Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемеләк нұсқау «Ресейде18-20 ғ Медицинасының даму ерекшеліктері»Дата24.02.2016
өлшемі52.6 Kb.
#17790
Ф КГМУ 4/3-07/01

ПП КГМУ 4/01
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті


Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасы

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемеләк нұсқау

«Ресейде18-20 ғ Медицинасының даму ерекшеліктері»


«Медицина тарихы» пәні

051102 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы


II Курс
Құрастырушы: аға оқытушы Н.Ф. Сайфулина

Аударған: оқытушы Р.К.Байгенжеева

Қарағанды 2010

Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген


№ __Хаттама 2010

Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор Н.К. СмагуловТақырыбы: «Ресейде18-20 ғ медицинасының даму ерекшіліктері»

.

Мақсаты: І Петрдің медицина саласындағы реформасымен, денсаулық сақтауды басқару ұйымдарын қайта құрумен танысу. XVIII –XXғ Ресей медицинасының дамуын түсіндіру. .Оқыту мақсаты

 • І Петрдің медицина саласындағы реформасымен танысу

 • Санкт-Петербургтегі Академия ғылымының ашылуының маңызын түсіндіру

 • XVIII ғ Ресей медицинасының дамуымен танысу

 • ХІХғ бірінші жартысындағы медицина дамуының негізгі ерекшіліктерімен, анатомия мен хирургияға П.А.Загорский, И.Ф.Буш, И.В.Буяльский және Пироговтың қосқан үлесімен таныстыру

 • Гигиена мен қоғамдық медицина дамуымен танысу


Тақырып бойынша тапсырмалар:

 • І Петра медицина саласындағы реформасы

 • Санкт-Петербургте Академия ғылымымен ММУ-нің ашылуы

 • XVIII ғ Ресей медицинасының дамуының негізгі ерекшеліктері

 • ХІХ ғ. Ресей медицинасының дамуы

 • П.А.Загорский, И.Ф.Буш, И.В.Буяльский және Н.И.Пироговтың анатомия мен хирургияға қосқан үлесі

 • Гигиенаның ғылым ретінде дамуы және қалыптасуы

 • Қоғамдық медицинаның дамуы

 • Таратылатын материал

  1. Сайфулина Н.Ф. Курс лекций по истории медицины: Учебное пособие/ Н.Ф. Сайфулина. – Караганда, 2008.- 122 с.

  2. Біріншілік және екіншілік оқу көздері.

 • Әдебиеттер

 1. Заблудовский П.Е. История медицины / П.Е. Заблудовский, Г.Р. Крючок, М.К. Кузьмин, М.М. Левит. - М.: Медицина.- 1987. - 352 с.

 2. Лисицын Ю.П. История медицины / Ю.П. Лисицын.- М., ГЭОТАР-МЕД, 2004. -393 с.

 3. Мультановский М.П. История медицины / М.П. Мультановский. – М.: Медицина, 1967. - 272 с.

 4. Пирогов Н.И. Собрание сочинений в 8 томах / Н.И. Пирогов.- том 1.-М.,1957.-С 82-88

 5. Сайфулина Н.Ф. Курс лекций по истории медицины: Учебное пособие/ Н.Ф. Сайфулина. – Караганда, 2008.- 122с.

 6. Сало В.М. Развитие отечественной фармакогнозии в первой половине XIX века / В.М. Сало. // Фармация.- 1989.- №4. – С. 73-76.

 7. Семенченко В.Ф. История фармации: Учебное пособие / В.Ф. Семенченко – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. – 640 с.

 8. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917): Учебное пособие / Т.С. Сорокина. – М.: Изд – во УДН, 1987. - 168с.

 9. Сорокина Т.С. История медицины: Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений / Т.С. Сорокина. – 5-е изд., стер.- М.: «Академия», 2006.-560с.

 10. Хрестоматия по истории медицины. Под ред. П.Е.Заблудовского, М., 1968.

Бақылау

 1. І Петрдің медицина саласындағы реформасы

 2. М.В.Ломоносовтың отандық медицинаның дамуына қандай еңбектері әсер етті?

 3. ХVІІІ ғ Ресей медицинасының дамуының негізгі ерекшіліктері?

 4. ХVІІІ ғ отандық медицинаның дамуына белгілі ғалымдардың үлесі?

 5. Ресейде ММУ және Академия ғылымының негізі қашан және кімнің нұсқауымен ашылды?

 6. ХІХ ғ. бірінші жартысында медицина дамуының қандай негізгі ерекшеліктерін білесіз?

 7. Н.И. Пироговтың медицинадағы алдын алу бағытын дамытудағы маңызы қандай?

 8. Ресейде клиникалық медицинаның негізін қалаушы кім?

 9. Ресейде гигиенаның дамуын негіздейтін негізгі факторларды атаңыз?

 10. Отандық гигиенистердің қоғамдық бағыттағы қызметі немен ерекшелінді?

Тест үлгілері:

1. В 1763 ж Екатерины ІІ бұйрығы бойынша Медициналық канцелярия кеңселерімен бірге не болды? 1. ассамблея

 2. мектеп

 3. коллегия

 4. академия

 5. фармакопея

2. Ресейде гипс байламасын кім енгізді?

 1. Н.И.Пирогов

 2. Ф.И.Иноземцев

 3. И.В.Буяльский

 4. Н.В.Склифосовский

 5. Е.О.Мухин

3. "Болашақ - медицина қорғаушыларына жатады" кімнің сөзіне жатады? 1. Н.В.Склифосовскому

 2. П.И.Дьяконову

 3. Н.И.Пирогову

 4. И.В.Буяльскому

 5. А.А.Боброву

4. Cалтада шайқастан кейін жаралыларға көмек беруде эфирлі наркозды қолдануды әлемде бірінші кім қолданды.? 1. Н.И.Пирогов

 2. Ф.И.Иноземцев

 3. И.В.Буяльский

 4. А.М.Филомафитский

 5. Н.В.Склифосовский

5. Әскери далалы хирургияның негәзән қалаушы, патологанатом, жан жақты клиницист хирург, талантты зерттеу жасаушы, ұлы анатомның атын атаңыз? 1. Ф.И.Иноземцев

 2. И.В.Буяльский

 3. Н.И.Пирогов

 4. Е.О.Мухин

 5. И.Ф.Буш

6. Мәскеу гигиена мектебінің алғашқы негізін қалаушы кім? 1. Ф.Ф. Эрисман

 2. А.П. Доброславин

 3. Г.В. Хлопин

 4. В.А. Субботин

 5. А.Н. Сысин

7. И.П.Павлов Нобель сыйлығын қандай еңбегі үшін алды? 1. Жоғары нерв қызметінің ілімі үшін

 2. Нерв жүйесінің трофикалық қызметінің ілімі үшін.

 3. Қан қысымының нерв механизмін реттеуді зерттеу.

 4. Ас қорыту физиологиясының қызметі.

 5. Физиология бойынша жүрек қантамыр жүйесін зерттеу

8. XIX ғ. II жартысында әлемде бірінші рет үйге ақысыз көмекті ұйымдастыру және аурухана жағдайын жақсартумен қандай клиницист айналысты? 1. Г.А.Захарьин

 2. С.П.Боткин

 3. А.А.Остроумов

 4. Н.Ф.Филатов

 5. Н.П.Гундобин

9. "Орныңды өзгерт, қызметіңді өзгерт, салауатты өмір салтыңды өзгерт, егер денім сау болсын десең". Бұл кімнің кеңесі ? 1. С.П. Боткин

 2. Г.А. Захарьин

 3. А.А. Остроумов

 4. В.М. Бехтерев

 5. Н.П. Гундобин

10. Ресейде гигиенаның дамуына зор үлес қосқан, тегі швейцар гигиенисті атаңыз? 1. Ф.Ф. Эрисман

 2. А.П.Доброславин

 3. М.Петтенкофер

 4. Д.Саймон

 5. Л.Хорнер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет