Проект за многостранно партньорство: „засилване на социалните и специални умения на учителите и учениците за превенцията на изключителни и проблемни ситуации”Дата25.06.2016
өлшемі100 Kb.
#157655Проект за многостранно партньорство:

„ЗАСИЛВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ”


ЦЕЛ НА МНОГОСТРАННИЯ ПРОЕКТ:

Учителите да натрупат опит и да се запознаят как работят колегите им в други държави за справянето с проблемни ситуации и конфликти.

На съвместни срещи да се утвърдят форми на сътрудничеството и да се подобрят уменията за планиране и приемането на програми за управление на конфликтите в училищна среда и на прояви на насилие.

Тези програми да бъдат възприети като част от традициите на училището за подобряване на личните компетентности и на учители, и на ученици.


В продължение на две години ГПЗЕ ”З.Стояннов” работи по проект „Проблеми, обусловени от развитието и дейности в училище за преодоляването им” като част от многостранно партньорство по Програма „Коменски” на ЕС, заедно с училища от Германия, Полша, Естония и Турция.
Първата работна среща се проведе от 5 до 9 октомври 2009 г. в древния град Антакия (Антиохия), област Хатай, Турция.Там се очертаха насоките за реализация на дейности по Проекта.След завръщането се сформира екип от педагогически кадри и ученическа работна група. Реализираха се различни идеи, подчинени на тематиката на Проекта.
Домакин на Втората среща през м.декември 2009 г. на партньорите беше ГПЗЕ”З.Стоянов”. Най-важното събитие беше Ученическата конференция, посветена на конфликтите в училищна среда с участието на ученици от Германия, Турция, Полша и България.Последващите дейности бяха разнообразни и доказаха интелектулния и творчески потенциал на участниците, техния поглед върху темата за насилието и на уменията за успех.
Третата визита се състоя в Полша през м. май 2010 г – отново със специфична задача за ученическите групи – съставяне на речник-разговорник на всички езици – немски, полски, естонски, турски и български.Своите впечатления и вълнения учениците публикуваха в местния печат.

Предстоят две мобилности, отново в Турция – м.декември 2010г. - и затварящата Проекта среща в Германия, през м.май 2011 г.
ПРОГРАМА
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИТЕ, ОБУСЛОВЕНИ ОТ РАЗВИТИЕТО

ПО МНОГОСТРАННО ПАРТНЬОРСТВО”КОМЕНСКИ”

ЯНУАРИ – МАЙ, 2010 година , ГПЗЕ „Захарий Стоянов”
ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИК

СРОК

ЗАБЕЛЕЖКА


1

Интегриране на учебното съдържание по БЕЛ с превенция на насилието

/ в час по БЕЛ/учителят по БЕЛ

педаг. съветникм.януари

Приложение на „продуктите”

2

Дебат на тема”Насилието в училище” между учениците от 8д и 8е клас

/ в час по БЕЛ/учителят по БЕЛ

педаг. съветникм.януари

Снимков архив

Приложение на „продуктите”3

Програма за приобщаване на осмокласниците към името, духа и традициите на ГПЗЕ”З.Стоянов”

/ в час на класа/
педаг. съветник,

класните ръководителиянуари–април

2010 г.


Приложение

4

Еднодневен семинар-тренинг с класните ръководители и учителите от следобедна смяна на тема:

Изграждане на капацитет за справяне с проблемите на дисциплината в училище”педаг. съветник,

пом.-директор29 януари

Приложение Програма по сесии

5

Създаване на Програма за справяне с диагностицираните проблеми


класните ръководители

15 февруари

Приложение на Програмите на 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е
Мултимедийна презентация

Умения за презентиране”с учениците от работната група по проекта


педаг. съветник,


26 февруари

Приложение на

PPt

6

Мултимедийна презентация

Умения за успех”

/ в час на класа/


педаг. съветник,

учениците от работната група по проектам. март

Приложение на

PPt

7

Индивидуални консултации с проблемни ученици


педаг. съветник

януари- май,

2010 г.


_______________

8

Разнообразяване на ежедневието на осмокласниците със забавни дейности:филмови прожекции, екскурзии, концерти, спортни състезания и т.н.


класните ръководители,

учителите, педагогическия съветник, ръководствотоянуари- май,

2010 г.


Снимков архив


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет