Диплом жұмысының тақырыбы Ғылыми жетекшісі (Ф. А. Т. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны) Пікір сарапшысыбет1/3
Дата04.03.2016
өлшемі0.5 Mb.
#40533
түріДиплом
  1   2   3
Диплом жұмыс тақырыптарының тізімі
Ф.А.Т.


Диплом жұмысының тақырыбы

Ғылыми жетекшісі (Ф.А.Т. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны)

Пікір сарапшысы

(Ф.А.Т. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны)

5В070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама

Қазақ бөлімі

1

Тұрғанбай Нұрислам Мырзаханұлы

Android ОЖ негізіндегі мобильдік құрылғыларға ойын қосымшаларын жоспарлау

Исабаева Д.Н.

п.ғ.к., доцентШекербекова Ш.Т. п.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

Проектирование игр для мобильных устройств на базе операционной системы Android

Designing games for mobile devices based on the Android operating system

2

Ғалымұлы Асқар

Мобильдік құрылғылар үшін веб-сайтты жоспарлау мен құру

Исабаева Д.Н.

п.ғ.к., доцентШекербекова Ш.Т. п.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

Проектирование и разработка веб-сайта для мобильных устройств

Design and development of a website for mobile devices

3

Амангелдиев Бауржан Муратович

Android ОЖ негізіндегі құрылғыларға қосымшаларды құру

Исабаева Д.Н.

п.ғ.к., доцентШекербекова Ш.Т. п.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка приложений для устройств на базе ОС Android

Developing applications for devices based on the Android OS

4

Қалықбаев Санжар Айдарұлы

«Кітапхананың электрондық каталогы» мобильдік қосымшасын құру

Исабаева Д.Н.

п.ғ.к., доцентШекербекова Ш.Т. п.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка мобильного приложения «Электронный каталог библиотеки»

Development of mobile applications "Electronic library catalog»

5

Мукажан Бегжан Бирликович

Электрондық құжат алмасу жүйесін жоспарлау мен құру

Исабаева Д.Н.

п.ғ.к., доцентШекербекова Ш.Т. п.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

Проектирование и разработка системы электронного документа- оборота

Design and development of electronic document

6

Сакенұлы Асет

Білімді тестілеуге арналған ақпараттық жүйені құру

Исабаева Д.Н.

п.ғ.к., доцентШекербекова Ш.Т. п.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка информационной системы для тестирования знаний

Development of information system for the testing of knowledge

7

Кудайбергенов Жанузак Жалгасбайулы

Кітапхананың абонент бөлімінің жұмысын автоматтандыру үшін мәліметтер қорын құру

Назарбекова К.Т.

ф.-м.ғ.к., доцентИльясова Р.А. п.ғ.д.,профессор Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка базы данных для автоматизации работы абонентского отдела библиотеки

Development of a database to automate the customer care department of the library

8

Есенбай Қордай Сансызбайұлы

Өндірістің кадр құрамын автоматтандыру және басқару үшін мәліметтер қорын құру

Назарбекова К.Т.

ф.-м.ғ.к., доцентИльясова Р.А. п.ғ.д.,профессор Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка базы данных для автоматизации и управления кадрового состава предприятия

Development of a database to automate and manage the staff of the company

9

Әдіхан Әліхан Мірғалымұлы

Студенттердің үлгерімін автоматтандыру және басқару үшін мәліметтер қорын құру

Назарбекова К.Т.

ф.-м.ғ.к., доцентИльясова Р.А. п.ғ.д.,профессор Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка базы данных для автоматизации и управления успеваемости студентов

Development of a database for the automation and management of student performance

10

Молдабеков Есенгали Мусырманкулович

МАИ шешімін автоматтандыру үшін ДҚБЖ таңдау және талдау

Назарбекова К.Т.

ф.-м.ғ.к., доцентИльясова Р.А. п.ғ.д.,профессор Абай атындағы ҚазҰПУ

Анализ и выбор СУБД для решения задачи автоматизации в ГАИ

Analysis and selection of DBMS for the solution of a problem of automation in the SAI

11

Асылбеков Исламбек Асылбекұлы

Зияткерлік ізденіс үшін Web-қосымшасын құру

Назарбекова К.Т.

ф.-м.ғ.к., доцентИльясова Р.А. п.ғ.д.,профессор Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка Web-приложений для интеллектуального поиска

Developing Web applications for intelligent search

12

Әлдибек Асхат Өскенбайұлы

Сезімталдығы реттелетін радиотолқын детекторының электрлік сұлбасын жасау

Джурунтаев Д.

ф.-м.ғ.д., профессорАйтчанов Б. Х. т.ғ. д., профессор

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУРазработка электрической схемы детектора радиоволн с регулируемой чувствительностью

Development of radio wave detector circuitry with adjustable sensitivity

13

Таубай Қанат Мамедұлы

Минималды қиылу әдісі негізінде АҮИС-ті бөлшектеу алгоритмін жасау

Джурунтаев Д.

ф.-м.ғ.д., профессорАйтчанов Б. Х. т.ғ. д., профессор

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУРазработка алгоритма разбиения СБИС на основе метода минимального сечения

Development of VLSI partition algorithm on the basis of method of minimum  section

14

Аманбай Қайырбек Болысбекұлы

Ақпараттық қауіпсіздікті басқару философиясының қазіргі жағдайы

Керімбаев Р.

ф.-м.ғ.к., доцентУандыкова М. К.

т. ғ.к., доцент

Т. Рыскулов атындағы ҚазЭУ


Современное состояние философии управления информационной безопасностью

The current state of the philosophy of information security management

15

Сатыбалдиев Зейнулла Қанатұлы

АТ- жобасын іске қосудағы шарттарды басқару

Керімбаев Р.

ф.-м.ғ.к., доцентУандыкова М. К.

т. ғ.к., доцент

Т. Рыскулов атындағы ҚазЭУ


Управление требованиями при реализации IT-проектов

Management of requirements at realization of IT-projects

16

Абдуллаев Муратхан Тұрғанбайұлы

Ақпараттық технологияларды және электронды оқытуды дамыту негізінде смарт-аймақ инфрақұрылымын құру

Керімбаев Р.

ф.-м.ғ.к., доцентУандыкова М. К.

т. ғ.к., доцент

Т. Рыскулов атындағы ҚазЭУ


Создание инфраструктуры смарт-региона на основе развития информационных технологий и электронного образования

Creating infrastructure of the smart region on the basis of development of information technologies and e-learning

17

Орынбек Шерхан Илиясұлы

Математика және информатика автоматтанған электронды оқулықтарды құру

Керімбаев Р.

ф.-м.ғ.к., доцентУандыкова М. К.

т. ғ.к., доцент

Т. Рыскулов атындағы ҚазЭУ


Разработка автоматизированных электронных учебников «Математика» и «Информатика»

Development of automated electronic textbooks «Mathematics» and «Computer Science»

18

Тоқанов Олжас Сержанұлы

ИТ-компанияның Веб-басшылығын құру

Баймулдина Н.С.

п.ғ.к., доцентБостанов Б.Г. п.ғ. к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка Web-представительства IT-компании

Development of Web representation of the IT company

19

Жақсылыкова Динара Қазыханқызы

Android базасында виртуалды өндірістік комплекстің жұмысын визуалдау үшін компьютерлік бағдарламалық құрал

Баймулдина Н.С.

п.ғ.к., доцентБостанов Б.Г. п.ғ. к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ

Компьютерное программное средство для визуализации работы виртуального производственного комплекса на базе Android

Computer software for visualization of work of virtual industrial complex on the basis of Android

20

Шаратбекова Айнаш Толеуовна

Кәсіпорын қауіпсіздігінін интеграциялық жүйесінің прототипін құру


Баймулдина Н.С.

п.ғ.к., доцентБостанов Б.Г. п.ғ. к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка прототипа интегрированной системы безопасности предприятия

Development of a prototype of the integrated security system of the enterprise


21

Жұмағұлова Шолпан Пернебайқызы

Ұялы байланыс құралдары үшін java-қосымшаларын құру


Баймулдина Н.С.

п.ғ.к., доцентБостанов Б.Г. п.ғ. к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка java-приложений для средств мобильной связи

Development of java-applications for means of mobile communication

22


Әбдіхалық Шолпан Әбдіманапқызы

Android операциялық жүйесінің басқаруымен смартфондар үшін қосымшалар құру

Баймулдина Н.С.

п.ғ.к., доцентБостанов Б.Г. п.ғ. к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка приложения для смартфонов под управлением операционной системы Android

Application programming for smart phones under control of the Android operating system

23

Құрманбек Дана Ауелханқызы

Керамикалық астарға титан бүркуді есептейтін компьютерлік бағдарлама

Макашев Е.П. ф.-м.ғ. к., доцент


Рамазанова Г. И.,

ф.-.м.ғ.к., " Газ-мұнай саласындағы технологиялық процестерді математикалық моделдеу " ғылыми-зерттеу лабораториясы меңгерушісінің орынбасары АО КБТУКомпьютерная программа расчета напыления титана на керамическую подложку

Computer program for the calculation of titanium deposition on a ceramic substrate

24

Рақымжанқызы Фариза

Керамикалық астарға молибден бүркуді есептейтін компьютерлік бағдарлама

Макашев Е.П. ф.-м.ғ. к., доцент


Рамазанова Г. И.

ф.-.м.ғ.к., " Газ-мұнай саласындағы технологиялық процестерді математикалық моделдеу " ғылыми-зерттеу зертханасының меңгерушісінің орынбасары, АҚ ҚБТУКомпьютерная программа расчета напыления молибдена на керамическую подложку

Computer program for the calculation of molybdenum deposition on a ceramic substrate

25

Мурат Майра Бадамбайқызы

НПС “Қаражанбас” – тағы сорғылардың жұмысын есептейтін компьютерлік бағдарлама құру

Макашев Е.П. ф.-м.ғ. к., доцент


Рамазанова Г. И.

ф.-.м.ғ.к., " Газ-мұнай саласындағы технологиялық процестерді математикалық моделдеу " ғылыми-зерттеу зертханасы меңгерушісінің орынбасары, АҚ ҚБТУРазработка программы расчета работы насосов на НПС “Қаражанбас”

Program development of the pumps calculation at “Karazhanbas” oil pumping station

26

Ералиева Айдана Бөлегенқызы

“ Қаражанбас - 250 км” бағытындағы жоғарғы тұтқұрлы мұнайды құбыр арқылы тасымалдауды есептейтін бағдарлама құру

Макашев Е.П. ф.-м.ғ. к., доцент


Рамазанова Г. И.

ф.-.м.ғ.к., " Газ-мұнай саласындағы технологиялық процестерді математикалық моделдеу " ғылыми-зерттеу зертханасы меңгерушісінің орынбасары, АҚ ҚБТУРазработка программы расчета трубопроводной транспортировки высоковязкой нефти по маршруту “ Қаражанбас -250 км”

Program development of highly viscous oil pipeline transportation along “Karazhanbas – 250 km” route

27

Нұрмұрат Айдана Шайхысламқызы

“250 км – Битум зауыты” сызықтық бөлікте жоғарғы тұтқұрлы мұнайды құбыр арқылы тасымалдауды есептейтін бағдарлама құру

Макашев Е.П. ф.-м.ғ. к., доцент


Рамазанова Г. И.

ф.-.м.ғ.к., " Газ-мұнай саласындағы технологиялық процестерді математикалық моделдеу " ғылыми-зерттеу зертханасы меңгерушісінің орынбасары, АҚ ҚБТУРазработка программы расчета трубопроводной транспортировки высоковязкой нефти на линейном участке “250 км –Битум завод”

Program development of the calculation of viscous oil pipeline transportation in the linear region “250 km – Bitumen factory”

28

Есен Шынғыс Омербекұлы

Оқу үдірісінде дифференциалды әдісті қолдану мақсатымен «Информатика курсындағы моделдеу есептер жинағы»цифрлық білім беру ресурсты құру

Рахимжанова Л. Б. п.ғ.к., доцент

Сагимбаева А.Е. п.ғ.к., профессор информатика, математика және білімді ақпараттандыру кафедрасы, Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка содержания цифрового образовательного ресурса "Задачник по моделированию в курсе информатики" с целью дифференцированного подхода в учебном процессе

Development of content of the digital educational resource "Book of problems on modeling in Computer science course" with the purpose of the differentiated approach in educational process

29

Қалымбетов Нұрбол Бағдәулетұлы

АТ-технология негізінде мектептік ақпараттық жүйені құру

Рахимжанова Л. Б. п.ғ.к., доцент

Сагимбаева А.Е. п.ғ.к., профессор информатика, математика және білімді ақпараттандыру кафедрасы, Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка школьной информационной системы на основе IT-технологий

Development of school information system on the basis of IT technologies

30

Төлеуова Ақерке Абайқызы

Өндірістерде бизнес-жоспарлау мәселелері

Гусманова Ф.Р. ф.-м.ғ. к., доцент

Абдулкаримова Г.А. п.ғ.к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ

Проблемы бизнес-планирования на предприятиях

Problems of business planning in enterprises

31

Салимханова Асем Салимхановна

Өндірістің объектілі-бағдарланған ақпараттық моделін жобалау

Гусманова Ф.Р. ф.-м.ғ. к., доцент

Абдулкаримова Г.А. п.ғ.к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ

Проектирование объектно-ориентированной информационной модели предприятия

Design of object-oriented information model of the enterprise

32

Жанбирбай Айдана Серікқызы

Есептеу жүйелерінің ресурстарын жоспарлауды модельдеу

Гусманова Ф.Р. ф.-м.ғ. к., доцент

Абдулкаримова Г.А. п.ғ.к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ

Моделирование планирования  ресурсов вычислительных систем

Modelling of planning of resources' computing systems


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет