Оқу жылының / 2- семестріне арналған / сабақ кестесіДата27.02.2016
өлшемі397.97 Kb.
#28511
Бекітемін

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________А.Т. Құлсариева “ _____ ” _____________2015 ж

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Құқық және экономика институты бойынша 1 курс магистранттарының

2014-2015 оқу жылының / 2- семестріне арналған / сабақ кестесі

Апта/

күн

Уақыты

6М030100-Құқықтану/ 2-жылдық

Қазақ бөлімі (15-магистрант)

Ауд.

6М030100-Юриспруденция/ 2-годичный

Русское отделение (6-магистрант)

Ауд.

Дүйсенбі/ Понедельник

1000-1050Актуальные проблемы правоприминительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательства(лек.)з.ғ.к. Кенжебекова Э.П.

203

1100-1150Актуальные проблемы правоприминительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательства(лек.)з.ғ.к. Кенжебекова Э.П.

203

1200-1250Актуальные проблемы правоприминительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательства(сем)з.ғ.к. Кенжебекова Э.П.

203

1300-1350Проблемы государственного управления и государственной службы в РК на современном этапе (лек.) ю.н., доцент Тайторина Б.А.

203

1400-1450Проблемы государственного управления и государственной службы в РК на современном этапе (сем.) д.ю.н., доцент Тайторина Б.А.

203

Сейсенбі/ Вторник

1000-1050

Азаматтық ж/е азаматтық іс жүргізу заңын теориялық ж/е тәжірибеде қолдану (дәр.) профессор Жетписбаев Б.А.

106

Уголовно-правовые и криминалогические проблемы с преступлениями против личности (лек.) к.ю.н.Апахаев Н.Ж.

122

1100-1150

Азаматтық ж/е азаматтық іс жүргізу заңын теориялық ж/е тәжірибеде қолдану (дәр.) профессор Жетписбаев Б.А.

106

Уголовно-правовые и криминалогические проблемы с преступлениями против личности (лек.) к.ю.н.Апахаев Н.Ж.

122

1200-1250

Жеке адамға қарсы қылмыстармен күресудің қылмыстық құқықтық ж/е криминалогиялық мәселелері (сем.) з.ғ.к.Апахаев Н.Ж.

122

Теория и практика применения гражданоского и гражданско- процессуального законодательства (лек.) профессор Жетписбаев Б.А.

106

1300-1350

Жеке адамға қарсы қылмыстармен күресудің қылмыстық құқықтық ж/е криминалогиялық мәселелері (дәр.) з.ғ.к.Апахаев Н.Ж.

122

Теория и практика применения гражданоского и гражданско- процессуального законодательства (сем.) профессор Жетписбаев Б.А.

118

1400-1450

Жеке адамға қарсы қылмыстармен күресудің қылмыстық құқықтық ж/е криминалогиялық мәселелері (дәр..) з.ғ.к.Апахаев Н.Ж.

122Бейсенбі/

Четверг


1100-1150

Қазіргі кезде ҚР мемлекеттік басқару ж/е мемлекеттік қызмет (дәр.) з.ғ.д., доцент Тайторина Б.А. (лек.)

2031200-1250

Қазіргі кезде ҚР мемлекеттік басқару ж/е мемлекеттік қызмет (сем.) з.ғ.д., доцент Тайторина Б.А. (сем.)

2031300-1350

Қылмыстық ж/е қылмыстық іс-жүргізу заңын теориялық ж/е тәжірбиеде қолданудың өзекті мәселелері (дәр.) з.ғ.к. Кенжебекова Э.П.

2031400-1450

Қылмыстық ж/е қылмыстық іс-жүргізу заңын теориялық ж/е тәжірбиеде қолданудың өзекті мәселелері (дәр..) з.ғ.к. Кенжебекова Э.П.

2031500-1550

Қылмыстық ж/е қылмыстық іс-жүргізу заңын теориялық ж/е тәжірбиеде қолданудың өзекті мәселелері (сем.) з.ғ.к. Кенжебекова Э.П.

203Жұма/

Пятница

0800-0850

Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуғы) ж/е терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес (дәр.)з.ғ.к.Апахаев Н.Ж.

3010900-0950

Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуғы) ж/е терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес (сем.)з.ғ.к.Апахаев Н.Ж.

3011000-1050

Қазіргі криминалистикалық зерттеудің әдістемесі (дәр.) профессор Толеубекова Б.К.

212

Уголовно-правовые и криминалогические проблемы с преступлениями против личности (сем) к.ю.н.Апахаев Н.Ж.

301

1100-1150

Қазіргі криминалистикалық зерттеудің әдістемесі (сем.) профессор Толеубекова Б.К.

212

Борьба с легализацей (отмыванием) криминальных денег и финан.нием терроризма в Казахстане (лек.)к.ю.н.Апахаев Н.Ж.

301

1200-1250

Қазіргі криминалистикалық зерттеудің әдістемесі (дәр.) профессор Толеубекова Б.К.

212

Борьба с легализацей (отмыванием) криминальных денег и финан.нием терроризма в Казахстане (сем.)к.ю.н.Апахаев Н.Ж.

301

1300-1350Методология современных криминалистичиских исследований (лек.) профессор Толеубекова Б.К.

212

1400-1450Методология современных криминалистичиских исследований (лек.) профессор Толеубекова Б.К.

212

1500-1550Методология современных криминалистичиских исследований (сем.) профессор Толеубекова Б.К.

212Оқу басқармасының бастығы Таубаева Г.З.

Құқық және экономика институтының директор м.а. Тилеубергенов Е.М.

Диспетчер Зайнулла Ж.С.


Бекітемін

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________А.Т. Құлсариева “ _____ ” _____________2015 ж

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Құқық және экономика институты бойынша 1 курс магистранттарының

2014-2015 оқу жылының / 2- семестріне арналған / сабақ кестесі


Апта

күндері

Уақыты

6М051100 – Маркетинг / 2-жылдық

Қазақ бөлімі (3-магистрант)

Ауд


6М051100 – Маркетинг / 2-жылдық

Русское отделение (1-магистрант)

Ауд.

Дүйсенбі/

Понедельник

1200-1250

Жарнама нарығы (дәр.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Рекламный рынок (лек.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1300-1350

Жарнама нарығы (сем.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Рекламный рынок (сем.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1400-1450

Халықаралық маркетингтің стратегиясы (дәр.)к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Стратегии международного маркетинга (лек.)к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1500-1550

Халықаралық маркетингтің стратегиясы (дәр.)к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Стратегии международного маркетинга (лек.)к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1600-1650

Халықаралық маркетингтің стратегиясы (сем.)к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Стратегии международного маркетинга (сем.)к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1700-1750

Маркетинг менеджмент (дәр.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Маркетинг менеджмент (лек.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1800-1850

Маркетинг менеджмент (сем.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Маркетинг менеджмент (сем.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Сейсенбі/

Вторник

1100-1150

1200-1250
Сәрсенбі/

Среда

1500-1550

Стратегиялық маркетинг (дәр.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Стратегический маркетинг(лек.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1600-1650

Стратегиялық маркетинг (дәр..) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Стратегический маркетинг (лек.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1700-1750

Стратегиялық маркетинг (сем.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Стратегический маркетинг (сем.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1800-1850

1900-1950

Бейсенбі/

Четверг

1400-1450

Аймықтық маркетингтің қазіргі заманғы тенденциялары (дәр.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

415

Современные тенденция регионального маркетинга (лек.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

415

1500-1550

Аймықтық маркетингтің қазіргі заманғы тенденциялары (сем.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

415

Современные тенденция регионального маркетинга (сем.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

415

1600-1650

Сервис индустриясының маркетингі теориясы мен тәжірибесі (дәр.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Теория и практика маркетингі в индустрии сервиса (лек.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1700-1750

Сервис индустриясының маркетингі теориясы мен тәжірибесі (сем.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Теория и практика маркетингі в индустрии сервиса (сем.) к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1800-1850

Сауда маркасы басқару технологиясы к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Технологии управления торговыми марками к.э.н. Джубалиева З.У.

415

1900-1950

Сауда маркасы басқару технологиясы к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Технологии управления торговыми марками к.э.н. Джубалиева З.У.

415

Жұма/

Пятница

1000-1050

1100-1150

1200-1250

Сенбі/

Суббота

Оқу басқармасының бастығы Таубаева Г.З.

Құқық және экономика институтының директор м.а. Тилеубергенов Е.М.
Диспетчер Зайнулла Ж.С.


Бекітемін

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________А.Т. Құлсариева “ _____ ” _____________2015 ж

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Құқық және экономика институты бойынша 1 курс магистранттарының

2014-2015 оқу жылының / 2- семестріне арналған / сабақ кестесі / Ғылыми-педагогикалық бағыт

Апта

күндері

Уақыты

6М050800 –Есеп және аудит/ 2-жылдық

Қазақ бөлімі (3 магистрант)

Ауд.

6М050800 – Учет и аудит/ 2-годичные

Русское отделение (9 магистрант)

Ауд.

Дүйсенбі/

Понедельник

0900-0950

1000-1050
Сейсенбі/ Вторник

1100-1150

Халықаралық аудит стандарттары к.э.н. Еспергенова Л.Р.

Инд.

Продвинутый фин.вый учет к.э.н. Еспергенова Л.Р.

408

1200-1250

Тереңдетілген қаржылық есеп к.э.н. Еспергенова Л.Р.

Инд.

Продвинутый фин.вый учет к.э.н. Еспергенова Л.Р.

408

1300-1350

Тереңдетілген қаржылық есеп к.э.н. Еспергенова Л.Р.

406

Отраслевой анализ доктор PhD Несипбеков Е.Н.

408

1400-1450

Халықаралық аудит стандарттары к.э.н. Еспергенова Л.Р.

406

Отраслевой анализ доктор PhD Несипбеков Е.Н.

408

1500-1550

Тереңдетілген басқару есебі к.э.н. Еспергенова Л.Р.

406

Междунароные стандарты аудита к.ю.н. Телагусова Э.О.

408

1600-1650

Тереңдетілген басқару есебі к.э.н. Еспергенова Л.Р.

406

Междунароные стандарты аудита к.ю.н. Телагусова Э.О.

408

1700-1750

Тереңдетілген басқару есебі к.э.н. Еспергенова Л.Р.

Инд.


Сәрсенбі/

Среда

1400-1450

Қаржылық есептемені талдау доктор PhD Несипбеков Е.Н.

4081500-1550

Қаржылық есептемені талдау доктор PhD Несипбеков Е.Н.

4081600-1650

Қаржылық есептемені талдау доктор PhD Несипбеков Е.Н.

4081700-1750

Салалық талдау(дәр.) доктор PhD Несипбеков Е.Н.

4081800-1850

Салалық талдау(сем.) доктор PhD Несипбеков Е.Н.

408Бейсенбі/

Четверг

0900-0950

Салықтық аудит к.э.н. Еспергенова Л.Р.

4081000-1050

Салықтық аудит к.э.н. Еспергенова Л.Р.

4081100-1150

Тереңдетілген аудит к.э.н. Еспергенова Л.Р.

408

Налоговый аудит (лек.) д.э.н Ержанов М.С.

404

1200-1250

Тереңдетілген аудит к.э.н. Еспергенова Л.Р.

408

Налоговый аудит (сем.) д.э.н Ержанов М.С.

404

1300-1350

Тереңдетілген аудит к.э.н. Еспергенова Л.Р.

404

Углубленный упрваленический учет к.э.н. Еспергенова Л.Р.

404

1400-1450Углубленный упрваленический учет к.э.н. Еспергенова Л.Р.

404

1500-1550Углубленный упрваленический учет к.э.н. Еспергенова Л.Р.

404

1600-1650

1700-1750

1800-1850
Жұма/

Пятница

1300-1350

1400-1450

Сенбі/ Суббота

1000-1050Угубленный аудит к.э.н. Барышева С.К.

408

1100-1150Угубленный аудит к.э.н. Барышева С.К.

408

1200-1250Угубленный аудит к.э.н. Барышева С.К.

408


Анализ фин.вой отчетности к.э.н. Барышева С.К.

408


Анализ фин.вой отчетности к.э.н. Барышева С.К.

408


Анализ фин.вой отчетности к.э.н. Барышева С.К.

408


Оқу басқармасының бастығы Таубаева Г.З.

Құқық және экономика институтының директор м.а. Тилеубергенов Е.М.

Диспетчер Зайнулла Ж.С.
Бекітемін

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________А.Т. Құлсариева “ _____ ” _____________2015 ж

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Құқық және экономика институты бойынша 1 курс магистранттарының

2014-2015 оқу жылының / 2- семестріне арналған / сабақ кестесі

Апта

күндері

Уақыты

6М050600-Экономика / 2-жыл.

Қазақ бөлімі (6-магистрант)

Ауд.

6М050600-Экономика / 2-год.

Русское отделение (4-магистрант)

Ауд.

Дүйсенбі/

Понедельник

1400-1450Человеческий капитал в условиях экономики знаний (лек.) к.э.н., ст.препод.Изеев С.Н.

403

1500-1550Человеческий капитал в условиях экономики знаний (лек.) к.э.н., ст.препод.Изеев С.Н.

403

1600-1650Человеческий капитал в условиях экономики знаний (сем.) к.э.н., ст.препод.Изеев С.Н.

403
Сейсенбі/

Вторник

1500-1550

Ұлттық экономика: стратегиялық ағымдардың дамуы мен болжауы (дәр.) доктор PhD Несипбеков Е.Н.

4031600-1650

Ұлттық экономика: стратегиялық ағымдардың дамуы мен болжауы (дәр.) доктор PhD Несипбеков Е.Н.

4031700-1750

Ұлттық экономика: стратегиялық ағымдардың дамуы мен болжауы (сем.) доктор PhD Несипбеков Е.Н.

4031800-1850

Сәрсенбі/

СредаБейсенбі/

Четверг

1200-1250Устойчивое развитие региона РК (лек.) к.э.н., ст.препод.Изеев С.Н.

403

1300-1350Устойчивое развитие региона РК (лек.) к.э.н., ст.препод.Изеев С.Н.

403

1400-1450Устойчивое развитие региона РК (сем.) к.э.н., ст.препод.Изеев С.Н.

403

1500-1550

ҚР аймақтарының тұрақты дамуы (дәр.) доктор PhD Ашимова Р.М.

400

Экономическая безопасность фирмы (лек.)к.э.н., ст.препод.Изеев С.Н.

403

1600-1650

Фирманың экономикалық қауіпсіздігі (дәр.) доктор PhD Ашимова Р.М.

400

Экономическая безопасность фирмы (сем.)к.э.н., ст.препод.Изеев С.Н.

403

1700-1750

Фирманың экономикалық қауіпсіздігі (сем.)доктор PhD Ашимова Р.М.

4001800-1850

Білім экономикасы жағдайындағы адами капитал (дәр.) доктор PhD Ашимова Р.М.

Инд.1900-1950

Жұма/

ПятницаСенбі/

Суббота

0900-0950

Қолданбалы макроэкономика (лек) к.э.н., ст. препод Изеев С.Н.

401

Прикладная макроэкономика (лек.) к.э.н., доцент Азбергенова Р.Б.

403

1000-1000

Қолданбалы макроэкономика (сем) к.э.н., ст. препод Изеев С.Н.

401

Прикладная макроэкономика (сем.) к.э.н., доцент Азбергенова Р.Б.

403

1100-1150

Білім экономикасы жағдайындағы адами капитал (дәр.) доктор PhD Ашимова Р.М.

403

Национальная-экономика: стратегические направления развития и прогназирования (лек) к.э.н., ст. препод Изеев С.Н.

401

1200-1250

Білім экономикасы жағдайындағы адами капитал (сем.) доктор PhD Ашимова Р.М.

403

Национальная-экономика: стратегические направления развития и прогназирования (лек.) к.э.н., ст. препод Изеев С.Н.

401

1300-1350

ҚР аймақтарының тұрақты дамуы (дәр.) доктор PhD Ашимова Р.М.

403

Национальная-экономика: стратегические направления развития и прогназирования (сем) к.э.н., ст. препод Изеев С.Н.

401

1400-1450

ҚР аймақтарының тұрақты дамуы (сем.) доктор PhD Ашимова Р.М.

403Оқу басқармасының бастығы Таубаева Г.З.

Құқық және экономика институтының директор м.а. Тилеубергенов Е.М.

Диспетчер Зайнулла Ж.С.

Бекітемін

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________А.Т. Құлсариева “ _____ ” _____________2015 ж

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Құқық және экономика институты бойынша 1 курс магистранттарының

2014-2015 оқу жылының / 2- семестріне арналған / сабақ кестесі / Ғылыми-педагогикалық бағыт

Апта

күндері

Уақыты

6М050900 – Қаржы / 2-жылдық
Қазақ бөлімі (2 магистрант)


Ауд.

6М050900 – Финансы / 2-жылдық
Орыс бөлімі ( 4- магистрант)


Ауд.

Дүйсенбі/

Понедельник
Сейсенбі/

Вторник

0900-0950

Қаржылық есептіліктің ж/е аудиттің Халықаралық стандарты э.ғ.к. Еспергенова Л.Р.

Инд.

Международные стандарты фин.вой отчетности и аудита э.ғ.к. Пралиева С.Ж.

инд

1000-1050

Қаржылық есептіліктің ж/е аудиттің Халықаралық стандарты э.ғ.к. Еспергенова Л.Р.

408

Международные стандарты фин.вой отчетности и аудита э.ғ.к. Пралиева С.Ж.

401

1100-1150

Қаржы теориясы э.ғ.к. Пралиева С.Ж.

406

Теория финансов д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

1200-1250

Қаржы теориясы э.ғ.к. Пралиева С.Ж

406

Теория финансов д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

1300-1350

Әлемдік қаржылық нарық д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

Мировые фин.вые рынки д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

1400-1450

Әлемдік қаржылық нарық д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

Мировые фин.вые рынки д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

1500-1550

ҚР салық салу ж/е әкімшілік д.э.н. Кошкарбаев К.У.

Инд

Налогооблажение и администратирование в РК д.э.н. Кошкарбаев К.У.

ИндСәрсенбі/

Среда

1300-1350

Қаржылық менеджмент д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

Финансовый менеджмент д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

1400-1450

Қаржылық менеджмент д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

Финансовый менеджмент д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

1500-1550

Қаржылық менеджмент д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

Финансовый менеджмент д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

1600-1650

ҚР салық салу ж/е әкімшілік д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

Налогооблажение и администратирование в РК д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

1700-1750

ҚР салық салу ж/е әкімшілік д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401

Налогооблажение и администратирование в РК д.э.н. Кошкарбаев К.У.

401
Бейсенбі/

Четверг

1100-1150

Қаржы институтының қызметтерін басқару к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

Управление деятельностью финансовых институтов к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

1200-1250

Қаржы институтының қызметтерін басқару к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

Управление деятельностью финансовых институтов к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

1300-1350

Қаржы институтының қызметтерін басқару к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

Управление деятельностью финансовых институтов к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

1400-1450

Банктегі есеп пен есептеменің ерекшеліктері к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

Особенности учета и отчетности в банках к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

1500-1550

Банктегі есеп пен есептеменің ерекшеліктері к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

Особенности учета и отчетности в банках к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

1600-1650

Банктегі есеп пен есептеменің ерекшеліктері к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

Особенности учета и отчетности в банках к.э.н. Пралиева С.Ж.

401

1700-1750

1800-1850

1900-1950

Жұма/

Пятница

1000-1050

1100-1150

Сенбі/

Суббота


Оқу басқармасының бастығы Таубаева Г.З

Құқық және экономика институтының директор м.а. Тилеубергенов Е.М.

Диспетчер Зайнулла Ж.С.

Бекітемін

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________А.Т. Құлсариева

_____ ” _____________2015ж.Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Құқық және экономика институты бойынша 1 курс магистранттарының

2014-2015 оқу жылының / 2- семестріне арналған / сабақ кестесіАпта

күндері

Уақыты

6М050700 – Менеджмент/ 2-годичные

Русское отделение (3-магистрант)

Ауд.

Дүйсенбі


0900-0950Сейсенбі/

Вторник

1000-1050

Организация и управление бизносом (лек.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

415

1100-1150

Антекризисная менеджмент (лек.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

415

1200-1250

Стратегическая менеджмент (лек.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

415

1300-1350

Региональное управление (лек.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

415

1400-1450

Организация и управление бизносом (сем.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

Инд.

1500-1550

Антекризисная менеджмент (сем.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

Инд.

1600-1650

Технологии управления персоналом (сем.) к.э.н. Джуманалиева З.У.

Инд.


Сәрсенбі/

Среда


1100-1150

Технологии управления персоналом (лек.) к.э.н. Джуманалиева З.У.

415

1200-1250

Технологии управления персоналом (лек.) к.э.н. Джуманалиева З.У.

415

1300-1350

Оптимизация управленических решений (лек.) к.э.н. Джуманалиева З.У.

415

1400-1450

Организационное проведение (лек.) к.э.н. Джуманалиева З.У.

415


Бейсенбі/

Четверг


1400-1450

Региональное управление (сем.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

Инд.

1500-1550

Стратегическая менеджмент (сем.) д.э.н., проф. Курманалиев К.К.

Инд.

1600-1650

Организационное проведение (сем.) к.э.н. Джуманалиева З.У.

Инд.

1700-1750

Оптимизация управленических решений (сем.) к.э.н. Джуманалиева З.У.

Инд.


Жұма
Сенбі
Оқу басқармасының бастығы Таубаева Г.З.
Құқық және экономика институтының директор м.а. Тилеубергенов Е.М.
Диспетчер Зайнулла Ж.С.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет