Презентациядан слайдты жою үшін: A. Вид -удалить слайд. B. Дизайн -вырезать. C. Главная -слайды Удалить слайдДата17.06.2016
өлшемі84.01 Kb.
түріПрезентация
1 вариант

$$$ 1


Презентациядан слайдты жою үшін:

A.Вид –Удалить слайд.

B. Дизайн –Вырезать.

C. Главная –Слайды – Удалить слайд.

D. Главная – Удалить.

E. Файл – Удалить.

$$$ 2

Презентацияда анимацияларды орнату үшін:A.Главная –Настройкаанимации.

B. Формат –Разметкаслайда.

C. Вставка – Создать слайд.

D. Показслайдов – Начатьпоказ.

E. Анимация – Настройкаанимации.

$$$ 3


Презентация жасау барысында жаңа слайд жасау үшін:

A.Главная – Формат–Оформлениеслайда.

B. Формат –Разметкаслайда.

C. Главная – Слайды – Создать слайд

D. Показслайдов – Начатьпоказ.

E. Файл – Вставка – Создать.

$$$ 4

POWER POINT-та әр түрлi иллюстрация жасау кезiнде менюдан қай параметр қолданылады:A.Формат –Абзац –Цвет.

B. Главная –шрифт –цвет.

C. Главная –выделить.

D. Окно –новое-цвет.

E. Вставка –печать.

$$$ 5


Мультимедиа – информация:

A.Бейнелеу.

B. Баспаға басу.

C. Есептеу.

D. Кескіндеу.

E. Жазбалар.

$$$ 6

МS Ассеss-те қандай құру режимі өрістің атауын, оның түрі мен қасиеттерін енгізуге рұхсат етеді?A.Конструктор.

B. Таблица режимі.

C. Мастер кестесі.

D. Кестенің импорты.

E. Кестелер аралығында байланыс.

$$$ 7


"Иә" және "жоқ" мәндері сақталатын өріс типі қалай аталады (МS Ассеss)?

A.Мәтіндік.

B. МЕМО.

C. Логикалық.

D. Дата/время.

E. Сандық.

$$$ 8

Енгізілген информацияға байланысты өрістің типін автоматты анықтауға кестені кұрудың қандай тәсілін ұсынады?A.Конструктор.

B. Кесте режимі.

C. Кесте шебері.

D. Кесте импорты.

E. Кестемен байланыс.

$$$ 9


Келесі тізімнен Місгоsoft Ассеss мәліметтер типіне жатпайтын мәліметтер типін көрсетіңіз:

A.Сандық.

B. Мәтіндік.

C. Нақты.

D. Ақшалық.

E. Логикалық.

$$$ 10

Реляциялық мәліметтер қорындағы анықталған объект жайлы толық мәліметтер жиыны - бұл:A.Макет.

B. Кесте.

C. Жазба.

D. Ағаш.


E. Алаң.

$$$ 11


Электронды таблицада түзету режиміне көшу үшін қай пернені басу керек?

A.F2


B. F4

C. F11


D. F12

E. F8


$$$ 12

Электрондыкестедедиаграмманықалайсаламыз?

A.Автосуммабатырмасы арқылы

B. Вставка - диаграммы батырмасы арқылы

C. Мастер функции батырмасы арқылы

D. автозаполнения арқылы

E. Данные – работа с данными командасымен

$$$ 13


MS Excel терезесін жабу қай пернемен орындалады?

A.[X]- пернесін басамыз

B. exit пернесін басамыз

C. esc-ті басамыз

D. enter-ді басамыз

E. power-ді басамыз

$$$ 14

Алмастыру буфері деген не?A.Қиып алынған немесе көшірілген ақпараттың уақытша сақтау аймағы.

B. Ақпаратты тұрақты сақтау аймағы.

C. Өшірілген ақпаратты сақтау аймағы

D. Есептеуге арналған аймақ

E. Суреттерді ғана сақтауға арналған аймақ.

$$$ 15


МS Ехсеl электрондық кестеде ұяшық тобы қалай аталады:.

A.Аумақ.


B. Бет.

C. Жұмыс кітабы.

D. Диапазон.

E. Кесте.

$$$ 16

Жұмыс кітабының атын өзгерту үшін:A.Файл менюінен "Сохранить как" командасын таңдау керек.

B. Беттің ярлыгына шерту керек.

C. Главная менюінен "выравнивание" командасын таңдау керек.

D. Жабу пернесін басу керек.

E. Бағыттауышты құжат терезесінің жолына жылжытып жаңа атты теру керек.

$$$ 17


Жұмыс кітабына керек емес парақты (лист) жою:

A.Файл-удалить-лист.

B. Жанама мәзір-удалить лист.

C. Вставка-удалить-лист.

D. Вид-удалить-лист.

E. Данные-очистить-лист.

$$$ 18

Місгоsoft Ехсеl электрондық кестесінде қатар тұрмаған ұяшықтарды пернелік көмегімен ерекшелеу үшін қандай пернелерді қолданады:A.Shift.

B. Аlt.


C. Ctrl.

D. ТАВ.

E. Еsс.

$$$ 19


Мына формула = СУММ(А2:А5) нені анықтайды?

A. А2, АЗ,А4, А5 ұяшықтарындағы сандардың қосындысын анықтайды.

B. А2 ұяшығының мәнін А5 ұяшығының мәніне бөлуді көрсетеді.

C. А2 және А5 ұяшықтарының қосындысын анықтайды.

D. А2 -ден А5 ұяшықтар ауданын белгілейді.

E. А2 және А5 ұяшықтар ауданын белгілейді.

$$$ 20

А1 ұяшығында жазылған сөзді қалай А1 - ден Ғ1 ұяшықтарының ортасына енгізуге болады:A.А1:Ғ1 диапозонын таңдап «Выравнивание по столбцу» құралын белгілеу керек.

B. Ғ1 диапозонын таңдап «Выравнивание по столбцу» құралын белгілеу керек.

C. А1:Ғ1 диапозонын белгілеп «Объеденить и поместить в центре» құралын таңдау керек.

D. А1:Ғ1 диапозонын таңдап «переносить по словам» құралын белгілеу керек.

E. А1 ұяшығына шертіп «Выравнивание по столбцу» құралын таңдау керек.

$$$ 21


Электрондық таблицаның еңқарапайым объектісі не?

A.Парақ.


B. Жол.

C. Кітап.

D. Бағана.

E. Ұяшық.

$$$ 22

Беттің параметрлерін қалай қою керек:Беттің параметрлерін қалай қою керек:

A.Разметка страницы - Параметры страницы.

B. Вставка - Параметры страницы.

C. Главная -параметр страницы.

D. Рассылки - Ширина столбца.

E. Сервис-параметр.

$$$ 23

Word-та файл үнсіз (по умолчанию) қандай кеңейтумен беріледі:A.DОС.

B. ТХТ.


C. WOR.

D. WRD.

E. ХLS.

$$$ 24


МS EXSEL-де файл үнсіз (по умолчанию) қандай кеңейтумен беріледі:

A.DОС.


B. ТХТ.

C. WOR.


D. WRD.

E. ХLS.


$$$ 25

Разметкастраницы менюінің негізгі командалары:

A.Буфер обмена, шрифт, абзац, стили.

B. Страницы, таблицы, иллюстрации, текст, колонтитулы.

C.Параметрыстраницы, фон страницы, абзац.

D. Режимы просмотра документа, масштаб,макросы.

E. Правописание, примечания, изменения.

$$$ 26


Word редакторында файлдың атын қалай өзгертуге болады:

A.Файл-Сохранить.

B. Файл -Сохранить как.

C. Файл-Переименовать.

D. "Сохранить" түйме сайман панеліндегі.

E. Shift+F12 комбинациясы.

$$$ 27

Вирус жұққан программалар мен дискілерді алып тастап, емдеп, оларды бастапқы қалпына келтіретін программа.A. Детектор

B. Доктор

C. Ревизор

D. Сүзгі


E. Вакцина

$$$ 28


Бұрыннан белгілі вирус түрлерін ғана қорғап жаңа вирусқа дәрменсіз программа

A. Детектор

B. Доктор

C. Ревизор

D. Сүзгі

E. Вакцина

$$$ 29

Антивирустық программалар қандай программалар болып табылады:.A. Қолданбалы программалар.

B. Сервистік программалар.

C. Аспаптық кұралдар.

D. Программалау жүйелері.

E. Кестелік процессор.

$$$ 30


Төмендегініңқайсысы антивирустық программа:

A. АІDSТЕSТ.

B. SТАТІSТІСА.

C. СОRЕL DRAW.

D. РАІNТ.

E. МАТНСАD.

$$$ 31

Файлдарды зақымдайтын вирустарды қалай атайды:A. Типтік.

B. Файлдық.

C. Жалпы.

D. Ортақ.

E. Қарапайым.

$$$ 32


AVP программасы қандай обьектілерді тексеру мүмкіндігін береді:

A. Қатты дискіні.

B. Иілгіш дискіні.

C. Жергілікті, желілік, иілгіш дискілерді.

D. Компакт дискі мен қатты дискіні.

E. Иілгіш дискі мен қатты дискіні.

$$$ 33

Телекомуникация- бұл...A. Қолданбалы программа мен шалғай құрылғылардың арасында немесе қолданбалы программа менжады арасында орналасқан және қызметтік функцияларды орындайтын жүйелік прогармма

B. пайдаланушыға көрінбейтін басқа құжатқа нұсқағышы бар мәтінің үзіндісі немесе графикалық объект

C. Субьектілердің аралығында тікелей қарым-қатынас болмайтындай байланыс

D. Электр - және радио байланыс көмегімен кескіндерді қашықтыққа тасымалдау

E. пайдаланушылардың арасында есептеуіш қорларын бірлесіп қолдану мақсатында кабельдермен өзара қосылған бірнеше ДК-лар

$$$ 34


Жергілікті есептеуіш желі – бұл...

A. Әлдеқандай мәліметтерді қашықтыққа тасымалдауға арналған шартты белгі

B. пайдаланушылардың арасында есептеуіш қорларын бірлесіп қолдану мақсатында кабельдермен өзара қосылған бірнеше ДК-лар

C. қашықтыққа сөйлеген сөздерді тасымалдауға арналған электр байланысының түрі;

D. Алыс қашықтықта қарым-қатынастарды қамтамасыз етуге арналған кабельдермен өзара қосылған ДК-лар жиынтығы;

E. Субьектілердің аралығында тікелей қарым-қатынас болмайтындай байланыс

$$$ 35

Цифрлық сигналды аналогтыққа және керісінше өзгертетін, компьютерлер арасында деректерді телефон арқылы беруге қолданылатын құрылғы былайаталады:

A. HUB


B. модем

C. сервер

D. контреллер

E. сервис

$$$ 36

Internet-бұл...A. компьтерлер аралығындағы виртуалдықосулардың жиынтығы

B. компьютерлер аралығында тіке қосулардың жиынтығы

C. ішінде мәліметтердің үздіксіз таралуы іске асырылатын кеңістік

D. гипермәтіндік ақпараттық - іздестіру жүйесі

E. компьютерлер жиынтығы

$$$ 37


Электрондық хабарлармен және файлдармен алмасуға арналған Internet қызметі қалай аталады?

A. ( Worid Wide WeB. WWW

B. Telnet

C. E-mfil

D. FTP

E. HTTP


$$$ 38

Компьютерлерді модем арқылы байланыстыру үшін не қолданылады?

A. тек қана телефон линиялары

B. тек қана спутниктік каналдар

C. тек қана радиотолқындар

D. телефон линиялары, оптоволакнды желілір, спутниктік каналдар

E. радиотолқындар

$$$ 39


On-line – бұл:

A. Команда

B. операциялық жүйе

C. нақты уақыт режимі

D. утилиталар

E. ақпараттық желі

$$$ 40

Модем функциялары:A. алыс қашықтықтағы компьютерлер арасында байланыс арналары бойынша мәліметтер алмастырады

B. компьютерді жергілікті желіге қосу үшін желілік плата қызметін

C. атқарады

D. берілетін ақпараттын протоколдауын жүзеге асырады

E. ақпаратты қорғайды

$$$ 41


Mодем-ол:

A. сандық сигналдарды телефон желісіне бағыттандырып түрлендіреді және керісінше

B. желінің кіліктік негізі

C. ақпаратты сақтау қоймасы

D. ақпаратты беру процесін басқарушы құрылғы.

E. ақпарат тасымалдаушы

$$$ 42

Модем деген не:.A. Магниттік лента жинақтауышы

B. Компьютерді басқаруға арналған манипулятор құрылғысы

C. Қатты Компьютерді басқаруға арналған манипулятор құрылғысы жинақтауышқа шығару құрылғысы

D. Компьютерлер арасында байланыс каналдары арқылы информация алмасу құрылғысы.

E. Жергілікті желі.

$$$ 43


INTERNET – бұл:

A. Институт iшiндегi компьютерлiк байланыстық желi.

B. Аймақтық компьютерлiк желi.

C. Ұлттық компьютерлiк желi.D. Бүкiл элемдiк компьютерлiк желi

E. Арнаулы компьютерлiк желi.
Каталог: ebook -> umm
umm -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі
umm -> 0 және 1 цифрларынан қанша төрттаңбалы сан құрастыруға болады? Шыққан сандарды «бұтақтар» әдісі арқылы көрсет
umm -> Әскери өнер тарихы ” 5В010400 “Бастапқы әскери дайындық” мамандығы бойынша
umm -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені "Отандық тарихтың қазіргі заман теориялық – методолгиялық іргелі мәселелері " пәні бойынша «6М020300»- тарих мамандығына арналған ОҚУ-Әдістемелік материалдары
umm -> Биологияға кіріспе. Дәрістер жинағы
umm -> Семинар сабақтарға әдістемелік нұсқаулар Семей қаласы-2007 жыл
umm -> Әбікенова Гүлнафис Төкенқызы Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің лингвистикалық сипаты
umm -> «Аударма ісі» 050207 мамандығы үшін жаттығулар жинағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет