Програма за управление и разпореждане с недвижими имоти общинска собственост за 2013 гДата29.06.2016
өлшемі26.03 Kb.
түріПрограма
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ


П О К А Н А
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА
С В И К В А М
Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.07.2013г. /четвъртък/, от 14:00 часа в салона на читалище „Христо Ботев 1934” – гр.Божурище при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Приемане на Наредба за преместваемите обекти за територията на община Божурище

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
2. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Божурище

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
3. Еднократно частично освобождаване от такси по чл.43 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
4. Изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с недвижими имоти общинска собственост за 2013 г.

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
5. Приемане на план-програма за развитие на туризма в община Божурище

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
6. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговоте комисии за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.

Докладва: П.Котупанова – председател
7. Утвърждаване на маломерна група в ОДЗ „Детелина” във филиал в с.Храбърско

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
8. Утвърждаване на маломерни паралелки в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Хераково за учебната 2013/2014 г.

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
9. Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Божурище за първото шестмесечие на 2013 година.

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
10. Предварително съгласие за преминаване на трасето на обект „Междусистемна газовавръзка България – Сърбия” през имоти общинска собственост, във връзка с провеждане на поцедура по съгласуване на трасето и даване на съгласие за учредяване на вещни права на засегнатите имоти общинска собственост.

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
11. Продажба на общинско жилище: бл.3, вх. А, ет. 3, ап. 9

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
12. Продажба на имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг, находящ се в УПИ VI, кв.32 по ПРЗ на гр. Божурище

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
13. Приемане на Декларация за достъп на младите хора до културата

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет
14. Разни

Заседания на комисии:
Комисия „Земеделие, гори и екология”

22.07.2013г. /понеделник/ от 13:00 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Наука, образование, култура, спорт и туризъм”

22.07.2013г. /понеделник/ от 13:30 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Бюджет и финанси”

22.07.2013г. /понеделник/ от 14:00 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Икономика, транспорт и устройство на територията”

22.07.2013г. /понеделник/ от 14:30 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Здравеопазване, социална политика и околна среда”

22.07.2013г. /понеделник/ от 15:00 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Евроинтеграция”

22.07.2013г. /понеделник/ от 15:30 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.07.2013г. /понеделник/ от 16:00 ч. в кабинета на председателя на ОбС

18.07.2013 г. Председател на ОбС:гр.Божурище /П. Котупанова/
Каталог: file
file -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
file -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
file -> Бағдарламасын «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
file -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
file -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
file -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
file -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
file -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
file -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
file -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет