

Требования к статьям: Материал не должен превышать 3-4 стр. формата А4, редактор «Word 7.0», шрифт «Times NewRoman», «Times NewRoman ККЕК», кегль 14, верхнее и нижнее поле – 2 см., левое поле – 3 см., правое поле – 2 см.

По центру печатается название статьи, далее через интервал по правой стороне указывается Ф.И.О. автора, ученая степень и звание, место работы; через 1 интервал – содержание статьи.

Ответственность за содержание статьи несет автор, поэтому они должны быть полностью отредактированы, без грамматических и стилистических ошибок.

Рукописи и дискеты не возвращаются.

Организационный взнос в размере 2500 тенге просим отправить на адрес оргкомитета или перечислить на следующие банковские реквизиты:Расчетный счет:

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет

РНН 270100242249

ИИК 019467156 KZ 37319W010000429335

БИК 194901306 ABKZKZKX

Западно-Казахстанский филиал АО «БТА Банк», «За участие в работе конференции»

Расходы, связанные с проживанием, питанием осуществляется за счет самих участников или командирующей стороны.

Адрес оргкомитета:

090000, ЗКО, г.Уральск

Ул. Г.Караш, 12

2 эт., здание ЗКГА, 204 каб.

Тел.: 8(7112) 51-24-50, факс 8(7112) 50-55-20, сот.: 87012633168- Сабыр Мурат Букенбаевич

Sabir_uralsk@mail.ruЕ-mail: Khamidolla2003@mail.ru.
Каталог: files -> nauka
nauka -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
nauka -> Қазақстан жолы 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», «Қазақстан-2050»
nauka -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі батыс қазақстан облыстық Әкімдігі батыс қазақстан гуманитарлық академиясы «исатай-махамбет»
nauka -> Республикалық олимпиадаға «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында оқитын жоо-ның өз ішіндегі жарыстардың жеңімпаздары атанған 2-4 курстың студентері шақырылады
nauka -> Федеральное государственное научное учреждение
nauka -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> Ш. Ш. УӘлиханов атындағы тарих және этнология институты ақпарат хат қҰрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет