Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 8-класс i-турДата16.06.2016
өлшемі241.92 Kb.
#138337
Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 8-класс I-тур
1. Физика сөзі грек тілінде қандай сөзді білдіреді?

А) аспан денелері Ә) жұлдыздар Б) табиғат В) Күн жүйесі Г) планеталар


2. Астрономия сөзі грек тілінде қандай сөзді білдіреді?

А) аспан денелері Ә) жұлдыздар Б) ғарыш В) Күн жүйесі Г) планеталар


3. Зодиак шоқжұлдыздары нешеу?

А) 12 Ә) 24 Б) 36 В) 48 Г) 88


4. Гелиоцентрлік жүйені кім ұсынған?

А) Птоломей Ә) Коперник Б) Галилей В) Ньютон Г) Кеплер


5. Күн жүйесінде неше планета бар?

А) 7 Ә) 9 Б) 6 В) 4 Г) 10


6. Қай сөз “жайылу, таралу” мағынасын береді?

А) интерференция Ә) диффузия Б) конвекция В) деформация Г) дифракция


7. Темір бұл- ...

А) дене Ә) зат Б) нәрсе В) термин Г) барлығы дұрыс


8. Физикада қандай түсінік болмайды?

А) жұмыс Ә) қуат Б) энергия В) күш Г) икем
  1. Дененің бірқалыпты қозғалыстағы жылдамдығы қай формуламен есептеледі?

А) Ә) Б) В) Г)
10. Физикада қандай қозғалыс болмайды?

А) бірқалыпты Ә) бірқалыпсыз Б) бірқалыпты үдемелі

В) біртеңді Г) дұрыс жауап жоқ
11. Инерция заңын ашқан кім?

А) Галилей Ә) Ампер Б) Ньютон В) Эйнштейн Г) Паскаль


12. Физикада қандай күш болмайды?

А) ауырлық Ә) серпімді Б) дене салмағы В) деформация Г) дұрыс жауап жоқ


13. “Асқын салмақ” деген не?

А) ауырлықтың өсуі Ә) массаның өсуі Б) салмақтың өсуі

В) үдеудің өсуі Г) барлығы дұрыс
14. Сұйықтың немесе газдың ағысы арқылы энергияның тасымалдануы барысында жылу алмасу процесі қалай аталады?

А) сәулелену Ә) диффузия Б) конвекция В) жылуөткізгіштік Г) дифракция


15. Заттың қатты күйден сұйық күйге айналу процесі қалай аталады?

А) балқу Ә) қатаю Б) кристалдану В) барлығы дұрыс Г) дұрыс жауап жоқ


16. Төмендегі өрнектердің қайсысы қуаттың формуласын анықтайды:

А) Ә) Б) В) Г)

17. Төмендегі өрнектердің қайсысы қысымның формуласын анықтайды?

А) Ә) Б) В) Г)


18. Денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын шама:

А) қысым Ә) күш Б) масса В) тығыздық Г) жұмыс


19. Гук заңы:

А) Ә) Б) В) Г)
20. Үйкеліс күшінің формуласы:

А) Ә) Б) В) Г)


21. Автомашина 1500 м жолды 36 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Осы жолды жүруге кеткен уақытты анықтау керек.

А) 150 с Ә) 15 с Б) 160 с В) 120 с Г) 12 с


22. Көлемі 5 м3 мұз су бетінде жүзіп жүр, оның су астындағы және бетіндегі көлемдері:

А) 2,5 м5; 2,5 м3 Ә) 4,5 м3; 0,5 м3 Б) 0,5 м3 ;4,5 м3 В) 3,5 м3; 2,5 м3; Г) 3 м3; 2 м323. Ауданы 2 см2 гидравликалық престің кіші поршені күштің әсерінен 16

см төмен түсті. Үлкен поршеньнің ауданы 8 см2. Кіші поршеньге 200 Н

күш әсер еткендігі үлкен поршеньнің көтерген жүгінің салмағы қандай?

А) 800 Н Ә) 400 Н Б) 200 Н В) 100 Н Г) 50 Н

24. Тығыздығы =700 кг/м3 қайыңнан жасалған кубтың қыры 1 дм болса,

оның массасы...

А) 0,1 кг Ә) 1 кг Б) 0,7 кг В) 0,4 кг Г) 0,5 кг


25. Еден бойымен тұрақты жылмдықпен жәшікке 5 Н әсер етіп

жылжытқанағы үйкеліс күшін тап.

А) 0 Н Ә) 5 Н Б) 1 Н В) 10 Н Г) 2 Н
26. Механизмнің ПӘК-і 60 % - ке тең. Механизм 120 Дж-ға тең толық

жұмыс жасаған. Механизинің пайдалы жұмысын есепте.

А) 50 Дж Ә) 72 Дж Б) 200 Дж В) 720 Дж Г) 720 Дж

27. Көтергіш кран салмағы 2,4 т жүкті 20 м биіктікке 2 минут ішінде

көтерген. Кпанның қуатын есепте.

А) 120 кВт Ә) 240 кВт Б) 480 кВт В) 4 кВт Г) 2 кВт


28. Суы бар ыдыста мұз кесегі жүзіп жүр. Мұз еріп кетсе ыдыстағы судың

деңгейі...

А) Артады Ә) Өзгермейді Б) Төмендейді В) Мұз массасын білу қажет емес

Г) Судың мссасын білу қажет емес


29. Ауданы 20 м3 білеушені 600 Н күшпен басса, ол қандай қысым

түсіреді?

А) 300 Па Ә) 30 Па Б) 0,3 Па В) 12000Па Г) 620 Па
30. 4 Н күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы неге тең?

А) 2 Н/м Ә) 0,5 Н/м Б) 500 Н/м В) 700 Н/м Г) 200 Н/мМектепішілік олимпиада тапсырмалары. 8-класс II-тур
1. Мына бірліктер арасындағы сәйкестікті жаз:


1 км = м 1 мг = г
1 кг = г 1 мм= м1 кВт = г 1мм3= см3


2. Мына кестені толтыр:


Шама

Анықтамасы

Таңбасы не формула

СИ” жүйесіндегі өлшем бірлігі

Басқа бірліктер

Жол

Уақыт

Жылдамдық

Жолды есептеу

Уақытты есептеу
3. Суға салынған қасықтың көлемін анықта. Мензурканың бөліктер құны қандай?Физикадан тест кілттері
Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 8-класс I-тур
Жауаптары:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Б

Ә

А

Ә

Ә

Ә

Ә

Г

Б

В

Б

Б

Б

Б

А

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ә

Г

Ә

Г

В

А

Ә

А

Б

Ә

Ә

В

Ә

Ә

Г

Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 9-класс I- тур


Жауаптары:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

В

Ә

Б

В

Ә

А

В

А

Г

Б

А

Ә

В

Ә

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Б

А

Г

В

А

Ә

В

Г

В

Б

Г

А

Г

Б

В

Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 10-класс I-тур


Жауаптары:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ә

А

А

Г

Б

Ә

Ә

Г

Г

В

А

Ә

Б

В

Г

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ә

А

Б

Ә

Г

А

А

Ә

Б

Г

А

Ә

А

Б

Ә

Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 11- класс I-тур


Жауаптары:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ә

А

Ә

Б

Б

Г

Ә

В

Б

А

Ә

Г

Ә

Б

В

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

А

Г

Ә

Ә

Ә

Б

Г

А

Ә

Б

Ә

Ә

В

Б

А


Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 9-класс I- тур
1. Алғаш рет атом ядросын ашқан және жасанды атом ядроларын алған ғалым кім?

А) Э. Резерфорд Ә) Г. Галилей Б) И. Ньютон В) Архимед Г) Н. Коперник

2. Тұтылу жарықтың қандай заңына жатады?

А) сыну Ә) түзусызықты Б) шағылу В) көлеңкелік Г) дұрыс жауап жоқ

3. Төменде санмен берілген қысымдардың қайсысы ең үлкен және кіші: 6 кН/1м2 , 60 Н/ см2 , 600 Па ?

А) ең үлкені-брінші, ең кішісі- екіншісі Ә) ең үлкені – екіншісі, ең кішісі- брінші

Б) ең үлкені – үшіншісі, ең кішісі- брінші В) ең үлкені – үшіншісі, ең кішісі- екіншісі

Г) ең үлкені-брінші, ең кішісі- үшіншісі

4. Қандай жағдайда көбірек жұмыс жасалды: 6м қашықтықтағы 5 Н күш әсер еткен кезде ме немесе 2 м қашықтықтағы 15 Н күш әсер еткенде ме?

А) біріншісінде Ә) екіншісінде Б) брдей В) дұрыс жауап жоқ

5. Дененің Жер бетіндегі тығыздығы судың тығыздығынан екі есе артық, осы ене Айда...

А) Су бетінде аздап батып жүзіп жүреді Ә) Су бетінде толық батып жүзіп жүреді

Б) Су ішінің кез келген жерінде талғамсыз тепе-теңдікте жүзіп жүреді

В) Ыдыс түбінде жатады Г) Судан толық итеріліп шығады.

6.Суы бар ыдыста мұз кесегі жүзіп жүр. Мұз еріп кетсе ыдыстағы судың

деңгейі...

А) Артады Ә) Өзгермейді Б) Төмендейді В) Мұз массасын білу қажет емес

Г) Судың мссасын білу қажет емес

7. Бір зат молекулаларының басқа бір зат молекулаларының аралығына ену

құбылысы-

А) диффузия Ә) дифракция Б) сәулелену В) конвекция Г) дұрыс жауап жоқ

8. Дененің температурасын өлшейтін құрал:

А) барометр Ә) психрометр Б) мензурка В) термометр Г) дұрыс жауап жоқ

9. Дененің температурасы артқан сайын оның ішкі энергиясы:

А) артады Ә) азаяды Б) өзгермейді В) барлығы дұрыс Г) дұрыс жауап жоқ

10. Жылу берілудің түрлері:

А) жылуөткізгіштік, конвекция, диффузия Ә) Жылуөткізгіштік, диффузия, сәуле шығару

Б) Диффузия, конвекция, сәуле шығару В) Жылуөткізгіштік, конвекция, конденсация

Г) Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығау

11. Сұйыққа немесе газға батырылған денеге жоғары бағытталған кері итеруші күш-

А) Ауырлық күші Ә) Центрге тартқыш күш Б) Архимед күші

В) Реакция күші Г) дұрыс жауап жоқ

12. Конвекция болмайды-

А) Қатты денелерде және вакуумде Ә) Қатты денелерде

Б) Вакуумде В) Сұйықта Г) Газда

13. Меншікті балқу жылуының формуласы:

А) Ә) Б) В) Г)

14. Қысымы тұрақты, ал температурасы мен көлемі өзгеретін термодинамикалық процесс

А) адиабаталық Ә) изохоралық Б) изотермалық В) изобаралық Г) дұрыс жауап жоқ

15. Газдың көлемі тұрақты, ал температура мен қысым өзгеретін термодинамикалық процесс

А) адиабаталық Ә) изохоралық Б) изотермалық

В) изобаралық Г) дұрыс жауап жоқ

16. Температурасы тұрақты, ал қысымы мен көлемі өзгеретін термодинамикалық процесс

А) адиабаталық Ә) изохоралық Б) изотермалық

В) изобаралық Г) дұрыс жауап жоқ

17. Жылу алмасусыз жүретін трмодинамикалық процесс

А) адиабаталық Ә) изохоралық Б) изотермалық

В) изобаралық Г) дұрыс жауап жоқ


18. Ток күшінің формуласы

А) Ә) Б) В) Г)


19. Кернеудң формуласы

А) Ә) Б) В) Г)


20. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы

А) Ә) Б) В) Г)


21. Шаңғышының қар бетіне түсірген қысымы 1500 Па, екі шаңғының табан ауданы 0,4 м2 . Шаңғышының массасы қандай?

А) 50 Дж Ә) 72 Дж Б) 200 Дж В) 7200 Дж Г) 720 Дж


22. Кинетикалық энергияның өлшем бірлгі қандай?

А) Па Ә) Вт Б) Н В) Дж Г) басқа жауап


23. Ұзындығы 6 м көлбеу жазықтық бойымен салмағы 9000 Н денені 2 м биіктікке орын ауыстыртқанда денеге 1000 Н үйкеліс күші әсер еткен. Көлбеу жазықтық ПӘК-і қандай?

А) 3,33 Ә) 1,33 Б) 0,75 В) 2,33 Г) 0,33


24. Егер идеал жылу машинасына берілген аса қызған будың температурасы 6000 С, ал машинадан шығарылғанда 1000 С болса, онда ол машинаның ПӘК-і неге тең болады?

А) 17 % Ә) 27 % Б) 43 % В) 57 % Г) 83 %


25. Жылу машинасы бір циклде 1КДж жылу мөлшерін жұтып 400 Дж жмыс істеді. Машина қанша жылу мөлшерін бөліп шығарды?

А) 0 Ә) 400 Дж Б) 600 Дж В) 1 КДж Г) 4 КДж


26. Қыздырғышы 2270 С, салқындатқышы 270 С жылу машинасының ПӘК-і неге тең?

А) 100 % Ә) 60 % Б) 12 % В) 80 % Г) 40 %


27. Жабық ыдыстағы газды 150 Дж жылу жұмсап қыздырады. Газ қандай жұмыс атқарады? Осы процесте оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

А) Дж Ә) Б) Дж

В) Дж Г) дұрыс жауап жоқ

28. Термодинамикалық жүйеге 200 Дж жылу мөлшері берілгенде жүйе 400 Дж жұмыс істеді. Жүйенің ішкі энергиясы қалай өзгереді?

А) Дж Ә) Дж Б) Дж В) Дж Г)Дж

29. Резеңке бауға жүк ілінген. Жіптің ұзындығы ұзарған себебі?

А) Молекулалар ара қашықтығы кеміген Ә) Молекулалар өлшемі артқан

Б) Молекулалар арасындағы ара қашықтығы артқан

В) Молекулалар арасындағы тебілу күші көбірек

Г) Жоғарыдағы жауаптардың ешқайсысы дұрыс емес


30. Бір бөтелке сумен, екіншісі сынаппен толтырылған. Суы бар бөтелкені суға, ал сынабы бар бөтелкені сынапқа салса, онда олар бата ма?

А) Екеуі де батады Ә) Екеуі де батпайды

Б) Сынабы бары батады, суы бары батпайды В) Суы бары батады, сынабы бары батпайды

Г) Бөтелкелердің массасын білу қажет


Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 9-класс II- тур
1. Мына кестені толтыр:
Атау

Арақашықтық

Стандарт түрінде жазылуы

1

Күн мен Жер2

Жер мен Ай3

Жарық жылдамдығы4

Сутегі молекуласының шамасы5

Күн мен Шолпан2. Егер 6 тәулік бойы тоғандағы мұз тәулігіне бір қалыпты 5 мм қалыңдыққа өсіп отыратын болса, онда осы қалыңдықтың өсуінің уақытқа байланысты графигі қандай болады. График салар кезде мұздың бастапқы қалыңдығы 1=1 см тең деп алыңдар.


3. Шырша шамшырақтары қалта фонарының шамдарынан дәнекерленіп жалғанған. Шамшырақты ток желісіне қосқанда, әр шыраққа 3 В кернеу беріледі. Шырақтың бірін бұрап алып, оның патронына саусақ сұғу неліктен қауіпті?

Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 10-класс I-тур
1. Электрон заряды:

А) 2,6*10-19 Кл Ә) 1,6*10-19 Кл Б) 0,6*10-19 Кл В) 0,4*10-19 Кл Г) дұрыс жауап жоқ


2. Электрон массасы

А) 9,11*10-11 кг Ә) 8,85*10-11 кг Б) 9,65*10-11 кг

В) 9,85*10-11 кг Г) 8,11*10-11 кг
3. Больцман тұрақтысы:

А) 1,38*10-23 Дж/к Ә) 2,50*10-23 Дж/к Б) 1,18*10-23 Дж/к

В) 1,08*10-23 Дж/к Г) 1,06*10-23 Дж/к
4. Бүкіләлемдік тартылыс тұрақтысы:

А) 4,47*10-11 Нм2/кг2 Ә) 4,57*10-11 Нм2/кг2 Б) 5,47*10-11 Нм2/кг2

В) 5,57*10-11 Нм2/кг2 Г) 6,67*10-11 Нм2/кг2
5. Жарық жылдамдығы:

А) 5*108м/с Ә) 4*108м/с Б) 3*108м/с В) 2*108м/с Г) дұрыс жауап жоқ

6. Жер массасы:

А) 7*1024кг Ә) 6*1024кг Б) 5*1024кг В) 4*1024кг Г) 3*1024кг

7. Универсал газ тұрақтысы:

А) 9,81 Дж/моль*К Ә) 8,31 Дж/моль*К Б) 8,43 Дж/моль*К

В) 7,31 Дж/моль*К Г) 7,43 Дж/моль*К

8 Еркін түсу үдеуінің сан мәні:

А) 7,8 м/с2 Ә) 8,2 м/с2 Б) 8,8 м/с2 В) 9,2 м/с2 Г) 9,8 м/с2

9. Физикада қандай қозғалыс болмайды?

А) бірқалыпты Ә) бірқалыпсыз Б) бірқалыпты үдемелі

В) бірқалыпты кемімелі Г) біртеңді

10. Мына құралдардың қайсысы оптикалық емес?

А) линза Ә) кодоскоп Б) фотоаппарат В) компос Г) дұрыс жауап жоқ

11. Айналу жиілігінің формуласы:

А) Ә) Б) В) Г)

12. Айналу периодын анықтайтын өрнек:

А) Ә) Б) В) Г)

13. Центрге тартқыш үдеудің формуласы:

А) Ә) Б) В) Г)


14. Макроскопиялық денелердің қозғалыс заңдарын ең алғаш 1686 жылы тұжырымдаған-

А) Птоломей Ә) Коперник Б) Галилей В) Ньютон Г) Кеплер


15. Күш импульсінің формуласы:

А) Ә) Б) В) Г)


16. Дене импульсінің формуласы:

А) Ә) Б) В) Г)


17. Массасы 5 кг қыздырылған тас суда 10 С-қа салқындай отырып, оған 2,1 кДж энергия берген. Осы тастың меншікті жылу сыйымдылығы неге тең?

А) 420 Дж/кг0С Ә) 400 Дж/кг0С Б) 380 Дж/кг0С В) 320 Дж/кг0С

Г) 300 Дж/кг0С
18. Көлемі 60 м3 бөлменің ауасын 100С-тан 200С-қа жылыту үшін қанша жылу мөлшері қажет?

А) 7,7 кДж Ә) 77,4 кДж Б) 774 кДж В) 777 кДж Г) 784 кДж


19. Стакандағы суға 10 Дж жылу берілсе, судың температурасы қаншалықты өзгереді? Стаканның сыйымдылығы 200 см3-ге тең деп алынған.

А) 0,10С Ә) 0,010С Б) 10С В) 100С Г) дұрыс жауап жоқ


20. Кернеуі 110 В болғанда резисторға келтірілген ток күші 5 А. Егер резистордың кернеуін 10 В-қа арттырса, ондағы ток күші неге тең болады?

А) 5 А Ә) 5,4 А Б) 5,5 А В) 5,55 А Г) 5,45 А


21. 6,8 В кернеу кезінде ұзындығы 100 м және көлденең қимасының ауданы 0,5 мм2 мыс сымынан өтетін ток күшін есептеңдер.0,017 Ом*мм2

А) 2 А Ә) 3 А Б) 4 А В) 5 А Г) 6 А


22.Карно циклі бойынша жұмыс істейтін идеал машинасының ПӘК-ін қандай формула арқылы есептеуге болады? (Т1, Т2- қыздырғыштың, суытқыштың температурасы)

А) Ә) Б) В) Г)


23. Қыздырғыштың газға берген жылу мөлшері Q1. Машинаның ПӘК-і . Осындай қозғалтқыштың жұмысын қандай формуламен есептеуге болады?

А) Ә) Б) В) Г)


24. Жеңіл автомобильдің массасы 2т, ал жүк автомобилінікі-8 т. Жүк автомобилінің тарту күші жеңіл автомобильдікінен 2 есе артық, олардың үдеулерін салыстыр.

А) 1 Ә) 2 Б) 1/2 В) 1/4 Г) 1/8


25. Карусель станогі платформасының айналу периоды 4 с. Айналу осінен 2 м қашықтықта орналасқан платформаның шеткі нүктелерінің жылдамдығын табыңдар.

А) 1м/с Ә) 2 м/с Б) 3 м/с В) 3,04 м/с Г) 3,14 м/с


26. Ұшақтың ауа винтінің айналу жиілігі 1500 айн/мин; 180 км/сағ жылдамдықпен ұшқанда 90 км жол бойында винт қанша айналым жасайды?

А) 4,5*104айн Ә) 4,5*103 айн Б) 4,5*102 айн

В) 5,4*104 айн Г) 5,4*103 айн

27. Массасы 8 т-ға тең ғарышкеме, массасы 20 т орбиталық ғарыш станциясына 100 м қашықтыққа дейін жақындап келді. Өзара тартылыс күшінің ретін анықтаңдар.

А) 1*10-6Н Ә) 1,07*10-6Н Б) 1,7*10-6Н

В) 1,17*10-6Н Г) 1,27*10-6Н


28. Бір- бірінен 100 м қашықтықта тұрған, әрқайсысының массасы 10 000 т екі кеменің өзара тартылыс күшінің ретін анықтаңдар

А) 1 Н Ә) 2 Н Б) 3 Н В) 4 Н Г) 5 Н


29. Ит жеккен шананың қар үстімен қозғалған кездегі жұмсайтын ең үлкен күші 0,5 кН. Егер үйкеліс коэффициенті 0,1 болса, жегілген иттер бір қалыпты қозғала отырып, массасы қандай жүк тиелген шананы сүйрей алады?

А) 300 кг Ә) 400 кг Б) 500 кг В) 600 кг Г) дұрыс жауап жоқ


30. Динамометр арқылы оқушы , массасы 200 г ағаш білеушені горизонталь жазық орналасқан тақтайдың үстімен қозғады. Егер динамометр 0,6 Н-ды көрсетіп тұрса, үйкеліс коэффициенті неге тең?

А) 0,3 Ә) 0,03 Б) 3 В) 0,6 Г) 0,06Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 11- класс I-тур
1. Физика ... табиғат туралы ғылым.

А) зат Ә) табиғат Б) техника В) космонавтика Г) әлем


2. Алғаш рет атом ядросын ашқан және жасанды атом ядроларын алған ғалым кім?

А) Э. Резерфорд Ә) Г. Галилей Б) И. Ньютон В) Архимед Г) Н. Коперник


3. Қай сөз “жайылу, таралу” мағынасын береді?

А) интерференция Ә) диффузия Б) конвекция В) деформация Г) дифракция


4. Жылу мөлшерін есептеген ғалым

А) Ленц Ә) Ампер Б) Джоуль В) Джоуль-Ленц Г) Н. Коперник


5. “Асқын салмақ” деген не?

А) ауырлықтың өсуі Ә) массаның өсуі Б) салмақтың өсуі

В) үдеудің өсуі Г) барлығы дұрыс
6. Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсет:

А) Ә) Б) В) Г)


7. Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсет:

А) Ә) Б) В) Г)

8. Изотермалық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсет:

А) Ә) Б) В) Г)

9. Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсет:

А) Ә) Б) В) Г)


10. Жабық ыдыстағы газды 150 Дж жылу жұмсап қыздырады. Газ қандай жұмыс атқарады?

А) Ә) Дж Б) Дж В) Дж Г) Дұрыс жауап жоқ


11. Изотермалық сығылудан кейін қоршаған ортаға 800 Дж жылу бөлінсе, онда газ қандай жұмыс атқарады?

А) Ә) Дж Б) Дж В) Дж Г) Дұрыс жауап жоқ


12. Термодинамикалық жүйеге 200 Дж жылу мөлшері берілгенде жүйе 400 Дж жұмыс істеді. Жүйенің ішкі энергиясы қалай өзгереді?

А) Дж Ә) Дж Б) Дж В) Дж

Г) Дж
13. Тұрақта P0 қысымда идеал газ көлемін V0 – ден 20-ке ұлғайтты. Осы кездегі газ жұмысын тап.

А) 20 p0V0 Ә) 0.2 p0V0 Б) 1.2 p0V0 В) 5 p0V0 Г) p0V0


14. 2 моль атомды идеал газдың ішкі энергиясы 5000Дж. Изотермалық ұлғаю нәтижесінде газ 1000 Дж жұмыс атқарады. Ұлғайғаннан кейін газдың ішкі энергиясы тең:

А) 6000 Дж Ә) 7000 Дж Б) 5000 Дж В) 4000 Дж Г) 3000 Дж


15. 500 г темір кесегін -100 С-ден +100 С-ге дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет?

А) 3900 Дж Ә) 15600 Дж Б) 780 Дж В) 7800 Дж Г) 390 Дж


16. Қайнау температурасында эфирден 5 кг бу алу үшін қанша жылу мөлшерін жұмсау керек? Эфирдің меншікті булану жылуы 0,4 *106 Дж/кг.

А) 2*106 Дж Ә) 1,25*10 -5Дж Б) 0,4*106 Дж В) 8*106 Дж Г) 6*106 Дж

17. 36 км/с жылдамдықпен келе жатқан темір жол составы кенет тоқтады. Цистернадағы спирттің температурасы қаншаға көтерілгенін анықта. (Ссп=2,43*103Дж /кг*К)

А) 1 К Ә) 10-3 К Б) 20,6 К В) 10,3*10 -3 К Г) 20,6*10 -3 К


18. Тізбекте ЭҚК-і 16 В, ішкі кедергісі r=3,2 Ом ток көзіне кедергісі R=4,8 Ом қондырғыш қосылған, ондағы ток күшінің қуаты қандай?

А) 9,6 Вт Ә) 19,2 Вт Б) 6,4 Вт В) 12,8 Вт Г) 15,8 Вт


19. Қандай ортада (су с=4,19 *10 3 Дж/кгК; май с=2,1*103 Дж/кгК; ауа с=103 Дж/кгК) өте жоғары температураға дейін қыздырылған металл бөлшек тезірек суыйды?

А) Майда Ә) Суда Б) Ауада В) Барлық ортада бірдей Г) Дұрыс жауап жоқ


20. Жылу машинасы бір циклде 400 Дж жылу шығарып 600 Дж жұмыс істейді, оның ПӘК-і неге тең?

А) 100 % Ә) 60 % Б) 40 % В) 20 % Г) 50 %


21. Жылу машинасы бір циклде 1КДж жылу мөлшерін жұтып 400 Дж жмыс істеді. Машина қанша жылу мөлшерін бөліп шығарды?

А) 0 Ә) 400 Дж Б) 600 Дж В) 1 КДж Г) 4 КДж


22. Қыздырғышы 2270 С, салқындатқышы 270 С жылу машинасының ПӘК-і неге тең?

А) 100 % Ә) 60 % Б) 12 % В) 80 % Г) 40 %


23. Карно циклі бойынша жұмыс істейтін идеал машинасының ПӘК-ін қандай формула арқылы есептеуге болады? (Т1, Т2- қыздырғыштың, суытқыштың температурасы)

А) Ә) Б)

В) Г)
24. Қыздырғыштың газға берген жылу мөлшері Q1. Машинаның ПӘК-і . Осындай қозғалтқыштың жұмысын қандай формуламен есептеуге болады?

А) Ә) Б) В) Г)


25.Егер суытқыштың температурасы 270 С болса, онда ПӘК-і 80 % идеал жылу машинасы қыздырғыштың температурасы қандай болуы керек?

А) 135 % Ә) 1200 К Б) 1500 К В) 375 К Г) 3750 С


26. Q1 қыздырғыштан алынған, ал Q2 – суытқышқа берілген жылу мөлшері. Жылу машинасының жұмысы неге тең?

А) Ә) Б) В) Г)


27. Қандай жағдайда жылу машинасының ПӘК-і ең үлкен болады?

Т1, Т2- қыздырғыштың, суытқыштың температурасы

А) неғұрлым Т1 және Т2 жоғары болса Ә) неғұрлым Т1 жоғары, ал Т2 төмен болса

Б) неғұрлым Т1 төмен, ал Т2 жоғары болса В) неғұрлым Т1 және Т2 төмен болса

Г) жауаптар арасында дұрысы жоқ

28. Егер идеал жылу машинасына берілген аса қызған будың температурасы 6000 С, ал машинадан шығарылғанда 1000 С болса, онда ол машинаның ПӘК-і неге тең болады?

А) 17 % Ә) 27 % Б) 43 % В) 57 % Г) 83 %

29. Егер қыздырғыштан 1270 С температурада 4 кДж жылу мөлшерін алып 800 Дж жұмыс жасаса, идеал жылу машинасының салқындатқышының температурасы қандай болуы керек?А) 250 С Ә) 380 С Б) 470 С В) 520 С Г) 780 С
30. Жылу қозғалтқышының ПӘК-і 40 % . Қозғалтқыштың қыздырғыштан алған жылу мөлшері салындатқышқа берген жылу мөлшерінен неше есе артық?

А) 1,67 Ә) 3,22 Б) 2,70 В)2,50 Г) 1,32


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет