Мотоцикл тұрған орнынан қозғалып, 8Дата21.06.2016
өлшемі212 Kb.
#151393
Физика

1-нұсқа
1

4 м биіктіктен құлаған доп жерге соғылып, бірінші рет 2 м биіктікке көтерілді, кейін қайтадан жерге соғылып, тағы жоғары көтерілді және 1 м биіктікте ұстап алынды. Доптың орын ауыстыруы

A) 4 м


B) 2 м

C) 7 м


D) 3 м

E) 1 м
2

Мотоцикл тұрған орнынан қозғалып, 8 с – та 100 м жол жүрді. Оның үдеуі

A) 12,25 м/с2

B) 800 м/с2

C) 3,125 м/с2

D) 0,625 м/с2

E) 0,08 м/с2


3

Суы бар ыдысты тік жазықтықта қолмен радиусы 50 см шеңбер жасай бірқалыпты айналдырады. Суды төкпей айналдыру үшін қажет ең аз жылдамдық

()

A)

B)

C)

D)

E)


4

Дененің жылдамдығы 10 секундта 25 м/с – тен 15 м/с-ке дейін азайды. Тағы 4 секундтан кейін оның жылдамдығы

A) 10 м/с

B) 100 м/с

C) 11 м/с

D) 40 м/с

E) 60 м/с
5

Тығыздығы 2700 кг/м3 сұйықтықта тығыздығы 900 кг/м3 дене қалқып жүр. Дененің сұйықтық деңгейінен жоғары шығып тұрған бөлігі

A)

B)

C)

D)

E)
6

Екі дененің ара қашықтығы 100 м – ге кемігенде олардың өзара тартылысу күші 1,44 есе артты. Денелер арасындағы алғашқы ара қашықтық

A) 144 м

B) 75 м


C) 0,2 км

D) 120 м


E) 600 м
7

Жүкті горизонталь жазықтық бойымен, осы жазықтыққа 450 бұрышпен бағытталған 152 Н күшпен бірқалыпты тартады. Үйкеліс коэффициенті 0,282. Жүктің массасы

A) 76 кг

B) 80 кг


C) 38 кг

D) 44 кг


E) 93 кг
8

Суретте созылмайтын жіппен бір – біріне жалғасқан екі дене көрсетілген. Денелер 2 м/с2 үдеумен қозғалуда, үстел тегіс. Бірінші дененің массасы 4 кг, ал екінші дененің массасы

()

A) 12 кг


B) 10 кг

C) 16 кг


D) 20 кг

E) 24 кг
9

Көлемі 0,5 м3 , ал массасы 1250 кг тас су бетіне 4 м тереңдіктен бірқалыпты көтеріп шығарылды. Атқарылған жұмыстың шамасы (,)

A) 16250 Дж

B) 1250 Дж

C) 30 кДж

D) 100 кДж

E) 2 кДж
10

Қозғатқышының қуаты 10 кВт, ал ПӘК – і 80% жүк краны 2 т жүкті 30 м биіктікке көтеретін уақыттың мөлшері

A) 50 с


B) 75 с

C) 60 с


D) 3 мин

E) 0,75 с


11

Дене 25 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылды. Оның кинетикалық энергиясы 2 есе азаятын биіктік

()

A) 10 м


B) 12,5 м

C) 15,625 м

D) 25 м

E) 6,25 м


12

Массасы 9 г оқ мылтықтан 825 м/с жылдамдықпен ұшып шығады. Тұтанып, жанатын оқ дәрінің (порох) массасы 4 г. Мылтықтың ПӘК – і ()

A) 50%

B) 10%


C) 80%

D) 20%


E) 100%

13


Массасы 1,5 кг дене 40 м биіктіктен тік құлайды. Оның 28,75 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы

()

A) 600 Дж

B) 431,25 Дж

C) 287,5 Дж

D) 168,75 Дж

E) 60 Дж
14

Көмірқышқыл газының (CO2 ) молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 480 м/с болатын температура

(Mr(C) =12, Mr(O)=16)

A) 305,4 К

B) 280 К

C) 406,6 К

D) 373 К

E) 273 К
15

Массасы 245 г күкірт қышқылындағы (H2SO4) зат мөлшері

(Mr(H)=1, Mr(S)=32, Mr(O)=16, )

A) 245 моль

B) 2,5 моль

C) 64 моль

D) 1 моль

E) 5 моль
16

ПӘК – і 20% - дық балқыту пешінде бастапқы температурасы 100С, массасы 3 т шойынды балқыту үшін қажет көмір мөлшері (tшойынның балқу = 12000С, , , )

A) 2 т

B) 411 кгC) 338,6 кг

D) 3 т


E) 792,7 кг

17


Сыйымдылығы 24,93 л ыдыста қысымы 5,76 МПа, ал температурасы 150С көмірқышқыл газы (CO2 ) бар. Газдың массасы

(Mr(O)=16, Mr(C) =12)

A) 2,64 кг

B) 200 г


C) 4 кг

D) 375 г


E) 24,93 кг
18

Жабық ыдыстағы газдың температурасы 200С болғанда оның қысымы 90 кПа. Егер температура 166,50С – қа дейін көтерілсе, онда газ қысымы

A)

B)

C) 135 кПа

D)

E) 0,256 МПа
19

Мөлшері 2 моль бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы 7,479 кДж. Демек, оның температурасы

()

A) 14,958 К

B) 8310 К

C) 300 К


D) 400 К

E) 1662 К


20

Мөлшері 4 моль бір атомды идеал газды изобаралық қыздыру кезінде оның ішкі энергиясы 2493 кДж – ға артты. Демек, бұл газ үшін

()

A) А = 1108 Дж, Q=3500 Дж

B) А = 110 Дж, Q=500 Дж

C) А = 820 Дж, Q=650 Дж

D) А = 100 кДж, Q=500 кДж

E) А = 1662 кДж, Q=4155 кДж


21


Жылулық қозғалтқышының ПӘК – і 40%. Жүмыс денесі қыздырғыштан 5 кДж энергия алды. Қозғалтқыштың жұмысы

A) 3кДж


B) 2 кДж

C) 5кДж


D) 200кДж

E) 125кДж


22

Екі бірдей заряд 3 м аралықта 0,4 Н күшпен әсерлеседі. Бұл зарядтардың шамасы

()

A) Кл

B) Кл

C) Кл

D) 1,2 Кл

E) 7,5 Кл


23

Потенциалдар айырмасы 12 В болатын нүктелер арасында заряд орын ауыстырғанда кулон күші 6 Дж жұмыс жасады. Заряд шамасы

A) 18 Кл

B) 72 Кл


C) 2 Кл

D) 1 Кл


E) 0,5 Кл
24

Өткізгіш 8 мКл заряд алғанда оның потенциалы 1000 В – қа өсті. Бұл өткізгіштің сыйымдылығы

A) 4 мкФ

B)

C)

D)

E) 64 пФ
25

Төменде көрсетілген схемада, R1 = 16 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 12 Ом, I2= 3 A. ДемекA) Uтолық = 50 В

B) Uтолық= 36 В

C) Uтолық= 20 В

D) Uтолық= 84 В

E) Uтолық= 44 В
26

Қуаты 242 Вт, ал тұтынатын кернеуі 220 В болатын дәнекерлегіштің (паяльник) кедергісі

A) 100 Ом

B) 20 Ом


C) 10 Ом

D) 200 Ом

E) 2 Ом
27

Егер ЭҚК – і 4 В тоқ көзіне 4 Ом кедергісі бар өткізгішті жалғаса, онда тоқ күші 0,8 А болады. Демек

A)

B)

C)

D)

E)
28

Екі жіңішке жіпке ілінген, массасы 20 г, ұзындығы 50 см өткізгіш индукциясы 0,4 Тл магнит өрісіне перпендикуляр орналастырылған. Жіптердің созылуы нольге тең, демек тоқ күші

(, sin900 = 1)

A) 10 A


B) 1 A

C) 5 A


D) 12 A

E) 7 A
29

Магнит индукциясының 0,04 с ішінде 0,2 Тл – ға дейін бірқалыпты азаюы кезінде ауданы 400 см2 контурда 0,6 В ЭҚК коздырылды. Магнит индукциясының алғашқы мәні

A) 1,2 Тл

B) 0,8 Тл

C) 100 Тл

D) 2,4 Тл

E) 1,4 Тл


30

Егер математикалық маятниктің ұзындығын 32 см – ге қысқартса, онда тербелу периоды 40% - ға кемиді. Маятниктің бастапқы ұзындығы ()

A) 80 см

B) 70 см

C) 60 см

D) 50 см

E) 90 см
31

Толқын көзі 4 минутта 1200 тербеліс жасайды. Толқын жылдамдығы 15 м/с. Толқын ұзындығы

A) 8 м

B) 30 м


C) 6,4 м

D) 60 м


E) 3 м
32

Периоды 1,57 мс электромагниттік тербелістерді алу үшін сыйымдылығы 2,5 мкФ конденсаторға жалғанатын катушканың индуктивтілігі

A) 250 мГн

B) 25 мГн

C) 2,5 мГн

D) 0,25 мГн

E) 0,025 мГн

33


Электромагниттік толқынның берілген ортадағы жылдамдығы , ал толқын ұзындығы 4 м. Бұл толқынның вакуумдағы толқын ұзындығы ()

A) 9,6 м


B) 4 м

C) 0,18 м

D) 12 м

E) 5 м
34Бір нүктеге жеткен күлгін түсті екі когерентті сәуленің жол айырымы 2 мкм. Бұл нүктеде ()

A) дифракциялық көрініс байқалады

B) жарық толық күшейеді

C) жарық жартылай күшейеді

D) жарық жартылай бәсеңдейді

E) жарық толық бәсеңдейді


35

Жинағыш линзадан 50 см қашықтықта нәрседен 4 есе үлкен кескін алынды. Демек

A) F = 20 см

B) F = 2 м

C) F = 50 см

D) F = 12,5 см

E) F = 0,1 м
36

Кадмийден ұшып шыққан электрондардың жылдамдығы . Кадмийден шығу жұмысы 4,08 эВ, демек оған түскен кванттың жиілігі

(, , , )

A)

B)

C)

D)

E)


37


Ракета жердегі бақылаушыға салыстырғанда 270000 км/с жылдамдықпен қозғалады. Егер ракетада 1 сағ уақыт өтсе, онда жерде өтетін уақыт шамасы

A) 4,36 сағ

B) 2,7 сағ

C) 0,436 сағ

D) 0,23 сағ

E) 2,3 сағ


38

Радиоактивті препараттың 75% - ы 14 мин 10 секундта ыдырайды. Демек

A) Т = 425 с

B) Т = 850 с

C) Т = 136 с

D) Т = 637,5 с

E) Т = 212,5 с
39

Бордың () ядросының массасы 10,01294 а.е.м. Демек (, )

A)

B)

C)

D)

E)
40

Кобальттың () жартылай ыдырау периоды 72 тәулік. Массасы 20 г кобальттың 36 тәулікте ыдырайтын бөлігі

A) 5 г

B) 10 г


C) 15 г

D) 14,3 гE) 5,7 г
Каталог: files -> sites -> 1383501615557969 -> files -> widgets -> book-catalog -> 1413402369342350
1413402369342350 -> Педагог қызметкерлерді аттестаттау тест сұрақтары Қоғамдық білім негіздері
1413402369342350 -> Қазақстан тарихы
1413402369342350 -> Аттестация тест сұрақтары Дүние жүзі тарихы
1413402369342350 -> Қазақстан тарихы
1413402369342350 -> 1. Жердің полюстік радиусы экваторлық радиусынан шамамен км қысқа
1413402369342350 -> Мұғалімдерді аттестаттау тесті Қазақ әдебиеті
1413402369342350 -> Аттестация тест сұрақтары Қоғамдық білім негіздері
1413402369342350 -> 1. "Күлтегін" жырындағы жырау есімін табыңыз. A білге қаған
1413402369342350 -> Музыка 1 вариант
1413402369342350 -> Музыка 2 вариант


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет