О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров Полное наименование и место нахождения акционерного общества «Бухтарминская гидрозлектростанция»Дата17.07.2016
өлшемі36.19 Kb.
#206103
О предстоящем внеочередном

общем собрании акционеров

Полное наименование и место нахождения акционерного общества «Бухтарминская гидрозлектростанция», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

АО «Бухтарминская ГЭС» доводит до сведения своих акционеров о том, что 16 октября 2015 года в 15-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоится внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.

2) Об определении формы голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

5) Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2015 года.

6) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2015 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

Определено время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 14 часов 30 минут по месту проведения собрания.

В случае, если планируемое внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» не состоится, определена дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 17 октября 2015 года в 15 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 14 часов 30 минут по тому же адресу, с той же повесткой дня.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –6 октября 2015 года.

С информацией и материалами годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» можно ознакомиться по адресу: Восточно - Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

Телефон для справок: 8(72337)25178, 25164.


«Бұқтырма суэлектростанциясы» акционерлік қоғамның орналасқан жерi және толық атауы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қааласы, Графтио көшесі, 5.

«Бұқтырма СЭС» АҚ 2015 жылы 16 қазанда сағат 15-00 де осы мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, күн тәртiбiмен акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысы өтедi, осы туралы өз акционерлерін мәліметке дейін жеткізеді:

1) «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының өкілдік мерзімін және құрам санын анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы,

2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына дауыс беру түрлерін анықтау.

 3) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына хатшы мен өкілді сайлау туралы.

4) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысына күн тәртiбiн бекіту туралы.

5)   2015 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігін бекіту туралы.

6) 2015 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердің төлемi туралы шешiм қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бiр жай акцияға есептелген дивидендтер өлшемiн бекiту.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаның тіркелу уақытының басталуы анықталды, жиналыстың өткізілетін орны бойынша 14 сағат 30 минут.

Егер, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жоспарланған кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілмеген жағдайда, онда «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы 2015 жылы 17 қазанда 15 сағат 00 минутта, «Бұқтырма СЭС» акционерлердiң жылдық жалпы жиналысына қайта қатысатындарды тiркеу уақытының басталуы 14 сағат 30 минут сол күн тәртібімен, сол мекенжай бойынша өткізілетін күні анықталды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар, акцинерлердің тізімдерін құрайтын күн - 2015 жылы 6 қазанда.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының материалдарымен және ақпараттарымен мына мекенжай бойынша танысуға болады: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.Мәлiметтер үшiн телефон: 8(72337)25178, 25164

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет