Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права»бет1/4
Дата17.07.2016
өлшемі0.77 Mb.
түріПравила прийому
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО

Вчена Рада ДонУЕП

протокол №______________

.____.____________. 2015 р.

В.о. ректора

Берсуцька Світлана Яківна

_____________________________

(підпис)Правила прийому

до Приватного вищого навчального закладу

«Донецький університет економіки та права»

в 2016 році

Артемівськ - 2015


Провадження освітньої діяльності у Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія AЕ № 636111 від 01.04.2015, термін дії ліцензії вказаний в додатку .

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 № 1351/27796.
І. Загальні положення


  1. Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права» (далі – ДонУЕП, Університет) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступенями), напрямами підготовки (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремленому структурному підрозділі (Артемівський факультет економіки та підприємництва) та вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі (Фінансово-правовий коледж) (табл.1, дод. 3).

  2. До ДонУЕП приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Усі зазначені особи мають рівні права та обов’язки.

Прийом до ДонУЕП на всі ступені (освітньо-кваліфікаційні рівні) здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання до Фінансово-правового коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Фінансово-правового коледжу приймаються на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу особи, які мають повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

  3. Фінансово-правовий коледж приймає за результатами вступних випробувань на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (табл. 2).

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.5. ДонУЕП приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

2.6. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

2.7. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до ДонУЕП для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра (магістра) та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста, магістра).

Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права» зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначеними розділами ІV, V, VI та пунктом 1 розділу XI Правил прийому.

2.8. Університет має право приймати на навчання на старших курсах осіб, які здобули базову або повну вищу світу, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до ДонУЕП.  1. Фінансово-правовий коледж приймає на навчання на старших курсах осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до ДонУЕП.

  2. Університет приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

  3. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ДонУЕП приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДонУЕП здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця: 900-1700;

субота, неділя: 900-1400.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньоїповної загальної

середньоїПочаток прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00

20 липня 2016 рокуЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
о 12.00

27 липня

2016 року


09 серпня 2016 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 27 липня 2016 року

21 – 28 липня 2016 року

21 – 28 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

01 серпня 2016 рокуне пізніше 12 години

12 серпня 2016 рокуТермін виконання вимог до зарахування

не пізніше 10 серпня 2016 року

не пізніше 19 серпня 2016 року

Термін зарахування


не пізніше 12 серпня

2016 рокуне пізніше 23 серпня 2016 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДонУЕП, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста для здобуття ОКР молодший спеціаліст та бакалавр проводиться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Для здобуття

ОКР молодший спеціалістДля здобуття

ОКР бакалаврвступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів

кваліфікованого

робітникамолодшого

спеціалістаПочаток прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00

20 липня 2016 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань (по мірі формування груп)

21 – 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

01 серпня 2016 рокуТермін виконання вимог до зарахування

не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2016 року

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДонУЕП, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної та базової вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводиться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

11 липня 2016 року

01 лютого 2016 рокуЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ДонУЕП

15 серпня 2016 року

15 серпня 2016 року

17 лютого 2016 рокуСтроки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань (по мірі формування груп)

03 - 23 серпня 2016 року

03 - 23 серпня 2016 року

18-25 лютого 2016 рокуТермін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 27 серпня 2016 року

не пізніше 27 серпня 2016 року

не пізніше 26 лютого 2016 рокуТермін виконання вимог до зарахування

не пізніше 30 серпня 2016 року

не пізніше 30 серпня 2016 року

не пізніше 28 лютого 2016 рокуТерміни зарахування вступників

не пізніше 31 серпня 2016 року

не пізніше 31 серпня 2016 року

не пізніше 29 лютого 2016 року


4.5. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів, здобутих за іншими спеціальностями проводиться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Для здобуття

ОКР молодший спеціалістДля здобуття

ОКР бакалаврвступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів)

молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей

бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей

здобувачі ступеню бакалавра

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

26 серпня 2016 року


29 серпня 2016 року


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

27 серпня 2016 року

-

Термін виконання вимог до зарахування

не пізніше 30 серпня 2016 року

-

Терміни зарахування вступників

не пізніше 31 серпня 2016 року

не пізніше 31 серпня 2016 року


V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у ДонУЕП

5.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою (пункт 7 розділу VI цих Правил) та зарахування поза конкурсом (розділ VIІ цих Правил), подають заяви тільки в електронній формі. Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

5.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність (освітню програму, напрям підготовки), факультет (інститут), тощо та форму навчання.

Заяви, подані на певну спеціальність (освітню програму, напрям підготовки) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою (пункт 7 розділу VI цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ VІI цих Правил) (за наявності).

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою (пункт 7 розділу VI цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ VІI цих Правил) (за наявності);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

медичну довідку за формою 086-о або її копію.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у пункті 7 розділу VI цих Правил.

5.7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі вказане у таблиці 5.

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою (пункт 7розділу VI цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділи VІI цих Правил), першочергового зарахування (розділ VІIІ цих Правил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5.14. Приймальна комісія вищого навчального закладу, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонУЕП, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів):

з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра. Один з цих предметів може бути вибраним вступником з переліку, запропонованого ДонУП;

з двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Перелік конкурсних предметів сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі наведено у таблиці 5.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.  1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи, помножених на вагові коефіцієнти.

Ваговий коефіцієнт:

 • для балів профільного предмету – 0,4, для кожного з непрофільних – 0,25;

 • для середнього бала документа про повну загальну середню освіту – 0,05;

 • для додаткового бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України) до 0,05 (див. табл. 5).

Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки при вступі для здобуття ступеня бакалавра:

Секція «Правознавство» (базова дисципліна – Історія України) – для вступу на спеціальність «Право»;

Секції «Мікроекономіка та макроекономіка», «Фінанси, грошовий обіг і кредит» та «Економічна теорія та історія економічної думки» (базова дисципліна – Математика) – для вступу на навчання за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування».

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти.

Ваговий коефіцієнт: • для балів профільного предмету – 0,6, для непрофільного – 0,3;

 • для середнього бала документа про повну загальну середню освіту – 0,05;

 • для додаткового бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України) до 0,05 (див. табл. 5).

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених пунктом 7 цього розділу.

Для осіб, що вступають на базі повної загальної середньої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, які беруть участь у конкурсному відборі на основі результатів вступних випробувань і мають на це право, ДонУЕП проводить такі вступні випробування: • українська мова та література;

 • математика;

 • історія України.

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів:

Спеціальність

Конкурсні предмети

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

Фінанси, грошовий обіг і кредит

українська мова,

математика4

4


Право

українська мова,

історія України4

4

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи з урахуванням коефіцієнту 0,05. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.7. Брати участь у конкурсі при вступі на основі повної загальної середньої освіти тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи:

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

6.8. Результати вступних екзаменів при вступі на основі базової середньої освіти оцінюються за 12 бальною шкалою.

6.9. Результати вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.10. Для проведення вступних екзаменів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти створюються відповідні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на сайті ДонУЕП та в приймальній комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (іншу спеціальність) у цьому вищому навчальному закладі.

6.11. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра (табл. 4), а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до ДонУЕП у п. 6.12-6.16.

6.12. Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (кваліфікованого робітника), зараховуються до ДонУЕП для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (молодшого спеціаліста) за скороченим терміном підготовки за результатами фахового випробування у формі співбесіди. Результати співбесіди оцінюються за чотирьохбальною шкалою: «відмінно» (5), «добре» (4), «задовільно» (3), «незадовільно» (2).

Вступ до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, здійснюється за умови успішного проходження додаткової співбесіди, результат якої оцінюється як «зараховано» або «не зараховано», з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. При успішному проходженні співбесіди абітурієнт допускається до основних вступних випробувань.

6.13. Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст відбувається на конкурсній основі за результатами екзамену в усній формі зі спеціальності. Результати вступних випробувань оцінюються за чотирьохбальною шкалою: «відмінно» (5), «добре» (4), «задовільно» (3), «незадовільно» (2).

6.14. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума балів з фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови, та вноситься до Єдиної бази. Вступні випробування проводяться у формі письмових екзаменів відповідно до програмам вступних іспитів зі спеціальності та з іноземної мови. Результати вступних випробувань оцінюються за чотирьохбальною шкалою: «відмінно» (5), «добре» (4), «задовільно» (3), «незадовільно» (2).

6.15. Вступ до Університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, здійснюється за умови успішного проходження додаткової співбесіди, результат якої оцінюється як «зараховано» або «не зараховано», з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. При успішному проходженні співбесіди абітурієнт допускається до основних вступних випробувань.

Особи, що здобули базову або повну вищу світу, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) зараховуються на навчання на старших курсах Університету (Фінансово-правового коледжу) за результатами середнього бала диплому бакалавра (спеціаліста, магістра).

Фінансово-правовий коледж приймає на навчання на старших курсах осіб, які здобули неповну вищу освіту (мають диплом молодшого спеціаліста), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю за результатами середнього бала диплому молодшого спеціаліста.

Зарахування до Університету проводиться за конкурсом окремо з кожної спеціальності та форми навчання.

6.16. Зарахування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на всі форми навчання проводиться згідно рейтингового списку, в якому всі абітурієнти упорядковуються за конкурсним балом від більшого до меншого у такій послідовності:

особи, які мають право зараховуватися поза конкурсом, окрім тих, хто вступає на навчання за ступенем магістра (пункт 1 розділу VII цих Правил);

особи, які зараховуються за конкурсом.

При однаковому конкурсному балі першочергове зарахування вступників проводиться з урахуванням розділу VIIІ у такій послідовності:

особи, які мають більший бал за фаховим іспитом при рівній кількості балів за вступними випробуваннями (при вступі до магістратури);

особи, які мають більший середній бал за результатами навчання на бакалаврській програмі (при вступі до магістратури або на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра);

особи, які є переможцями або призерами всеукраїнських олімпіад з фахових дисциплін, конкурсів наукових робіт та учасниками наукових конференцій;

особи, які мають опубліковані наукові праці або патенти на винаходи для наукового напрямку; є переможцями або призерами міжнародних, обласних, міських або університетських олімпіад і конкурсів;

особи, які приймали активну участь у студентському самоврядуванні, заходах Університету, мають рекомендації проректора з гуманітарної освіти, студентської ради, кафедри (при вступі до магістратури або на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст);

особи, які мають стаж практичної роботи за фахом більше двох років.

6.17. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено як «незадовільно» (2) або балами нижче встановленого мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.18. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ДонУЕП, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Головою апеляційної комісії є перший проректор.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ДонУЕП (далі – апеляція), повинна подаватись особисто у терміни, визначені Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування).

Апеляція розглядається за письмовою заявою вступників. Якщо подається заява на апеляцію, вступник повинен мати із собою документ, що посвідчує його особистість. З неповнолітнім вступником (до 18 років) має право бути присутній як спостерігач один із батьків або інший законний представник.

Апеляція, як правило, розглядається в день її подання у присутності вступника, але не пізніше дня, наступного після її подання. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Апеляційна комісія діє на підставі положення про апеляційну комісію.VII. Зарахування поза конкурсом

7.1. Зараховуються поза конкурсом до ДонУЕП:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, не обмежується. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

7.3. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра та доктора філософії.
VIIІ. Право на першочергове зарахування

8.1. Право на першочергове зарахування до ДонУЕП мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, які мають більший бал за профільним предметом.

8.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 8.1 цих Правил.


ІX. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

9.2. У межах кожної зазначеної в пункті 9.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу VIIІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

9.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування;

пріоритет заяви, зазначений вступником.

9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Університету.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет