Пәндердің элективті каталогыбет1/4
Дата16.06.2016
өлшемі398 Kb.
#138299
  1   2   3   4
Ф. 7. 02-05

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Заңтану және халықаралық қатынастар» ФАКУЛЬТЕТІ5В020200 – Халықаралық қатынастар мамандығы

Пәндердің элективті каталогы

Шымкент 2014 ж.
Модуль шифры мен атауы

Пән атауы

Цикл

Пәннің коды

Кредиттер саны

Пән форматыДәр/ЗертС /ПС /ОСӨЖ/ СӨЖ

Семестр

Пререквизиттер/ постреквезиттер

Пәннің қысқаша мазмұны мен мақсаты

Құзіреттілікттер

Оқытушылар

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

Жалпы міндетті модульдер
ЖММ 1 Қазақстан тарихы

Н.А. Назарбаевтың

еңбектері


ЖММ/ТК

TN1101

1

1/0/0/1/1

 

Пререквизиттер:

Қазақстан тарихыПостреквизиттер:

Саясаттану, философияПәннің мақсаты: Н.Ә. Назарбаевтың еңбектерімен таныстыру, аса маңызды бағыттары мен басымдылықтарын көрсету

Пәннің мазмұны:

«Қазақстандық жол», «Ақиқаттың ақ жолы», «Сындарлы он жыл», «Ғасырлар тоғысында», «Тәуелсіздік белестері», «Жүз жылға татитын он жыл», «Тарих тағылымдарыҚазақстанның ішкі және сыртқы саясатының негізгі мәселелерін білу:

саяси оқиғалар және процесстерді талдауға қабілетті:

Саяси ахуалды болжай және сараптауды игеру:


13

Орта Азиядағы саяси үрдістер

ЖММ/ТК

PPCA 1101

1

1/0/0/1/1

 

Пререквизиттер:

Қазақстан тарихыПостреквизиттер:

Саясаттану, философияПәннің мақсаты: ОА жүргізіліп жатқан реформаларды және саяси, әлеуметтік-экономикалық, кезеңдерін түсіну

Пәннің мазмұны: Орталық Азиядағы саяси процесс. ОА елдерінің сыртқы саясаты. Әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қауіпсіздік мәселелері Орталық Азиядағы Қазақстанның орны

Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының негізгі мәселелерін білу:

саяси оқиғалар және процесстерді талдауға қабілетті:

Саяси ахуалды болжай және сараптауды игеру:


13

ЖММ 9

Философия

Дінтану


ЖМП/ТК

Rel2109

1

1/0/0/1/1

 

Пререквизиттер: Философия Постреквизиттер: Халықаралық құқық

Пәннің мақсаты: Дін, конфессия, діни ағым және секта сияқты түсініктерді түсіндіру. Пәннің мазмұны: Дін, конфессия, діни ағым және секта сияқты түсініктерді түсіндіру. "Діни наным бостандығы мен діни бірлестіктері туралы" ҚР заңы 15 қаңтар 1992 ж., "Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы" ҚР заңы 11 қараша 2011ж.. Діни экстремизм және терроризм мәселелері Дәстүрлі емес шығыс, ислам және христиан дін ағымдары

Білу:

қоғамның, мемлекеттің, дін және дінге сенушілердің ара қатынасын білуі тиіс.Қабілетті:діни; заманауи өзекті конфессиялық және конфессияаралық мәселелерді өзіндік талдаудың дағдыларына;

Игеру:діни дүниетанымның мәселелер бойынша құзіретті болуы керек;


15

Адамзат дамуы

ЖММ/ТК

ChR2209
1/0/0/1/1

1

Пререквизиттер: Философия Постреквизиттер: Халықаралық құқық

Пәннің мақсаты: студенттерді адамзат дамуының тұжырымдамалары бойынша негізгі терминдер және түсініктермен таныстыру

Пәннің мазмұны:

Адамзат мәселелеріне шолу жасау. Адамзат дамуының тұжырымдамалық негізі. Мемлекеттік әлеуметтік саясатының негізгі бағыттары және адам капиталының мәселелері.Білу:

негізгі әдіснамалық және теориялық әдістердіҚабілетті: қоғамдағы адамның әлеуметтік-экономикалық жағдайын анықтауға

Игеру: адамзат дамуының өлшемдерінің қазіргі заманғы әдістерін

14

Логика

ЖММ/ТК

Log2209
1/0/0/1/1

1

Пререквизиттер: Философия Постреквизиттер: Халықаралық құқық

Пәннің мақсаты: Студенттерді формалды логиканың негізгі қағидаларымен, логикалық ойлау дағдысы және қабілетіне, қоршаған ортаны (әлемді) ғылыми тұрғыдан қарастыру мен түсінуде тәжрибелік қолдануға, сондай-ақ ғылыми әдістерді кәсіби жұмысқа қолдануға оқыту (үйрету).

Пәннің мазмұны:

Ұғым. Пікір. Ой-тұжырым. Логиканың негізгі шартты заңдары. Дәлелдеу және терістеу. ГипотезаБілу:

Формалдық-логикалық зандарды, Қабілетті:Талқылау барысында, практикалық әрекетте студенттер логика заңдарын, әдістерін және операцияларын қолдана білуИгеру: теориялық курстын негізгі қағидаларын

14

МАМАНДЫҚТЫҢ МІНДЕТТІ МОДУЛЬДЕРІ

МММ 3. 1.Халықаралық құқық

Халықаралық құқық

БП/ МК

MPP4210

1

2/0/1/3

7

Пререквизиттері: Дипломатиялық және консулдық қызмет,
Постреквизиттері: халықаралық құқық

Курс мақсаты: халықаралық адам құқығын қорғау саласындағы және халықаралық ұйымдар қызметіндегі негізгі стандарттарды, халықаралық құқықтың негізгі принциптерін оқып үйрену.

Курс мазмұны: Қазіргі кездегі халықаралық құқықтың жалпы түсініктері. Мазмұны, ерекшеліктері, перспективалары. Халықаралық және ұлттық құққық арақатынастары. Халықаралық құқық принциптері.Халықаралық қатынастар саласы бойынша негізгі ұғымдар мен терминдерді білу, болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын, айқындауға қабілетті:;

Ғаламдық мәселелерге сараптама жасай отыра, саяси жағдайды болжамдауды игеру.1

Халықаралық жария құқық

БП/ МК

MPP4210

1

2/0/1/3

7

Пререквизиттері: Дипломатиялық және консулдық қызмет,
Постреквизиттері: халықаралық құқық

Курс мақсаты: студенттерге жария құқық саласындағы қажетті мағлұматтарға үйрету.
Мазмұны: Халықаралық қатынастар түсінігі. Сыртқы экономикалық мәмілелер. Сыртқы экономикалық мәміленің жалпы сипаттамасы және оның түрлері. Сыртқы экономикалық мәміленің коллизиялық ережелері және оларды жою шаралары. Халықаралық несие және есеп қатынастары. Шетелдік соттар мен арбитраждардың шешімін орындау және мойындау.

кәсіптік және әлеуметтік қызметте осы ғылымдардың әдістемелерін пайдалана білуі тиіс

әлеуметтік маңызды мәселелер мен үрдістерді ғылыми тұрғыдан сараптауға қабілетті болу, Ғаламдық мәселелерге сараптама жасай отыра, саяси жағдайды болжамдауды игеру:1

МММ 3.2 Әлемдік экономика және ХЭҚ

Әлемдік экономика және ХЭҚ

БП/ МК

MEIMEO4211

1

2/0/1/3

7

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері, социология Постреквезиттері: көпжақты дипломатия

Пәннің мақсаты- жалпы макроэкономикалық көрсеткіштерінің негізінде әлемдік экономиканың даму тенденцияларын, 20 және 21ғғ торабындағы экономикалық саясаттың концептуалды өзгерістерін есепке алып, әлемдік қоғамдастықтың барлық елдерін қосатын біртұтас жүйе ретіндегі әлемдік экономика туралы ғылыми білімдерді студенттерде қалыптастыру.

Пәннің мазмұны: Әлемдік экономиканың экономикалық дамуының әркелкілігі. Әлемдік шаруашылықтың глобализациясы. Әлемдік шаруашылық дамуының болашағы. Халықаралық еңбек бөлінісі. Әлемдік нарық және оның конъюнктурасы. Сыртқы сауда балансы. Қызметтердің халықаралық саудасы.

әлемдік экономикалық жүйе дамуының, оның қозғалысының басты тенденцияларын білуі;

экономика бойынша мәселелерді шешу қабілетті;

Халықаралық ортада өнеркәсіптік немесе қосалқы қызметтерді жүзеге асыруды игеру


3

Халықаралық экономикалық қатынастардың саяси аспектілері

БП/МК

P4211AMEO

1

2/0/1/3

7

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері, социология Постреквезиттері: көпжақты дипломатия

Пәннің мақсаты- жалпы макроэкономикалық көрсеткіштерінің негізінде әлемдік экономиканың даму тенденцияларын, 20 және 21ғғ торабындағы экономикалық саясаттың концептуалды өзгерістерін есепке алып, әлемдік қоғамдастықтың барлық елдерін қосатын біртұтас жүйе ретіндегі әлемдік экономика туралы ғылыми білімдерді студенттерде қалыптастыру.

Пәннің мазмұны: Әлемдік экономиканың экономикалық дамуының әркелкілігі. Әлемдік шаруашылықтың глобализациясы. Әлемдік шаруашылық дамуының болашағы. Халықаралық еңбек бөлінісі. Әлемдік нарық және оның конъюнктурасы. Сыртқы сауда балансы. Қызметтердің халықаралық саудасы.

әлемдік экономикалық жүйе дамуының, оның қозғалысының басты тенденцияларын білуі;

экономика бойынша мәселелерді шешу қабілетті;

Халықаралық ортада өнеркәсіптік немесе қосалқы қызметтерді жүзеге асыруды игеру


3

МММ 3.3 Геосаясат негіздері

Геосаясат негіздері

ПД/КВ

OG3303

1

2/0/1/3

6

Пререквизиттері: философия, социология
Постреквизиттері: халықаралық ұйымдар, көпжақты дипломатия

Курс мақсаты: студенттерге геосаяси ғылымының негізгі ережелері туралы, тарихи және қазіргі геосаяси қатынастар туралы білімдер беру. Мазмұны: Геосаяси негіздері- теориялық аспект. Қазіргі әлемдік геосаясаттың ерекшеліктері. Антикалық және орта ғасырлық қоғамдық пікірлердегі геосаяси көзқарастардың қалыптасу тарихы. Географиялық детерминизм. Әлемдік геосаяси циклдардың теориялық мәселелері. Қазіргі кездегі негізгі геосаяси орталықтар.

негізгі аймақтық сыртқы саяси стратегияларын білу;

қазіргі кезеңнің ғаламдық мәселелерін сараптауға қабілетті; нақты материалдарды және қазіргі халықаралық жағдайды, мәселелерді бағдарлай алатын және қолданбалы зерттеу әдістерін игеруі қажет.8

Қазіргі шет ел геосаяси теориялары және тұжырымдамалары

ПД/КВ

SZGT3303

1

2/0/1/3

5

Пререквизиттері: философия, социология
Постреквизиттері: халықаралық ұйымдар, көпжақты дипломатия

Курс мақсаты – қазіргі таңдағы геосаяси үрдістердің дамуын, өзекті мәселелерін, жаңа тенденцияларды анықтау болып табылады.

Мазмұны: қазіргі әлемнің геосаяси үлгісі. "Коммуникация кеңістігіндегі геосаясат: теңіздік, әуе, космотық күш және ақпараттық ағымдар.Геосаясат және соғыс геостратегиясы. Геосаясат және идеология. Геосаясат және геоэкономика.

негізгі аймақтық сыртқы саяси стратегияларын білу;

қазіргі кезеңнің ғаламдық мәселелерін сараптауға қабілетті; нақты материалдарды және қазіргі халықаралық жағдайды, мәселелерді бағдарлай алатын және қолданбалы зерттеу әдістерін игеруі қажет..8

МММ

3.4 Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселелері

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері

БД/ КВ

SPMO3217

1

2/0/2/4

6

Пререквизиттері: халықаралық қатынатардың жаңа заман тарихы. Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Геосаясат негіздері. Көпжақты дипломатия

Курс мақсаты- қазіргі халықаралық қатынастар мәселелерінің типологиясының мәнін кез-келген аймақ пен бүкіл әлемнің дамуы үшін қолдануға болатын ортақ заңдылығы бар күрделі саяси құбылыс екендігін анықтау
Мазмұны: Халықаралық аренадағы өзгерістер динамикасы. Экономиканың интернационализациялануы және ғаламдануы. Демографиялық императив.Әлемдегі миграциялық процестер.Денсаулық сақтау мәселесі.Адам құқығын қорғау мәселесі.ХХІ ғасырдағы энергетика. Мораль және саясат.Мәдениеттің ғаламдануы.Ұлттық психологияның және идеологияның әлемдік саясат оқиғаларына әсері.Біртұтас ақпараттық-телекоммуникациялық кеңістіктің қалыптасуы. БАҚ және әлемдік саясат
Ұлттық мүдделер және саяси шынайылық. Солтүстік пен Оңтүстік мәселесі

халықаралық қатынастардың жалпы заңдылықтарын білуі,

нақты материалдарды және қазіргі халықаралық жағдайды, мәселелерді бағдарлай және қолданбалы зерттеу әдістерін меңгеруге қабілетті,

Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының негізгі мәселелерін, қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың маңызды мәселелерін игеруі тиіс.


8
Әлемдік саясаттың өзекті мәселелері

БД/ КВ

APMO3217

4

2/0/2/4

6

Пререквизиттері: халықаралық қатынатардың жаңа заман тарихы. Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Геосаясат негіздері. Көпжақты дипломатия

Курс мақсаты- әлемдік саясаттың мәнін түсіну
Мазмұны: Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар пәні. Саяси және әлеуметтік ғылымдар жүйесіндегі әлемдік саясат. Әлемдік саясатты зерттеудің әдістері.Трансұлттық қауіптер және халықаралық қауіпсіздіктің қатерлері. Халықаралық құқық және халықралық қатынастардың негізгі ережелері мен нормаларының қарқыны. Халықаралық құқықтағы құндылық-идеологиялық фактор

халықаралық қатынастардың жалпы заңдылықтарын білуі,

нақты материалдарды және қазіргі халықаралық жағдайды, мәселелерді бағдарлай және қолданбалы зерттеу әдістерін меңгеруге қабілетті,

Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының негізгі мәселелерін, қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың маңызды мәселелерін игеруі тиіс.


8

МММ 3.5 Халықаралық қатынастарға кіріспе

Халықаралық қатынастарға кіріспе

БП/МК

VVMO2215

1

2/0/1/3

3

Пререквизиттер: философия, әлеуметтану
Постреквизиттер:

Геосаясат, көпжақты дипломатияКурс мақсаты— қазіргі халықаралық қатынастар мәселелерінің типологиясының мәнін кез-келген аймақ пен бүкіл әлемнің дамуы үшін қолдануға болатын ортақ заңдылығы бар күрделі саяси құбылыс екендігін анықтау
Мазмұны: Ғылымдардағы теория көрінісі. Халықаралық қатынастар теориясының тұжырымдық негіздері. Реализм және неореализм. Неолиберализм. Марксизм және неомарксизм. Халықаралық қатынастардың табиғаты және заңдылықтары.
Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі теориялары. Халықаралық қатынастар теориясындағы зерттеудің әдістері және әдістемелік негізі. Халықаралық қатынастарды зерттеудің формальды емес әдістері. Халықаралық қатынастарды зерттеудің жүйелік әдісі. Халықаралық қатынастардағы талдау деңгейлері.

көпжақты дипломатия түсінігінің қазіргі кезеңдегі әдістерін біліп,

әлемдік саясаттың мәні туралы қазіргі кездегі теориялық-әдіснамалық түсініктерді игеріп, негізгі тұжырымдамалар мен, әлемдік саясаттағы маңызды мәселелерге талдай жасай білуге қабілетті болуы тиіс1
Халықаралық қатынастар және әлемдік саясатты зерттеудің қазіргі кездегі мәселелері

БП/МК

SPIMOMP2215

1

2/0/1/3

3

Пререквизиттер философия, әлеуметтану

Постреквизиттер:

Геосаясат, көпжақты дипломатияКурс мақсаты қазіргі кездегі теориялық тұжырымдамалар мен әдістерді үйрену

Мазмұны: Әлемдік саясат және халықаралық қатынастардың салаларын анықтау әдістері. Халықаралық қатынастар және әлемдік саясаттың ерекшеліктері: түрлі көзқарастарды сипаттау. Халықаралық қатынастар ғылымының ғылыми пән ретінде қалыптасуы. Әлеуметтік ғылымдар саласындағы әлемдік саясат. Халықаралық зерттеулердегі әдіснамалық және әдістік мәселелер. Қазіргі кездегі халықаралық қатынастар теориясы. Қауіпсіздік саласындағы халықаралық қатынастар мәселесі.

көпжақты дипломатия түсінігінің қазіргі кезеңдегі әдістерін біліп,

әлемдік саясаттың мәні туралы қазіргі кездегі теориялық-әдіснамалық түсініктерді игеріп, негізгі тұжырымдамалар мен, әлемдік саясаттағы маңызды мәселелерге талдай жасай білуге қабілетті болуы тиіс1

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> katalog
files -> Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіптік одағы
files -> Денсаулық сақтау саласында біліктілік емтиханын өткізу ережесін бекіту туралы
files -> Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года №211-v зрк "Казахстанская правда" от 07. 2014 г. №127 (27748); "
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіподағы арасындағы 2012-2014 жылдарға арналған салалық келісім
katalog -> Пәндердің элективті каталогы
katalog -> Ф. 02-10 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
katalog -> Ф 02-05 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет