Резюме жана публикациялар аты-жөнү : Доц м. а. Булент Байрактар Туулган жылыДата05.07.2016
өлшемі89.69 Kb.
#180107
РЕЗЮМЕ жана ПУБЛИКАЦИЯЛАР

Аты-жөнү : Доц.м.а. Булент Байрактар

Туулган жылы : Эрзинжан-15.12.1958

Билими:

Даражасы

Багыт

Университет

Жыл

Doktora/ PhD.

Экономика факултети

Стамбул университети

1991-1996

Магистр

Педагогика факультети

Анкара Университети

1984-1986

Бакалавр

Педагогика факультети

Анкара университеи

1976-1980

Лицей
Балыкесир Мухарем Хасби Лицейи

1973-1976

Орто мектеп
Эрзинжан мамлекеттик орто мектеби

1970-1973

Башталгыч мектеп
Эрзинжан Мехметчик башталгыч мектеби


1965-1970

Магистратура диссертациясы жана куратору:

 • Угуусу начар болгон майыптардын билим алуусундагы атайын мектептердин мааниси

Куратор : Доц.докт. Доган Чаглар

Докторлук диссертациясы жана куратору :

 • Сакарьянын индустриализациялашуусунда соцалдык жана экономикалык аспектилер

Куратору: проф.докт. Амиран Курткан (BİLGİSEVEN) доц.м.а. Бурхан Балоглу

Кызматтары:

Кызматы /Наамы

Иштеген жери


жыл

Мүдүр

Кыргыз-Түрк Манас Университети Кесиптик Жогорку мектеп

19.09.2011 - уланууда

Окутуучу

Кыргыз-Түрк Манас Университети Кесиптик Жогорку мектеп

01.09.2011 - уланууда

Окутуучу

Балыкесир университети, Бандырма, Кесиптик Жогорку мектеп

02.01.2010 - уланууда

Кадрлар башкармалыгынын мүдуру

Бурса Алмира Тойташ Холдинг

22.11.2007 -31.12.2009

Окутуучу

Балыкесир университети, Бандырма Кесиптик жогорку мектеби

16.01.2007 - 21.11.2007

Мүдүр

Хавран Кесиптик жогорку мектеби

17.02.2005 - 15.01.2007

Окутуучу

Балыкесир унив. Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби

14.04.2004 - 17.02.2005

Мүдүр

Бандырма Кесиптик жогорку мектеби

06.09.1999 - 07.04.2004

Окутуучу

Балыкесир унив. Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби (Nakil)

06.08.1999

Мүдүр

Сакариа экономикалык жана социалдык изилдөө борбору

1997-1999
Германия - Берлин Frei университети Изилдөөчү (5 ай)

1997-1998

Кафедра башчысы

Сакарья унив. Экономика жана башкаруу билимдер факультети, Иш экономикасы жана өндүрүштүк мамилелер бөлүмү, персоналды башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы

1996-1999

Бөлүм башчысынын м.а.

Сакарья университети, экономикалык жана административдик илимдер факултетинин иш экономикасы бөлүмүнүн башысынын жардамчысы


1996-1997

Генаралдык (башкы) катчынын жардамчысы

Сакарья университети

1995-1996

Ага окутуучу

Сакарья университети

1993-1996

Маалымат технологиялар башкармалыгы башчысынын орун басары

Сакарья университети, Маалымат технологиялар башкармалыгы

1993-1994

Мүдүр

TÜBİTAK-MAM Кадрларды башкаруу мүдүрү

1987-1993

Мүдүр

Анкара -МАМАК муниципалитет башчылыгы жазуу иштери боюнча чечим алуу мудурийети


1986-1987

Шеф

Туркия айыл-чарба жабдуу уюму

кызматкер, Шефтин жардамчысы, шеф1977-1986

Аскердик абалы :

Ноябрь 1982 – Март 1983 (кыска мезгил)Катышкан проекттердеги милдеттери:

Административдик кызматтар:

11 жыл : Адам ресурстарын башкаруу жетекчилиги,

14 жыл : Академиялык башкаруу,

17 жыл : Академиялык персонал,11 жыл : Мамлекеттик башкаруу,

Илимий уюмдарга мүчөлүгү:

Сыйлыктар :

 1. Кыгызстан Республикасы,“ Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министирлиги, Мамлекеттик мактоо баракчасы, (САЖУКАД, 28.03.2012).

 2. Полициялык академ. Балыкесир Полициялык жогорку мектеби , Ыраазычылык баракчысы, Плакет,2004-2010.2

 3. Түрк петроль фондунун чет элдик изилдөө көмөгү , 1997.

 4. Сакарья университети, Ыраазычылык, Мактоо баракчасы, Плакет. 1995-1996-1997.

 5. TÜBİTAK-MAM, мактоо баракчасы жана 3 (үч) жогорулатуу баракчасы, 1992-1998.

 6. Анкара -МАМАК муниципалитети, мактоо баракчасы жана 2 плакет, 1987.

 7. Туркия айыл-чарбаны жабдуу уюмунун башкы мудурлүгүнөн мактоо баракчасы, 1978.

Акыркы эки жылда берген бакалавр жана магистратура сабактары

Академиялык жыл

Семестр

Сабактын аталышы

Жумалык саат

Студенттердин саны

Теория

Практика

2011-2012

Күзгү

Укуктун негизги түшүнүктөрү

3

0

55

Укуктун негиздери

3

0

32

Коммуникация

3

0

18

Жазгы

Иш жана социалдык коопсуздук укугу

3

0

18

Иш жана социалдык коопсуздук укугу

2

0

17

Кризис жана стрессти башкаруу

2

0

18

2010-2011

Güz

Укутун негиздери

3

0

160

Коомдук билим

3

0

80

Калк менен байланыш

3

0

80

Иш укугу

3

0

160

Bahar

Соода укугу

3

0

160

Жалпы сапаттуулук

3

0

80

Адам ресурстары

3

0

80

2009-2010

Bahar

Соода укугу

3

0

160

Жалпы сапаттуулук

3

0

80

Адам ресурстары

3

0

80

Кирген баардык сабактары:

 1. Toplam Kalite, İnsan Kaynakları Yönetimi, Temel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 2. Ticaret Hukuku, Halkla İlişkiler, Toplumbilimi. İletişim, Büro Yönetimi, Kriz ve Stres Yönetimi

A. Эл аралык журналдарга басылган макалалар:

A1. Muhakemelerde Delillerin Önemi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012.

B. Эл аралык илимий конференциянын макалалар жыйнагына басылган макалалар:

B1. Finlandiya Türkleri, III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat - Kırgızistan, Cilt 1, Haziran 2005.

C. Жарык көргөн китептер же китептерде бөлүмдөр:

C1.

D. .   Улуттук илимий журналдарга басылган макалалар:

D1. İşletmelerde Performans Arttırmanın Önemi ve Yolları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:13, 2009

D2. Balıkesir’de Eğitim, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 14, 2006.

D3. Otomobil Sektöründe Uygulanan Önemli Demografik Bölümlendirme Kriterleri (Genel Bir Bakış), BAÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, Balıkesir, Mayıs, 2004.

D4. Balıkesir Üniversitesi. Bandırma Meslek Yüksekokulu, 1999-2000 Eğit. - Öğr. Dönemi Öğrencileri Sosyo-Ekonomik Profili 23.09.2000 tarihli Genç Bayrak Gazetesi. (Adı geçen araştırma 13.10.2000 tarihinde Balıkesir Valiliğine rapor olarak sunulmuştur)

D5. İktisadi Büyümenin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Standart Dergisi, Sayı:460, Ankara, Nisan, 2000.

D6. İktisadi Büyüme, Standart Dergisi, Sayı:459, Ankara, Mart 2000.

D7. Sağlıklı Bir İktisadi Büyüme için İlmi Araştırmaların Gereği, Adapazarı, 1998. (Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Cumhuriyet'in 75. Yılına Armağanı)

D8. Toplam Kalite, İller Bankası Dergisi, Ankara, Haziran, 1998.

D9. İlim ve Gelişmesi Üzerine, Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi, sayı: 1, Sakarya,1997.

D10. Özürlülerde Dudaktan Okuma ve Konuşma Eğitiminin Önemi, Çizgi Üstü Dergisi Sayı:3, İstanbul,1992.

D11. İşitme Özürlülerin Eğitildiği Okullar ve Sınıflar, Çizgi Üstü Dergisi, Sayı 2, İstanbul, 1992.

D12. İşitme Özürlülerin Eğitiminde Yeni Gelişmeler, Çizgi Üstü Dergisi, Sayı 1, İstanbul 1992.

E. Улуттук илимий конференцияларда сунулган жана макала китебинде (Proceedings) жарык көргөн макалалар:E1.

F. Башка макалалар:


F1.
G. Китептер

G1. Temel Hukuk Ders Notları, Eylül, Sakarya, 1998.

G2. Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Sakarya, SESAM Yayını 1, Adapazarı, 1998.

G3. Sakarya'da Sanayi Yapısı, SESAM Yayını 2, Adapazarı, 1998.

Илимий семинарлар / Конференциялар:

1- Delillerin Önemi, Panel, 03.11.2010 Polis Meslek Yüksekokulu, Balıkesir, 2010. (Yayınlanmadı).

2- Balıkesir'de Kültür, I. Balıkesir Sempozyumu, (Üniversite-Belediye İşbirliği) 17-20 Kasım 2005, BAÜ. Sos. Bil. Enstitüsü Müdürlüğü, Balıkesir, 2005.

3- Polisin Önleyici ve Adli Görevleri, Polisin Görev ve Yetkileri Paneli, 07.04.2004 Polis Meslek Yüksekokulu, Balıkesir, 2004.

4- Adapazarı'nda Göçler, Dünden Bugüne Adapazarı Sempozyumu, Haziran, 1997.

Кошумча маалымат жана байланыш маалыматтары:

Телефон : 0542 585 86 00 – 0700 103 680Web :

Эл. почта : bbayraktar5@hotmail.com

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет