Мамандық: 5В074800 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Оқу сағаттар көлеміДата07.07.2016
өлшемі321 Kb.
#182911


Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы

Химия-фармацеттік факультет


Дәрілер технологиясы кафедрасы

ПРАКТИКАЛЫҚ Сабаққа арналған әдістемелік нұсқаулар


Пән: Теориялық және қолданбалы механика

Мамандық: 5В074800 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Оқу сағаттар көлемі: 135 (3 кредит)
Курс: 2
Семестр: 3
Прктикалық сабақтар: 30 сағат

2013ж.

Кафедра мәжілісінде ____ _________ 2013 ж. (хаттама № ___ ) талқыланған


Каф.мең., фарм.ғ.д., профессор Сағындықова Б.А.
Тақырыбы

Өткізілу түрі

Сабақтың ұзақтылығы

(сағат түрінде)

1

3

4

5
Кредит 1

1

Күш, момент. Жазықтықтағы қиылысушы және параллель күштер жүйесі.

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

2

Жазықтықтағы кез-келген бағыттағы күштер жүйесі. Үйкеліс

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

3

Нүкте және қатты дене кинематикасы

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

4

Материал нүкте динамикасы.

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

5

Қатты дене динамикасы

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2
Барлығы:
10 сағат
Кредит 2

6

Сызықтық, серпiмдi және қалдық деформация. Деформация мен орын ауыстыру. Iшкi күштер). Қию әдiсi; Толық, тiк (нормаль) және жанама кернеу.

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

7

Созылу және сығылу деформациясы.

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

8

Ығысу мен бұралу деформациясы

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

9

Иiлу деформациясы. Арқалықтың (балканың) көлденең қимасындағы жанама күш пен ию моментi. Таза иiлудегi жанама күш пен июшi момент эпюрлары.

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

10

Иілуде беріктік шарты мен көлденең қима өлшемдерiн жобалау, тиiмдi етiп таңдау

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2
Барлығы:
10 сағат
Кредит 2

11

Тісті берілістер.


Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

12

Червякті берілістер

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

13

Белдікті және шынжырлы берілістер.

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

14

Біліктер. Подшипниктері. Муфталар

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2

15

Ажыралмайтын және ажыралатын қосылыстар

Практикалық жұмыс – есеп шығару

2
Барлығы:
10 сағат
Жалпы:
30 сағат

1-тақырыбы: Байланыстар, байланыс реакция күштері. Күш, момент. Жазықтықтағы параллель күштер жүйесі.

Мақсаты: Теориялық механикада статиканың негізгі ұғымдары: абсалют қатты дене, күш, эквивалент күштер жүйесі, тең әсерлі күш жайлы ұғымдарды түсіну

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс:


 • статика аксиомаларын;

 • байланыс реакцияларын;

 • байланыстардың негізгі түрлері және олардың реакциялары.

 • Паралель жазық күштер жүйесінің салыстырмалы тепе-теңдігі.


Студент істей алуға тиіс:

 • статиканың аксиомаларына байланысты есептер шығара алуы;

 • Паралель жазық күштер жүйесінің салыстырмалы тепе-теңдігіне есептер шығара алуы

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Статиканың негізгі ұғымдары: абсалют қатты дене, күш, эквивалент күштер жүйесі, тең әсерлі күш.

2. Статика аксиомалары.

3. Байланыс және реакциясы.

4 Байланыстардың негізгі түрлері және олардың реакциялары.

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Студенттер, берілген тапсырмаларға сәйкес жүргізілген есептеулер мен құрастырылған жұмысшы жазылымдардың қорытындысы бойынша талқылауға қатысуы тиіс.1 тапсырма.

а) Мысал-1 есебін шығару;

б) Мысал-2 есебін шығару;

в) Мысал-3 есебін шығару;

г) Мысал -4 есебін шығару.

Әдебиет:

негізгі:

1. Шыныбаев М.Д. Теориялық механика.-Алматы,1984-276 б.

2. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

3. Інкәрбеков А. Теориялық механика.- .- Алматы, «Мектеп» 2005.қосымша:

 1. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической мехнике.-М.: Наука, 1984-480 с.

 2. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 3. Тойбаев С.Н. Теориялық механика.- Алматы, 2005.

 4. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Учебник.М., 2002

5. Жолдасбеков Ө. А. Сағитов М.Н. Теориялық механика.- Алматы, 1992.-1-2том.

6. Жапаров Ж.Ж., Құлтасов Қ.А., Тәтенов А.М. Теориялық механика есептерін шешу. –Алматы, 1993.

7. Төреходжаев С.Т. Теориялық механика пәні бойынша курстық жүмыстар жинағы. –Алматы, 2005ж.

8. Мещерский И.В. Теориялық механика пәні бойынша есептер жинағы. –Алматы, 2003ж


Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

 1. Теориялық механика ненi зерттейдi?

 2. Статика ненi үйретедi?

 3. Күш дегенiмiз не?

 4. Абсолют қатты дене дегенiмiз не?

 5. Абсолют қатты дене табиғатта кездеседi ме?

 6. Күш немен сипатталады?

 7. Күштер уақытқа байланысты қалай бөлінеді?

 8. Күштер орналысуы бойынша қалай бөлінеді?

 9. Қандай күштер қарқындылығымен анықталады?

 10. Тең әсерлi күш деп қандай күшті атаймыз?

 11. Күш векторының оське проекциясы?

 12. Күштiң оське проекциясы қандай жағдайда керi таңбамен алынады?

 13. Статиканың қандай аксиомаларын бiлемiз?

 14. Бiр нүктеге түсiп тұрған екi күшке тең әсерлi күш қалай анықталады?

 15. Нелiктен әсер мен керi әсердi сипаттайтын күштер бiр-бiрiмен теңеспейдi?

 16. Байланыс және байланыс реакция күшi дегенiмiз не?

 17. Байланыстың қандай түрлерін білесіз?

Тестік тапсырмалар

2-тақырыбы: Жазықтықтағы кез-келген бағыттағы күштер жүйесі. Үйкеліс

Мақсаты: Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесінің салыстырмалы тепе-теңдігінің анықтамаларын түсініп есептер шығару.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс:


 • салыстырмалы тепе-теңдігінің анықтамаларын;

 • теңдеулер түрлерін;

 • 1-ші және 2-ші түрлерін.

 • сырғанау үйкелісі түрлерін

Студент істей алуға тиіс:

 • Берілген тақырып бойынша есептер шығара алуцы.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Кез-келген күштер жүйесін центрге келтіру туралы теорема.

 2. Күштер жүйесінің бас векторы және бас моменті.

 3. Кез-келген күштер жүйесінің тепе-теңдігінің векторлық шарттары.

 4. Сырғанау үйкелісі, Кулон заңы. Сырғанау үйкелісінің коэффициенті.

 5. Үйкеліс бұрышы және конусы. Тепе-теңдік аймағы.

 6. Домалау үйкелiсi

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Студенттердің практикалық жұмысқа арналған есептері.Әдебиет:

негізгі;

1. Шыныбаев М.Д. Теориялық механика.-Алматы,1984-276 б.

2. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

3. Інкәрбеков А. Теориялық механика.- .- Алматы, «Мектеп» 2005.қосымша:

 1. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической мехнике.-М.: Наука, 1984-480 с.

 2. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 3. Тойбаев С.Н. Теориялық механика.- Алматы, 2005.

 4. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Учебник.М., 2002

9. Жолдасбеков Ө. А. Сағитов М.Н. Теориялық механика.- Алматы, 1992.-1-2том.

10. Жапаров Ж.Ж., Құлтасов Қ.А., Тәтенов А.М. Теориялық механика есептерін шешу. –Алматы, 1993.

11. Төреходжаев С.Т. Теориялық механика пәні бойынша курстық жүмыстар жинағы. –Алматы, 2005ж.

12. . Мещерский И.В. Теориялық механика пәні бойынша есептер жинағы. –Алматы, 2003ж


Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

 1. Параллель күштер жүйесi деп қандай күштерді атаймыз?

 2. Параллель күштер жүйесiнiң тепе-теңдiк шарты мен теңдеуі қалай жазылады?

 3. Кез-келген бағыттағы күштер жүйесi деп қандай күштерді атаймыз?

 4. Кез-келген бағыттағы күштер жүйесiнiң бас момент және бас вектор дегенiмiз не?

 5. Кез-келген бағыттағы күштер жүйесiнiң тепе-теңдiк шарты?

 6. Вариньон теоремасы не туралы?

 7. Сырғанау үйкелiсi дегенiмiз не?

 8. Үйкелiс бұрышы мен конусы дегенiмiз не?

 9. Домалау үйкелiсi дегенiмiз не?

 10. Домалау үйкелiсiнiң моменттерi қалай анықталады?

 11. Үйкелiс коэффициентi неге байланысты шама?

 12. Айналмалы, бұрандалы жұптағы және қиғаш жазықтықтағы үйкелiс.

 13. Үйкелiстiң техникадағы орны?

Тестік тапсырмалар

3-тақырыбы: Нүкте және қатты дене кинематикасы

Мақсаты: нүкте кинематикасының анықтамаларын біліп, негізгі теңдеулерін жаза алу.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс:


  • Қозғалыс теңдеулерін;

  • Қозғалыс траекторияларын;

  • Жылдамдық пен үдеу теңдеулерін;

  • Қатты дененің ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстарының анықтамаларын.

Студент істей алуға тиіс:

Берілген тақырып бойынша есептер шығара алуы.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Кинематиканың негізгі мәселелері мен ұғымдары.. Механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы. Есептеу жүйесі

 2. Нүкте кинематикасы. Нүктенің траекториясы, жылдамдығы мен үдеуі

 3. Қатты дене қозғалысының түрлері.

 4. Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы.

 5. Қатты дененің тұрақты өсьті айнала қозғалысы. Дененің айналмалы қозғалыстағы

теңдеуі. Дененің бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеуі. Айнымалы

қозғалыстағы қатты дене нүктесінің жылдамдығы мен үдеуі. 1. Айнымалы қозғалыстағы қатты дене нүктесінің жылдамдығы, олардың векторлық

 2. туындылар түріндегі айналмалы және центрге тартқыш үдеуі.


Білім берудің және оқытудың әдістері:

Мысал-1, мысал-2, есеп 1-4 берілгендері бойынша есептер шығару және талдау.Әдебиет:

негізгі;

1. Шыныбаев М.Д. Теориялық механика.-Алматы,1984-276 б.

2. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

3. Інкәрбеков А. Теориялық механика.- .- Алматы, «Мектеп» 2005.қосымша:

4. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической мехнике.-М.: Наука, 1984-480 с.

5. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

6. Тойбаев С.Н. Теориялық механика.- Алматы, 2005.

7. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Учебник.М., 2002

8. Жолдасбеков Ө. А. Сағитов М.Н. Теориялық механика.- Алматы, 1992.-1-2том.

9. Жапаров Ж.Ж., Құлтасов Қ.А., Тәтенов А.М. Теориялық механика есептерін шешу. –Алматы, 1993.

10. Төреходжаев С.Т. Теориялық механика пәні бойынша курстық жүмыстар жинағы. –Алматы, 2005ж.

11. Мещерский И.В. Теориялық механика пәні бойынша есептер жинағы. –Алматы, 2003ж
Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)


 1. Қатты дененiң iлгерiлмелi қозғалысы деп қандай қозғалысты атаймыз?

 2. Iлгерiлемелi қозғалыстағы қатты дененiң қозғалыс заңы қалай жазылады?

 3. Қатты дененiң қандай қозғалысын айналмалы қозғалыс деп атайды?

 4. Айналмалы қозғалыстағы дененiң кинематикалық күйiн қандай шамалар сипаттайды?

 5. Айналмалы қозғалыстағы дененiң қозғалу заңы қалай жазылады?

 6. Дененiң бұрыштық жылдамдылығы мен үдеуi қалай бағытталады?

 7. Жазық-параллель қозғалыс деп қандай қозғалысқа айтылады?

 8. Полюс дегенiмiз не?

 9. Жазық-параллель қозғалысты, қандай қозғалыстарға жiктеуге болады?

 10. Жазық-параллель қозғалыстағы қиманың кез-келген нүктелерiнiң жылдамдығы мен үдеуi қалай анықталады?

Тестік тапсырмалар

4-тақырыбы: Материалдық нүкте динамикасы

Мақсаты: Берілген тақырып бойынша теориялық негіздерін және есептеу дағдыларын бекіту.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс:


  • Материалдық нүктенің мәселелерін шешудің жолдарын.

Студент істей алуға тиіс:

  • Берілген тақырып бойынша есептер шығара алудыі;

  • Материалық нүкте қозғалысының дифференциалды теңдеулерін интегралдауды;

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар: масса, материялық нүкте, тұрақты, айнымалы күштер.

 2. Классикалық механиканың немесе Галилей-Нъютон заңдары. Есептеудің инерциялы жүйесі.

 3. Материялық нүкте динамикасы. Декарттың тікбұрыш координата осьтеріне және табиғи үшжақтық өстеріне проекцияланған материал нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері.

 4. Материялық нүкте динамикасының екі мәселесі. Динамиканың бірінші мәселесінің шешуі. Динамиканың екінші мәселесінің шешуі; интегралдау тұрақтылары және оларды бастапқы шарттар арқылы анықтау.

 5. Материялық нүктенің салыстырмалы қозғалысы. Салыстырмалы нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері. Инерцияның тасымалды және кориолисовтік күші.

 6. Классикалық механикадағы салыстырмалық принципі.

 7. Салыстырмалы тыныштық жағдайы.


Білім берудің және оқытудың әдістері:

Тапсырма. Берілген мысалдар мен есептерді шығарып, қорытындыларын талқыға салу

Әдебиет:

негізгі;

1. Шыныбаев М.Д. Теориялық механика.-Алматы,1984-276 б.

2. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

3. Інкәрбеков А. Теориялық механика.- .- Алматы, «Мектеп» 2005.қосымша:

1. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической мехнике.-М.: Наука, 1984-480 с.

2. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

3. Тойбаев С.Н. Теориялық механика.- Алматы, 2005.

4. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Учебник.М., 2002

5. Жолдасбеков Ө. А. Сағитов М.Н. Теориялық механика.- Алматы, 1992.-1-2том.

6. Жапаров Ж.Ж., Құлтасов Қ.А., Тәтенов А.М. Теориялық механика есептерін шешу. –Алматы, 1993.

7. Төреходжаев С.Т. Теориялық механика пәні бойынша курстық жүмыстар жинағы. –Алматы, 2005ж.

8. Мещерский И.В. Теориялық механика пәні бойынша есептер жинағы. –Алматы, 2003ж
Бақылау сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)


 1. Динамика ненi зерттейдi?

 2. Динамиканың негізгі заңы(аксиомасы)?

 3. Қандай координаталық жүйе инерциялық жүйе деп аталады?

 4. Динамиканың мәселелерi (есебi) нені қарастырылады?

 5. Еркiн және еріксіз материалдық нүктенiң қозғалысының дифференциалдық теңдеулерi қалай құрылады?

 6. Қандай қозғалыс салыстырмалы қозғалыс деп аталады?

 7. Салыстырмалы нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері?

 8. Инерцияның тасымалды және кориолисовтік күші қалай анықталады?

 9. Классикалық механикадағы салыстырмалық принципі?

 10. Салыстырмалы тыныштық жағдайы нені сипаттайды


5-тақырыбы:. Қатты дене динамикасы

Мақсаты: Берілген тақырып бойынша теориялық негіздерін және практикалық есеп шығару дағдыларын бекіту.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс:


 • Динамиканың жалпы теоремаларын;

  • Динамиканың негізгі заңын;

  • Жұмыс пен қуат теңдеулерін.

Студент істей алуға тиіс:

  • Берілген тақырыптар бойынша негізгі заңдылықтар мен есептер шығара алуды.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Динамиканың жалпы теоремалары (қозғалыс мөлшері, кинетикалық моменттің қозғалыс санының өзгеруі туралы теорема).

 2. Потенциалдық күш аумағы. Механикалық қуаттың сақталу заңы

 3. Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының дифференциалдық теңдеулері.

 4. Қатты дененің тұрақты өсьті айнала қозғалуының дифференциалдық теңдеуі.

 5. Қатты дененің жазық қозғалысының дифференциалдық теңдеулері.

 6. Даламбер принципі. Инерция күші. Инерция күштерін центрге келтіру.

 7. Динамикалық реакциясын анықтау принцип қосымшасы

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады.

Мысал-1, мысал-2 және есептер 1,2,3 шығару

Әдебиет:

негізгі;

1. Шыныбаев М.Д. Теориялық механика.-Алматы,1984-276 б.

2. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

3. Інкәрбеков А. Теориялық механика.- .- Алматы, «Мектеп» 2005.қосымша:

1. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической мехнике.-М.: Наука, 1984-480 с.

2. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

3. Тойбаев С.Н. Теориялық механика.- Алматы, 2005.

4. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Учебник.М., 2002

5. Жолдасбеков Ө. А. Сағитов М.Н. Теориялық механика.- Алматы, 1992.-1-2том.

6. Жапаров Ж.Ж., Құлтасов Қ.А., Тәтенов А.М. Теориялық механика есептерін шешу. –Алматы, 1993.

7. Төреходжаев С.Т. Теориялық механика пәні бойынша курстық жүмыстар жинағы. –Алматы, 2005ж.

8. Мещерский И.В. Теориялық механика пәні бойынша есептер жинағы. –Алматы, 2003ж
Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)


 1. Күш импульсі деген не?

 2. Кинетикалық энергия деп нені атаймыз?

 3. Динамиканың жалпы теоремалары нені сипаттайды?

 4. Потенциалдық күш аумағы деп нені атаймыз?

 5. Механикалық қуаттың сақталу заңы?

 6. Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының дифференциалдық теңдеулері?

 7. Қатты дененің тұрақты өсьті айнала қозғалуының дифференциалдық теңдеуі?

 8. Қатты дененің жазық қозғалысының дифференциалдық теңдеулері?

 9. Даламбер принципі?

 10. Инерция күші?

6-тақырып: Сызықтық, серпiмдi және қалдық деформация. Деформация мен орын ауыстыру. Iшкi күштер). Қию әдiсi; Толық, тiк (нормаль) және жанама кернеу.

Мақсаты: Сырықтардың созылуы немесе сығылуы. Ішкі күштер, кернеулер және орын ауыстырулар эпюрін тұрғызу.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс:


Сызықтық, серпiмдi және қалдық деформация. Деформация мен орын ауыстыру. Iшкi күштер. Қию әдiсi; Толық, тiк және жанама кернеу. Созылу және сығылу деформациясы. Гук заңы.

Бойлық күш пен тiк кернеу эпюрларыСтудент істей алуға тиіс:

материалдар кедергісінен теориялық білімі бойынша машина бөлшектерінің элементтерін беріктікке есептеуге үйренуТақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Деформация мен орын ауыстыру. Iшкi күштер

 2. Қию әдiсi; Толық, тiк (нормаль) және жанама кернеу

 3. Созылу және сығылу деформациясы туралы түсiнiк. Сырықтың көлденең қимасындағы бойлық күш пен тiк кернеу.

 4. Бойлық күш пен тiк кернеу эпюрлары.

 5. Гук заңы.

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Тапсырма. Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетеді

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады.

Мысал-1, мысал-2 және есептер 1,2,3 шығару

Әдебиет

негізгі:


 1. ҮркімбаевМ, Жүнісбеков С. Материалдар кедергісі.-Алматы: Білім,

 1. 1994-224 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Тусунов А. Материалдар кедергісі.-Алматы: Ғылым, 1992 - 317 с.

 2. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.-592с.

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда, А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

 1. Сызықтық, серпiмдi және қалдық деформация дегенімз не?

 2. Деформация мен орын ауыстыру анықтамалары

 3. Iшкi күштерқалай анықталады?

 4. Қию әдiсiнің қолданылу ретін көрсетіңіз

 5. Толық, тiк (нормаль) және жанама кернеулердің пайда болуын айтып түсіндіріңіз

 6. Созылу және сығылу деформациясы туралы түсiндіріңіз.

 7. Сырықтың көлденең қимасындағы бойлық күш пен тiк кернеу деген не?

 8. Бойлық және көлденең деформациялар туралы анықтама. Гук заңы қандай жағдайда қолданылады?

 9. Бойлық күш пен тiк кернеу эпюрлары қалай тұрғызылады?

 10. Гомеопатиялық гранулалар (түйіршіктер). Гомеопатиялық гранулалардың (түйіршіктердің) Тестік тапсырмалар7-тақырып: Созылу мен сығылу деформациясы.

Мақсаты: Берілген тақырып бойынша созылу мен сығылу деформациясын есептеу.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс:


 • Созылған (сығылған) стержендердi берiктiкке есептеуді;

 • Созылудағы деформация мен кернеу мен Гук заңын;

 • қосылыстарды есептеуді.

Студент істей алуға тиіс:

 • Созылу мен сығылудағы, ығысудағы деформациялар мен кернеулерді анықтай алуы;

 • Созылу мен сығылудағы, ығысудағы беріктіктерді есептей алуы;

 • Тойтармалы, бұрандалы және псіріп қосылған қосылыстардың есептеулерін.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Мүмкiн болған кернеу.

 2. Созылған (сығылған) стержендердi берiктiкке есептеу

 3. Созылудағы бойлық (созушы) күш.

 4. Созылудағы Гук заңы. Берiктiкке есептеуБілім берудің және оқытудың әдістері:

Тапсырма. Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетеді

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға саладыӘдебиет

негізгі:

 1. ҮркімбаевМ, Жүнісбеков С. Материалдар кедергісі.-Алматы: Білім,1994-224 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Тусунов А. Материалдар кедергісі.-Алматы: Ғылым, 1992 - 317 с.

 2. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.-592с.

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

 1. Берiктiк қоры коэффициентi

 2. Созылу-сығылу деформациясы туралы түсiнiк

 3. Созылу-сығылудағы деформация мен кернеу анықтамасы

 4. Серпімділік модулi дегеніміз не? .

 5. Гук заңын қолданып деформацияларды анықтау

 6. Беріктік қоры коэффициенті түсінігіі.

 7. Қима әдісімен ішкі күштерді анықтау

 8. Ішкі күштердің эпюрасын тұрғызу

 9. Қауіпті қиманы анықтау

 10. Сырық қимасын таңдау

 11. Беріктік теңдеулері

 12. Қима өлшемдерін таңдауТестік тапсырмалар

8-тақырыбы: Ығысудағы мен бұралу дефыормациясына есептеу.

Мақсаты: Берілген тақырып бойынша ығысу, бұралу мен жазық қиманың геометриялық сипаттамаларына қатысты мағлұматтарды біліп үйрену.

Оқыту мақсаты: Ығысудағы берiктiкті есептеу. Тойтармалы, бұрандалы және псіріп қосылған қосылыстарды есептеу

Студент білуге тиіс:


 • бұралу деформациясына жұмыс істейтін машина бөлшектеріне мысалдар келтіре алу;

 • бұралудағы ішкі күштерді , оларды анықтауды;

 • бұралудағы ішкі күштердің эпюраларын тұрғызудыі;

 • Жазық қиманың геометриялық сипаттамаларының теңдеулерін;

 • Қима ауданы мен статикалық моментіне мысал келтіруді.

Студент істей алуға тиіс:

 • Бұралу деформациясына есептер шығара алу;

 • Жазық қиманың геометриялық сипаттамаларын толық меңгере алуы.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Бұралудағы деформациялар.

 2. Бұралудағы ішкі күштер

 3. Бұралудағы моменттердің эпюралары.

 4. Жазық қиманың геометриялық сипаттамалары.

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетедіӘр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады

Әдебиет

негізгі:

 1. ҮркімбаевМ, Жүнісбеков С. Материалдар кедергісі.-Алматы: Білім,1994-224 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Тусунов А. Материалдар кедергісі.-Алматы: Ғылым, 1992 - 317 с.

 2. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.-592с.

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

 1. Таза ығысу деформациясы туралы түсiнiк

 2. Ығысудағы деформация мен кернеу анықтамасы

 3. Ығысу модулi дегеніміз не? .

 4. Тойтармалы, бұрандалы және пісіріп қосылған қосылыстардың айырмашылықтары

 5. Беріктік теориясы түсінігіі. Бұралудағы анықталатын деформациялар.

 6. Бұралудағы пайда болатын ішкі күштер

 7. Бұралудағы моменттердің эпюраларын тұрғызу әдісі.

 8. Біліктің айналуындағы ең дұрыс қима формасы қандай?

 9. Статикалық момент деген не?

 10. Қарсыласу моменті деген не?

 11. Инерция моментінің анықталу теңдеуі

 12. Прокаттық қималар туралы мағлұматтар


Тестік тапсырмалар

9-тақырып: Иiлу деформациясы. Арқалықтың (балканың) көлденең қимасындағы жанама күш пен ию моментi. Таза иiлудегi жанама күш пен июшi момент эпюрлары.
Мақсаты: Берілген тақырып бойынша беріктік гипотезаларының мән мағынасын түсініп, оларды практикалық есептерде қолдана білу. Иілу деформацияларына есептер шығара алуды меңгеру.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс:


 • Беріктік гипотезаларын;

 • Тіректер және тірек реакциялары.

 • Ішкі күштер

 • Көлденең күштер және ию моменттері

 • Таралған күштің қарқындылығы, көлденең күштер және ию моменті.

 • Көлденең күш пен ию моменттерінің эпюралары.


Студент істей алуға тиіс:

 • Беріктік гипотезаларына есептер шығара алуы

 • Иілудегі ішкі күштер факторларының есептер шығара алуы және олардың эпюраларын тұрғыза алуы

 • дәрілік түрлерге (майлар, оподельдоктар және сыртқа қолдануға арналған спирттерге) дұрыс анықтама беруі;

 • дәрілік түрлердің (майлар, оподельдоктар және сыртқа қолдануға арналған спирттердің) ерекшеліктерін ескеріп дайындауы;

 • дайын дәрілік түрдің сапасын бағалауы.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Арқалықтың тіректері, тірек реакциялары, қима тәсілі.

 2. Ішкі көлденең күштердің және июші моменттердің эпюрі, қаупті қима орны.

 3. Иілу кезіндегі таралған сыртқы күштер мен ішкі көлденең күш пен июші моменттер арасындағы дифференциалды байланыстар

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетеді

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады

Әдебиет

негізгі:


 1. ҮркімбаевМ, Жүнісбеков С. Материалдар кедергісі.-Алматы: Білім,1994-224 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Тусунов А. Материалдар кедергісі.-Алматы: Ғылым, 1992 - 317 с.

 2. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.-592с.

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

 1. Арқалықтың тіректерінің түрлері қандай?

 2. Арқалықтың тіректерінде қандай тірек реакциялары туындайды?

 3. Арқалықтың қимасында қандай ішкі күштер туындайды?

 4. Ішкі күштер қандай тәсілмен анықталады?

 5. Көлденең күшті табу үшін қандай теңдеу жазу керек?

 6. Июші моментті табу үшін қандай теңдеу жазу керек?

 7. Көлденең күш пен июші моменттердің эпюрлерінің арасында қандай байланыс бар?

 8. Июші моменттің эпюрі не үшін тұрғызылады?

 9. Қауіпті қима дегеніміз не?

 10. Иілуде қандай дифференциалды байланыстар бар?

Тестік тапсырмалар

10-тақырыбы: Иілуде беріктік шарты мен көлденең қима өлшемдерiн жобалау, тиiмдi етiп таңдау
Мақсаты: : Берілген тақырып бойынша лекцияның теориялық негіздерін және практикалық есеп шығару дағдыларын бекіту..

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс:


 1. Иілудегі деформациялардың түрлері.

 2. Иілудегі беріктік шарты

 3. Көлденең қима өлшемдерiн жобалау

 4. Көлденең қима өлшемдерiн тиімді етіп алу жолдары

Студент істей алуға тиіс:

Иілуде беріктік шарты тақырыптарына есептер шығара алуТақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Иілген сырықтардың беріктігіне есептеу.

 2. Иілген сырықтардың беріктігі бойынша көлденең қимасын тиімді етіп жобалау

 3. Иілген сырықтардың беріктігі бойынша көлденең қимасын тиімді етіп таңдау

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Тапсырма.

Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетеді

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады

Әдебиет

негізгі:


 1. ҮркімбаевМ, Жүнісбеков С. Материалдар кедергісі.-Алматы: Білім,1994-224 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Тусунов А. Материалдар кедергісі.-Алматы: Ғылым, 1992 - 317 с.

 2. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.-592с.

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

 1. Иілген сырықтың беріктігі дегеніміз не?

 2. Қауіпті аралық дегеніміз не?

 3. Мүмкіндік күш қалай анықталады?

 4. Иілгіштік шегі қалай анықталады, неге тәуелді?

 5. Мүмкіндік кернеу қалай анықталады?

 6. Арқалықтың бекітілу түрлері

 7. Беріктік шартындағы параметрлер ?

Тестік тапсырмалар


11-тақырып: . Тісті берілістер.

Мақсаты: Машина бөлшектері сұрыпталынуын білу. Механикалық берілістер, тісті берілістер жайлы толық мағлұмат алу..

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс: машина бөлшектерiнiң жұмыс жасау принциптері және iстен шығу критерийлерін iске асыра алуы.

Студент істей алуға тиіс:

 • машина мен механизмдердiң кинематикалық және геометриялық сипаттамасын анықтауды;

 • машина бөлшектерi мен байланыстарын зерттеу, жобалау және конструкциялау әдiстерiн таңдауды;

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Машина бөлшектерінін классификациясы.

 2. Жобалау және тексеру есептері туралы мәлімет,

 3. Механикалық берілістер. Машиналардағы берілістер, классификациясы

 4. Тісті берілістер. Қолданылуы. Артықшылықтары мен кемшіліктері.

 5. Тісті берілістердің геометриясы мен кинематикасы, ілінісу модулі.

 6. Тісті дөңгелектерді дайындау туралы қысқаша мәлімет.

 7. Тісті дөңгелектердің параметрлері

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Тапсырма. Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетеді

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады.Әдебиет

негізгі:

 1. Серікбаев Д.,Тәжібаев С Машина бөлшектері.-Алматы: Мектеп,1983-297 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

 4. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учебное пособие рекомендовано МО РФ / П. Ф. Дунаев, О.П.Леликов. - 8-изд., перераб. и доп. - М. : Изд. центр "Академия", 2004. - 496 с.

 3. Мархель И.И. Детали машин : учебник; Допущен МО РФ для студ. СПО / И. И. Мархель. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 336 с

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда, А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

Машина деп нені айтамыз?.

Бөлшек деп нені айтамыз?

Контакттық (жанасу) кернеу қалай белгіленеді?

Беріктікті бағалаудың шарты қалай жазылады?.

Жалпы қолданыстағы бөлшектер деп нені айтамыз?

Цилиндрлі тісті беріліс түрлері

Тісті берілістегі қозғалыс ненің есебінен жүзеге асады?

Цилиндрлі түзу тісті берілістегі білік бойында пайда болатын күштер

Тестік тапсырмалар

12-тақырып: Червякті берілістер.
Мақсаты: Червякті берілістер туралы мәліметтер, жұмыс принципі, конструкциясы және қолданылуын білу.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс: машина бөлшектерiнiң жұмыс жасау принциптері және iстен шығу критерийлерін iске асыра алуы.

Студент істей алуға тиіс:


 • машина мен механизмдердiң кинематикалық және геометриялық сипаттамасын анықтауды;

 • машина бөлшектерi мен байланыстарын зерттеу, жобалау және конструкциялау әдiстерiн таңдауды;

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

Червякті берілістер. Қолданылуы. Жұмыс істеу принципі. Негізгі түрлері.

Червякті берілістердің артықшылықтары мен кемшіліктері. Беріліске түсетін күштер.

Червякті берілістін түрлері және оларды есептеу жолдары.

Червяк конструкциясы.мен тетіктерінің конструкциялары.

Берілістердің өлшемдері және оларды есептеу.Білім берудің және оқытудың әдістері:

Тапсырма. Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетеді

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады.Әдебиет

негізгі:

 1. Серікбаев Д.,Тәжібаев С Машина бөлшектері.-Алматы: Мектеп,1983-297 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

 4. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учебное пособие рекомендовано МО РФ / П. Ф. Дунаев, О.П.Леликов. - 8-изд., перераб. и доп. - М. : Изд. центр "Академия", 2004. - 496 с.

 3. Мархель И.И. Детали машин : учебник; Допущен МО РФ для студ. СПО / И. И. Мархель. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 336 с

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда, А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

 1. Червякті берілістердің негізгі түрлері

 2. Червякті берілістердің негізгі түрлерін бір-бірінен қалай ажыратылады?

 3. Червякті берілісте қай дөңгелекте күш көбірек болады?

 4. Червякті күтімі үшін қажет?

 5. Червякті берілістегі пайда болатын күштердің бағыттары ?

 6. Червяктағы винт бедерінің жасалуы ?

 7. Червякті берілісте қозғалыс ненің есебінен беріледі?


Тестік тапсырмалар


13-тақырып: Белдікті және шынжырлы берілістер.


Мақсаты: Белдікті берілістер, шынжырлы берілістер туралы мәліметтер, жұмыс принципі, конструкциясы және қолданылуын білу.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс: машина бөлшектерiнiң жұмыс жасау принциптері және iстен шығу критерийлерін iске асыра алуы.

Студент істей алуға тиіс:

 • машина мен механизмдердiң кинематикалық және геометриялық сипаттамасын анықтауды;

 • машина бөлшектерi мен байланыстарын зерттеу, жобалау және конструкциялау әдiстерiн таңдауды;

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

Белдікті берілістің қолданылуы. Құрылысы. Артықшылықтары мен кемшіліктері. Түрлері, геометриясы мен кинематикасы. Материалы

Белдікті берілістердің беріліс саны. Белдікті берілістің пайдалы әсер коэффициенті. Вариаторлар

Шынжырлы берілістер.Қолданылуы. Құрылымы. Артыкшылыктары мен кемшіліктері.

Шынжырлар мен жұлдызшалардың конструкциялары. Шынжырлы берілістердің өлшемдері мен олардың есептелінуі.Бұрамдықты берілістер. Қолданылуы. Құрылысы. Артықшылықтары мен кемшіліктері. Түрлері. Цилиндрлік бұрамдықтың геометриясы мен кинематикасы. Материалы.

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Тапсырма. Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетеді

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады.Әдебиет

негізгі:

 1. Серікбаев Д.,Тәжібаев С Машина бөлшектері.-Алматы: Мектеп,1983-297 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

 4. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учебное пособие рекомендовано МО РФ / П. Ф. Дунаев, О.П.Леликов. - 8-изд., перераб. и доп. - М. : Изд. центр "Академия", 2004. - 496 с.

 3. Мархель И.И. Детали машин : учебник; Допущен МО РФ для студ. СПО / И. И. Мархель. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 336 с

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда, А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

Белдікті берілістерді есептеу қандай жолмен жүргізіледі?

Белдікті берілістердің конструкциялары, белдік түрлері, материалдары

Белдікті берілістердің геометриясы мен кинематикасы?

Шынжырлы берілістерді майлау қалай жүргізіледі?

Шынжырлы берілістердің геометриясы мен кинематикасы?

Шынжырлар түрлеріне қарай қай жерлерде қолданылады?

Червякты берілістердің геометриясы мен кинематикасы?
Тестік тапсырмалар


14-тақырып: Біліктер. Подшипниктері. Муфталар
Мақсаты: Біліктер мен осьтер, домалау және сырғанау подшипниктері, муфталар туралы мәліметтер, жұмыс принципі, конструкциясы және қолданылуын білу.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге тиіс: машина бөлшектерiнiң жұмыс жасау принциптері және iстен шығу критерийлерін iске асыра алуы.

Студент істей алуға тиіс:


 • машина мен механизмдердiң кинематикалық және геометриялық сипаттамасын анықтауды;

 • машина бөлшектерi мен байланыстарын зерттеу, жобалау және конструкциялау әдiстерiн таңдауды;

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

Біліктер мен осьтер, олардың машиналарда колданылуы, конструкциясы, материалы

Біліктер мен осьтерді беріктікке есептеу.

Домалау подшнпниктері. Конструкциясы және классификациясы. Артыкшылыктары мен кемшіліктері. Подшипник торабының конструкциясы. Домалау подшипниктерін майлау. Есептеу

Муфталар. Олардың колданылуы және классификациясы.

Кейбір жиі колданылатын муфталардын конструкциялары.

Біліктердің жұмыс барысында ауытқу түрлері ескеріп муфталарды қабылдау. Муфталарды МЕСТ нұсқауы бойынша таңдау.

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Тапсырма. Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетеді

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады.Әдебиет

негізгі:

 1. Серікбаев Д.,Тәжібаев С Машина бөлшектері.-Алматы: Мектеп,1983-297 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

 4. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учебное пособие рекомендовано МО РФ / П. Ф. Дунаев, О.П.Леликов. - 8-изд., перераб. и доп. - М. : Изд. центр "Академия", 2004. - 496 с.

 3. Мархель И.И. Детали машин : учебник; Допущен МО РФ для студ. СПО / И. И. Мархель. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 336 с

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда, А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

Білік пен осьтің айырмашылығы неде?

Біліктер мен осьтердің жасалыну материалдары қандай?

Подшипниктердің қызметі қандай?

Муфталар қандай қызмет атқарады?

Муфталардың қандай түрлерін білесіз?Тестік тапсырмалар

15-тақырып: Ажыралмайтын және ажыралатын қосылыстар
Мақсаты: Фрикциялық берілістер мен вариаторлар, белдікті берілістер туралы мәліметтер, жұмыс принципі, конструкциясы және қолданылуын білу.

.

Оқыту мақсаты:Студент білуге тиіс: машина бөлшектерiнiң жұмыс жасау принциптері және iстен шығу критерийлерін iске асыра алуы.

Студент істей алуға тиіс:

 • машина мен механизмдердiң кинематикалық және геометриялық сипаттамасын анықтауды;

 • машина бөлшектерi мен байланыстарын зерттеу, жобалау және конструкциялау әдiстерiн таңдауды;

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

Машиналар бөлшектері мен тораптарының қосылыстарын жіктеу.

Бұрандалық қосылыстар.

Кілтекті және ойма кілтекті қосылыстар.

Дәнекерленген қосылыстар..

Тартымдық косылыстар.

Тойтармалы косылыстар.

Сыналы және қысқышты қосылыстар.

Жаңа машиналар мен жабдықты жасаудың техника-экономикалық мақсатқа лайықтылығы

Білім берудің және оқытудың әдістері:

Тапсырма. Оқытушы тақтада тақырыпқа қатысты есеп шығарып түсіндіріп көрсетеді

Әр студент өз бетінше берілген есептерді шығарып, қорытындысында шешімдерін талқыға салады.Әдебиет

негізгі:

 1. Серікбаев Д.,Тәжібаев С Машина бөлшектері.-Алматы: Мектеп,1983-297 б.

 2. Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика.-Алматы:Білім, 1994-336 б.

 3. Омаров А.Ж., Машина бөлшектері., А. 2003 ж.

 4. Романов К.Е. и др., Сборник задач по деталей машин, М.1984ж.

қосымша:

 1. Ковалев Н.А. Прикладная механика.-М.: Высшая школа, 1982-476 стр.

 2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учебное пособие рекомендовано МО РФ / П. Ф. Дунаев, О.П.Леликов. - 8-изд., перераб. и доп. - М. : Изд. центр "Академия", 2004. - 496 с.

 3. Мархель И.И. Детали машин : учебник; Допущен МО РФ для студ. СПО / И. И. Мархель. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 336 с

 4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : Учебник для вузов / А. Т. Скойбеда, А. В. Кузьмин, Н. Н. Макейчик. - Минск : Высшая школа, 2000. - 584 с. : ил.

Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

Бұрандалық қосылыстар дегеніміз не?

Кілтекті және ойма кілтекті қосылыстар бір-бірінен айырмашылығы қандай?

Дәнекерленген қосылыстар қандай жағдайда қолданылады?

Тартымдық косылыстардың басқа қосылыстардан артықшылықтары?

Тойтармалы косылыстар қолданылатын жерлері?Сыналы және қысқышты қосылыстардың есептеулерін көрсетіңіз

Тестік тапсырмалар
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет